Nettbutikk - Oslo Br.-
Til innhold nettbutikk

Oslo Br.-

25169 
Oslo Br. NK 217(2) - 15 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 23.12.38" på konvolutt sendt til Frankfurt, Tyskland.  
75
12801 
Oslo Br. NK 218 - 20 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo Br. 29.11.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på brevkort sendt til Alger, Algerie.  
150
11058 
Oslo Br. NK 219 og 200(2) - 30 øre Turistmerke og 5 øre Posthorn dyptrykk = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 24.8.38" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
13211 
Oslo Br. NK 219 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 25.1.39" på konvolutt sendt til St.Gallen, Sveits.  
100
2565 
Oslo Br. NK 220 og 221 - 15 og 20 øre Turistmerke = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 20.6.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
11071 
Oslo Br. NK 220 og 314 - 15 øre Turistmerke og 10 øre Grieg = 25 øre - stemplet "Oslo Br. 27.II.46" på konvolutt sendt til Aalesund.  
50
19900 
Oslo Br. NK 220 og 296 - 15 øre Turistmerke og 20 øre Snorre = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 2.7.42" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
170
19908 
Oslo Br. NK 220 og 246 - 15 øre Turistmerke og 20 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 11.3.41" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
200
24006 
Oslo Br. NK 220 og 248 - 15 øre Turistmerke og 30 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 31.8.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
100
2531 
Oslo Br. NK 221 - 20 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo Br. 27.1.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Jessheim.  
40
9734 
Oslo Br. NK 221(4) og 242 - 20 øre Turistmerke og 10 øre Løve dyptrykk = 90 øre - stemplet "Oslo Br. 13.5.41" på sensurert konvolutt sendt til San Francisco, Usa.  
150
11449 
Oslo Br. NK 221 - 20 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo Br. 18.1.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Finland. Påstemplet "Granskat av krigscensuren".  
100
13316 
Oslo Br. NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 28.9.43" på konvolutt sendt til Göteborg, Sverige.  
150
14267 
Oslo Br. NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 21.11.40" på konvolutt påstemplet filolett Fra Tog sendt til Råde.  
200
14276 
Oslo Br. NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 26.3.41" på konvolutt påstemplet Fra Tog sendt til Råde.  
200
22428 
Oslo Br. NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 11.2.41" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
125
22580 
Oslo Br. NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 12.11.40" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
400
23046 
Oslo Br. NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 6.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
150
3161 
Oslo Br. NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo Br. 7.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Frankrike.  
200
8028 
Oslo Br. NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo Br. 4.3.53" tekst "Bergen International Festival 1953" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8559 
Oslo Br. NK 222 og 351 - 30 øre Turistmerke og 1.50 kr Haakon 1946 = 180 øre - stemplet "Oslo Br. 11.6.46" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
100
10113 
Oslo Br. NK 222, 345, 346 og 348 - 30 øre Turistmerke samt 10, 15 og 30 øre Nasjonalhjelpen = 85 øre - stemplet "Oslo Br. 18.2.47" på konvolutt sendt ekspress til England.  
150
16857 
Oslo Br. NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 27.4.42" på sensurert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
75
16858 
Oslo Br. NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo Br. 4.1.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
75
16859 
Oslo Br. NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 30.9.40" på sensurert konvolutt sendt til Pulsnitz, Tyskland.  
75
16865 
Oslo Br. NK 222 og 240 - 30 øre Turistmerke og 5 øre Posthorn dyptrykk = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 7.XI.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
75
18262 
Oslo Br. NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 5.5.41" på sensurert konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
175
23997 
Oslo Br. NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo Br. 10.7.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
100
24003 
Oslo Br. NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 15.5.42" på sensurert konvolutt sendt til Frankfurt, Tyskland.  
75
24011 
Oslo Br. NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 11.3.42" på sensurert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
75
9970 
Oslo Br. NK 222x - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 22.5.39" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
125
30458 
Oslo Br. NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 26.7.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Fall.  
350
10884 
Oslo Br. NK 227 og 228 - 20 og 30 øre Dronning Maud = 50 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 22.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
400
11939 
Oslo Br. NK 227(2) - 20 øre Dronning Maud stemplet "Oslo Br. 9.8.39" på konvolutt sendt til Tromsø.  
300
8593 
Oslo Br. NK 229, 251 og 348 - 1.00 kr Kronemerke Løve, 50 øre Løve dyptrykk og 30 øre Nasjonalhjelpen = 180 øre - stemplet "Oslo Br. 27.8.46" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
90
10363 
Oslo Br. NK 229 og 240 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 5 øre Posthorn dyptrykk = 105 øre - stemplet "Oslo Br. 4.10.45" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
75
19793 
Oslo Br. NK 229 og 252 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 60 øre Løve dyptrykk = 160 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 4.10.45" tekst "Den Norske Musikk-Uke 1945" på konvolutt sendt luftpost til New York, Usa.  
75
17540 
Oslo Br. NK 233(2) - 10 øre Nansen II stemplet "Oslo Br. 7.1.41" på sensurert konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
200
17982 
Oslo Br. NK 233(2) - 10 øre Nansen II stemplet "Oslo Br. 24.1.41" på sensurert konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
150
730 
Oslo Br. NK 234 og 242 - 15 øre Nansen II og 10 øre Løve dyptrykk = 25 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 9.11.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
17836 
Oslo Br. NK 235 - 20 øre Nansen II stemplet "Oslo Br. 12.12.40" på sensurert konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
150
19342 
Oslo Br. NK 237, 238(2) og 307 - 1 og 2 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 23.11.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
10330 
Oslo Br. NK 239(2) og 242(2) - 3 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 26 øre - stemplet "Oslo Br. 7.II.46" på konvolutt sendt til Bekkelagshøgda.  
30
15972 
Oslo Br. NK 239, 241 og 339 - 3 og 7 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Wergeland = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 6.10.45" tekst "Den Norske Musikk-Uke 1945" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
616 
Oslo Br. NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 4.12.43" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
1239 
Oslo Br. NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 21.3.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
4435 
Oslo Br. NK 240 og 277 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 5 øre V-merke = 10 øre - stemplet "Oslo Br. 18.12.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
10108 
Oslo Br. NK 240 og 378 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre Kielland = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 26.I.50" på konvolutt sendt til England.  
70
10111 
Oslo Br. NK 240 og 401(3) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 55 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Oslo Br. 8.9.52" på konvolutt sendt luftpost til Israel.  
100
10364 
Oslo Br. NK 240, 399 og 403 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 50 og 80 øre Haakon = 135 øre - stemplet "Oslo Br. 22.11.57" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
70
10471 
Oslo Br. NK 240 og 248 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 30 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 24.8.42" på sensurert vinduskonvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
100
11050 
Oslo Br. NK 240, og 242(10) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 105 øre - stemplet "Oslo Br. 18.9.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
125
11502 
Oslo Br. NK 240, 425 og 426 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 20 og 30 øre Frimerkejubileum = 55 øre - stemplet "Oslo Br. 31.3.55" på konvolutt påstemplet M/S Nordvard sendt til Usa.  
100
12298 
Oslo Br. NK 240, 257 og 317 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 20 øre Redningsselskapet og 60 øre Grieg = 85 øre - stemplet "Oslo Br. 12.10.53" på konvolutt sendt postoppkrav til Hauge i Dalane.  
75
15930 
Oslo Br. NK 240 og 388 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Posthorn 1950 = 15 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 6.3.53" tekst "Bergen International Festival 1953" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
16873 
Oslo Br. NK 240(6) - 5 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Oslo Br. 20.5.42" på sensurert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
100
17258 
Oslo Br. NK 240(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 10.5.41" tekst "Nord-Norge Utstillingen Hålogaland" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
22398 
Oslo Br. NK 240 og 323 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Krigsforlis = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 1.XII.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
300
22821 
Oslo Br. NK 240, 388 og 364 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 10 øre Posthorn 1950 og 40 øre Postjubileum = 55 øre - maskinmaskinstemplet "Oslo Br. 17.12.51" tekst "Hjelp Dem Selv : Spar på Strømmen !" på konvolutt sendt til Sveits.  
100
24001 
Oslo Br. NK 240 og 246(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 28.3.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
150
28052 
Oslo Br. NK 240 og 393 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Haakon = 30 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 22.10.51" tekst "Støtt Fn Gjennom Fn-Sambandet" på konvolutt sendt til Larvik.  
40
29048 
Oslo Br. NK 240 og 349 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Wings for Norway = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 28.8.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på konvolutt sendt til Arendal.  
50
29630 
Oslo Br. NK 240 og 333 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre London = 15 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 16.9.45" og sylinderstemplel med ringer (Postkontroll Oslo) på postkort sendt til Gøteborg, Sverige. Det kan diskuteres om dette er et maskinstempel, men Finn Aune har det med son nr. 45/05.  
2.000
11289 
Oslo Br. NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 15.2.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på sensurert konvolutt sendt som trykksak til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
12625 
Oslo Br. NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 3.11.45" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på trykksak sendt til Tromsø.  
50
16478 
Oslo Br. NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 24.XI.44" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på trykksak sendt til Bergen.  
40
19337 
Oslo Br. NK 241 og 243(2) - 7 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 31 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 1.2.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på sensurert konvolutt sendt til Geneve, Sveits.  
100
22253 
Oslo Br. NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 11.2.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
23998 
Oslo Br. NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 19.8.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på trykksak sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
25205 
Oslo Br. NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 15.10.43" tekst "Bruk Frontkjemper Frimerket" på konvolutt sendt til Trondheim.  
30
25234 
Oslo Br. NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 19.7.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Trondheim.  
30
25481 
Oslo Br. NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 27.5.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
25494 
Oslo Br. NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 4.XII.44" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Trondheim.  
30
30583 
Oslo Br. NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Oslo Br. 22.11.45" på korsbånd sendt til Nedstrand.  
30
896 
Oslo Br. NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 27.4.50" tekst "Vern Naturen - Vis Friluftskultur" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
1976 
Oslo Br. NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 23.12.49" på julekort sendt til Nesset I Bundefjord. Med Røde Kors julemerke 1949.  
50
5369 
Oslo Br. NK 242 og 361(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 15 øre Postjubileum = 40 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 8.6.48" tekst "Bruk Aerogram Det Er Billig og Kommer..." på konvolutt sendt til Usa.  
60
9747 
Oslo Br. NK 242(3) - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 20.10.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Los Angeles, Usa.  
100
9809 
Oslo Br. NK 242 og 250(2) - 10 og 40 øre Løve dyptrykk = 90 øre - stemplet "Oslo Br. 22.3.41" på sensurert konvolutt sendt til San Francisco, Usa.  
75
11715 
Oslo Br. NK 242(2) og 253 - 10 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 65 øre - stemplet "Oslo Br. 19.12.46" på konvolutt sendt til Sveits. Oblat "Til kamp mot kreften" på baksiden.  
90