Nettbutikk - Oslo-Vika-
Til innhold nettbutikk

Oslo-Vika-

8943 
Oslo-Vika NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Oslo-Vika 15.2.58" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
50
12308 
Oslo-Vika NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Oslo-Vika 29.10.53" på del av trykksak-innpakning sendt til Brønnøysund.  
100
12309 
Oslo-Vika NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Oslo-Vika 29.10.56" på del av trykksak-innpakning sendt til Brønnøysund.  
100
16623 
Oslo-Vika NK 359, 386 og 407(2) - 5 øre Postjubileum, 25 øre Poliomyelitt og 15 øre OL 1952 = 60 øre - stemplet "Oslo-Vika 28.3.52" på rekommandert konvolutt sendt til Finland.  
100
17727 
Oslo-Vika NK 388(2) og 460(2) - 10 øre Posthorn 1950 og 45 øre Olav = 110 øre - stemplet "Oslo-Vika 20.12.38" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
60
1315 
Oslo-Vika NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Oslo-Vika 3.10.58" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
29435 
Oslo-Vika Fingerbølstempel "Oslo-Vika 3.12.54" på baksiden av portobelagt konvolutt sendt fra England.  
100
901 
Oslo-Vika NK 432 - 35 øre Haakon maskinstemplet "Oslo-Vika 3.12.57" tekst "Bruk Julemerket" på konvolutt sendt til Oslo. Med Røde Kors julemerke 1957.  
100
10505 
Oslo-Vika NK 432(2) og 478 - 35 øre Haakon og 90 øre Landbrukshøyskole = 160 øre - stemplet "Oslo-Vika 11.12.59" på konvolutt sendt luftpost til Washington, U.S.A.  
45
14933 
Oslo-Vika NK 435 - 65 øre Haakon stemplet "Oslo-Vika 6.3.56" på luftpostkonvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
60
1566 
Oslo-Vika NK 447 - 65 øre Nordkapp V maskinstemplet "Oslo-Vika 2.12.57" tekst "Bruk Julemerket" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
100
433 
Oslo-Vika NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Oslo-Vika 19.2.63" på postkort sendt til Frankrike.  
60
26922 
Oslo-Vika NK 468 og 505 - 90 øre Olav og 1.00 kr Nobel = 190 øre - stemplet "Oslo-Vika 17.12.62" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
60
9530 
Oslo-Vika NK 471, 513 og 514 - 2 kr Olav samt 5 og 10 øre Posthorn = 215 øre - stemplet "Oslo-Vika 13.3.63" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
60
9929 
Oslo-Vika NK 519C - 30 øre Fisk og aks tosidig tagget stemplet "Oslo-Vika 16.8.66" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
14416 
Oslo-Vika Lustpostkonvolutt sendt fra Brasil til Oslo. Påsatt NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Oslo-Vika 3.7.68" og sendt til Santos, Brasil.  
400
9585 
Oslo-Vika NK 610 - 40 øre Helleristning maskinstemplet "Oslo-Vika 1.11.71" tekst "Husk Postnummer" på konvolutt sendt til Moss. Første dag for dette stempelet i 1971.  
75
5214 
Oslo-Vika NK 656 - 70 øre Bergen 900 år maskinstemplet "Oslo-Vika 14.12.70" tekst "Se og Bli Sett Bruk Refleks" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
2243 
Oslo-Vika NK 657 og 660 - 1.00 kr Bergen 900 år og 40 øre Vitenskapsmenn = 140 øre - stemplet "Oslo-Vika 6.4.71" på konvolutt sendt til Boden, Sverige.  
75
5956 
Oslo-Vika TM 68, 69(2) og 74 - 5, 10 og 100 øre O.S. = 125 øre - stemplet "Oslo-Vika 27.4.54" på verdibrev sendt til Oslo.  
175
6146 
Oslo-Vika TM 68 og 73(2) - 5 og 60 øre O.S. = 125 øre - stemplet "Oslo-Vika 30.4.53" på verdibrev sendt til Oslo.  
175
5260 
P.k. Oslo Maskinstempel "P.K. Oslo 5.9.45" tekst "Ringer" (Postkontroll Oslo) på sensurert konvolutt sendt fra Ödeshög i Sverige til Jevnaker. Fullt innhold. Konvolutten har en liten fuktskade i nedre høyre hjørne.  
2.500
18912 
Postens Filatelitjeneste 50 År BK 191 - 350 øre Postens filatelitjeneste brevkort stemplet "Postens Filatelitjeneste 50 År 12.2.87". Uadressert.  
100
17526 
Postgiro Oslo TM 77 og 82 - 15 og 35 øre Off.sak. vanlig p. = 50 øre - stemplet "Postgiro Oslo 23.11.62" på brevkort sendt til Hermansverk.  
150
15680 
Postmusseet Oslo NK 430 - 55 øre Norwex'55 stemplet "Postmusseet Oslo 2.12.55" på konvolutt sendt lokalt.  
300
9272 
Postverket Utlånsmaskin 18161. 100 øre - "Postverket Utlånsmaskin 12.12.80" på postkort sendt til Sola.  
75
13006 
Refstad NK 745 - 125 øre Helleristning stemplet "Refstad 29.4.77" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
13952 
Refstad TM 75 og 85 - 5 og 45 øre Off.sak. vanlig p. = 50 øre - stemplet "Refstad 26.9.63" på konvolutt sendt til Moss.  
50
28310 
Skøyen NK 383(3) - 15 øre Oslo 900 år stemplet "Skøyen 26.6.50" på konvolutt sendt til U.S.A.  
80
28311 
Skøyen NK 383(3) og 385 - 15 og 45 øre Oslo 900 år = 90 øre - stemplet "Skøyen 11.7.50" på luftpostkonvolutt sendt til U.S.A.  
100
24468 
Slemdal NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Slemdal 15.11.44" på rekommandert konvolutt sendt til Bygdøy.  
75
22116 
Slemdal NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Slemdal 27.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
10442 
Slemdal NK 425(2) - 20 øre Frimerkejubileum stemplet "Slemdal 12.5.58" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
31395 
Slemdal NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Slemdal 28.5.57" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
25666 
Smestad NK 246(4) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Smestad 28.1.42" på litt lang (20 cm) konvolutt sendt ekspress til Sandefjord. Returnert. Diverse stempler på baksiden.  
150
22112 
Smestad NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Smestad 26.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
10533 
Smestad TM 72 - 35 øre O.S. stemplet "Smestad 16.11.56" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
10783 
Smestad TM 72 - 35 øre O.S. stemplet "Smestad 12.7.56" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
27452 
Smestad BK 117 - 20 øre grønn (NK 392) brevkort stemplet "Smestad 3.6.52" sendt til Smestad.  
25
19264 
Søndagsskolenes Verdensmøte NK 143 - 15 øre Løve II stemplet "Søndagsskolenes Verdensmøte 8.7.36" på postkort fra møtet sendt til Finland.  
200
1320 
Torshov NK 687 - 50 øre Norges samling stemplet "Torshov 16.8.72" på trykksak sendt til Nesttun.  
75
22325 
Ullevål NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Ullevål 6.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
1923 
Ullevål TM 14 - 20 øre Offset stemplet "Ullevål 4.XII.34" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
5764 
Ullevål Hageby NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Ullevål Hageby 22.11.44" på rekommandert konvolutt sendt til Bygdøy.  
75
26160 
Ullevål Hageby NK 435 - 65 øre Haakon stemplet "Ullevål Hageby 26.11.57" på konvolutt sendt til Belgia.  
50
25662 
Ullevål Haveby NK 158, 163(6), 164 og 174 - 30 øre Løveprovisorie, 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 20 øre Abel = 60 øre - stemplet "Ullevål Haveby 5.VI.29" på rekommandert konvolutt sendt til Thorshavn, Færøyene.  
300
29500 
Univ. Kongr. De Esperanto Oslo 1952 NK 411 og 412 - 30 og 55 øre Haakon VII 80 år = 85 øre - stemplet "Univ. Kongr. De Esperanto Oslo 1952 9.8.52" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
28605 
Veitvet TM 87 - 50 øre Off.sak. vanlig p. luksus-stemplet "Veitvet 26.2.64" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
9934 
Vinderen NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Vinderen 18.4.35" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
24573 
Vinderen NK 229 og 250(2) - 1.00 kr Kronemerke Løve og 40 øre Løve dyptrykk = 180 øre - stemplet "Vinderen 8.1.46" på konvolutt sendt luftpost til New York, U.S.A.  
100
8587 
Vinderen NK 242(2) og 350 - 10 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 120 øre - stemplet "Vinderen 31.3.47" på luftpostkonvolutt sendt til U.S.A.  
70
183 
Vinderen NK 350, 392 og 394 - 1.00 kr Haakon 1946, 20 øre Posthorn 1950 og 25 øre Haakon = 145 øre - stemplet "Vinderen 3.11.52" på konvolutt sendt luftpost til New York, U.S.A.  
100
22460 
Vinderen NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Vinderen 5.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
25813 
Xiv. Riksmesse Oslo 1958 NK 419 - 20 øre Jernbanejubileum stemplet "Xiv. Riksmesse Oslo 1958 28.5.58" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
3687 
Årvoll NK 419 - 20 øre Jernbanejubileum stemplet "Årvoll 2.9.57" på konvolutt sendt til Oslo. Åpningsdagen for postkontoret.  
60
5532 
Årvoll NK 419 - 20 øre Jernbanejubileum stemplet "Årvoll 2.9.57" på konvolutt sendt til Oslo. Dette var postkontorets åpningsdag.  
40
30626 
Årvoll NK 419 - 20 øre Jernbanejubileum stemplet "Årvoll 2.9.57" på konvolutt sendt til Oslo. Postkontorerts åpningsdag.  
50