Nettbutikk - Oslo Br.-
Til innhold nettbutikk

Oslo Br.-

4714 
Oslo Br. NK 254(3) - 15 øre Hålogaland maskinstemplet "Oslo Br. 10.10.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
750
9812 
Oslo Br. NK 254 og 274(5) - 15 øre Hålogaland og 1 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 14.4.42" på konvolutt sendt til Gaupen.  
250
12179 
Oslo Br. NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Oslo Br. 3.8.41" på postkort sendt til Elverum. Omadressert tilbake til Oslo.  
400
161 
Oslo Br. NK 257 - 20 øre Redningsselskapet maskinstemplet "Oslo Br. 6.11.43" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Lena.  
50
14342 
Oslo Br. NK 257 - 20 øre Redningsselskapet stemplet "Oslo Br. 29.12.41" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
2495 
Oslo Br. NK 259 - 20 øre Legion stemplet "Oslo Br. 6.XII.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
3.500
14628 
Oslo Br. NK 274, 278 og 280 - 1, 7 og 12 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 31.12.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
1248 
Oslo Br. NK 277(4), 281 og 282 - 5, 15 og 20 øre V-merke = 55 øre - stemplet "Oslo Br. 22.12.41" på sensurert konvolutt sendt til Aarhus, Danmark.  
200
12006 
Oslo Br. NK 277 og 282(2) - 5 og 20 øre V-merke = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 17.10.41" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
80
18155 
Oslo Br. NK 277 og 296(2) - 5 øre V-merke og 20 øre Snorre = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 19.12.41" på sensurert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
80
18716 
Oslo Br. NK 278(3) - 7 øre V-merke maskinstemplet "Oslo Br. 7.5.43" tekst "Matauking Gagner Land og Heim" på konvolutt sendt til Lena.  
150
22949 
Oslo Br. NK 278(3) - 7 øre V-merke stemplet "Oslo Br. 3.9.41" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. V-oblat på baksiden.  
400
16454 
Oslo Br. NK 279(2) - 10 øre V-merke stemplet "Oslo Br. 5.9.41" på sensurert vinduskonvolutt sendt til Danmark.  
50
15135 
Oslo Br. NK 280(2) - 12 øre V-merke maskinstemplet "Oslo Br. 12.11.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Levanger.  
250
12111 
Oslo Br. NK 282 - 20 øre V-merke maskinstemplet "Oslo Br. 19.8.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
75
9411 
Oslo Br. NK 284(2) - 30 øre V-merke maskinstemplet "Oslo Br. 29.8.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert vinduskonvolutt sendt ekspess.  
100
14154 
Oslo Br. NK 294(2) - 10 øre Snorre stemplet "Oslo Br. 27.3.42" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
25
18662 
Oslo Br. NK 304 - 20 øre Nordraak maskinstemplet "Oslo Br. 1.4.43" tekst "Matauking Gagner Land og Heim" på konvolutt sendt til Larvik.  
100
11178 
Oslo Br. NK 306(2) - 20 øre Rikstinget stemplet "Oslo Br. 16.10.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
21994 
Oslo Br. NK 306 og 318 - 20 øre Rikstinget og 20 øre Frontkjemper = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 4.12.43" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
400
18942 
Oslo Br. NK 307 og 308 - 15 og 20 øre Wessel = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 8.10.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
150
19327 
Oslo Br. NK 307 og 326 - 15 øre Wessel og 5 øre Landshjelp II = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 22.12.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
350
8038 
Oslo Br. NK 308 - 20 øre Wessel maskinstemplet "Oslo Br. 30.3.43" tekst "Matauking Gagner Land og Heim" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
18952 
Oslo Br. NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Oslo Br. 14.2.45" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
100
11833 
Oslo Br. NK 315 - 20 øre Grieg stemplet "Oslo Br. 6.8.43" på sensurert konvolutt sendt til Hellerup, Danmark.  
50
22829 
Oslo Br. NK 316 - 40 øre Grieg maskinstemplet "Oslo Br. 7.7.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på sensurert konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
14146 
Oslo Br. NK 318, 319, 320 og 321 - 20 øre Frontkjemper samt 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 90 øre - stemplet "Oslo Br. 16.XI.43" på konvolutt sendt til Oslo. Uforsiktig åpnet, men merkene uskadd.  
140
18116 
Oslo Br. NK 320 - 20 øre Landshjelp I maskinstemplet "Oslo Br. 6.5.44" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Bergen.  
175
11996 
Oslo Br. NK 324 og 325 - 20 øre Krigsforlis og 40 øre Gran = 60 øre - stemplet "Oslo Br. 4.10.44" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Årjäng, Sverige.  
250
12028 
Oslo Br. NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo Br. 5.8.44" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
16058 
Oslo Br. NK 325 - 40 øre Gran maskinstemplet "Oslo Br. 4.8.44" tekst "Knut Hamsun 1859 * 4-8 * 1944" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
14666 
Oslo Br. NK 326(4) - 5 øre Landshjelp II stemplet "Oslo Br. 1.XII.44" (første dag) sendt til Vestre Aker.  
300
15130 
Oslo Br. NK 326(2) - 5 øre Landshjelp II maskinstemplet "Oslo Br. 1.XII.44" (første dag) tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
250
13764 
Oslo Br. NK 328 og 329 - 15 og 20 øre Landshjelp II = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 1.XII.44" (første dag) på konvolutt sendt til Oslo.  
200
10957 
Oslo Br. NK 329 - 20 øre Landshjelp II stemplet "Oslo Br. 13.I.45" på sensurert konvolutt sendt til Linkjøping, Sverige.  
400
20506 
Oslo Br. NK 330 og 343 - 1.50 kr Hertugkrone og 10 øre Folkemuseum = 160 øre - stemplet "Oslo Br. 4.I.46" på konvolutt sendt luftpost til New York, U.S.A.  
150
18743 
Oslo Br. NK 331 og 349 - 5 øre London og 15 øre Wings for Norway = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 28.3.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på konvolutt sendt til Aalesund.  
100
4269 
Oslo Br. NK 332 - 7 øre London stemplet "Oslo Br. 17.4.46" på trykksak sendt til Bergen.  
100
4774 
Oslo Br. NK 332 - 7 øre London stemplet "Oslo Br. 17.4.46" på trykksak sendt til Bergen.  
100
5287 
Oslo Br. NK 332 og 334 - 7 og 15 øre London = 22 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 8.11.48" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
80
17499 
Oslo Br. NK 332 - 7 øre London stemplet "Oslo Br. 20.7.46" på trykksak sendt til Chicago, Usa.  
200
29415 
Oslo Br. NK 335 - 20 øre London maskinstemplet "Oslo Br. 3.10.45" tekst "Den Norske Musikk-Uke 1945" på konvolutt sendt til Langesund.  
75
27865 
Oslo Br. NK 336 - 30 øre London maskinstemplet "Oslo Br. 29.5.46" tekst "Husk Hjertebanken 7.mai - 7.juni" på konvolutt sendt til Bern, Sveits.  
125
3118 
Oslo Br. NK 337 - 40 øre London maskinstemplet "Oslo Br. 13.4.49" tekst "Bruk Aerogram Det Er Billig og Kommer..." på konvolutt sendt til Liverpool, England.  
100
10366 
Oslo Br. NK 337 og 378(2) - 40 øre London og 40 øre Kielland = 120 øre - stemplet "Oslo Br. 21.7.49" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
150
13546 
Oslo Br. NK 337 og 339 - 40 øre London og 10 øre Wergeland = 50 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 28.10.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
1423 
Oslo Br. NK 338 - 60 øre London stemplet "Oslo Br. ?.??.45" på konvolutt sendt ekspress til Årjäng, Sverige.  
300
27709 
Oslo Br. NK 338 - 60 øre London maskinstemplet "Oslo Br. 25.11.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Langesund.  
150
14349 
Oslo Br. NK 339, 340, 341 og 344 - 10, 15 og 20 øre Wergeland samt 20 øre Folkemuseum = 65 øre - stemplet "Oslo Br. 10.1.46" på konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
9961 
Oslo Br. NK 342 - 20 øre Røde Kors stemplet "Oslo Br. 5.9.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
35
9962 
Oslo Br. NK 342 - 20 øre Røde Kors stemplet "Oslo Br. 12.9.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
35
10464 
Oslo Br. NK 342(2) - 20 øre Røde Kors stemplet "Oslo Br. 22.9.45" på konvolutt sendt til Askvoll.  
60
16328 
Oslo Br. NK 345(2) - 10 øre Nasjonalhjelpen maskinstemplet "Oslo Br. 26.5.46" tekst "Husk Hjertebanken 7.mai - 7.juni" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
50
9165 
Oslo Br. NK 346 og 347 - 15 og 20 øre Nasjonalhjelpen = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 12.9.46" på konvolutt sendt til Sverige.  
60
9957 
Oslo Br. NK 346(3) og 348(2) - 15 og 30 øre Nasjonalhjelpen = 105 øre - stemplet "Oslo Br. 21.3.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
200
10334 
Oslo Br. NK 346 og 349 - 15 øre Nasjonalhjelpen og 15 øre Wings for Norway = 30 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 23.II.50" tekst "Folketellingsdagen 1.des.1950" på konvolutt sendt til Sverige.  
100
28289 
Oslo Br. NK 346 - 15 øre Nasjonalhjelpen maskinstemplet "Oslo Br. 15.10.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
40
8556 
Oslo Br. NK 347 og 348 - 20 og 30 øre Nasjonalhjelpen = 50 øre - stemplet "Oslo Br. 18.1.46" på konvolutt sendt luftpost til Stockholm, Sverige.  
75
9904 
Oslo Br. NK 347 - 20 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Oslo Br. 1.7.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
20
10795 
Oslo Br. NK 349(2) - 15 øre Wings for Norway maskinstemplet "Oslo Br. 3.11.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
30581 
Oslo Br. NK 349 - 15 øre Wings for Norway maskinstemplet "Oslo Br. 28.3.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
1576 
Oslo Br. NK 350 og 397(2) - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Oslo Br. 23.5.53" på konvolutt påstemplet Oslo Thule Tokyo sendt til Røa.  
60
1998 
Oslo Br. NK 350 og 432 - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 135 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 20.2.58" tekst "Identitetskort Gratis Ved Poststedene" på konvolutt sendt til New York, U.S.A.  
75
5619 
Oslo Br. NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Oslo Br. 13.11.54" på konvolutt påstemplet København Grønland Los Angeles sendt til Los Angeles, Usa.  
50
8452 
Oslo Br. NK 350 og 432 - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 135 øre - stemplet "Oslo Br. 26.1.58" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
60
10817 
Oslo Br. NK 350 og 355 - 1.00 kr Haakon 1946 og 30 øre Løve 1946 = 130 øre - stemplet "Oslo Br. 24.4.51" på delkonvolutt brukt som følgebrev sendt postoppkrav til Onsøy.  
300
11046 
Oslo Br. NK 350 og 436 - 1.00 kr Haakon 1946 og 70 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Oslo Br. 12.11.57" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
12588 
Oslo Br. NK 350 og 397 - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 135 øre - stemplet "Oslo Br. 30.10.53" på konvolutt sendt ekspress til Frankfurt, Tyskland.  
150
19176 
Oslo Br. NK 350 og 432 - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 135 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 28.9.56" tekst "Hjelp De Blinde" på konvolutt sendt til Chicago, U.S.A.  
75
919 
Oslo Br. NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 25.4.50" tekst "Vern Naturen - Vis Friluftskultur" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
1458 
Oslo Br. NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 30.6.50" tekst "1910 1950 Nasjonalforeningen Mot Tuber.." på konvolutt sendt til Oslo.  
40
2255 
Oslo Br. NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 7.8.51" tekst "Spar Papir ! * Husk * Papirinnsamlingen" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
4096 
Oslo Br. NK 354(2) - 25 øre Løve 1946 stemplet "Oslo Br. 3.I.47" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
8421 
Oslo Br. NK 354(5) - femstripe 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 7.11.49" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft" på konvolutt sendt til Detroit, Usa.  
100
8571 
Oslo Br. NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 26.10.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Askvoll.  
30
8612 
Oslo Br. NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 7.7.50" tekst "Oslo 900 År" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
8687 
Oslo Br. NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 22.7.50" tekst "Oslo 900 År" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
8803 
Oslo Br. NK 354(2) - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 15.7.50" tekst "Oslo 900 År" på konvolutt sendt til Honolulu, Hawaii.  
50
9907 
Oslo Br. NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 23.10.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
40
10187 
Oslo Br. NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 12.11.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
40