Nettbutikk - Oslo Bko.-
Til innhold nettbutikk

Oslo Bko.-

8467 
Oslo Bko. NK 482(2) - 90 øre Videnskapsselskap stemplet "Oslo Bko. 16.8.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
200
8468 
Oslo Bko. NK 482(2) - 90 øre Videnskapsselskap stemplet "Oslo Bko. 20.9.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
200
21967 
Oslo Bko. "Oslo Bko. 3.1.58" på rekommandert postsak sendt luftpost til New York, Usa.  
100
22387 
Oslo Bko. TM 16 - 30 øre Offset stemplet "Oslo Bko. 1.12.44" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
90
28308 
Oslo Bko. TM 63(2) - 30 øre Dyptrykk stemplet "Oslo Bko. 14.12.51" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
26075 
Oslo Bko. TM 64 og 67 - 40 øre Dyptrykk og 25 øre Provisorie = 65 øre - stemplet "Oslo Bko. 13.5.49" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
2992 
Oslo Bko. TM 68, 74 og 82 - 5 og 100 øre O.S. samt 35 øre Off.sak. vanlig p. = 140 øre - stemplet "Oslo Bko. 20.6.56" på verdibrev sendt til Moss.  
100
14540 
Oslo Bko. TM 69 og 91 - 10 øre O.S. og 70 øre Off.sak. vanlig p. = 80 øre - stemplet "Oslo Bko. 17.11.55" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
27221 
Oslo Bko. AE 3 - 40 øre ultramarin aerogram stemplet "Oslo Bko. 8.10.49". Uadressert.  
75
13117 
Oslo Br II NK 110IIb - 1.00 kr Haakon 1910 stemplet "Oslo Br II 21.VI.30" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Berlin, Tyskland.  
350
11492 
Oslo Br II NK 119, 130, 138(2) og 163 - 7 øre Posthorn 1920, 2 øre Polmerke, 15 øre Svalbard og 1 øre Portoprovisorie = 40 øre - stemplet "Oslo Br II 2.I.30" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
22127 
Oslo Br II NK 141(4) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo Br II 20.III.32" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22850 
Oslo Br II NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo Br II 24.X.31" på 3-dobbelvektig trykksakbanderole sendt til Krakhella.  
500
14331 
Oslo Br II NK 143, 145, 194 og 196 - 15 og 20 øre Løve II samt 15 og 30 øre Nansen I = 80 øre - stemplet "Oslo Br II 11.9.36" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
350
21775 
Oslo Br II NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Oslo Br II 11.IX.34" på konvolutt påstemplet "Fra Tog" sendt til Oslo.  
200
21827 
Oslo Br II NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Oslo Br II 24.IX.35" på konvolutt påstemplet "Fra Tog" sendt til Oslo.  
200
10081 
Oslo Br II NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Oslo Br II 21.V.30" på konvolutt sendt til Warszawa, Polen. Ankomst-stemplet.  
400
944 
Oslo Br II NK 200(3), 202, 203, 220 og 221 - blandingsfrankatur = 74 øre - stemplet "Oslo Br II 20.5.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Hannover, Tyskland.  
150
4256 
Oslo Br II NK 202 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br II 1.9.38" på baksiden av liten konvolutt frankert med NK 202 omadressert til Trondheim.  
100
14307 
Oslo Br II NK 229 og 240 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 5 øre Posthorn dyptrykk = 105 øre - stemplet "Oslo Br II 7.5.43" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Zürich, Sveits.  
300
23048 
Oslo Br II NK 246(3) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br II 4.11.40" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Karlstad.  
200
23053 
Oslo Br II NK 246(3) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br II 14.11.40" på sensurert konvolutt sendt til Karlstad, Sverige  
150
14550 
Oslo Br II NK 277, 296 og 299 - 5 øre V-merke samt 20 og 60 øre Snorre = 85 øre - stemplet "Oslo Br II 27.11.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, Usa.  
200
897 
Oslo Br II NK 396(2) og 412 - 30 øre Haakon og 55 øre Haakon VII 80 år = 115 øre - stemplet "Oslo Br II 12.11.52" på konvolutt sendt til Bremen, Tyskland. Tollseddel på baksiden.  
150
17206 
Oslo Br II TM 13 - 15 øre Offset stemplet "Oslo Br II 9.II.34" på brevkort sendt til Kristiansund.  
70
3673 
Oslo Br II BK 39 Is - 10 øre rød (NK 53 IV) brevkort oppfrankert med NK 119 = 17 øre - stemplet "Oslo Br II 21.X.29" sendt til Elverhøi.  
50
8573 
Oslo Br Ii NK 139 - 20 øre Svalbard stemplet "Oslo Br Ii 24.X.25" på liten konvolutt sendt til Lysaker.  
60
9548 
Oslo Br Ii NK 142 - 14 øre Løve II stemplet "Oslo Br Ii 10.IV.30" på trykksakbanderole sendt til Usa.  
700
8561 
Oslo Br Ii NK 143(2) - 15 øre Løve II stemplet "Oslo Br Ii 15.XII.28" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
60
8309 
Oslo Br. NK 96(3), 101 og 118 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 13.10.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
8310 
Oslo Br. NK 96(3), 101 og 118 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 13.10.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
10357 
Oslo Br. NK 96(3), 101 og 118 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 15.9.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
10358 
Oslo Br. NK 96(3), 101 og 118 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 29.III.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
10835 
Oslo Br. NK 96, 97(2) og 98(5) - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 15.XII.25" på konvolutt sendt til Bergen. Ett merke med feil.  
100
11886 
Oslo Br. NK 96(12), 98 og 118 - 1 og 3 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 10.VII.27" på konvolutt sendt til Lillehammer.  
150
13452 
Oslo Br. NK 96(6) og 119(2) - 1 øre Posthorn 1909 og 7 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 22.12.37" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
14165 
Oslo Br. NK 96(2), 131, 132 og 133 - 1 øre Posthorn 1909 samt 3, 5 og 10 øre Polmerke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 22.9.37" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
15615 
Oslo Br. NK 96, 117 og 176 - 1 øre Posthorn 1909, 5 øre på 25 øre Posthorn og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 20.IX.29" på konvolutt sendt til Værdalen.  
200
18939 
Oslo Br. NK 97(3) og 176 - 2 øre Posthorn 1909 og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 31.III.32" på konvolutt sendt til Kristiansund.  
250
12081 
Oslo Br. NK 98, 101, 200 og 202 - 3 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 22.7.39" på konvolutt sendt til Tsjekkoslovakia.  
200
11796 
Oslo Br. NK 99 og 104 - 5 og 25 øre Posthorn 1909 = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 16.IV.27" på konvolutt sendt til Roma, Italia.  
150
11804 
Oslo Br. NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh - maskinstemplet "Oslo Br. 19.2.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Finland.  
200
15312 
Oslo Br. NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 - heftemerke Dvn - stemplet "Oslo Br. 26.IV.28" på konvolutt sendt til Stortinget.  
150
15320 
Oslo Br. NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh - stemplet "Oslo Br. 26.5.14" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
300
15321 
Oslo Br. NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh - stemplet "Oslo Br. 12.9.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
300
15335 
Oslo Br. NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh - stemplet "Oslo Br. 9.10.35" på konvolutt sendt til Hinderaavaag.  
300
15340 
Oslo Br. NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh - stemplet "Oslo Br. 23.4.34" på konvolutt sendt til Hinderaavaag.  
300
15342 
Oslo Br. NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Dvn-Dhn - stemplet "Oslo Br. 22.XII.32" på konvolutt sendt til Lysaker.  
200
17309 
Oslo Br. NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftempar Bv-Bh stemplet "Oslo Br. 15.4.34" på konvolutt sendt til Oslo.  
250
28359 
Oslo Br. NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh maskinstemplet "Oslo Br. 8.7.34" tekst "Reis Godt og Billig Med Statsbanene" på konvolutt sendt til Motala, Sverige.  
200
19911 
Oslo Br. NK 101(2) og 241(3) - 12 øre Posthorn 1909 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 12.5.41" på sensurert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
200
19882 
Oslo Br. NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 - heftemerke Bh stemplet "Oslo Br. 3.4.36" på postkort sendt til Upsala, Sverige.  
200
15313 
Oslo Br. NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 - heftemerke Bh - stemplet "Oslo Br. 14.XI.26" på konvolutt sendt til Oslo.  
350
15326 
Oslo Br. NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 - heftemerke Bv - stemplet "Oslo Br. 16.IX.26" på konvolutt sendt til Garnes.  
300
18922 
Oslo Br. NK 114(4) - firestripe 5 øre Eidsvold maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Nordstrand.  
125
5590 
Oslo Br. NK 118, 141 og 194 - 5 øre Posthorn 1920, 10 øre Løve II og 15 øre Nansen I = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 6.12.36" på konvolutt sendt til Greifswald, Tyskland.  
200
5767 
Oslo Br. NK 118 og 148 - 5 øre Posthorn 1920 og 30 øre Løve II = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 8.6.35" på konvolutt påstemplet Oslo Bergen 1ste Tur sendt til Bergen.  
150
8097 
Oslo Br. NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 16.3.36" tekst "Besøk Planmessen - Den Nasjonale Kost..." på konvolutt sendt til Oslo.  
70
8166 
Oslo Br. NK 118 og 141 - 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Løve II = 15 øre - stemplet "Oslo Br. 3.VII.31" på postkort påstemplet "Fra Landpostr." sendt til Bergen.  
600
8193 
Oslo Br. NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 10.6.36" tekst "Besøk Planmessen - Den Nasjonale Kost..." på konvolutt sendt til Oslo.  
70
8659 
Oslo Br. NK 118(3) og 148 - 5 øre Posthorn 1920 og 30 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 28.9.36" på konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
100
8994 
Oslo Br. NK 118(2) - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 31.X.27" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
100
9983 
Oslo Br. NK 118 og 186 - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Bjørnson = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 15.5.33" på konvolutt sendt til Lena.  
40
9985 
Oslo Br. NK 118 og 136 - 5 øre Posthorn 1920 og 25 øre Polmerke = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 18.II.29" på konvolutt sendt til England.  
175
10071 
Oslo Br. NK 118(4) og 141 - 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 4.9.34" på konvolutt sendt til Tyskland.  
50
10850 
Oslo Br. NK 118(2) - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo Br. 9.IX.27" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
12706 
Oslo Br. NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 22.11.37" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Oslo.  
50
13416 
Oslo Br. NK 118 og 152 - 5 øre Posthorn 1920 og 40 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 17.8.35" på konvolutt sendt luftpost til England.  
75
13923 
Oslo Br. NK 118(2) og 126 - 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Løve I = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
14248 
Oslo Br. NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 23.12.37" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på postkort sendt til Oslo.  
50
16386 
Oslo Br. NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 20.5.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
16770 
Oslo Br. NK 118(2) - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 20.5.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
16821 
Oslo Br. NK 118(2) - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
18435 
Oslo Br. NK 118(2) - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 8.10.34" tekst "Besøk Utstillingen Sunde Mødre - Sundt.." på konvolutt sendt til Oslo.  
50
18456 
Oslo Br. NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 14.X.33" tekst "Besøk Melkemessen - Melk Helse I Hver..." på konvolutt sendt til Oslo.  
40
18979 
Oslo Br. NK 118(2) og 145 - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 28.1.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
40
20575 
Oslo Br. NK 118 og 184(2) - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Radium = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 29.9.36" på konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
200
20724 
Oslo Br. NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
22254 
Oslo Br. NK 118(3), 141 og 143 - 5 øre Posthorn 1920 samt 10 og 15 øre Løve II = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 16.X.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
150
22284 
Oslo Br. NK 118 og 127 - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve I = 25 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 4.X.26" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på postkort sendt til Tyskland.  
100