Nettbutikk - Oslo Br.-
Til innhold nettbutikk

Oslo Br.-

27459 
Oslo Br. BK 120 - 25 øre grønn (NK 431) brevkort stemplet "Oslo Br. 25.9.57" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
30
2555 
Oslo Br. BK 176 - 100 øre Lørdagskveld brevkort stemplet "Oslo Br. 19.II.78" sendt til Lom.  
20
30551 
Oslo Br. AE 2 - 60 øre brun aerogram maskinstemplet "Oslo Br. 2.5.49" tekst "Bruk Aerogram Det Er Billig og Kommer..." sendt til Bristol, England.  
100
30559 
Oslo Br. AE 13 - 65 øre ultramarin aerogram stemplet "Oslo Br. 13.5.57" sendt til Bern, Sveits.  
40
26710 
Oslo Br. KB 14 - 20 øre rød (NK 205) kortbrev oppfrankert med NK 240 = 25 øre - stemplet "Oslo Br. 26.8.50" sendt til Jessnes.  
25
2389 
Oslo Br. KB 43 - 125 øre Julepost II kortbrev stemplet "Oslo Br. 21.12.77" sendt til Asker.  
20
16056 
Oslo Br. VII NK 132, 136 og 155II(4) - 5 og 25 øre Polmerke samt 45 øre Luftpost = 210 øre - stemplet "Oslo Br. VII 20.VIII.32" på 10 øre helsak-kort sendt med "Graf Zeppelin 5. Südamerikafahrt 1932" via Berlin Friedrichshafen tol Perambuco, Brasil.  
1.800
688 
Oslo Br. VII NK 163(20) - 1 øre Portoprovisorie stemplet "Oslo Br. VII 29.XI.29" på baksiden av konvolutt sendt til Saude i Ryfylke.  
150
2690 
Oslo Br.1. BK 142 - 50 øre grå (NK 611) brevkort stemplet "Oslo Br.1. 19.4.71" sendt til Lom.  
20
18883 
Oslo Br.1. BK 166 a - 100 øre mørk blå (NK 648) brevkort stemplet "Oslo Br.1. 17.6.76" sendt til Lom.  
20
11893 
Oslo Br.2 NK 1039 - 2.90 kr Matsopper II maskinstemplet "Oslo Br.2 12.2.89" tekst "Aids Informasjonstelefon For Hele Landet" på konvolutt sendt til Skien.  
40
24852 
Oslo Br.I NK 96(20) - 1 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo Br.I 13.12.33" på konvolutt sendt til Askim.  
150
21960 
Oslo Br.I NK 118(4) - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo Br.I 11.IX.26" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
125
24766 
Oslo Br.I NK 118(2), og 163(10) - 5 øre Posthorn 1920 og 1 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Oslo Br.I 7.5.35" på konvolutt sendt til Askim.  
130
530 
Oslo Br.I NK 130(10) - 10-blokk 2 øre Polmerke stemplet "Oslo Br.I 29.XII.27" på konvolutt sendt til Stranda.  
200
15670 
Oslo Br.I NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Oslo Br.I 25.6.34" på konvolutt påstemplet "Fra Tog" sendt til Oslo.  
150
20058 
Oslo Br.I NK 148 og 190 - 30 øre Løve II og 15 øre Holberg = 45 øre - stemplet "Oslo Br.I 24.10.35" på konvolutt sendt luftpost til Wien, Østerrike.  
150
22029 
Oslo Br.I NK 160(2) - 15 øre Ibsen stemplet "Oslo Br.I 28.II.30" på konvolutt sendt til Trondhjem. Portobelagt med 20 øre betalt med NK 145 stemplet "T".  
100
3129 
Oslo Br.I NK 211 og 215 - 60 øre Løve dyptrykk og 2.00 kr Haakon 1937 = 260 øre - stemplet "Oslo Br.I 4.12.39" på luftpostkonvolutt sendt til Buenos Aires, Argentina.  
600
10529 
Oslo Br.I NK 222(2) og 240 - 30 øre Turistmerke og 5 øre Posthorn dyptrykk = 65 øre - stemplet "Oslo Br.I 9.6.41" på sensurert vinduskonvolutt sendt ekspess. Sensurstempel "Ak".  
75
11349 
Oslo Br.I NK 238(2) og 239 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 7 øre - stemplet "Oslo Br.I 20.3.42" på trykksak sendt til Bergen.  
100
15605 
Oslo Br.I NK 238, 239, 419 og 420 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 20 og 30 øre Jernbanejubileum = 55 øre - stemplet "Oslo Br.I 6.6.54" på konvolutt sendt til Frankrike.  
75
19085 
Oslo Br.I NK 239(2) og 241(2) - 3 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo Br.I 1.3.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
60
24326 
Oslo Br.I NK 239, 243 og 331 - 3 og 12 øre Posthorn dyptrykk samt 5 øre London = 20 øre - stemplet "Oslo Br.I 10.12.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
21865 
Oslo Br.I NK 258, 275(2), 276(2) og 304 - 30 øre Redningsselskapet, 2 og 3 øre V-merke samt 20 øre Nordraak = 60 øre - stemplet "Oslo Br.I 7.4.43" på konvolutt sendt til Holmenkollen.  
300
10744 
Oslo Br.I NK 331(2), 333, 335 og 339(2) - 5, 10 og 20 øre London samt 10 øre Wergeland = 60 øre - stemplet "Oslo Br.I 1.9.45" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Kalmar, Sverige.  
350
5392 
Oslo Br.I NK 388, 389 og 400 - 10 og 15 øre Posthorn 1950 samt 55 øre Haakon = 80 øre - stemplet "Oslo Br.I 25.4.52" på konvolutt sendt ekspress til Gøteborg, Sverige.  
125
22638 
Oslo Br.I NK 397 - 35 øre Haakon stemplet "Oslo Br.I 15.12.54" på luftpostkonvolutt sendt fra Canada og videresent til U.S.A.  
450
20550 
Oslo Br.II NK 77II og 158 - 10 øre Knudsen fintagget og 30 øre Løveprovisorie = 40 øre - stemplet "Oslo Br.II 7.5.40" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
80
10020 
Oslo Br.II NK 96(10) og 97(5) - 1 og 2 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 2.III.31" på konvolutt sendt til Mesnali.  
100
28395 
Oslo Br.II NK 96(6), 97(3), 98 og 118 - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 28.II.35" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
120
8709 
Oslo Br.II NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Dvn-Dhn - stemplet "Oslo Br.II 11.X.32" på konvolutt sendt til Ulsteinvik.  
200
29044 
Oslo Br.II NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo Br.II 5.VI.34" på konvolutt påstemplet fiolett "Fra Tog" sendt til Bergen.  
100
11326 
Oslo Br.II NK 143, 145 og 148 - 15, 20 og 30 øre Løve II = 65 øre - stemplet "Oslo Br.II 31.V.34" på konvolutt sendt til England.  
100
2975 
Oslo Br.II NK 155II - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br.II 10.1.37" på luftpostkonvolutt sendt via Paris til Lisboa, Portugal.  
250
2006 
Oslo Br.II NK 172, 274(4) og 275(3) - 10 øre Abel samt 1 og 2 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 28.10.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
29762 
Oslo Br.II NK 177 - 10 øre Hellig Olav stemplet "Oslo Br.II 30.IV.30" på brevkort sendt til Stavanger. Portobelagt med 10 øre som er betalt med NK 141.  
75
10024 
Oslo Br.II NK 181, 182 og 183 - 15, 20 og 30 øre Nordkapp I = 65 øre - stemplet "Oslo Br.II 2.X.30" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
700
18949 
Oslo Br.II NK 185 og 188 - 10 og 30 øre Bjørnson = 40 øre - stemplet "Oslo Br.II 2.II.33" på konvolutt sendt til Strømmen.  
125
27968 
Oslo Br.II NK 193 - 10 øre Nansen I stemplet "Oslo Br.II 2.1.36" på konvolutt sendt til Oslo. Lokalporto.  
200
5958 
Oslo Br.II NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br.II 28.7.41" på sensurert konvolutt sendt til U.S.A.  
100
9683 
Oslo Br.II NK 237(11), 238(3) og 239 - 1, 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 16.10.42" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
75
8582 
Oslo Br.II NK 247 og 251 - 25 og 50 øre Løve dyptrykk = 75 øre - stemplet "Oslo Br.II 10.1.41" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
9733 
Oslo Br.II NK 253 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br.II 27.2.46" på luftpostkonvolutt sendt til London, England.  
80
9600 
Oslo Br.II NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Oslo Br.II 1.4.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
6045 
Oslo Br.II Konvolutt frankert med 20 c sendt fra Terneuzen, Nederland til Oslo. Her er brevet påsatt NK 350 og 356 - 1.00 kr Haakon 1946 og 40 øre Løve 1946 = 140 øre - stemplet "Oslo Br.II 28.9.50" og omadressert til skip i New York. Postvesenet i New York har returnert brevet til opprinnelig avsender.  
400
28293 
Oslo Br.II TM 40 og 42 - 5 og 10 øre Dyptrykk = 15 øre - stemplet "Oslo Br.II 10.10.42" på trykksak sendt til Flisa.  
75
10539 
Oslo Br.III NK 309 - halvert 20 øre Postforening på konvolutt stemplet "Oslo Br.III 8.9.43" sendt lokalt. Halveringen er underkjent og brevet satt i porto med 20 øre som er betalt med NK 246 på baksiden.  
150
16962 
Oslo Br.i NK 97(10) - 2 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo Br.i 23.IX.30" på konvolutt sendt til Bygdø.  
75
21950 
Oslo Br.i NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo Br.i 3.X.29" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
16526 
Oslo Br.i NK 238(3) og 387 - 2 øre Posthorn dyptrykk og 45 øre Poliomyelitt = 51 øre - stemplet "Oslo Br.i 8.8.51" på konvolutt sendt til Sverige.  
200
3674 
Oslo Br.i NK 240, 246(2) og 251 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 20 og 50 øre Løve dyptrykk = 95 øre - stemplet "Oslo Br.i 18.2.44" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Tyskland.  
200
5720 
Oslo Br.i NK 240(2), 242(2), 246(5) og 253 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 10 og 20 øre Løve dyptrykk samt 45 øre Luftpost = 175 øre - stemplet "Oslo Br.i 22.2.41" på medtatt og splittet sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Essen, Tyskland.  
350
16331 
Oslo Br.i NK 242 og 248(4) - enkel 10 øre og fireblokk 30 øre Løve dyptrykk = 130 øre - stemplet "Oslo Br.i 4.7.46" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Danmark. Ett merke i blokken mangler et hjørne.  
150
20032 
Oslo Br.i NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo Br.i 31.7.44" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
20121 
Oslo Br.i NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo Br.i 31.7.44" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
24306 
Oslo Br.i TM 70 - 15 øre O.S. stemplet "Oslo Br.i 2.3.55" på trykksak sendt til Oslo.  
50
20421 
Oslo Br.i TM 73 - 60 øre O.S. stemplet "Oslo Br.i 21.4.54" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
12732 
Oslo Br.ii Kanadiske merker stemplet "Oslo Br.II 15.4.52" på konvolutt fra M/S Oslofjord påstemplet "Paquebot" sendt til Bergen.  
100
30350 
Oslo Br.ii BK 112 E - 15 øre oliven (NK 204) brevkort stemplet "Oslo Br.ii 5.6.49" sendt til Oslo.  
40
14219 
Oslo P.P. NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet grønt linjestempel "27.JAN 1927" på Svar-tjenestekort stemplet grønt "Oslo P.P." sendt til Postkontorets pakkeavdeling.  
400
4092 
Oslo P.n. NK 110IIb og 118 - 1.00 kr Haakon 1910 og 5 øre Posthorn 1920 = 105 øre - stemplet "Oslo P.n. 2.I.36" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Glasgow, Skottland.  
450
13412 
Oslo P.n. NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo P.n. 9.XII.1936" på konvolutt sendt til Finland.  
100
12762 
Oslo P.n. NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Oslo P.n. 17.XI.1938" på brevkort sendt til Alger, Algerie.  
100
29853 
Oslo P.n. NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo P.n. 29.I.1943" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
4953 
Oslo P.n. NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo P.n. 9.XIII.46" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo. VARIANT: Måned "XIII" istedenfor "XII".  
150
25488 
Oslo P.n. NK 279 - 10 øre V-merke maskinstemplet "Oslo P.n. 20.VII.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
8509 
Oslo P.n. NK 338, 350 og 351(2) - 60 øre London samt 1.00 og 1.50 kr Haakon 1946 = 460 øre - stemplet "Oslo P.n. 20.11.47" på luftpostkonvolutt sendt til Manila, Filippinene.  
150
11897 
Oslo P.p. NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo P.p. 4.VII.37" på liten konvolutt sendt til Oslo.  
70