Nettbutikk - Oslo Br.-
Til innhold nettbutikk

Oslo Br.-

11824 
Oslo Br. NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 22.9.49" tekst "Din Hjelp Gjennom Røde Kors" på konvolutt sendt til Oslo.  
35
14279 
Oslo Br. NK 242 og 246(2) - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 50 øre - stemplet "Oslo Br. 21.2.41" på sensurert konvolutt sendt til Geneve, Sveits.  
150
14367 
Oslo Br. NK 242 og 246 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 18.11.43" på sensurert konvolutt sendt til Geneve, Sveits.  
100
15663 
Oslo Br. NK 242, 254 og 294 - 10 øre Løve dyptrykk, 15 øre Hålogaland og 10 øre Snorre = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 17.1.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
350
15956 
Oslo Br. NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 8.9.50" tekst "Oslo 900 År" på trykksak sendt til Hinderåvåg.  
30
18218 
Oslo Br. NK 242, 306, 307(2) og 308 - 10 øre Løve dyptrykk og 20 øre Rikstinget samt 15 og 20 øre Wessel = 80 øre - stemplet "Oslo Br. 4.12.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftport til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
19005 
Oslo Br. NK 242 og 251 - 10 og 50 øre Løve dyptrykk = 60 øre - stemplet "Oslo Br. 26.5.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Vejle, Danmark.  
150
20090 
Oslo Br. NK 242, 246 og 330 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk samt 1.50 kr Hertugkrone = 180 øre - stemplet "Oslo Br. 26.10.45" på luftpostkonvolutt sendt til U.S.A.  
200
22308 
Oslo Br. NK 242(2) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 21.4.43" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
125
22810 
Oslo Br. NK 242 og 252(2) - 10 og 60 øre Løve dyptrykk = 130 øre - stemplet "Oslo Br. 20.12.50" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
100
22826 
Oslo Br. NK 242(2) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 31.12.42" på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
70
22832 
Oslo Br. NK 242 og 246 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 10.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
24009 
Oslo Br. NK 242 og 246 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 25.9.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
24184 
Oslo Br. NK 242, 256 og 259 - 10 øre Løve dyptrykk, 15 øre Redningsselskapet og 20 øre Legion = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 15.8.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
3.500
25514 
Oslo Br. NK 242(2) - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 6.11.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
25520 
Oslo Br. NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 26.4.47" tekst "Det Norske Postverket 300 År 1647-1947" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
25639 
Oslo Br. NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 3.2.51" tekst "I.o.g.t. En Folkebevegelse 1851-1951" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
29412 
Oslo Br. NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 28.12.42" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
29421 
Oslo Br. NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 23.9.48" tekst "Røde Kors Uken 18-25 September" på konvolutt sendt til Langesund.  
60
31706 
Oslo Br. NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 24.12.42" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på propaganda-postkort med motiv Troll jager fly sendt lokalt.  
400
8658 
Oslo Br. NK 244 - 14 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 23.3.43" på trykksakbanderole sendt til Moelv.  
250
1846 
Oslo Br. NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 31.VIII.40" på postkort sendt til Sverige.  
100
5911 
Oslo Br. NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 20.12.49" på julekort sendt til Furnes. Påsatt NKS og Røde Kors julemerker 1949.  
70
9198 
Oslo Br. NK 245 og 249 - 15 og 35 øre Løve dyptrykk = 50 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 31.I.51" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på reklamekonvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
40
9866 
Oslo Br. NK 245 og 246 - 15 og 20 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 21.6.45" på sensurert konvolutt sendt lustpost til Helsingfors, Finland. 15-øren med liten skade.  
175
10406 
Oslo Br. NK 245 og 388(3) - 15 øre Løve dyptrykk og 10 øre Posthorn 1950 = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 23.4.51" tekst "Vis Friluftskultur" på konvolutt sendt til Usa.  
70
14125 
Oslo Br. NK 245(3) - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 7.7.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Belgia. Rosa "23" på baksiden.  
300
15781 
Oslo Br. NK 245 og 246(3) - 15 og 20 øre Løve dyptrykk = 75 øre - stemplet "Oslo Br. 18.6.43" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
16242 
Oslo Br. NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 4.9.45" på sensurert postkort sendt til Sverige.  
200
16886 
Oslo Br. NK 245(2) - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 3.7.42" på sensurert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
100
17113 
Oslo Br. NK 245 og 385 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Oslo 900 år = 60 øre - stemplet "Oslo Br. 14.9.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
75
18948 
Oslo Br. NK 245, 250 og 282 - 15 og 40 øre Løve dyptrykk samt 20 øre V-merke = 75 øre - stemplet "Oslo Br. 4.11.44" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
22824 
Oslo Br. NK 245 og 362 - 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Postjubileum = 40 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 25.6.47" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Sveits.  
75
23999 
Oslo Br. NK 245 og 248 - 15 og 30 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 31.VIII.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
150
26904 
Oslo Br. NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 6.6.51" tekst "Redningsuken 4-10 Juni 1951" på postkort sendt til Vormsund.  
50
4057 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 15.4.44" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
4110 
Oslo Br. NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 16.I.47" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
4112 
Oslo Br. NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 6.7.47" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
200
8375 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 27.6.45" på sensurert konvolutt sendt til Haderslev, Danmark.  
250
8872 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 13.6.45" på sensurert konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
100
10383 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 29.6.49" på liten trykksak-banderole sendt til Nedstrand.  
50
10736 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 19.8.42" på sensurert konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
150
11785 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 5.4.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på "War Economy" konvolutt sendt til Bergen.  
500
14543 
Oslo Br. NK 246(4) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 16.11.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Geneve, Sveits.  
400
14975 
Oslo Br. NK 246(4) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 13.12.45" på konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
70
19904 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 24.1.44" på sensurert meldeseddel for pakke sendt til Hamburg, Tyskland.  
250
22307 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 15.12.44" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
100
22519 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 3.11.43" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
22530 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 12.8.43" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
22554 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 17.6.42" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
125
22559 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 13.6.42" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
22578 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 31.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
500
22596 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 22.3.43" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
22845 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 15.2.43" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
25657 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 28.7.44" på sensurert konvolutt sendt til Danmark. Påstemplet fiolett "Kassebrev Københavns Omkarteringspostkontor".  
150
29417 
Oslo Br. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 20.3.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på konvolutt sendt til Langesund.  
40
2659 
Oslo Br. NK 248 og 252 - 30 og 60 øre Løve dyptrykk = 90 øre - stemplet "Oslo Br. 18.4.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Tyskland.  
130
4954 
Oslo Br. NK 248 og 257 - 30 øre Løve dyptrykk og 20 øre Redningsselskapet = 50 øre - stemplet "Oslo Br. 4.6.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
250
5918 
Oslo Br. NK 248, 345, 346, 347 og 348 - blandingsfrankatur = 105 øre - stemplet "Oslo Br. 13.9.46" på konvolutt påstemplet Oslo New York sendt til Usa.  
60
19903 
Oslo Br. NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 10.2.42" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
250
22830 
Oslo Br. NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 18.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
22831 
Oslo Br. NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 22.11.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
22835 
Oslo Br. NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 23.11.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
22842 
Oslo Br. NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 16.1.40" (feilstilt stempel - skal være 16/11) tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Tyskland.  
75
883 
Oslo Br. NK 249 og 350 - 35 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 135 øre - stemplet "Oslo Br. 18.12.50" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
25528 
Oslo Br. NK 249 og 341 - 35 øre Løve dyptrykk og 20 øre Wergeland = 55 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 22.10.48" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på luftpostkonvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
75
25529 
Oslo Br. NK 249 og 339(2) - 35 øre Løve dyptrykk og 10 øre Wergeland = 55 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 25.10.48" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på luftpostkonvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
75
2635 
Oslo Br. NK 250(2) og 350 - 40 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 180 øre - stemplet "Oslo Br. 24.8.46" på konvolutt sendt luftpost til Montreal, Canada.  
150
8454 
Oslo Br. NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 26.3.47" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
40
11812 
Oslo Br. NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 18.3.47" på konvolutt sendt til Usa.  
70
30582 
Oslo Br. NK 251 og 354 - 50 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 75 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.11.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Bruxelles, Belgia.  
50
22878 
Oslo Br. NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 11.5.43" tekst "Matauking Gagner Land og Heim" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Borås, Sverige.  
150
4127 
Oslo Br. NK 253 - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Oslo Br. 15.3.46" tekst "Bruk Kronprins Olav Frimerker" på konvolutt sendt til Tsjekkoslovakia.  
150
8756 
Oslo Br. NK 253(2) og 291 - 45 øre Luftpost og 2.00 kr V-merke = 290 øre - stemplet "Oslo Br. 14.8.41" på sensurert luftpostkonvolutt sendt via Berlin til Rio De Janeiro, Brasil.  
1.000
9959 
Oslo Br. NK 253 og 338 - 45 øre Luftpost og 60 øre London = 105 øre - stemplet "Oslo Br. 22.4.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
100
10368 
Oslo Br. NK 253 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br. 14.3.46" på konvolutt sendt luftpost til Skottland.  
100
11261 
Oslo Br. NK 253 og 318(2) - 45 øre Luftpost og 20 øre Frontkjemper = 85 øre - stemplet "Oslo Br. 23.8.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
250
11738 
Oslo Br. NK 253(2) og 388 - 45 øre Luftpost og 10 øre Posthorn 1950 = 100 øre - stemplet "Oslo Br. 21.5.54" på konvolutt påstemplet Bodø Fairbanks Tokyo sendt til Tokyo, Japan.  
60
15969 
Oslo Br. NK 253 - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Oslo Br. 4.10.56" tekst "For Fredsarbeid - Norsk Fn-Samband" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
75
17925 
Oslo Br. NK 253 - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Oslo Br. 17.12.49" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
75