Nettbutikk - Oslo Br.-
Til innhold nettbutikk

Oslo Br.-

16876 
Oslo Br. NK 160(2) - 15 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 31.VII.28" på konvolutt sendt til Tyskland.  
200
25645 
Oslo Br. NK 160(2) - 15 øre Ibsen maskinstemplet "Oslo Br. 21.V.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
150
8153 
Oslo Br. NK 162(2) - vannrett par 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 28.XI.28" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
300
9571 
Oslo Br. NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 4.IV.28" på konvolutt sendt til Belgia.  
150
10092 
Oslo Br. NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 1.XII.28" på konvolutt sendt til Italia.  
150
11099 
Oslo Br. NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 2.II.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
200
11103 
Oslo Br. NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 26.III.23" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
200
11104 
Oslo Br. NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 3.IV.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
150
11112 
Oslo Br. NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 19.III.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
175
11115 
Oslo Br. NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 20.XI.29" på konvolutt sendt via Paris til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
11116 
Oslo Br. NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 19.II.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
200
11137 
Oslo Br. NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 19.IV.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
200
11140 
Oslo Br. NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 25.I.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
200
23281 
Oslo Br. NK 162 - 30 øre Ibsen maskinstemplet "Oslo Br. 30.XI.28" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
25646 
Oslo Br. NK 162 - 30 øre Ibsen maskinstemplet "Oslo Br. 30.III.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
150
12045 
Oslo Br. NK 163(2), 164 og 176 - 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 14 øre 14 = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 18.XI.29" tekst "Olavsjubileet 1030-1930" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
16846 
Oslo Br. NK 163(3) og 164 - 1 og 4 øre Portoprovisorie = 7 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 18.XII.32" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
18111 
Oslo Br. NK 163(6) og 176 - 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 8.X.29" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
250
11834 
Oslo Br. NK 167 - 20 øre Portoprovisorie stemplet "Oslo Br. 12.V.29" på konvolutt sendt til Lysaker.  
75
1398 
Oslo Br. NK 168b - 40 øre Portoprovisorie maskinstemplet "Oslo Br. 25.2.34" tekst "Legg Ikke Penger I Almindelig Brev. De.." på litt stor konvolutt sendt til Østerrike.  
200
9984 
Oslo Br. NK 172(2) - 10 øre Abel stemplet "Oslo Br. 13.II.30" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
11113 
Oslo Br. NK 172 og 174 - 10 og 20 øre Abel = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 11.IX.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
70
11856 
Oslo Br. NK 172(3) - 10 øre Abel stemplet "Oslo Br. 28.VII.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
70
8126 
Oslo Br. NK 173(2) - vannrett par 15 øre Abel stemplet "Oslo Br. 15.XI.29" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn. Der er den biltt omadresset og sendt til Paris, Frankrike. Ankomst-stemplet.  
150
9974 
Oslo Br. NK 173 - 15 øre Abel stemplet "Oslo Br. 4.II.33" på brevkort sendt til Hagavik.  
30
11145 
Oslo Br. NK 173(2) - 15 øre Abel stemplet "Oslo Br. 4.XI.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
150
3410 
Oslo Br. NK 175 - 30 øre Abel stemplet "Oslo Br. 14.V.30" på luftpostkonvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
9821 
Oslo Br. NK 175 - 30 øre Abel maskinstemplet "Oslo Br. 7.V.29" tekst "Kjøp Norske Varer" på konvolutt sendt til Canada.  
125
10097 
Oslo Br. NK 175 - 30 øre Abel stemplet "Oslo Br. 7.X.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
250
10067 
Oslo Br. NK 177 - 10 øre Hellig Olav stemplet "Oslo Br. 22.X.30" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
1116 
Oslo Br. NK 178 - 15 øre Hellig Olav stemplet "Oslo Br. 10.II.31" på konvolutt sendt til Verdal. Portobelagt med 10 øre som er betalt med NK 141 stemplet "T" på baksiden av konvolutten.  
70
4902 
Oslo Br. NK 180 - 30 øre Hellig Olav maskinstemplet "Oslo Br. 10.6.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Tyskland.  
125
10079 
Oslo Br. NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Oslo Br. 28.II.31" på konvolutt sendt til Usa.  
150
11078 
Oslo Br. NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Oslo Br. 7.XII.31" på konvolutt sendt til Usa.  
250
11151 
Oslo Br. NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Oslo Br. 22.V.30" på konvolutt sendt til Tyskland. Loddrett brett.  
150
17648 
Oslo Br. NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Oslo Br. 20.XII.30" på konvolutt sendt til Praha, Tsjekkoslovakia.  
300
11546 
Oslo Br. NK 181 - 15 øre Nordkapp I stemplet "Oslo Br. 26.6.45" på postkort sendt til Brøttum.  
75
3415 
Oslo Br. NK 184 - 20 øre Radium maskinstemplet "Oslo Br. 27.1.34" tekst "Legg Ikke Penger I Almindelig Brev. De.." på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
200
14871 
Oslo Br. NK 184 - 20 øre Radium maskinstemplet "Oslo Br. 11.6.37" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Beitstad.  
175
1405 
Oslo Br. NK 187 - 20 øre Bjørnson maskinstemplet "Oslo Br. 20.3.33" tekst "Legg Ikke Skrevne Ting i Trykksaksend..." på konvolutt sendt til Hellerup, Danmark.  
75
9570 
Oslo Br. NK 188 - 30 øre Bjørnson stemplet "Oslo Br. 4.5.33" på konvolutt sendt til Usa.  
150
14926 
Oslo Br. NK 188 - 30 øre Bjørnson stemplet "Oslo Br. 17.VII.33" på konvolutt sendt til Tyskland.  
200
9090 
Oslo Br. NK 189(2) - 10 øre Holberg maskinstemplet "Oslo Br. 30.12.34" tekst "Bruk Postverket Til Deres Inkasso" på konvolutt sendt til Ringsaker.  
100
1250 
Oslo Br. NK 191 - 20 øre Holberg maskinstemplet "Oslo Br. 26.1.35" tekst "Bruk Postverket Til Deres Inkasso" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
30
1303 
Oslo Br. NK 193 og 195 - 10 og 20 øre Nansen I = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 27.12.35" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
150
2853 
Oslo Br. NK 193 - 10 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 23.4.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
8284 
Oslo Br. NK 193(2) - vanrett par 10 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 22.XII.38" på konvolutt sendt til Trondheim.  
100
9858 
Oslo Br. NK 193 - 10 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 9.7.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Oslo. Lokalporto.  
100
13324 
Oslo Br. NK 193 og 194(2) - 10 og 15 øre Nansen I = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 29.4.36" på konvolutt sendt til Halmstad, Sverige. 10-øren er praktstemplet.  
300
17234 
Oslo Br. NK 193 og 194(2) - 10 og 15 øre Nansen I = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 30.4.36" på konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
200
18400 
Oslo Br. NK 193 og 196 - 10 og 30 øre Nansen I = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 19.5.36" på konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
250
887 
Oslo Br. NK 194(2) - vannrett par 15 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 29.XII.35" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
300
11057 
Oslo Br. NK 194 - 15 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 14.3.40" på postkort sendt til Trondheim.  
200
13363 
Oslo Br. NK 194 og 200 - 15 øre Nansen I og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 12.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Sverige.  
400
5586 
Oslo Br. NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 15.2.40" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland. På baksiden maskinstempel "Helsinki XII Olympia 20.7 - 4.8 1940".  
250
8208 
Oslo Br. NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 20.11.39" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
120
11679 
Oslo Br. NK 195 - 20 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 10.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Finland. Påstemplet "Granskat av krigscensuren".  
200
11951 
Oslo Br. NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 17.8.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
1439 
Oslo Br. NK 196 - 30 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 4.5.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Zürich, Sveits. Loddrett brett i konvolutten.  
400
5926 
Oslo Br. NK 196 - 30 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 20.12.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Sveits.  
200
16885 
Oslo Br. NK 196 - 30 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 16.9.36" på konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
200
18420 
Oslo Br. NK 196 - 30 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 28.7.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til England.  
300
8598 
Oslo Br. NK 200, 202 og 207 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 og 30 øre Løve dyptrykk = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 28.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
10721 
Oslo Br. NK 200 og 202 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 15 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 24.7.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på postkort sendt til Kristiansund N.  
30
16037 
Oslo Br. NK 200 og 220 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 5.12.42" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på postkort sendt til Polen.  
150
19756 
Oslo Br. NK 200 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 28.12.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Vestre Aker. Portobelagt med 4 øre som er betalt med 2 stk. NK 198. Konvolutten er sprettet opp for montering.  
50
22988 
Oslo Br. NK 200 og 202 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 15 øre - stemplet "Oslo Br. 20.7.38" på konvolutt påstemplet "Fra Skip" sendt til Aasgaardstrand.  
125
879 
Oslo Br. NK 202 og 205 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 31.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
300
9885 
Oslo Br. NK 202 og 221 - 10 øre Løve dyptrykk og 20 øre Turistmerke = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 14.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
300
16856 
Oslo Br. NK 202 og 221 - 10 øre Løve dyptrykk og 20 øre Turistmerke = 30 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 1.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Pulsnitz, Tyskland.  
100
9291 
Oslo Br. Maskinstempel "Oslo Br. 8.12.38" tekst "Norge R" på baksiden av rekommandert konvolutt sendt fra Polen til Oslo.  
100
9292 
Oslo Br. Maskinstempel "Oslo Br. 8.6.39" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt fra Danmark til Oslo.  
250
12717 
Oslo Br. NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 23.3.39" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på reklamekonvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
30
15946 
Oslo Br. NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 15.6.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
10122 
Oslo Br. NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 19.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
300
16862 
Oslo Br. NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 21.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Pulsnitz, Tyskland.  
100
10483 
Oslo Br. NK 209 og 229 - 40 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Kronemerke Løve = 140 øre - stemplet "Oslo Br. 7.2.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Usa.  
200
14273 
Oslo Br. NK 209 og 240 - 40 øre Løve dyptrykk og 5 øre Posthorn dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 7.2.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Geneve, Sveits.  
200
16162 
Oslo Br. NK 212 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br. 4.8.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
80
25615 
Oslo Br. NK 212 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br. 30.10.49" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
120