Nettbutikk - Christiania-
Til innhold nettbutikk

Christiania-

8733 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 11.5.1878" på korsbånd sendt til Røraas.  
400
8734 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 16.1.1878" på korsbånd sendt til Røraas.  
400
8735 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 1.V.82" på trykksak sendt til Røraas.  
600
10265 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 11.XI.80" på trykksak sendt til Snaasen.  
400
10403 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 26.II.81" på korsbånd sendt til Bergen.  
450
13041 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 27.7.1878" på korsbånd sendt til Røraas.  
400
13371 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 7.V.81" på helbrev sendt til Soon.  
350
13381 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 3.VII.83" på trykksak sendt til Røraas.  
500
13517 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 6.XII.81" på trykksak sendt til Soon.  
350
13518 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 3.X.78" på korsbånd sendt til Røros.  
400
13527 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 24.5.1878" på korsbånd sendt til Røraas.  
400
17845 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert luksus-stemplet "Christiania 24.XII.83" på korsbånd sendt til Røros.  
900
21090 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 15.II.83" på korsbånd sendt til Lunde i Telemark.  
350
21091 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 8.1.1877" på korsbånd sendt til Lunde.  
350
21121 
Christiania NK 23 og 25(2) - 3 og 10 øre skravert = 23 øre - stemplet "Christiania 6.XI.78" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
2.500
22868 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 14.VII.83" på trykksak sendt til Hjula Væveri.  
300
25213 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 22.IX.80" på trykksak sendt til Nærø i Namdal.  
300
25240 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 7.IV.83" på korsbånd sendt til Vigten.  
300
26091 
Christiania NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 17.XI.81" på trykksak sendt til Vikten.  
300
11654 
Christiania NK 24(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Christiania 1.VII.78" på konvolutt sendt til Horten.  
450
13516 
Christiania NK 24 og 27 - 5 og 20 øre skravert = 25 øre - stemplet "Christiania 11.VI.24" på konvolutt sendt til Usa.  
1.500
14793 
Christiania NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Christiania 30.XI.82" på stor korsbåndkonvolutt (23 x 15.5 cm) sendt til Vestre Gausdal.  
1.500
14869 
Christiania NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Christiania 30.VIII.82" på korsbånd sendt til Sverige. Diagonal brekk berører ikke merket.  
2.000
17843 
Christiania NK 24 - 5 øre skravert som oppfrankering på 5 øre helsak-kort - stemplet "Christiania 20.VI.83" sendt til Bruxelles, Belgia.  
1.800
21085 
Christiania NK 24(2) - 5 øre skravert stemplet "Christiania 7.VI.81" på konvolutt sendt til Gol.  
450
30260 
Christiania NK 24(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Christiania 6.VII.80" på konvolutt sidestemplet "Chra 8f Byp. 6.7.80" sendt til Fredrikstad.  
300
11874 
Christiania NK 24II(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Christiania 2.II.83" på konvolutt sendt til Torpen.  
400
9964 
Christiania NK 24III(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Christiania 20.III.83" på konvolutt sendt via Stavanger til Gjesdal.  
400
1987 
Christiania NK 24IIIa(2) - 5 øre skravert - oppgravert klisje - stemplet "Christiania" (uleselig dato) på konvolutt sendt til Løiten St.  
400
14277 
Christiania NK 24IIIb(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Christiania 6.VII.82" på konvolutt sendt til Horten. Flekk på konvolutten.  
600
3205 
Christiania NK 24IIb - 5 øre skravert stemplet "Christiania 16.XI.81" på meget pen komplett trykksak sendt til Porsgrund.  
1.000
21115 
Christiania NK 24IIbb - 5 øre skravert stemplet "Christiania 5.III.83" på korsbånd sendt til Sverige.  
2.000
9741 
Christiania NK 24Ib(2) - 5 øre skravert stemplet "Christiania 6.IX.80" på konvolutt sendt til Aarnæs.  
1.200
8157 
Christiania NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Christiania 31.V.78" på konvolutt sendt til Horten.  
100
8420 
Christiania "Christiania 1.I.80" på konvolutt sendt til Snaasen.  
200
9689 
Christiania NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Christiania 9.V.81" på konvolutt sendt til Horten.  
200
11868 
Christiania NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Christiania 6.VI.81" på konvolutt sendt til Lillehammer.  
70
14421 
Christiania NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Christiania 18.III.81" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
2.000
14458 
Christiania NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Christiania 20.XII.80" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
2.000
14469 
Christiania NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Christiania 10.VI.81" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.000
14470 
Christiania NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Christiania 24.I.81" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.000
20797 
Christiania NK 25(2) - 10 øre skravert stemplet "Christiania 10.1.187?" på brevomslag sendt til Rakkestad.  
150
21117 
Christiania NK 25 og 27 - 10 og 20 øre skravert = 30 øre - stemplet "Christiania 8.5.1879" på bankobrev sendt til Matrand.  
1.300
11306 
Christiania NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 5.I.81" på helbrev sendt til Charlottenberg, Sverige.  
350
14609 
Christiania NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 8.II.82" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
350
17023 
Christiania NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 25.IX.82" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
500
21082 
Christiania NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 29.X.79" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
29063 
Christiania NK 26(2) - 12 øre skravert stemplet "Christiania 5.5.1877" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark. Ankomst-stemplet.  
2.500
30291 
Christiania NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 6.X.83" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
300
15621 
Christiania NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Christiania 17.IV.80" på helbrev sendt til Frankrike.  
1.000
18344 
Christiania NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Christiania 3.V.83" på helbrev sendt til Spania.  
3.500
10575 
Christiania NK 30(2), 53V og 54III - vanrett par 50 øre skravert samt enkle 10 og 20 øre 20 mm = 130 øre - stemplet "Christiania 10.XII.91" på del av innpakningspapir sendt til Amsterdam, Nederland.  
3.000
18207 
Christiania NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Christiania 4.III.95" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
22639 
Christiania NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Christiania 7 IV 94" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
22653 
Christiania NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Christiania 6 I 94" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
22779 
Christiania NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Christiania 20 XII 90" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
8824 
Christiania NK 31, 32, 34(2) og 54II - 60 øre skravert, 1.00 og vannrett par 2.00 kr Oscar samt 20 øre 20 mm = 580 øre - stemplet "Christiania 17.IV.89" på stor del av rekommandert brevforside sendt til Stockholm, Sverige.  
1.500
19870 
Christiania NK 31 og 50 - 60 øre skravert og 2 øre 20 mm = 62 øre - stemplet "Christiania 27.VII.98" på bankobrev transittstemplet "Vestbanernes Pexp." sendt til Barkaaker. Postkontorets segl på baksiden.  
850
1924 
Christiania NK 32, 34, 43, og 54 - 1.00 og 2.00 kr Oscar samt 10 øre 21 mm og 20 øre 20 mm = 330 øre - stemplet "Christiania 2.XII.87" på front fra bankobrev sendt til Elverum. NK 32 har en skade i nedre høyre hjørne.  
700
2076 
Christiania NK 32 og 55 - 1.00 kr Oscar og 25 øre 20 mm = 125 øre - stemplet "Christiania 11 III 93" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
650
1163 
Christiania NK 33, 50(2) og 69(2) - 1.50 kr Oscar, 2 øre 20 mm og 20 øre Knudsen grovtagget = 194 øre - stemplet "Christiania 10.XI.06" på bankobrev sendt til Elverum.  
1.800
5559 
Christiania "Christiania 9.XII.82" på ufrankert bankobrev sendt til Holmestrand.  
200
12497 
Christiania NK 37II - 10 øre uskravert stemplet "Christiania 13.VI.82" på konvolutt sendt til Horten.  
300
2033 
Christiania NK 38 - 10 øre uskravert stemplet "Christiania 21.I.84" på konvolutt sendt til Horten. Aldersflekker på konvolutten.  
100
11378 
Christiania NK 38 - 10 øre uskravert stemplet "Christiania 3.VIII.83" på konvolutt sendt til Horten.  
100
14495 
Christiania NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Christiania 29.V.83" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.700
17860 
Christiania NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Christiania 18.I.83" på rekommandert konvolutt sendt til Røraas. Spikerhull midt i konvolutten.  
2.500
5546 
Christiania "Christiania 24.V.84" på ufrankert bankobrev sendt til Stange. Påtegnet portotall "40".  
200
5212 
Christiania NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 31.XII.85" på trykksak fra "Det Norske Traver-Selskab" sendt lokalt. Trykksaken inneholder program for travløpene i 1886 (se bilde).  
350
11869 
Christiania NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 6.VII.85" på trykksak sendt til Vikten.  
400
13530 
Christiania NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 5.XII.84" på trykksak sendt til Hurdalen.  
400
13537 
Christiania NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 25.III.84" på korsbånd sendt til Røraas. Skade i høyre side.  
200
14873 
Christiania NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 23.X.85" på korsbånd sendt til Røros.  
350
17413 
Christiania NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 15.I.85" på brevkort sendt til Røraas.  
350
26015 
Christiania NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 27.VI.85" på korsbånd sendt til Vikten.  
400
30300 
Christiania NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 11.II.85" på korsbånd sendt til Vestre Gausdal.  
300
3517 
Christiania NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 25.VII.85" på konvolutt sendt til Palæet.  
100
11392 
Christiania NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 4.IV.84" på korsbånd-konvolutt sendt til Brevik.  
600
11607 
Christiania NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 26.IX.86" på konvolutt sendt til Horten.  
125
12737 
Christiania NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 8.II.89" på konvolutt sendt til Trøgstad.  
100