Nettbutikk - Oslo-
Til innhold nettbutikk

Oslo-

12760 
Oslo NK 179(3) - 20 øre Hellig Olav stemplet "Oslo 1.10.41" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
70
29761 
Oslo Ufrankert konvolutt stemplet "Oslo 16.XI.30" sendt til Oslo. Portobelagt med 20 øre som er betalt med NK 179 på baksiden.  
50
3110 
Oslo NK 180 - 30 øre Hellig Olav maskinstemplet "Oslo 2.IV.30" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
250
5344 
Oslo NK 180(2) - 30 øre Hellig Olav maskinstemplet "Oslo 19.V.30" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
300
22940 
Oslo NK 180 og 190 - 30 øre Hellig Olav og 15 øre Holberg = 45 øre - stemplet "Oslo 1.6.39" på konvolutt påstemplet Oslo Amsterdam 1.tur sendt til Amsterdam, Nederland.  
200
1671 
Oslo NK 186, 240, 253, 309 og 310 - blandingsfrankatur = 115 øre - stemplet "Oslo 27.4.43" på verdibrev sendt postoppkrav til Bergen. Forseglet med postoblater (vrevet) stemplet "4245".  
200
14316 
Oslo NK 187(2) - 20 øre Bjørnson stemplet "Oslo 10.2.33" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
80
25674 
Oslo NK 187(3) - 20 øre Bjørnson stemplet "Oslo 9.III.33" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiansand.  
50
9056 
Oslo NK 189, 218 og 219 - 10 øre Holberg samt 20 og 30 øre Turistmerke = 60 øre - stemplet "Oslo 15.XII.38" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
125
19893 
Oslo NK 191 - 20 øre Holberg stemplet "Oslo 4.IV.35" på konvolutt påstemplet "Fra Tog" sendt til Oslo.  
150
16296 
Oslo NK 194 og 258 - 15 øre Nansen I og 30 øre Redningsselskapet = 45 øre - stemplet "Oslo 19.11.58" på konvolutt sendt til Danmark.  
250
16133 
Oslo NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Oslo 1.6.39" på konvolutt påstemplet Oslo Bergen 1.tur sendt til Bergen. Omadressert til Haag, Holland.  
150
1267 
Oslo NK 201 og 205 - 7 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 27 øre - stemplet "Oslo 9.VI.40" på rekommandert trykksak sendt til Moelv.  
400
11127 
Oslo NK 205(3) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo 11.11.39" på rekommandert konvolutt sendt til Usa.  
70
26929 
Oslo NK 205, 215 og 216 - 20 øre Løve dyptrykk samt 2.00 og 5.00 kr Haakon 1937 = 720 øre - stemplet "Oslo 9.1.40" på luftpostkonvolutt sendt til Buenos Aires, Argentina. Det er uvanlig å finne disse kronemerkene på bruksbrev.  
3.500
11105 
Oslo NK 212 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo 22.11.39" på konvolutt sendt med lustpostruten Stockholm Oslo Stavanger.  
200
12598 
Oslo NK 212 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo 1.6.39" på konvolutt påstemplet Oslo Amsterdam 1.tur sendt til Bergen.  
200
12603 
Oslo NK 212 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo 1.6.39" på konvolutt påstemplet Oslo Amsterdam 1.tur sendt til Bergen.  
300
12606 
Oslo NK 212 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo 1.6.39" på konvolutt påstemplet Oslo Amsterdam 1.tur sendt til Bergen.  
200
53 
Oslo NK 219(2) - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo 7.12.38" på verdibrev sendt til Arendal.  
80
10255 
Oslo NK 220 og 325(2) - 15 øre Turistmerke og 40 øre Gran = 95 øre - stemplet "Oslo 2.2.45" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Bergen.  
200
14548 
Oslo NK 220 og 221 - 15 og 20 øre Turistmerke = 35 øre - stemplet "Oslo 19.6.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
3137 
Oslo NK 221, 225, 226, 227 og 228 - 20 øre Turistmerke og komplett serie Dronning Maud = 95 øre - stemplet "Oslo 13.12.39" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
4873 
Oslo NK 221 og 222 - 20 og 30 øre Turistmerke = 50 øre - stemplet "Oslo 3.2.40" på verdibrev sendt til Stockholm, Sverige.  
100
8074 
Oslo NK 221 og 235 - 20 øre Turistmerke og 20 øre Nansen II = 40 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
400
21655 
Oslo NK 221x(2) - 20 øre Turistmerke stemplet "Oslo 22.V.39" på rekommandert konvolutt sendt til Nesttun.  
50
14461 
Oslo NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo 1.6.39" på konvolutt påstemplet Oslo Bergen 1.tur sendt til Lund, Sverige.  
250
22984 
Oslo NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo 9.8.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
175
26958 
Oslo NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo 1.6.39" på brevkort påstemplet Oslo Bergen 1.tur sendt til Sverige.  
150
27976 
Oslo NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo 22.11.39" på konvolutt sendt til Skottland. Returnert  
75
57 
Oslo NK 229 og 247 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 25 øre Løve dyptrykk = 125 øre - maskinstemplet "Oslo 5.4.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på luftpostkonvolutt sendt til Hawaii.  
100
13590 
Oslo NK 229 - 1.00 kr Kronemerke Løve stemplet "Oslo 2.II.43" på følgebrev sendt til Holandsvika.  
60
18350 
Oslo NK 237(6) og 244 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo 13.2.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
25785 
Oslo NK 237(2), 239 og 256 - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Redningsselskapet = 20 øre - stemplet "Oslo 1.5.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
8478 
Oslo NK 238(2) og 244(4) - 2 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 60 øre - stemplet "Oslo 9.1.46" på rekommandert konvolutt sendt til U.S.A.  
250
20671 
Oslo NK 238, 239(2) og 243 - 2, 3 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo 2.5.44" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
100
4971 
Oslo NK 240, 419, 420 og 421 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 20, 30 og 55 øre Jernbanejubileum = 110 øre - stemplet "Oslo 22.5.54" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
75
13589 
Oslo NK 240 og 246(5) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 105 øre - stemplet "Oslo 11.II.42" på følgebrev sendt til Kopervik.  
75
15276 
Oslo NK 240, 242 og 246 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Oslo 15.5.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
18652 
Oslo NK 241(5) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Oslo 9.12.46" på konvolutt sendt luftpost til Reykjavik, Island.  
125
8448 
Oslo NK 242(4) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo 15.V.41" på rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. Påstepmlet "Kassebrev".  
400
11719 
Oslo NK 242(2) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo 1.8.44" på telegramkonvolutt sendt til Røa.  
100
16041 
Oslo Maskinstempel "Oslo Porto Betalt 4.I.1945" på vinduskonvolutt fra Oslo Kommune, Ligningsvesenet.  
400
16531 
Oslo NK 242, 307, 308, 309 og 310 - blandingsfrankatur = 95 øre - stemplet "Oslo 16.10.43" på verdibrev sendt postoppkrav til Minde.  
150
16553 
Oslo Maskinstempel "Oslo Porto Betalt 16.IIII.1944" på vinduskonvolutt fra Oslo Lysverker.  
500
5854 
Oslo NK 245 og 350 - 15 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 115 øre - stemplet "Oslo 1.10.46" på luftpostkonvolutt påstemplet Amsterdam Zuid-Afrika sendt til Johannesburg, Syd-Afrika.  
40
14987 
Oslo NK 245 og 350 - 15 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 115 øre - stemplet "Oslo 20.10.46" på konvolutt påstemplet Amsterdam Zuid-Afrika sendt til Johannesburg, Syd-Afrika.  
40
963 
Oslo NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo 23.1.43" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
75
13456 
Oslo NK 246(2), 251 og 314 - 20 og 50 øre Løve dyptrykk samt 10 øre Grieg = 100 øre - stemplet "Oslo 18.VII.43" på følgebrev sendt til Kirkenes.  
100
17458 
Oslo NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo 12.5.45" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
100
22446 
Oslo NK 246(2) og 350(3) - 20 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 340 øre - stemplet "Oslo 4.8.51" på konvolutt sendt luftpost til Hawaii.  
170
12554 
Oslo NK 250(2) og 350 - 40 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 180 øre - stemplet "Oslo 13.9.46" på konvolutt påstemplet Oslo New York sendt til Chicago, Usa.  
50
12556 
Oslo NK 250(2) og 350 - 40 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 180 øre - stemplet "Oslo 13.9.46" på konvolutt påstemplet Oslo New York sendt til Usa.  
50
23052 
Oslo NK 250(2) - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo 3.10.40" på rekommandert sensurert konvolutt sendt ekspress til Gøteborg, Sverige.  
200
6018 
Oslo NK 253 og 338 - 45 øre Luftpost og 60 øre London = 105 øre - stemplet "Oslo 13.9.46" på konvolutt påstemplet Oslo New York sendt til Chicago, Usa.  
40
6088 
Oslo NK 253 og 338 - 45 øre Luftpost og 60 øre London = 105 øre - stemplet "Oslo 13.9.46" på konvolutt påstemplet Oslo New York sendt til New York, Usa. Brekk i venstre side av konvolutten.  
40
9980 
Oslo NK 255 og 257 - 10 og 20 øre Redningsselskapet = 30 øre - stemplet "Oslo 14.IV.42" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
16109 
Oslo NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Oslo 5.11.41" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
2685 
Oslo NK 267, 276, 281 og 283 - 14, 3, 15 og 25 øre V-merke = 57 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. Merkene er brune i kantene.  
100
903 
Oslo NK 272, 284, 286 og 288 - 50, 30, 40 og 60 øre V-merke = 180 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. 30 og 60 øre er brune i kantene.  
4.000
2680 
Oslo NK 275, 278, 279 og 289 - 2, 7 og 10 øre V-merke samt 1.00 kr V-merke = 119 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
250
17425 
Oslo NK 277, 282 og 294(2) - 5 og 20 øre V-merke samt 10 øre Snorre = 45 øre - stemplet "Oslo 25.11.41" på sensurert konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
100
5928 
Oslo NK 278(3) - 7 øre V-merke stemplet "Oslo 22.3.44" på konvolutt sendt til Minde.  
150
3298 
Oslo NK 280 og 310 - 12 øre V-merke og 30 øre Postforening = 42 øre - stemplet "Oslo 9.1.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
150
2639 
Oslo NK 292 - 5.00 kr V-merke stemplet "Oslo 26.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
1.400
27977 
Oslo NK 292(10) - 10-blokk 5.00 kr V-merke stemplet "Oslo 12.12.41" på rekommandert konvolutt sendt til Lund, Sverige.  
8.500
4720 
Oslo NK 306, 309 og 310 - 20 øre Rikstinget samt 20 og 30 øre Postforening = 70 øre - stemplet "Oslo 12.4.43" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
100
13915 
Oslo NK 306(2) - 20 øre Rikstinget stemplet "Oslo 23.9.42" på rekommandert konvolutt sendt til Skien.  
175
4612 
Oslo NK 307 v1 - 15 øre Wessel med variant "Tykk krøll på W" - stemplet "Oslo 7.10.42" på uadressert konvolutt.  
150
27927 
Oslo NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Oslo 28.8.43" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
8127 
Oslo NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Oslo 18.12.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
11569 
Oslo NK 309 og 310(3) - 20 og 30 øre Postforening = 110 øre - stemplet "Oslo 5.8.43" på verdibrev sendt til Åsgårdstrand.  
250
15659 
Oslo NK 309(2) og 310(2) - 20 og 30 øre Postforening = 100 øre - stemplet "Oslo 27.11.42" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
18937 
Oslo NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Oslo 27.11.44" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
100
19324 
Oslo NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Oslo 28.12.42" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
1048 
Oslo NK 310(2) - 30 øre Postforening stemplet "Oslo 17.10.42" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Göteborg, Sverige. Diverse sensurpåstemplinger.  
200
18916 
Oslo NK 314(2) - 10 øre Grieg stemplet "Oslo 6.11.43" på konvolutt sendt til Trondheim.  
70
12623 
Oslo NK 316, 345, 346, 347 og 348 - blandingsfrankatur = 115 øre - stemplet "Oslo 4.10.46" på konvolutt påstemplet Amsterdam Zuid-Afrika sendt til Johannesburg, Syd-Afrika.  
50
18867 
Oslo NK 316 - 40 øre Grieg stemplet "Oslo 15.9.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
60
13971 
Oslo NK 317 - 60 øre Grieg stemplet "Oslo 21.7.61" på rekommandert konvolutt sendt til Hedrum.  
125