Nettbutikk - Oslo Bko.-
Til innhold nettbutikk

Oslo Bko.-

8702 
Oslo Bko. NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Bko. 29.9.44" på rekommandert konvolutt sendt til Bygdøy.  
50
25671 
Oslo Bko. NK 250 og 252(7) - 40 og 60 øre Løve dyptrykk = 460 øre - stemplet "Oslo Bko. 31.1.45" på verdibrev sendt til Follebu.  
100
12825 
Oslo Bko. NK 253 og 357 - 45 øre Luftpost og 55 øre Løve 1946 = 100 øre - stemplet "Oslo Bko. 23.I.47" på rekommandert konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
175
23574 
Oslo Bko. NK 254(2) og 255 - 15 øre Hålogaland og 10 øre Redningsselskapet = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 26.2.44" på rekommandert konvolutt sendt til Finnsnes.  
450
4150 
Oslo Bko. NK 296(2) - 20 øre Snorre stemplet "Oslo Bko. 3.6.42" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
50
5838 
Oslo Bko. NK 307 og 310(2) - 15 øre Wessel og 30 øre Postforening = 75 øre - stemplet "Oslo Bko. 14.4.45" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Bergen.  
300
8809 
Oslo Bko. NK 307 og 312 - 15 øre Wessel og 20 øre Nordkapp III = 35 øre - stemplet "Oslo Bko. 1.4.43" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
8810 
Oslo Bko. NK 307 og 311 - 15 øre Wessel og 15 øre Nordkapp III = 30 øre - stemplet "Oslo Bko. 1.4.43" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
3252 
Oslo Bko. NK 310(2) - 30 øre Postforening stemplet "Oslo Bko. 25.9.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
200
17267 
Oslo Bko. NK 310(2) - 30 øre Postforening stemplet "Oslo Bko. 30.10.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
300
18763 
Oslo Bko. NK 315 og 318 - 20 øre Grieg og 20 øre Frontkjemper = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 6.11.43" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
100
25904 
Oslo Bko. NK 321 - 40 øre Landshjelp I stemplet "Oslo Bko. 3.1.45" på rekommandert konvolutt sendt til Finnsnes.  
400
4891 
Oslo Bko. NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo Bko. 29.8.44" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
150
18924 
Oslo Bko. NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo Bko. 16.11.44" på rekommandert konvolutt sendt til Jar.  
150
11159 
Oslo Bko. NK 326(3) og 328(3) - 5 og 15 øre Landshjelp II = 60 øre - stemplet "Oslo Bko. 4.12.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert luftpost til Viborg, Danmark.  
600
16311 
Oslo Bko. NK 333 og 342(2) - 10 øre London og 20 øre Røde Kors = 50 øre - stemplet "Oslo Bko. 22.9.45" på rekommandert sensurert konvolutt sendt til Sverige. Påstemplet "Kontrollet" i oval.  
300
9806 
Oslo Bko. NK 335 og 337 - 20 og 40 øre London = 60 øre - stemplet "Oslo Bko. 27.10.45" på rekommandert konvolutt sendt til Vestre Aker.  
100
15846 
Oslo Bko. NK 338 - 60 øre London stemplet "Oslo Bko. 27.10.45" på rekommandert konvolutt sendt til Vestre Aker.  
200
8922 
Oslo Bko. NK 350 og 432 - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 19.5.59" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
8938 
Oslo Bko. NK 350 og 432 - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 14.1.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
8944 
Oslo Bko. NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Oslo Bko. 14.10.57" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
50
8945 
Oslo Bko. NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Oslo Bko. 15.7.57" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
50
8946 
Oslo Bko. NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Oslo Bko. 15.8.57" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
50
8947 
Oslo Bko. NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Oslo Bko. 14.11.57" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
50
9139 
Oslo Bko. NK 350 og 435 - 1.00 kr Haakon 1946 og 65 øre Haakon = 165 øre - stemplet "Oslo Bko. 13.4.57" på del av innpakningspapir sendt til Brønnøysund.  
100
9901 
Oslo Bko. NK 350 og 356 - 1.00 kr Haakon 1946 og 40 øre Løve 1946 = 140 øre - stemplet "Oslo Bko. 7.5.51" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Hagavik.  
100
11992 
Oslo Bko. NK 350, 351, 357 og 358 - 1.00 og 1.50 kr Haakon 1946 samt 55 og 80 øre Løve 1946 = 385 øre - stemplet "Oslo Bko. 6.11.46" (første dag for løvemerkene) på rekommandert konvolutt sendt til Usa.  
300
8910 
Oslo Bko. NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Oslo Bko. 7.7.48" på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
50
8911 
Oslo Bko. NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Oslo Bko. 2.2.48" på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
50
22508 
Oslo Bko. NK 365 - 45 øre Postjubileum stemplet "Oslo Bko. 28.2.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
10477 
Oslo Bko. NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Oslo Bko. 15.4.47" på rekommandert konvolutt sendt til Kragerø.  
75
11823 
Oslo Bko. NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Oslo Bko. 31.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
70
12898 
Oslo Bko. NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Oslo Bko. 5.4.48" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
22477 
Oslo Bko. NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Oslo Bko. 6.9.47" på konvolutt sendt fra Lillestrøm til Oslo.  
50
22480 
Oslo Bko. NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Oslo Bko. 28.6.47" på rekommandert konvolutt sendt fra Slemdal til Oslo.  
50
22493 
Oslo Bko. NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Oslo Bko. 5.7.47" på rekommandert konvolutt sendt fra Kristiansand S til Oslo.  
50
22495 
Oslo Bko. NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Oslo Bko. 20.8.47" på rekommandert konvolutt sendt via Nordstrandshøgda til Oslo.  
75
22503 
Oslo Bko. NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Oslo Bko. 12.6.47" på rekommandert konvolutt sendt fra Stavanger til Oslo.  
50
9894 
Oslo Bko. NK 383(4) - firestripe 15 øre Oslo 900 år stemplet "Oslo Bko. 15.11.51" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
437 
Oslo Bko. NK 385 og 388 - 45 øre Oslo 900 år og 10 øre Posthorn 1950 = 55 øre - stemplet "Oslo Bko. 22.5.51" på rekommandert konvolutt sendt til Jessnes.  
125
10677 
Oslo Bko. NK 388 og 396(2) - 10 øre Posthorn 1950 og 30 øre Haakon = 70 øre - stemplet "Oslo Bko. 13.10.55" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
12304 
Oslo Bko. NK 388 og 396(2) - 10 øre Posthorn 1950 og 30 øre Haakon = 70 øre - stemplet "Oslo Bko. 20.6.55" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
2304 
Oslo Bko. NK 390 og 463(4) - 15 øre Posthorn 1950 og 55 øre Olav = 235 øre - stemplet "Oslo Bko. 14.11.60" på rekommandert konvolutt sendt til Sveits.  
250
8466 
Oslo Bko. NK 390, 392, 453(2) og 461 - 15 og 20 øre Posthorn 1950 samt 25 og 50 øre Olav = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 17.3.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
100
8923 
Oslo Bko. NK 392, 437 og 458 - 20 øre Posthorn 1950, 75 øre Haakon og 40 øre Olav = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 18.3.59" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
100
8930 
Oslo Bko. NK 392 og 460(2) - 20 øre Posthorn 1950 og 45 øre Olav = 110 øre - stemplet "Oslo Bko. 15.12.58" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
14683 
Oslo Bko. NK 422(2), 423(2) og 424(2) - 20, 30 og 55 øre Telegrafjubileum = 210 øre - stemplet "Oslo Bko. 10.12.54" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Rio De Janeiro, Brasil.  
200
14425 
Oslo Bko. NK 431 og 443(4) - 25 øre Haakon og fireblokk 35 øre Nordens dag = 165 øre - stemplet "Oslo Bko. 4.2.57" på rekommandert konvolutt sendt til Bruxelles, Belgia.  
80
8906 
Oslo Bko. NK 432(3) - 35 øre Haakon stemplet "Oslo Bko. 8.4.53" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
8907 
Oslo Bko. NK 432 og 436 - 35 og 70 øre Haakon = 105 øre - stemplet "Oslo Bko. 17.4.58" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
80
8621 
Oslo Bko. NK 435 og 458 - 65 øre Haakon og 40 øre Olav = 105 øre - stemplet "Oslo Bko. 16.6.58" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
70
8931 
Oslo Bko. NK 435 og 460 - 65 øre Haakon og 45 øre Olav = 110 øre - stemplet "Oslo Bko. 15.1.59" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
80
8932 
Oslo Bko. NK 435 og 460 - 65 øre Haakon og 45 øre Olav = 110 øre - stemplet "Oslo Bko. 16.2.59" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
80
8940 
Oslo Bko. NK 435 og 460 - 65 øre Haakon og 45 øre Olav = 110 øre - stemplet "Oslo Bko. 15.11.58" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
70
8941 
Oslo Bko. NK 435 og 460 - 65 øre Haakon og 45 øre Olav = 110 øre - stemplet "Oslo Bko. 20.10.58" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
70
8484 
Oslo Bko. NK 438 og 468 - 90 øre Haakon og 90 øre Olav = 180 øre - stemplet "Oslo Bko. 16.1.61" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
300
8921 
Oslo Bko. NK 438 og 460 - 90 øre Haakon og 45 øre Olav = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 3.5.59" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
80
8928 
Oslo Bko. NK 438 og 460 - 90 øre Haakon og 45 øre Olav = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 13.7.59" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
80
8469 
Oslo Bko. NK 460 og 482 - 45 øre Olav og 90 øre Videnskapsselskap = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 16.8.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
150
8485 
Oslo Bko. NK 460 og 482 - 45 øre Olav og 90 øre Videnskapsselskap = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 21.4.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
150
8905 
Oslo Bko. NK 460 og 468 - 45 og 90 øre Olav = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 14.10.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
75
8919 
Oslo Bko. NK 460 og 468 - 45 og 90 øre Olav = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 15.12.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
75
8920 
Oslo Bko. NK 460 og 468 - 45 og 90 øre Olav = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 14.11.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
75
8924 
Oslo Bko. NK 460(3) - 45 øre Olav stemplet "Oslo Bko. 13.7.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
8927 
Oslo Bko. NK 460(3) - 45 øre Olav stemplet "Oslo Bko. 14.8.59" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
75
8936 
Oslo Bko. NK 460 og 468 - 45 og 90 øre Olav = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 19.5.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
70
8939 
Oslo Bko. NK 460(3) - 45 øre Olav stemplet "Oslo Bko. 5.7.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
8948 
Oslo Bko. NK 460(3) - 45 øre Olav stemplet "Oslo Bko. 16.11.59" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
70
10689 
Oslo Bko. NK 460, 477 og 482 - 45 øre Olav, 45 øre Landbrukshøyskole og 90 øre Videnskapsselskap = 180 øre - stemplet "Oslo Bko. 28.4.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
150
12302 
Oslo Bko. NK 460 og 468 - 45 og 90 øre Olav = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 14.6.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
70
8465 
Oslo Bko. NK 468(2) - 90 øre Olav stemplet "Oslo Bko. 14.2.61" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
100
8620 
Oslo Bko. NK 468(2) - 90 øre Olav stemplet "Oslo Bko. 14.10.63" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
100
8925 
Oslo Bko. NK 468(2) - 90 øre Olav stemplet "Oslo Bko. 17.12.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
100
8929 
Oslo Bko. NK 468(2) - 90 øre Olav stemplet "Oslo Bko. 14.11.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
75
8934 
Oslo Bko. NK 468(2) - 90 øre Olav stemplet "Oslo Bko. 15.6.61" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
100
8935 
Oslo Bko. NK 468(2) - 90 øre Olav stemplet "Oslo Bko. 14.3.61" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
100
8937 
Oslo Bko. NK 468(2) - 90 øre Olav stemplet "Oslo Bko. 14.4.61" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
100
10682 
Oslo Bko. NK 468 og 482 - 90 øre Olav og 90 øre Videnskapsselskap = 180 øre - stemplet "Oslo Bko. 22.7.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
150
12301 
Oslo Bko. NK 468(2) - 90 øre Olav stemplet "Oslo Bko. 27.5.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
75
10695 
Oslo Bko. NK 475(3) - 45 øre Norges Vel stemplet "Oslo Bko. 15.9.59" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
80