Nettbutikk - 16 (Orske Bygdeungdomsstemn) -
Til innhold nettbutikk

16 (Orske Bygdeungdomsstemn) -

17588 
16 (Orske Bygdeungdomsstemn) NK 349(2) - 15 øre Wings for Norway stemplet "16. Nordiske Bygdeungdomsstemna Oslo 25-30 Juni 1952" sendt til Bekkelagshøgda.  
300
19412 
Akershus Slot NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Akershus Slot 8.VI.07" på postkort sendt til Kristiania.  
200
19714 
Akershus Slot NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Akershus Slot 13.VI.07" på postkort sendt til Christiania.  
300
2438 
Akershus Slott NK 383 og 384 - 15 og 25 øre Oslo 900 år = 40 øre - stemplet "Akershus Slott 3.6.50" på konvolutt sendt til Drammen.  
50
21783 
Alnabru NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Alnabru 3.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
19330 
Blindern NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Blindern 12.2.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
200
19340 
Blindern NK 239(4) og 244(2) - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Blindern 28.4.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
250
21753 
Blindern NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Blindern 31.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
28060 
Blindern NK 390 og 392 - 15 og 20 øre Posthorn 1950 = 35 øre - stemplet "Blindern 15.2.57" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
10716 
Bryn NK 110IIb, 118 og 152 - 1.00 kr Haakon 1910, 5 øre Posthorn 1920 og 40 øre Løve II = 145 øre - stemplet "Bryn 9.8.37" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
70
30452 
Bryn NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Bryn 2.2.50" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Her er konvolutten påstemplet "Ubekent.." og returnert. Avsender har så frankert på nytt med NK 240(2) og NK 245 og prøvd igjen den 16.2.50. Dekorativ.  
850
21729 
Bryn NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Bryn 28.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
21737 
Bryn NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Bryn 5.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
17 
Bureau D'Echange D'Oslo 2 stk. 2 d George VI stemplet "Bureau D'Echange D'Oslo 11.VI.46" på konvolutt påstemplet blått "Paquebot" sendt til Bergen.  
200
3143 
Bureau De Expediant De Christiana BK 2 IIe - 3 skilling karmin (NK 18) brevkort stemplet "Bureau De Expediant De Christiana 23.9.1877" sendt til Tyskland.  
400
18188 
Bygdøy NK 306(4) - 20 øre Rikstinget - fireblokk stemplet "Bygdøy 8.X.43" på uadressert konvolutt.  
150
28900 
Bygdøy NK 745 - 125 øre Helleristning stemplet "Bygdøy 15.1.76" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
30345 
Bygdøy BK 99 B - 10 øre grønn (NK 202) brevkort oppfrankert med NK 240 = 15 øre - stemplet "Bygdøy 26.VIII.44" sendt til Danmark. Sensurert.  
50
20547 
Bøler NK 462 - 50 øre Olav stemplet "Bøler 26.3.63" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
25714 
Conference Europeenne Des Horaires 1951 NK 359(2) - 5 øre Postjubileum stemplet "Conference Europeenne Des Horaires 1951 26.9.51" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
13674 
Egertorget NK 1106 - 3.20 kr Barnas Jul gjennomhullet "SM 90" stemplet "Egertorget 23.11.90" på uadressert konvolutt.  
200
13286 
Egertorget NK 1106/1107 - heftepar 3.20 kr Barnas Jul gjennomhullet "SM 90" stemplet "Egertorget 23.11.90" på uadressert konvolutt.  
300
13390 
Egertorget NK 1107 - 3.20 kr Barnas Jul gjennomhullet "SM 90" stemplet "Egertorget 23.11.90" uadressert konvolutt.  
150
12142 
Frimerkets Uke Oslo NK 131, 164, 274, 278, 280 og 293 - blandingsfrankatur = 37 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 5.11.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
125
13892 
Frimerkets Uke Oslo NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Frimerkets Uke Oslo 5.11.42" på brevkort sendt til Nystrand. Påstemplet "De No La utstillingen siste dag".  
50
15613 
Frimerkets Uke Oslo NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Frimerkets Uke Oslo 29.10.42" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
15246 
Frimerkets Uke Oslo NK 237, 239, 240, 241, 243 og 244 - blandingsfrankatur = 42 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 30.10.42" på helsak-kort sendt til Holmenkollen.  
50
20368 
Frimerkets Uke Oslo NK 237, 238, 239, 240 og 243 - 1, 2, 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 23 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på kort sendt til Sparbu.  
50
24297 
Frimerkets Uke Oslo NK 239 og 243 - 3 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 15 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 20.10.42" på uadressert brevkort.  
40
14272 
Frimerkets Uke Oslo NK 243, 307 og 308 - 12 øre Posthorn dyptrykk samt 15 og 20 øre Wessel = 47 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 29.10.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
30
14562 
Frimerkets Uke Oslo NK 243, 307 og 308 - 12 øre Posthorn dyptrykk samt 15 og 20 øre Wessel = 47 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 29.10.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
30
14194 
Frimerkets Uke Oslo NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Frimerkets Uke Oslo 30.10.42" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
13617 
Frimerkets Uke Oslo NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 5.11.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
75
24051 
Frimerkets Uke Oslo NK 256 - 15 øre Redningsselskapet stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på brevkort sendt til Skien.  
50
8890 
Frimerkets Uke Oslo NK 296 - 20 øre Snorre stemplet "Frimerkets Uke Oslo 4.11.42" på brevkort sendt til Vestre Aker.  
30
20482 
Frimerkets Uke Oslo NK 305(2) - 30 øre Nordraak stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på konvolutt sendt til Sparbu.  
50
739 
Frimerkets Uke Oslo NK 307, 309 og 310 - 15 øre Wessel samt 20 og 30 øre Postforening = 65 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på brevkort sendt til Oslo.  
40
8470 
Frimerkets Uke Oslo NK 307 - 15 øre Wessel stemplet "Frimerkets Uke Oslo 4.11.42" på brevkort sendt til Åsgårdstrand.  
40
13066 
Frimerkets Uke Oslo NK 307, 308 og 310 - 15 og 20 øre Wessel samt 30 øre Postforening = 65 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 20.10.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
30
13895 
Frimerkets Uke Oslo NK 307 - 15 øre Wessel stemplet "Frimerkets Uke Oslo 29.10.42" på brevkort sendt til Nystrand.  
50
13896 
Frimerkets Uke Oslo NK 307(2) og 308(2) - 15 og 20 øre Wessel = 70 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 4.11.42" på konvolutt sendt til Skien.  
50
23938 
Frimerkets Uke Oslo NK 307 og 308 - 15 og 20 øre Wessel = 35 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på brevkort sendt til Sparbu.  
50
24063 
Frimerkets Uke Oslo NK 307 - 15 øre Wessel stemplet "Frimerkets Uke Oslo 20.10.42" på uadressert brevkort.  
50
9520 
Frimerkets Uke Oslo NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Frimerkets Uke Oslo 4.11.42" på brevkort sendt til Vestre Aker.  
30
17639 
Frimerkets Uke Oslo NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Frimerkets Uke Oslo 29.10.42" på konvolutt sendt til Nystrand.  
60
20492 
Frimerkets Uke Oslo NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på kort sendt til Sparbu.  
50
23512 
Frimerkets Uke Oslo NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på brevkort sendt til Langesund.  
50
24161 
Frimerkets Uke Oslo NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Frimerkets Uke Oslo 20.10.42" på uadressert brevkort.  
40
20472 
Frimerkets Uke Oslo NK 310 - 30 øre Postforening stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på konvolutt sendt til Sparbu.  
50
20491 
Frimerkets Uke Oslo NK 310 - 30 øre Postforening stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på kort sendt til Langesund.  
50
10658 
Frognersætra (KPH) NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet KPH "Frognersætra" på postkort sendt til Karlstad, Sverige.  
150
22315 
Frognersætra (KPH) NK 304 og 339 - 20 øre Nordraak og 10 øre Wergeland = 30 øre - stemplet KPH "Frognersætra" på konvolutt sidestemplet "Oslo-Voksenkollen 4.6.65" sendt til Gjøvik.  
100
18935 
Frognersætra (KPH) NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet KPH "Frognersætra" (3 pkt.) på brevforside sidestemplet "Voksenkollen 14.7.51" sendt til Strømmen.  
150
10441 
Frognersætra (KPH) NK 425 - 20 øre Frimerkejubileum stemplet KPH "Frognersætra" på postkort sendt til Sverige. (3 pkt.).  
100
3200 
Frognersætra (KPH) NK 453 - 25 øre Olav stemplet KPH "Frognersætra" på postkort sidestemplet "Oslo 25.7.60" sendt til Helsingborg, Sverige.  
75
9617 
Grefsen NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Grefsen 28.10.35" på konvolutt sendt til Randaberg.  
30
9296 
Grefsen NK 240, 519 og 594 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 30 øre Fisk og aks og 90 øre Santalmisjon = 125 øre - stemplet "Grefsen 6.10.67" på luftpostkonvolutt sendt til New York, U.S.A.  
75
12969 
Grefsen NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Grefsen 5.6.43" på følgebrev sendt til Ålesund.  
60
18961 
Grefsen NK 252(4) - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Grefsen 5.7.45" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
18527 
Grefsen NK 344(4) - 20 øre Folkemuseum stemplet "Grefsen 19.12.45" på konvolutt sendt ekspress til Sverige.  
80
12433 
Grefsen NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Grefsen 12.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
4439 
Grefsen NK 418(2) - 30 øre Kirkejubileum stemplet "Grefsen 15.7.53" på konvolutt sendt til Oslo. Videresending til "Jageren Trondheim" er betalt med 25 øre frankeringsavtrykk.  
100
13178 
Grefsen NK 749 - 1.25 kr Arkitekturvern stemplet "Grefsen 23.2.76" på konvolutt sendt til Kristiansund.  
25
3001 
Grefsen TM 4 - 20 øre Tjenestemerke stemplet "Grefsen 11.1.34" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
9241 
Grefsen TM 4 - 20 øre Tjenestemerke stemplet "Grefsen 21.4.33" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
28628 
Haugenstua TM 90 - 65 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Haugenstua 12.5.69" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
28907 
Hauketo NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Hauketo 7.10.69" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
28691 
Holmen NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Holmen 28.11.53" på konvolutt sendt til Smedstad.  
40
18684 
Holmenkollbakken NK 383 - 15 øre Oslo 900 år stemplet "Holmenkollbakken 22.6.51" på spesialbrevkort fra åpningsdagen for Holmenkoll-rennene 1951 sendt til Oslo.  
200
24742 
Holmenkollbakken NK 407(2) - 15 øre OL 1952 stemplet "Holmenkollbakken 15.2.52" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
8663 
Holmenkollbakken NK 408 - 30 øre OL 1952 stemplet "Holmenkollbakken 15.2.52" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
25132 
Holmenkollbakken NK 408 - 30 øre OL 1952 stemplet "Holmenkollbakken 15.2.52" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
1477 
Holmenkollen NK 118 og 145(2) - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Holmenkollen 8.VI.35" på konvolutt sendt luftpost til Helsingfors, Finland.  
150
2483 
Holmenkollen NK 118(9) - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Holmenkollen 16.V.35" på konvolutt sendt luftpost til Helsingfors, Finland.  
150
5414 
Holmenkollen NK 118(5) og 145 - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Holmenkollen 6.VI.35" på konvolutt sendt luftpost til Helsingfors, Finland.  
150
12617 
Holmenkollen NK 118 og 191(2) - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Holberg = 45 øre - stemplet "Holmenkollen 3.VI.35" på konvolutt sendt luftpost til Helsingfors, Finland.  
150
13872 
Holmenkollen NK 118 og 145(2) - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Holmenkollen 9.V.35" på konvolutt sendt luftpost til Helsingfors, Finland.  
150
13940 
Holmenkollen NK 118 og 141(4) - 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Holmenkollen 28.V.35" på konvolutt sendt luftpost til Helsingfors, Finland.  
150
13944 
Holmenkollen NK 118 og 141(4) - 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Holmenkollen 24.V.35" på konvolutt sendt luftpost til Helsingfors, Finland.  
150
13945 
Holmenkollen NK 118 og 141(4) - 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Holmenkollen 20.V.35" på konvolutt sendt luftpost til Helsingfors, Finland.  
150