Nettbutikk - Holmenkollen-
Til innhold nettbutikk

Holmenkollen-

13946 
Holmenkollen NK 118 og 141(4) - 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Holmenkollen 20.V.35" på konvolutt sendt luftpost til Helsingfors, Finland.  
150
27264 
Holmenkollen BK 56 II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Holmenkollen 2.X.03" sendt til Helsingfors, Finland.  
100
3768 
Holmenkollen BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Holmenkollen 2.V.06" sendt til Helsingfors, Finland.  
60
27312 
Holmenkollen BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Holmenkollen 21.IX.03" sendt til Finland.  
100
27176 
Holmenkollen BK 67 - 10 øre karmin (NK 100) brevkort stemplet "Holmenkollen 18.II.13" sendt til Hamburg, Tyskland.  
75
15297 
Hålogaland-Utstilingen Førstedagsstempel NK 165, 185 og 189 - 10 øre Portoprovisorie, 10 øre Bjørnson og 10 øre Holberg = 30 øre - stemplet "Hålogaland-Utstilingen Førstedagsstempel 16.MAI.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
1732 
Hålogaland-Utstillingen Oslo NK 254(2) - 15 øre Hålogaland stemplet "Hålogaland-Utstillingen Oslo 5.JUN.1941" på konvolutt sendt til Våle i Vestfold.  
150
11986 
Hålogaland-Utstillingen Oslo NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Hålogaland-Utstillingen Oslo 6.JUN.1941" på postkort sendt til Nordstrand.  
120
17084 
Hålogaland-Utstillingen Oslo NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Hålogaland-Utstillingen Oslo 6 JUN 1941" på postkort sendt til Oslo.  
120
25588 
Hålogaland-Utstillingen Oslo NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Hålogaland-Utstillingen Oslo 18.JUN.1941" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
4860 
Junofil Oslo 1966 NK 513 og 555 - 5 øre Posthorn og 25 øre Sjomannsmisjonen = 30 øre - stemplet "Junofil Oslo 1966 31.3.1966" på konvolutt sendt til Horten.  
30
1571 
Kaldbakken Oslo NK 831 - 1.00 kr Seljefløyte samt 1.00 kr automatmerke = 2.00 kr - stemplet "Kaldbakken Oslo 3.1.79" på konvolutt sendt til Danmark.  
50
9611 
Kjelsås NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Kjelsås 20.V.26" på konvolutt sendt til Randaberg På Jæren.  
40
22049 
Kjelsås NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Kjelsås 4.VII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
23729 
Kjelsås TM 71 og 75 - 30 øre O.S. og 5 øre Off.sak. vanlig p. = 35 øre - stemplet "Kjelsås 25.2.56" på konvolutt sendt til Kjelsås.  
40
15643 
Korsvoll NK 678 - 50 øre Eventyr I stemplet "Korsvoll 22.12.71" på julekort sendt til Oslo. Med NKS julemerke 1971.  
40
15918 
Kristiania Omk. Kontor NK 123 - 25 øre Posthorn 1920 stemplet "Kristiania Omk. Kontor 18.?.?7" på konvolutt sendt til Borås, Sverige.  
400
28866 
Landbrukets Jubileumsutstilling NK 460 - 45 øre Olav stemplet "Landbrukets Jubileumsutstilling 20.6.59" på konvolutt sendt til Ålgård.  
100
9078 
Manglerud NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Manglerud 9.4.60" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
446 
Manglerud NK 419 - 20 øre Jernbanejubileum stemplet "Manglerud 1.11.57" på konvolutt sendt til Oslo. Postkontorets åpningsdag.  
60
30627 
Manglerud NK 419 - 20 øre Jernbanejubileum stemplet "Manglerud 1.11.57" på konvolutt sendt til Oslo. Postkontorets åpningsdag.  
50
20870 
Manglerud NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Manglerud 5.9.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
28612 
Montebello NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Montebello 12.1.65" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
1330 
Nordisk Frimerke-Utstilling Oslo NK 384 - 25 øre Oslo 900 år stemplet "Nordisk Frimerke-Utstilling Oslo 26.8.1951" på konvolutt sendt til Danmark.  
50
19391 
Nordstrand NK 108(2) og 118(2) - 50 øre Posthorn 1909 og 5 øre Posthorn 1920 = 110 øre - stemplet "Nordstrand 21.VII.24" på følgebrev sendt til Bergen.  
70
9613 
Nordstrand NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Nordstrand 18.IX.28" på konvolutt sendt via Stavanger til Randaberg.  
40
8954 
Nordstrand NK 296 - 20 øre Snorre stemplet "Nordstrand 2.II.42" på konvolutt sendt til Harstad.  
40
22096 
Nordstrand NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Nordstrand 4.IX.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
125
13163 
Nordstrand NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Nordstrand 13.II.53" på postkort sendt til Oslo. Portobelagt med 10 øre ved frankeringsavtrykk.  
80
18726 
Nordstrand BK 51 I - 10 øre karmin brevkort stemplet "Nordstrand 12.IV.00" sendt til Tyskland.  
50
15301 
Norsk Fil.forb.1931-1941 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Norsk Fil.forb.1931-1941 31.5.41" på uadressert konvolutt.  
50
8800 
Norsk Fil.forb.1931-1941 NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Norsk Fil.forb.1931-1941 30.5.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
9366 
Norsk Fil.forb.1931-1941 NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Norsk Fil.forb.1931-1941 30.5.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
15612 
Norsk Filatelistforbund 1931-1941 NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Norsk Filatelistforbund 1931-1941 30.5.41" på uadressert konvolutt.  
50
21066 
Norsk Filatelistforbund 1931-1941 NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Norsk Filatelistforbund 1931-1941 31.5.41" på konvolutt sendt via Norsk Filatelistforbund 1931-1941 til Nordberg.  
70
20162 
Norsk Filatelistforbund 1931-1941 NK 234 - 15 øre Nansen II stemplet "Norsk Filatelistforbund 1931-1941 30.5.41" på uadressert konvolutt.  
40
20165 
Norsk Filatelistforbund 1931-1941 NK 240 og 254 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Hålogaland = 20 øre - stemplet "Norsk Filatelistforbund 1931-1941 30.5.41" på konvolutt sendt til Tromsø.  
100
1760 
Norsk Filatelistforbund 1931-1941 NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Norsk Filatelistforbund 1931-1941 2.6.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
4409 
Norsk Filatelistforbund 1931-1941 NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Norsk Filatelistforbund 1931-1941 31.5.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8247 
Norsk Filatelistforbund 1931-1941 NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Norsk Filatelistforbund 1931-1941 31.5.41" på konvolutt sendt til Kristiansand S.  
40
13889 
Norsk Filatelistforbund 1931-1941 NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Norsk Filatelistforbund 1931-1941 30.5.41" på konvolutt sendt til Nystrand.  
100
26779 
Norsk Filatelistforbund 1931-1941 NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Norsk Filatelistforbund 1931-1941 2.6.41" på brevkort sendt til Gjøvik.  
50
9902 
Norwex 80 Særstempel NK 407 og 868 - 15 øre OL'52 og 4.00 kr Norewx 80 III = 415 øre - stemplet "Norwex 80 Særstempel (Olympiske Lekers Dag) 17.6.80" på uadressert konvolutt signert av Hjalmar Andersen og Birger Ruud.  
150
18887 
Norwex 80 Særstempel BK 171 - 100 øre Gamle furutrær brevkort stemplet "Norwex 80 Særstempel 19.6.80" sendt til Finland.  
20
18888 
Norwex 80 Særstempel BK 171 - 100 øre Gamle furutrær brevkort stemplet "Norwex 80 Særstempel 20.6.1980" sendt til Finland.  
20
18892 
Norwex 80 Særstempel BK 173 - 100 øre grønnoliven Reinrose brevkort stemplet "Norwex 80 Særstempel 13.6.80" sendt til Finland.  
20
18893 
Norwex 80 Særstempel BK 173 - 100 øre grønnoliven Reinrose brevkort stemplet "Norwex 80 Særstempel 14.6.1980" sendt til Finland.  
20
18902 
Norwex 80 Særstempel BK 176 - 100 øre Lørdagskveld brevkort stemplet "Norwex 80 Særstempel 18.6.80" sendt til Finland.  
20
18903 
Norwex 80 Særstempel BK 176 - 100 øre Lørdagskveld brevkort stemplet "Norwex 80 Særstempel 17.6.1980" sendt til Finland.  
20
18904 
Norwex 80 Særstempel BK 177 - 100 øre Skogstjern brevkort stemplet "Norwex 80 Særstempel 15.6.1980" sendt til Finland.  
20
18905 
Norwex 80 Særstempel BK 177 - 100 øre Skogstjern brevkort stemplet "Norwex 80 Særstempel 16.6.80" sendt til Finland.  
20
16540 
Norwex 80 Særstempel KB 41 - 125 øre Natur I kortbrev stemplet "Norwex 80 Særstempel 22.6.1980" sendt til Finland.  
20
30394 
Norwex 97 Oslo BK 195 - 370 øre Posten 350 år brevkort stemplet "Norwex 97 Oslo 17.4.1997". Uadressert.  
25
30395 
Norwex 97 Oslo BK 195 - 370 øre Posten 350 år brevkort stemplet "Norwex 97 Oslo 21.4.1997". Uadressert.  
25
27155 
Oslo 1 NK 449 - 35 øre Geofysisk år stemplet "Oslo 1 12.2.58" på konvolutt sendt til Bryn.  
40
27489 
Oslo 86 Særstempel BK 190 - 250 øre Oslo Filatelistklubb brevkort stemplet "Oslo 86 Særstempel 18.10.86". Uadressert.  
30
27491 
Oslo 86 Særstempel BK 190 - 250 øre Oslo Filatelistklubb brevkort stemplet "Oslo 86 Særstempel 16.10.86". Uadressert.  
30
27492 
Oslo 86 Særstempel BK 190 - 250 øre Oslo Filatelistklubb brevkort stemplet "Oslo 86 Særstempel 15.10.86". Uadressert.  
30
4274 
Oslo Ank. Utland "Oslo Ank. Utland 22.11.54" på baksiden av konvolutt sendt fra New York. Straffeporto 60 øre er betalt med frankeringsavtrykk fra Oslo Postkt. Budavd.  
100
17008 
Oslo Ank. Utland TM 71 - 30 øre O.S. stemplet "Oslo Ank. Utland 29.8.55" på konvolutt påstemplet "KNM Haugesund" sendt til Oslo.  
50
4624 
Oslo Ank. Utland TM 82 - 35 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Oslo Ank. Utland 22.5.56" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
10047 
Oslo Ank. Utland TM 82 - 35 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Oslo Ank. Utland 3.9.56" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
19089 
Oslo Ank. Utland TM 82 - 35 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Oslo Ank. Utland 5.10.56" på konvolutt påstemplet "KNM Vosso" sendt til Oslo.  
50
3199 
Oslo Bd. NK 98, 204 og 209(3) - 3 øre Posthorn 1909 samt 15 og 40 øre Løve dyptrykk = 138 øre - stemplet "Oslo Bd. 2.6.39" og "T" i ring på portoregning.  
200
4238 
Oslo Bd. NK 101(2) - 12 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo Bd. 17.7.36" på baksiden av konvolutt sendt fra England. Påstemplet "T 20".  
200
23971 
Oslo Bd. NK 101(2) - 12 øre Posthorn 1909 stemplet "T" i ring og "Oslo Bd. 17.12.37" på på baksiden av konvolutt sendt fra England.  
250
23977 
Oslo Bd. NK 101 - 12 øre Posthorn 1909 stemplet "T" i ring og "Oslo Bd. 27.7.35" på postkort sendt fra U.A.S.  
200
6047 
Oslo Bd. NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Oslo Bd. 5.9.35" på konvolutt påstemplet "Fra Tog" sendt til Oslo.  
200
11735 
Oslo Bd. NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Oslo Bd. 21.1.35" på konvolutt påstemplet "Fra Tog" sendt til Oslo.  
200
12584 
Oslo Bd. NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Oslo Bd. 30.4.35" på reklamekonvolutt påstemplet "Fra Tog" sendt til Oslo.  
300
21815 
Oslo Bd. NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Oslo Bd. 20.4.36" på konvolutt PÅSTEMPLET "Fra Tog" sendt til Oslo.  
200
19329 
Oslo Bd. NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo Bd. 29.4.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
200
19803 
Oslo Bd. NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "T" og "Oslo Bd. 8.5.46" som betaling for manglende porto på postkort sendt fra Danmark.  
50
27204 
Oslo Bd. NK 366 - 50 øre Postjubileum stemplet "T" og "Oslo Bd. 12.1.48" på baksiden av ufrankert konvolutt sendt fra Harstad.  
100
10760 
Oslo Bureau D'Echange NK 202, 205 og 209 - 10, 20 og 40 øre Løve dyptrykk = 70 øre - stemplet "Oslo Bureau D'Echange 3.8.38" på reklamekonvolutt sendt luftpost via Berlin og Hanoi til Hong Kong. De to øverste 40-ørene med skade grunnet plasseringen.  
400
3721 
Oslo Bureau D'Echange NK 222, 240 og 250 - 30 øre Turistmerke, 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre Løve dyptrykk = 75 øre - stemplet "Oslo Bureau D'Echange 9.9.40" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
25161 
Oslo Ekspress Fiolett "T 130/170" i ring samt portoetikett med 260 øre å betale på kovolutt frankert med lokalmerke sendt fra Scerige. Stempel på baksiden : "Oslo Ekspress 5.10.79".  
40
9496 
Oslo Fil.klubs 50 Års Dag NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Oslo Fil.klubs 50 Års Dag 11.12.36" på konvolutt sendt lokalt.  
100
8804 
Oslo Fil.klubs 50 Års Dag NK 193 - 10 øre Nansen I stemplet "Oslo Fil.klubs 50 Års Dag 11.12.36" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
16839 
Oslo Fil.klubs 50 Års Dag NK 193 - 10 øre Nansen I stemplet "Oslo Fil.klubs 50 Års Dag 11.12.36" på konvolutt sendt til Oslo.  
75