Nettbutikk - Oslo-Gr¡nerløkka-
Til innhold nettbutikk

Oslo-Gr¡nerløkka-

810 
Oslo-Gr¡nerløkka NK 138(4) - vannrett og loddrett par 15 øre Svalbard stemplet "Oslo-Gr¡nerløkka 11.1.26" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
300
8477 
Oslo-Gr¡nerløkken NK 125 - 40 øre Posthorn 1920 brukt som portomerker - stemplet "Oslo-Gr¡nerløkken 5.II.27" på baksiden av konvolutt frankert med NK 144 sendt til Oslo.  
150
14483 
Oslo-Holmenkollen NK 719 - 65 øre Blomster 1973 stemplet "Oslo-Holmenkollen 25.9.74" på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
30
15325 
Oslo-Homansby NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Dvn-Dhn - stemplet "Oslo-Homansby 3.V.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
350
14249 
Oslo-Homansby NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo-Homansby 24.X.27" på rekommandert konvolutt sendt til Østre Aker.  
150
4544 
Oslo-Homansby NK 110IIb - 1.00 kr Haakon 1910 - stemplet "Oslo-Homansby 25.X.22" på verdibrev sendt til London, England. Forsegling betalt med 2 stk. NK 143 på baksiden.  
350
22291 
Oslo-Homansby NK 118, 141(3) og 178 - 5 øre Posthorn 1920, 10 øre Løve II og 15 øre Hellig Olav = 50 øre - stemplet "Oslo-Homansby 26.1.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
150
2933 
Oslo-Homansby NK 125 - 40 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo-Homansby 29.IX.25" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
40
9943 
Oslo-Homansby NK 125 og 129 - 40 øre Posthorn 1920 og 45 øre Løve I = 85 øre - stemplet "Oslo-Homansby 27.IV.25" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Bergen.  
300
308 
Oslo-Homansby NK 129 - 45 øre Løve I stemplet "Oslo-Homansby 25.V.25" på konvolutt sendt til Milano, Italia. Omadressert og satt i porto med 30 centesimi ved ankomst.  
300
11118 
Oslo-Homansby NK 141(3) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 3.II.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
60
21895 
Oslo-Homansby NK 141 og 178(2) - 10 øre Løve II og 15 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo-Homansby 16.III.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
22077 
Oslo-Homansby NK 141 og 143(2) - 10 og 15 øre Løve II = 40 øre - stemplet "Oslo-Homansby 22.IX.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22155 
Oslo-Homansby NK 141(4) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 20.V.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22173 
Oslo-Homansby NK 141, 145 og 177 - 10 og 20 øre Løve II samt 10 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo-Homansby 13.I.31" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
22185 
Oslo-Homansby NK 141 og 154 - 10 og 60 øre Løve II = 70 øre - stemplet "Oslo-Homansby 20.X.31" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
150
22211 
Oslo-Homansby NK 141(4) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 9.I.31" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
16801 
Oslo-Homansby NK 143 - 15 øre Løve II maskinstemplet "Oslo-Homansby 22.XII.33" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på postkort sendt til Høvik.  
100
3280 
Oslo-Homansby NK 145(3) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 27.II.32" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
50
13091 
Oslo-Homansby NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 14.IV.32" på reklamekonvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
70
22035 
Oslo-Homansby NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 30.XI.31" på konvolutt sendt lftpost til Ramsgate, England.  
100
22242 
Oslo-Homansby NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 12.XII.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
11117 
Oslo-Homansby NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 11.II.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
50
25577 
Oslo-Homansby NK 148(2) - 30 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 28.X.30" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
150
22251 
Oslo-Homansby NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 5.XII.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
3114 
Oslo-Homansby NK 153 - 50 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 12.IV.32" på verdibrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
3836 
Oslo-Homansby NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 24.I.30" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
150
11787 
Oslo-Homansby NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo-Homansby 27.XI.28" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
200
25585 
Oslo-Homansby NK 177, 178(2) og 180 - 10, 15 og 30 øre Hellig Olav = 70 øre - stemplet "Oslo-Homansby 21.IX.30" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
250
21874 
Oslo-Homansby NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Oslo-Homansby 12.VI.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
8578 
Oslo-Homansby NK 245b og 350 - 15 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 115 øre - stemplet "Oslo-Homansby 17.12.46" på konvolutt sendt til Usa.  
70
13543 
Oslo-Homansby NK 246(2) og 350 - 20 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 140 øre - stemplet "Oslo-Homansby 13.2.47" på følgebrev sendt til Skotfoss.  
75
9338 
Oslo-Homansby NK 249(2) - 35 øre Løve dyptrykk = 70 øre - stemplet "Oslo-Homansby 17.6.47" på verdibrev sendt til Stranda. Postkontorets segl på baksiden som er betalt med 2 stk. NK 360 som er fingerbølstemplet "Oslo H 17.VI.47".  
450
3801 
Oslo-Homansby NK 384, 415, 416 og 419 - 25 øre Oslo 900 år, 20 og 30 øre Nordkapp IV samt 20 øre Jernbanejubileum = 95 øre - stemplet "Oslo-Homansby 29.12.55" på luftpostkonvolutt sendt til Canada.  
150
25820 
Oslo-Homansby NK 438(2) - 90 øre Haakon stemplet "Oslo-Homansby 12.9.59" på rekommandert konvolutt sendt til Belgia.  
70
17164 
Oslo-Homansby TM 20(13), 23 og 25 - 100 øre Offset samt 10 og 20 øre Boktrykk = 1330 øre - stemplet "Oslo-Homansby 24.II.37" på del av innpakningspapir.  
450
25875 
Oslo-Homansbyen NK 163(2), 164, 242, 277 og 282 - 1 og 4 øre Portoprovisorie, 10 øre Løve dyptrykk samt 5 og 20 øre V-merke = 41 øre - stemplet "Oslo-Homansbyen 11.12.41" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
250
14912 
Oslo-Kaldbakken NK 850 - 1.25 kr Norwex 80 II stemplet "Oslo-Kaldbakken 12.3.80" på konvolutt sendt til Danmark.  
75
14914 
Oslo-Kaldbakken NK 851 - 2.00 kr Norwex 80 II stemplet "Oslo-Kaldbakken 12.3.80" på konvolutt sendt til Danmark.  
75
14131 
Oslo-Majorstua NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Majorstua 12.10.40" på litt medtatt sensurert konvolutt sendt til Washington, Usa. Påstemplet rosa "C" i sirkel.  
150
14394 
Oslo-Majorstua NK 220, 222, 230, 242(3) og 246 - 15 og 30 øre Turistmerke, 1.50 kr Kronemerke Løve samt 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 245 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 16.6.45" på rekommandert sensurert konvolutt sendt luftpost til New York, Usa. Påstemplet "K" i blått. Konvolutten har skade i nedre venstre hjørne.  
3.000
10009 
Oslo-Majorstua NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo-Majorstua 23.2.45" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
9938 
Oslo-Majorstua NK 240, 245, 383 og 385 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Løve dyptrykk samt 15 og 45 øre Oslo 900 år = 80 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 9.3.51" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
10462 
Oslo-Majorstua NK 242 og 253 - 10 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 55 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 12.11.46" på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
50
25958 
Oslo-Majorstua NK 242(2) og 338(3) - 10 øre Løve dyptrykk og 60 øre London = 200 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 11.12.46" på følgebrev sendt til Jennestad.  
175
9283 
Oslo-Majorstua NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Majorstua 3.7.1945" på sensurert konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
100
20222 
Oslo-Majorstua NK0246, 267, 274(3), 276 og 281 - blandingsfrankatur = 55 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 15.1.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
350
22179 
Oslo-Majorstua NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Majorstua 8.I.45" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
250
22593 
Oslo-Majorstua NK 249 og 250(5) - 35 og 40 øre Løve dyptrykk = 235 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 13.5.46" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Washington, Usa.  
200
10035 
Oslo-Majorstua NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Majorstua 14.4.43" på rekommandert konvolutt sendt via Haugesund til Nedstrand.  
30
14160 
Oslo-Majorstua NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Majorstua 11.4.45" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Sverige.  
150
15009 
Oslo-Majorstua NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Majorstua 7.8.44" på sensurert konvolutt sendt ekpress til Karlstad, Sverige.  
150
15155 
Oslo-Majorstua NK 257 og 300 - 20 øre Redningsselskapet og 20 øre Quisling = 40 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 18.4.42" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Danmark.  
600
10752 
Oslo-Majorstua NK 315 - 20 øre Grieg stemplet "Oslo-Majorstua 13.9.43" på konvolutt sendt til Bekkelagshøgda.  
40
13544 
Oslo-Majorstua NK 317 - 60 øre Grieg stemplet "Oslo-Majorstua 12.10.43" på følgebrev sendt til Nordskot.  
75
17396 
Oslo-Majorstua NK 350 og 451 - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon VII 85 år = 135 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 3.12.1957" på konvolutt sendt til Hawaii. Påsatt NKS julemerke 1957 på baksiden.  
100
22024 
Oslo-Majorstua NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Oslo-Majorstua 20.4.49" på rekommandert konvolutt sendt til Paris, Frankrike. Portobelagt med 10 f ved ankomst.  
350
18465 
Oslo-Majorstua NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Oslo-Majorstua 27.8.49" på konvolutt sendt luftpost til Napoli, Italia.  
75
11267 
Oslo-Majorstua NK 360 og 365 - 10 og 45 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 23.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
125
22498 
Oslo-Majorstua NK 365 - 45 øre Postjubileum stemplet "Oslo-Majorstua 15.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
8912 
Oslo-Majorstua NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Oslo-Majorstua 22.12.47" på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
80
3208 
Oslo-Majorstua NK 438(4) - 90 øre Haakon stemplet "Oslo-Majorstua 9.4.60" på følgebrev sidestemplet "Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux" sendt til Sverige. Portobelagt med 125 øre. Loddrett brett midt på følgebrevet.  
150
11149 
Oslo-Majorstua NK 470(2), 519C(20) og 523 - 1.50 kr Olav, 55 øre Fisk og aks samt 9-stripe, 8-stripe og 3 enkle tosidig taggete 30 øre Fisk og aks = 955 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 25.4.68" på stor konvolutt sendt luftpost til Argentina. Konvolutten med kvalitetsamnerkninger.  
600
14838 
Oslo-Majorstua NK 486, 488 og 497 - 25 og 55 øre Skip samt 1.00 kr Håkonshallen = 180 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 20.6.61" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
100
21046 
Oslo-Majorstua NK 487 - 45 øre Skip - stemplet "Oslo-Majorstua 20.12.1960" på konvolutt sendt til Bergen. Straffeporto 90 øre betalt med NK 490 på baksiden.  
50
18021 
Oslo-Majorstua NK 534 og 535 - 50 og 90 øre Sult = 140 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 23.3.63" på rekommandert konvolutt sendt til Nærøsteine.  
70
544 
Oslo-Majorstua NK 610 - 40 øre Helleristning maskinstemplet "Oslo-Majorstua 25.2.1970" tekst "Norge - Skisportens Hjemland" på konvolutt sendt til Nesttun.  
60
9784 
Oslo-Majorstua TM 60 og 62 - 25 og 30 øre Dyptrykk = 55 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 8.3.47" på rekommandert konvolutt sendt til Østre Toten. Omadressert.  
80
30386 
Oslo-Majorstua BK 170 - 100 øre Slindrebirken brevkort stemplet "Oslo-Majorstua 16.6.77" sendt til Oslo.  
30
746 
Oslo-Majorstua Bud. NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Oslo-Majorstua Bud. 26.11.57" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
13602 
Oslo-Majorstuen NK 106(2) - 35 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo-Majorstuen 26.XI.25" på følgebrev sendt til Asker.  
25
8460 
Oslo-Majorstuen NK 110IIb(4) - fireblokk 1.00 kr Haakon 1910 stemplet "Oslo-Majorstuen 26.II.25" på følgebrev sendt til Bergen.  
200
30843 
Oslo-Majorstuen NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo-Majorstuen 7.V.??" på reklamekonvolutt for Hellesens Lommelyktbatterier sendt til Norheimsund.  
175
14169 
Oslo-Majorstuen NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 24.II.26" på konvolutt sendt til Sverige.  
300
14411 
Oslo-Majorstuen NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 17.II.26" på brevkort sendt til Sverige.  
250
16153 
Oslo-Majorstuen NK 130, 131, 138 og 139 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 og 20 øre Svalbard = 40 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 5.III.26" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiansund.  
400
29271 
Oslo-Majorstuen NK 132, 134, 136(4) og 155(3) - 5, 15 og 25 øre Polmerke samt 45 øre Luftpost = 255 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 24.VIII.32" på rekommandert postkort påstemplet "Mit Luftschiff Graf Zeppelin" sendt til Sao Paulo, Brasil. (4. Südamerikafahrt).  
1.500
2188 
Oslo-Majorstuen NK 143 og 195 - 15 øre Løve II og 20 øre Nansen I = 35 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 9.IX.36" på postkort sendt til Birmingham, England.  
80
11067 
Oslo-Majorstuen NK 150(2) - 35 øre Løve II stemplet "Oslo-Majorstuen 24.VII.35" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
19351 
Oslo-Majorstuen NK 188 - 30 øre Bjørnson stemplet "Oslo-Majorstuen 27.1.33" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150