Nettbutikk - Christiania-
Til innhold nettbutikk

Christiania-

29115 
Christiania NK 64 og 68 - 50 øre Central grovtagget og 10 øre Knudsen grovtagget = 60 øre - stemplet "Christiania 1.X.07" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
350
12958 
Christiania NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 23.II.98" på trykksak sendt til Trysil.  
75
12971 
Christiania NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 16.VII.97" på trykksak sendt til Langesund.  
150
16444 
Christiania NK 67 og 69(3) - 5 og 20 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Christiania 22 XI 97" på følgebrev sendt til Snaasen.  
350
791 
Christiania NK 68, og 69(2) - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 50 øre - stemplet "Christiania 2.I.07" på følgebrev sendt til Ring. Brekker.  
200
22808 
Christiania NK 68(5) - vannrett femstripe 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 30 XII 96" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
22893 
Christiania NK 68 og 69(2) - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 50 øre - stemplet "Christiania 7 XI 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
9362 
Christiania NK 69 - 20 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 14.VI.07" på konvolutt sendt til Braunschweig, Tyskland.  
150
16383 
Christiania NK 69(4), 76 og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget samt 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Christiania 24 X 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
8024 
Christiania NK 70 og 76 - 25 øre Knudsen grovtagget og 5 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Christiania 19.VII.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Ring.  
450
13384 
Christiania NK 70(4) og 77II - 25 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Christiania 22 VII 08" på postoppkravfølgebrev sendt til Snaasen.  
950
28948 
Christiania NK 71(2), 75 og 76 - to enkle 35 øre Knudsen grovtagget samt 3 og 5 øre Knudsen fintagget = 78 øre - stemplet "Christiania 25.X.19" på bankobrev sendt til Fredriksvern.  
1.100
13240 
Christiania NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 8 XII. 00" på følgebrev sendt til Snaasen.  
350
18757 
Christiania NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 29.VIII.00" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
150
30525 
Christiania NK 72, 75, 76 og 79 - 50 øre Knudsen grovtagget samt 3, 5 og 20 øre Knudsen fintagget = 78 øre - stemplet "Christiania 12.I.99" på bankobrev sendt til Fredriksvern.  
900
1057 
Christiania NK 76(4) - firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 2.X.00" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
150
4026 
Christiania NK 76(4) - to vannrette par 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 18.IX.00" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
150
11842 
Christiania NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 26.III.99" på fraktbrev sendt til Christiania.  
400
14574 
Christiania NK 76 og 84 - 5 og 60 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Christiania 1 XII 01" på postoppkrav følgebrev sendt til Ring. Følgebrevet med skade i venstre side.  
300
16178 
Christiania NK 76(4) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 3.II.03" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
70
16447 
Christiania NK 76 og 84 - 5 og 60 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Christiania 19 VIII 05" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
450
29264 
Christiania NK 76, og 77(7) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 75 øre - stemplet "Christiania 2.XII.07" på postoppkrav følgebrev sendt til Øifjeld.  
100
22676 
Christiania NK 77I(5) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 2 VIII 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
4877 
Christiania NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 11.X.08" på postoppkrav følgebrev sendt til Molde.  
50
5845 
Christiania NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 20.V.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Ring.  
75
8987 
Christiania NK 77II(3) - vannrett trestripe 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 15.III.01" på følgebrev sendt til Ring.  
75
9131 
Christiania NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 18.II.01" på følgebrev sendt til Ring.  
75
9497 
Christiania NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Christiania 25.VII.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Ring.  
75
9724 
Christiania NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Christiania 3.I.01" på følgebrev sendt til Ring.  
75
14969 
Christiania NK 77II og 79(2) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Christiania 22 II 08" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
22664 
Christiania NK 77II(5) - fireblokk og enkel 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 2 II 01" på følgebrev sendt til Snaasen.  
125
22737 
Christiania NK 77II(5) - vannrett 5-stripe 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 16 IX 05" på følgebrev sendt til Snaasen.  
100
22739 
Christiania NK 77II(5) - vannrett 5-stripe 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 22 I 04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
22857 
Christiania NK 77II(8) - 8-blokk og vannrett par 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 17 VI 02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
275
22883 
Christiania NK 77II(8) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 19 III 03" på følgebrev sendt til Snaasen.  
125
22889 
Christiania NK 77II og 79(5) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Christiania 2 IX 99" på følgebrev sendt til Snaasen.  
150
23983 
Christiania NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 21.XII.09" på konvolutt sendt til Vardal. NKS julemerke på baksiden.  
60
27705 
Christiania NK 77II(9) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 28.II.08" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
150
12941 
Christiania NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 3.XI.99" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
150
14667 
Christiania NK 79 og 84 - 20 og 60 øre Knudsen fintagget = 80 øre - stemplet "Christiania 11 XI 01" på følgebrev sendt til Snaasen.  
350
5216 
Christiania NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 12.III.10" på følgebrev sendt til Gurskøy.  
150
12974 
Christiania NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 18.XII.08" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
200
14586 
Christiania NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 26 XI 08" på følgebrev sendt til Snaasen.  
200
14477 
Christiania NK 83 - 50 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 21 III 08" på følgebrev sendt til Snaasen.  
130
67 
Christiania Postkort datert "Christiania 30/5-12" sendt til Lennartsfors, Sverige. Satt i porto med 10 øre ved ankomst.  
200
12256 
Christiania PM 1(2), 5(3) og 6(2) - 1, 50 og 20 øre Central at betale = 192 øre - stemplet "Christiania 28.III.96" på medtatt emballasje for fotografier sendt tfra Racine, U.S.A.  
800
20794 
Christiania PM 1(2) - 1 øre Central at betale stemplet "Christiania 1.I.97" på baksiden av liten helsak-konvolutt sendt fra Sverge.  
200
19296 
Christiania PM 4(2) - 20 øre Central at betale stemplet "Christiania 8.V.92" på baksiden av oppsprettet konvolutt sendt ufrankert fra Usa. Diverse påstemplinger. (Se foto).  
800
16057 
Christiania RM1b - "Som ubesørget" stemplet "Christiania 12.6.1882" på 2-skilling helsak-konvolutt sendt til Bergen. Merket med kvalitetsanmerkninger.  
750
2142 
Christiania RM1y - "Som ubesørget" stemplet "Christiania 10.VIII.82" på konvolutt sendt lokalt.  
1.400
18120 
Christiania RM2x - "Som uindløst" mørk grønn - stemplet "Christiania 22.V.82" på konvolutt sendt til Rena.  
4.000
26861 
Christiania BK 5 II - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 28.8.1877" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
26857 
Christiania BK 5 Iaa - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 16.X.80" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
26869 
Christiania BK 5 Iba - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 25.IX.79" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
3760 
Christiania BK 6 II - 10 øre karmin (NK 25) brevkort stemplet "Christiania 16.VII.80" sendt til Tyskland. Liten skade midt på kortet.  
100
26228 
Christiania BK 6II - 10 øre karmin (NK 25) brevkort stemplet "Christiania 3.XI.80" sendt til Frankrike.  
150
26439 
Christiania BK 6II - 10 øre karmin (NK 25) brevkort stemplet "Christiania 9.VII.80" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
27032 
Christiania BK 7 I t1 - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 18.XI.78" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
3091 
Christiania BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 24 = 10 øre - stemplet "Christiania 5.12.79" sendt til Hamburg, Tyskland.  
300
27016 
Christiania BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 6.X.79" sendt til Danmark.  
250
27026 
Christiania BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort stemplet "Christiania 5.VI.79" sendt via Horten til Aasgaardsstrand.  
20
26852 
Christiania BK 8 - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 6.VIII.84" sendt til Aalborg, Danmark.  
225
26854 
Christiania BK 8 - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 25.V.81" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
26856 
Christiania BK 8 - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 17.VI.82" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Lite spikerhull.  
175
4108 
Christiania BK 12 - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 4.IV.1888" sendt til Stockholm, Sverige.  
200
26881 
Christiania BK 12 I - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 25.I.82" sendt til Danmark.  
300
24120 
Christiania BK 12 II - 5 øre blå brevkort stemplet "Christiania 22.VII.82" sendt via Horten til Aasgaardsstrand.  
50
26763 
Christiania BK 13 a - 10 øre rosa brevkort stemplet "Christiania 31.III.81" sendt via Stockholm til Åbo, Finland.  
200
3650 
Christiania BK 13 b - 10 øre rosa brevkort stemplet "Christiania 29.VI.82" sendt til Berlin, Tyskland. Liten skade i øvre venstre hjørne.  
200
18651 
Christiania BK 13 b - 10 øre rosa brevkort stemplet "Christiania 27.IV.82" sidestemplet Chra 8f Byp. sendt til Berlin, Tyskland. Rester etter innliming i venstre side.  
90
8267 
Christiania BK 16 a - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 1.VII.82" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
995 
Christiania BK 16 b - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 17.III.84" sendt til Sverige.  
300
4126 
Christiania BK 17 s - 5 øre gråblå brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 12.IV.84" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
30543 
Christiania BK 18 a - 5 øre blå brevkort stemplet "Christiania 3.V.84" sendt til Fredriksstad.  
25
30545 
Christiania BK 18 b - 5 øre blå brevkort stemplet "Christiania 11.III.83" sendt til Aasgaardstrand.  
40
26885 
Christiania BK 18 c - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 24 = 10 øre - stemplet "Christiania 30.V.83" sendt til Hamburg, Tyskland.  
250
18626 
Christiania BK 18c - 5 øre blå brevkort stemplet "Christiania 1.X.83" sendt til Throndhjem.  
20
18655 
Christiania BK 19 - 10 øre rød (NK 38) brevkort stemplet "Christiania 13.VIII.83" sendt til Leipzig, Tyskland.  
150
18656 
Christiania BK 19 - 10 øre rød (NK 38) brevkort stemplet "Christiania 17.X.82" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
30536 
Christiania BK 24 II - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Christiania 18.VII.84" sendt til Moss.  
30