Nettbutikk - Oslo-Majorstuen-
Til innhold nettbutikk

Oslo-Majorstuen-

9573 
Oslo-Majorstuen NK 191 - 20 øre Holberg stemplet "Oslo-Majorstuen 14.II.35" på konvolutt sendt til Bergen.  
25
5400 
Oslo-Majorstuen TM 23(2) - 10 øre Boktrykk stemplet "Oslo-Majorstuen 20.VI.35" på konvolutt sendt til Flisa.  
50
5404 
Oslo-Maridalen TM 113 og 120 - 1.00 kr Off.sak. fosfor og 20 øre Off.sak. offset = 120 øre - stemplet "Oslo-Maridalen 26.9.79" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
15878 
Oslo-Mj. Nv. NK 465 - 65 øre Olav stemplet "Oslo-Mj. Nv. 1.4.58" på konvolutt sendt til New Orleans, U.S.A. Bretter i konvolutten.  
200
8982 
Oslo-Moløkka NK 237, 243(2) og 338 - 1 og 12 øre Posthorn dyptrykk samt 60 øre London = 85 øre - stemplet "Oslo-Moløkka 28.3.50" på rekommandert konvolutt sendt til Jihlava, Tsjekkoslovakia. Brevet er åpnet av tollvesenet og påsatt toll-ettikett på baksiden.  
400
10486 
Oslo-Moløkka NK 245(3) - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Moløkka 25.1.49" på rekommandert konvolutt sendt til Tåsen.  
50
28202 
Oslo-Moløkka NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Moløkka 4.8.45" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Sverige.  
150
1293 
Oslo-Moløkka NK 374 - 25 øre Røde Kors prov. stemplet "Oslo-Moløkka 2.12.48" på reklamekonvolutt fra Den Norske Vimpelfabrikk sendt til Danmark.  
100
13884 
Oslo-Moløkken NK 143(3) - 15 øre Løve II stemplet "Oslo-Moløkken 23.V.32" på konvolutt sendt luftpost til England.  
100
5689 
Oslo-Moløkken NK 167 - 20 øre Portoprovisorie stemplet "Oslo-Moløkken 9.IV.29" på konvolutt sendt til Svendborg, Danmark.  
100
8615 
Oslo-Norwex NK 397(2) - vannrett par 35 øre Haakon stemplet "Oslo-Norwex 10.6.55" på rekommandert konvolutt sendt til Kragerø.  
50
3292 
Oslo-Rodeløkka NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Rodeløkka 22.10.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bygdøy.  
75
23047 
Oslo-Rodeløkka NK 246(3) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Rodeløkka 23.10.40" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Karlstad.  
150
12555 
Oslo-Rodeløkka NK 247 og 350(4) - 25 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 425 øre - stemplet "Oslo-Rodeløkka 13.9.46" på konvolutt påstemplet Oslo New York sendt til Usa.  
70
23050 
Oslo-Rodeløkka NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Rodeløkka 3.10.40" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Gøteborg, Sverige.  
200
23051 
Oslo-Rodeløkka NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Rodeløkka 25.10.40" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Karlstad.  
200
9920 
Oslo-Rodeløkka NK 333 og 346 - 10 øre London og 15 øre Nasjonalhjelpen = 25 øre - stemplet "Oslo-Rodeløkka 19.9.46" på konvolutt sendt til Hauge i Dalane.  
30
26114 
Oslo-Rodeløkka TM 65(2) - 50 øre Dyptrykk stemplet "Oslo-Rodeløkka 24.10.57" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
12729 
Oslo-Solli NK 108 og 109II - 50 og 60 øre Posthorn 1909 = 110 øre - stemplet "Oslo-Solli 1.XI.25" på følgebrev sendt til Asker.  
50
11264 
Oslo-Solli NK 109II og 146 - 60 øre Posthorn 1909 og 25 øre Løve II = 85 øre - stemplet "Oslo-Solli 22.VI.27" på rekommandert konvolutt sendt til Stabekk. Påstemlet "Ikke avhentet" på baksiden og returnert.  
300
11941 
Oslo-Solli NK 109II og 128 - 60 øre Posthorn 1909 og 25 øre Løve I = 85 øre - stemplet "Oslo-Solli 28.XI.25" på postoppkrav konvolutt sendt til Viksfjord. Uavhentet og returnert.  
300
11942 
Oslo-Solli NK 109II og 146 - 60 øre Posthorn 1909 og 25 øre Løve II = 85 øre - stemplet "Oslo-Solli 22.VI.27" på postoppkrav konvolutt sendt til Sakshaug. Uavhentet og returnert.  
300
3944 
Oslo-Solli NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo-Solli 31.X.35" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
5867 
Oslo-Solli NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Oslo-Solli 14.VIII.34" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
14630 
Oslo-Solli NK 141, 143 og 145 - 10, 15 og 20 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Oslo-Solli 30.VIII.35" på rekommandert konvolutt sendt til Akershus Festning.  
75
20640 
Oslo-Solli NK 141 og 192 - 10 øre Løve II og 30 øre Holberg = 40 øre - stemplet "Oslo-Solli 19.III.35" på rekommandert konvolutt sendt til Skien.  
125
21918 
Oslo-Solli NK 141 og 175 - 10 øre Løve II og 30 øre Abel = 40 øre - stemplet "Oslo-Solli 5.VI.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
1202 
Oslo-Solli NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Oslo-Solli 22.V.36" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Moelv.  
75
16222 
Oslo-Solli NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo-Solli 19.II.30" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
15272 
Oslo-Solli NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Oslo-Solli 7.IV.38" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Borås, Sverige.  
50
12975 
Oslo-Solli NK 150(2) - 35 øre Løve II stemplet "Oslo-Solli 27.VII.35" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
22147 
Oslo-Solli NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Oslo-Solli 23.III.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
9931 
Oslo-Solli NK 222(2) - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo-Solli 30.X.39" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
125
2794 
Oslo-Solli NK 235, 259, 267 og 276(2) - 20 øre Nansen II og 20 øre Legion samt 14 og 3 øre V-merke = 60 øre - stemplet "Oslo-Solli 29.IX.41" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
3.000
23993 
Oslo-Solli NK 240 og 250 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo-Solli 10.III.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Praha, Tsjekkoslovakia.  
200
10973 
Oslo-Solli NK 242 og 253 - 10 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 55 øre - stemplet "Oslo-Solli 4.1.50" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
100
2722 
Oslo-Solli NK 245, 251 og 354 - 15 og 50 øre Løve dyptrykk samt 25 øre Løve 1946 = 90 øre - stemplet "Oslo-Solli 3.V.50" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Finland.  
150
18311 
Oslo-Solli NK 251 og 356(2) - 50 øre Løve dyptrykk og 40 øre Løve 1946 = 130 øre - stemplet "Oslo-Solli 14.9.50" på luftpostkonvolutt sendt rekommandert til Chicago, Usa.  
150
13564 
Oslo-Solli NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Solli 24.IV.42" på følgebrev sendt til Nes i Hedemarken.  
60
874 
Oslo-Solli NK 259, 267, 274(3), 275(3), 276(3), 278 og 280(2) - Legion samt diverse V-merker = 83 øre - stemplet "Oslo-Solli 12.IX.41" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
3.000
12037 
Oslo-Solli NK 282 - 20 øre V-merke stemplet "Oslo-Solli 29.VIII.41" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
100
8239 
Oslo-Solli NK 337 - 40 øre London stemplet "Oslo-Solli 3.11.48" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
100
19225 
Oslo-Solli NK 339, 340 og 341 - 10, 15 og 20 øre Wergeland = 45 øre - stemplet "Oslo-Solli 14.7.45" på uadressert konvolutt.  
50
8896 
Oslo-Solli NK 346 og 356 - 15 øre Nasjonalhjelpen og 40 øre Løve 1946 = 55 øre - stemplet "Oslo-Solli 3.10.46" på rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
75
2066 
Oslo-Solli NK 352 og 396 - 2.00 kr Haakon 1946 og 30 øre Haakon = 230 øre - stemplet "Oslo-Solli 22.11.54" på følgebrev sendt til Usa. Litt medtatt.  
150
22497 
Oslo-Solli NK 361(3) - 15 øre Postjubileum stemplet "Oslo-Solli 29.VII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
22496 
Oslo-Solli NK 365 - 45 øre Postjubileum stemplet "Oslo-Solli 16.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
3409 
Oslo-Solli Luftpostbrev frankert med 29 F i Marokkanske merker sendt til Oslo. Her er det påsatt NK 373 - 80 øre Skogselskap stemplet "Oslo-Solli 21.X.48" og "stusset" videre til New York hvor det er mottatt 7.9.1948.  
600
1841 
Oslo-Solli TM 15(2) og 25(2) - 25 øre Offset og 20 øre Boktrykk = 90 øre - stemplet "Oslo-Solli 27.VII.38" på verdibrev sendt til Gardvik. Omadressert tilbake til Oslo.  
175
13227 
Oslo-Solli TM 41 - 7 øre Dyptrykk stemplet "Oslo-Solli 27.5.1946" på trykksak sendt til Trondheim.  
70
9467 
Oslo-Solli TB 1A - 10 øre grønn (TM 2) tjenestebrevkort maskinstemplet "Oslo-Solli 17.XI.37" tekst "Støtt Norsk Arbeid" sendt til Oslo.  
90
1087 
Oslo-Solli BK 87 - 10 øre grønn (NK 141) brevkort maskinstemplet "Oslo-Solli 6.XI.33" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på sendt til Oslo.  
80
27966 
Oslo-St.Hanshaugen NK 96(2), 158 og 164(2) - 1 øre Posthorn 1909, 30 øre Løveprovisorie og 4 øre Portoprovisorie = 40 øre - stemplet "Oslo-St.Hanshaugen 6.V.31" på rekommandert konvolutt sendt til Mesnali.  
175
13413 
Oslo-St.Hanshaugen NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo-St.Hanshaugen 13.VI.30" på konvolutt sendt til Jomfrubraaten.  
60
17419 
Oslo-St.Hanshaugen NK 229, 242, 246 og 247 - 1.00 kr Kronemerke Løve samt 10, 20 og 25 øre Løve dyptrykk = 155 øre - stemplet "Oslo-St.Hanshaugen 7.XII.45" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
140
5266 
Oslo-St.Hanshaugen NK 245, 345, 346, 347 og 348 - blandingsfrankatur = 90 øre - stemplet "Oslo-St.Hanshaugen 30.9.46" på konvolutt påstemplet Amsterdam Zuid-Afrika sendt til Johannesburg, Syd-Afrika.  
60
15961 
Oslo-St.Hanshaugen NK 343 og 344 - 10 og 20 øre Folkemuseum = 30 øre - stemplet hjelpestempel "Oslo-St.Hanshaugen 19.12.45" på uadressert konvolutt.  
600
15826 
Oslo-St.Hanshaugen NK 349 - 15 øre Wings for Norway stemplet hjelpestempel "Oslo-St.Hanshaugen 28.3.46" på uadressert konvolutt.  
600
18149 
Oslo-St.Hanshaugen NK 388 og 397(2) - 10 øre Posthorn 1950 og 35 øre Haakon = 80 øre - stemplet "Oslo-St.Hanshaugen 9.11.51" på konvolutt sendt ekspress til Bergen.  
75
9430 
Oslo-St.Hanshaugen NK 819 - 1.00 kr Norsk natur II stemplet "Oslo-St.Hanshaugen 15.12.80" på julekort sendt til Fredrikstad. Påsatt NKS julemerke 1980.  
30
19171 
Oslo-St.Hanshaugen TM 17 - 40 øre Offset stemplet "Oslo-St.Hanshaugen 18.VII.35" på rekommandert konvolutt sendt til Jessnes.  
100
9800 
Oslo-St.Hanshaugen TM 135(3) og 137(4) - 3.00 og 5.00 kr Off.sak. offset = 2900 øre - stemplet "Oslo-St.Hanshaugen 3.2.83" på følgebrev sendt til Stavanger.  
75
8311 
Oslo-St.hanshaugen NK 96(3), 101 og 118 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo-St.hanshaugen 18.X.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
9932 
Oslo-St.hanshaugen NK 158 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Oslo-St.hanshaugen ?.??.??" på del av stor konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
150
11033 
Oslo-St.hanshaugen NK 240 og 253 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 45 øre Luftpost = 50 øre - stemplet "Oslo-St.hanshaugen 22.3.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
9914 
Oslo-Stortinget NK 97, 164(2) og 186 - 2 øre Posthorn 1909, 4 øre Portoprovisorie og 15 øre Bjørnson = 25 øre - stemplet "Oslo-Stortinget 30.1.33" på brevfront sendt til Hinderåvåg.  
100
19789 
Oslo-Stortinget NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh stemplet "Oslo-Stortinget 4.VI.34" på konvolutt sendt til Ring.  
300
5627 
Oslo-Torshov NK 209 og 212 - 40 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 85 øre - stemplet "Oslo-Torshov 28.1.41" på sensurert luftpostkonvolutt sendt til U.S.A.  
175
24539 
Oslo-Torshov NK 253 og 382 - 45 øre Luftpost og 40 øre U.P.U. = 85 øre - stemplet "Oslo-Torshov 21.X.50" på rekommandert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
80
4943 
Oslo-Trsp V NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Oslo-Trsp V 13.7.65" på postkort sendt til Sverige.  
175
1517 
Oslo-Trsp V NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Oslo-Trsp V 25.2.69" på konvolutt sendt til Nøtterøy.  
60
16312 
Oslo-Tøyen NK 240, 432 og 450 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 35 øre Haakon og 65 øre Geofysisk år = 105 øre - stemplet "Oslo-Tøyen 23.5.58" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
11846 
Oslo-Tøyen NK 242, 245, 350(2) og 354(2) - 10 og 15 øre Løve dyptrykk samt 1.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Løve 1946 = 275 øre - stemplet "Oslo-Tøyen 17.1.47" på følgebrev sendt til Usa.  
250
12748 
Oslo-Tøyen NK 344(2) - 20 øre Folkemuseum stemplet "Oslo-Tøyen 14.4.46" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
60
16094 
Oslo-Tøyen NK 346 og 348(3) - 15 og 30 øre Nasjonalhjelpen = 105 øre - stemplet "Oslo-Tøyen 4.3.46" på luftpostkonvolutt sendt til Boston, Usa.  
250
18064 
Oslo-Tøyen NK 401(2) - 55 øre Haakon stemplet "Oslo-Tøyen 6.1.53" på rekommandert konvolutt sendt til Johannesburg. Konvolutten har vært med flyvningen København Johannesburg 8.1.1953. En mengde stempler.  
300
10612 
Oslo-Tøyen NK 733 - 85 øre Arbeidervern stemplet "Oslo-Tøyen 28.8.74" på postkort sendt til Oslo.  
50
517 
Oslo-Utstillingen VI Kan NK 217, 218 og 219 - 15, 20 og 30 øre Turistmerke = 65 øre - stemplet "Oslo-Utstillingen VI Kan 4.7.38" på konvolutt sendt til Malmö, Sverige.  
100
14415 
Oslo-Utstillingen Vi-Kan NK 217 - 15 øre Turistmerke stemplet "Oslo-Utstillingen Vi-Kan 16.6.38" på postkort sendt til Voss.  
200
19912 
Oslo-Utstillingen Vi-Kan NK 218 - 20 øre Turistmerke stemplet "Oslo-Utstillingen Vi-Kan 5.8.38" på postkort sendt til Sveits.  
150