Nettbutikk - Bergen Bko.6-
Til innhold nettbutikk

Bergen Bko.6-

15759 
Bergen Bko.6 NK 620, 831 og 896 - 20 øre Posthorn ståltrykk, 1.00 kr Seljefløyte og 1.70 kr Malerkunst V = 290 øre - stemplet "Bergen Bko.6 17.10.81" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
15772 
Bergen Bko.6 NK 831(4) - 1.00 kr Seljefløyte stemplet "Bergen Bko.6 7.1.82" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
22954 
Bergen Bko.6 NK 831(4) - 1.00 kr Seljefløyte stemplet "Bergen Bko.6 10.11.81" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
60
22990 
Bergen Bko.6 NK 898(4) - 1.10 kr Norsk billedvev stemplet "Bergen Bko.6 7.12.81" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
22948 
Bergen Bko.6 NK 899(3) - 1.30 kr Norsk billedvev stemplet "Bergen Bko.6 16.2.82" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
60
22999 
Bergen Bko.6 NK 899(3) - 1.30 kr Norsk billedvev stemplet "Bergen Bko.6 9.2.82" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
22966 
Bergen Bko.9 NK 831(2) og 892 - 1.00 kr Seljefløyte og 2.30 kr Innsjø-skipsfart = 430 øre - stemplet "Bergen Bko.9 5.11.81" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
16187 
Bergen Bko.9 NK 896(3) - 1.70 kr Malerkunst V stemplet "Bergen Bko.9 19.10.81" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
125
22946 
Bergen Bko.9 NK 898(4) - 1.10 kr Norsk billedvev stemplet "Bergen Bko.9 26.1.82" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
22997 
Bergen Bko.9 NK 898(3) og 899 - 1.10 og 1.30 kr Norsk billedvev = 460 øre - stemplet "Bergen Bko.9 10.12.81" på konvolutt sendt til Usa. Påsatt Røde Kors julemerker.  
75
10175 
Bergen Br. NK 196 - 30 øre Nansen I stemplet "Bergen Br. 11.1.38" på konvolutt sendt til Usa.  
225
14182 
Bergen Br. NK 219 - 30 øre Turistmerke stemplet "Bergen Br. 13.3.39" på konvolutt sendt til Hull, England.  
50
15863 
Bergen Br. NK 222, 246 og 253(2) - 30 øre Turistmerke, 20 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 140 øre - stemplet "Bergen Br. 6.9.40" på sensurert luftpostkonvolutt sendt til San Francisco, U.S.A.  
200
22075 
Bergen Br. NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Bergen Br. 20.2.39" på konvolutt sendt til Hull, England.  
60
4019 
Bergen Br. NK 225, 226(2), 227(2) og 228(2) - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 140 øre - stemplet "Bergen Br. 3.8.39" på luftpostkonvolutt sendt via New York til San Francisco, U.S.A.  
600
8722 
Bergen Br. NK 237(4), 242, 274(4) og 275 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk samt 1 og 2 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Bergen Br. 1.9.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
16796 
Bergen Br. NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Bergen Br. 13.3.43" på trykksak sendt til Bergen.  
40
29649 
Bergen Br. NK 253, 254 og 257(4) - 45 øre Luftpost, 15 øre Hålogaland og 20 øre Redningsselskapet = 140 øre - stemplet "Bergen Br. 4.10.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost via Frankfurt til San Francisco, U.S.A.  
200
13028 
Bergen Br. NK 277 - 5 øre V-merke stemplet "Bergen Br. 24.10.41" på visittkortkonvolutt sendt til Bergen.  
40
22998 
Bergen Br. NK 807(2) og 831(4) - 50 øre Posthorn ståltrykk og 1.00 kr Seljefløyte = 500 øre - stemplet "Bergen Br. 17.1.82" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
13672 
Bergen Br. TM 22 - 7 øre Boktrykk stemplet "Bergen Br. 26.6.41" på trykksak sendt til Lifjorden.  
150
13284 
Bergen Br. TM 99(5) og 129b - 10 øre Off.sak. fosfor og 1.25 kr Off.sak. offset = 175 øre - stemplet "Bergen Br. 15.5.82" på konvolutt sendt til Fyllingsdalen.  
40
29745 
Bergen Bureau D'Echange NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Bergen Bureau D'Echange 22.III.57" på luftpostkonvolutt sendt til New York, U.S.A.  
50
22590 
Bergen Bureau D'Echange NK 432(2) - 35 øre Haakon stemplet "Bergen Bureau D'Echange 8.X.56" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
50
25310 
Bergen Bureau D'Echange NK 432 og 443 - 35 øre Haakon og 35 øre Nordens dag = 70 øre - stemplet "Bergen Bureau D'Echange 7.XII.56" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia. 2 forskjellige 35 øre. Uvanlig.  
300
29750 
Bergen Bureau D'Echange NK 435 - 65 øre Haakon stemplet "Bergen Bureau D'Echange 5.V.56" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
50
22947 
Bergen Filateli NK 807 og 910(3) - 50 øre Posthorn ståltrykk og 2.00 kr Tuberkulose = 650 øre - stemplet "Bergen Filateli 3.6.82" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
75
5360 
Bergen P.P. NK 110IIb, 111(2), 141 og 149(2) - 1.00 og 1.50 kr Haakon 1910 samt 10 og 35 øre Løve II = 480 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 17.XI.33" på verdi følgebrev sendt til Salhus.  
350
14959 
Bergen P.P. NK 110IIb, 111(2) og 145(2) - 1.00 og 1.50 kr Haakon 1910 samt 20 øre Løve II = 440 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 18.V.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
18620 
Bergen P.P. NK 110IIb(4) og 145 - 1.00 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve II = 420 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 17.II.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
18824 
Bergen P.P. NK 110IIb(4), 143 og 147 - 1.00 kr Haakon 1910 samt 15 og 25 øre Løve II = 440 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 21.VII.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
23982 
Bergen P.P. NK 110IIb(4) og 152(2) - 1.00 kr Haakon 1910 og 40 øre Løve II = 480 øre - stemplet "Bergen P.P. 11.VII.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
29766 
Bergen P.P. NK 110IIb(4) - 1.00 kr Haakon 1910 stemplet "Bergen P.P. 29.VI.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
9965 
Bergen P.P. NK 111(2) og 145 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve II = 320 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 2.II.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
12766 
Bergen P.P. NK 111(3) og 154 - 1.50 kr Haakon 1910 og 60 øre Løve II = 510 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 6.I.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
14945 
Bergen P.P. NK 111(2) og 145 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve II = 320 øre - stemplet "Bergen P.P. 4.V.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
22877 
Bergen P.P. NK 111(2) og 154 - 1.50 kr Haakon 1910 og 60 øre Løve II = 360 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 7.IX.31" på verdi følgebrev sendt til Salhus.  
300
23947 
Bergen P.P. NK 111(2) og 145 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve II = 320 øre - stemplet "Bergen P.P. 9.II.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
350
8308 
Bergen P.a. Fingerbølstempel "Bergen P.a. 18.IX.45" på kvittering for postanvisning sendt til Grimo.  
50
12050 
Bergen P.a. Fingerbølstempel "Bergen P.A. 18.IX.45" på kvittetring for postanvisning sendt til Vangsnes.  
100
8574 
Bergen P.p. NK 229 og 240 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 5 øre Posthorn dyptrykk = 105 øre - stemplet "Bergen P.p. 22.12.42" på følgebrev sendt til Bogehamn. Stifthull.  
40
10149 
Bergen S. NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen S. 1.IX.15" på konvolutt sendt til Singapore, Malaya.  
170
17138 
Bergen S. NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen S. 17.XII.25" på postkort sendt til Usa.  
75
11771 
Bergen S. NK 106(2) - 35 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen S. 18.XI.23" på følgebrev sendt til Gurskøy.  
50
12213 
Bergen S. NK 109II og 126 - 60 øre Posthorn 1909 og 10 øre Løve I = 70 øre - stemplet "Bergen S. 24.XII.25" på følgebrev sendt til Asker.  
50
18945 
Bergen S. NK 242, 326, 327 og 328 - 10 øre Løve dyptrykk samt 5, 10 og 15 øre Landshjelp II = 40 øre - stemplet "Bergen S. 4.XII.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Sverige.  
450
2149 
Bergen S. NK 479 - 45 øre Blomster stemplet "Bergen S. 2.3.62" på konvolutt sendt lokalt.  
150
17430 
Bergen T Tur 1 NK 97 og 141 - 2 øre Posthorn 1909 og 10 øre Løve II = 12 øre - stemplet "Bergen T Tur 1 2.6.33" på baksiden av portobelagt konvolutt sendt fra England.  
100
5514 
Bergen T. NK 101 - 12 øre Posthorn 1909 brukt som portomerke - stemplet "Bergen T. 22.VI.38" på postkort sendt fra USA.  
200
5736 
Bergen T. NK 101 - 12 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen T. 2.VII.19" på postkort sendt fra Usa.  
75
5813 
Bergen T. NK 101 - 12 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen T. 13.VIII.35" på postkort sendt fra USA.  
200
23978 
Bergen T. NK 101(3) - 12 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen T. 12.VI.1930" på baksiden av konvolutt sendt fra U.S.A.  
250
3351 
Bergen T. NK 238 og 242 - 2 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 12 øre - stemplet "Bergen T. 2.1.51" som betaling for manglende port på konvolutt sendt til India.  
200
11180 
Bergen T. NK 240(4) - 5 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Bergen T. 21.12.57" på baksiden av konvolutt sendt fra Canada.  
250
5920 
Bergen T. NK 402 - 60 øre Haakon stemplet "Bergen T. 4.5.55" på baksiden av konvolutt frankert med NK 396 sendt fra Ålesund.  
50
11623 
Bergen T. NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Bergen T. 25.9.59" på postkort sendt fra London, England.  
50
19338 
Bergen Tur 2 BK 65 - 3 øre oransjegul (NK 98) brevkort oppfrankert med NK 128 = 28 øre - stemplet "Bergen Tur 2 22.VII.1924" sendt til Bergen. Kortet er datert ".dalen den 25" og har diverse påstemplinger på for og bakside. Hva kan ha skjedd her ?  
250
299 
Den Ambulerende Hålogalandsutstilling NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Den Ambulerende Hålogalandsutstilling 1.-14.okt 1941" på konvolutt sidestemplet "Bergen 1.10.41" sendt til Bergen.  
250
2883 
Den Ambulerende Hålogalandsutstilling NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Den Ambulerende Hålogalandsutstilling 1.-14.OKT." på uadressert konvolutt sidstemplet "Bergen 1.10.41".  
200
8811 
Den Ambulerende Hålogalandsutstilling NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Den Ambulerende Hålogalandsutstilling 1-14 okt 1941" på konvolutt sidestemplet "Bergen Br. 2.10.41" sendt til Bergen.  
150
18122 
Den Ambulerende Hålogalandsutstilling NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Den Ambulerende Hålogalandsutstilling 1.-14.okt. 1941" på visittkortkonvolutt sidestemplet "Bergen 2.10.41" sendt lokalt.  
300
24546 
Den Ambulerende Hålogalandsutstilling NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Den Ambulerende Hålogalandsutstilling 1.-14.OKT. 1941" på uadressert konvolutt.  
75
27623 
Den Ambulerende Hålogalandsutstilling NK 274, 275, 277 og 280 - 1, 2, 5 og 12 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Den Ambulerende Hålogalandsutstilling 1.-14. okt. 1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
16374 
Oslo NK 92 og 136 - 15 øre på 4 skilling og 25 øre Polmerke = 40 øre - stemplet "Oslo 4.V.27" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiansund.  
400
11036 
Oslo NK 96, 101 og 141 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 10 øre Løve II = 23 øre - stemplet "T" og sidestempel "Oslo 10.X.28" på baksiden av konvolutt sendt fra Montevideo, Uruguay. Adressaten var ukjent i Oslo, så konvolutten ble returnert. Konvolutten er sprettet og for utstillingsmontering.  
1.750
15776 
Oslo NK 96, 142, 143 og 196 - 1 øre Posthorn 1909, 14 og 15 øre Løve II samt 30 øre Nansen I = 60 øre - stemplet "Oslo 29.2.35" på rekommandert konvolutt sendt til Stuttgart, Tyskland.  
200
20248 
Oslo NK 96 og 143 - 1 øre Posthorn 1909 og 15 øre Løve II = 16 øre - stemplet "T" og "Oslo 9.10.34" på brevkort frankert med NK 119 sendt fra Porsgrunn.  
100
24526 
Oslo NK 96, 97, 98, 118, 141 og 160 - blandingsfrankatur = 36 øre - maskinstemplet "Oslo 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Nordstrand.  
100
18647 
Oslo NK 97 og 147 - 2 øre Posthorn 1909 og 25 øre Løve II = 27 øre - stemplet "T" på portokart påstemplet "Oslo postkontor Budavdelingen" datert 27.1.28 sendt til Larvik.  
400
11930 
Oslo NK 98, 101 og 222 - 3 og 12 øre Posthorn 1909 samt 30 øre Turistmerke = 45 øre - stemplet "Oslo 22.11.39" på konvolutt sent med luftpostruten Stockholm Oslo Stavanger.  
200
4299 
Oslo NK 101(2) - 12 øre Posthorn 1909 stemplet "T" og "Oslo 27.XII.33" på baksiden av liten konvolutt sendt fra U.S.A.  
200
8514 
Oslo NK 101 - 12 øre Posthorn 1909 stemplet "T" på postkort sendt fra Tsjekkoslovakia til Oslo.  
100
12658 
Oslo NK 101 - 12 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo 9.9.37" på postkort frankert med 2 cents Washington sendt fra Cambridge, Mass., U.S.A.  
150
12808 
Oslo NK 101 - 12 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo 2.11.35" på postkort frankert med 2 stk. 1 cent Franklin sendt fra New York, Usa.  
150
17322 
Oslo 1 1/2 d George VI på konvolutt sendt fra London. Portobelsgt på baksiden med vannrett par NK 101 = 24 øre stemplet "Oslo" og T i ring. Sendingen er omadressert til Norheimsund.  
150
5666 
Oslo NK 108(3) - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo 23.II.25" på følgebrev sendt til Bergen.  
50
5942 
Oslo NK 108(2) og 126 - 50 øre Posthorn 1909 og 10 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Oslo 27.XI.25" på følgebrev sendt til Asker.  
25
10557 
Oslo NK 109(2) - 60 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo 25.II.25" på verdibrev sendt til Tyskland. Postkontorets segl på baksiden.  
250
5248 
Oslo NK 110IIb - 1.00 kr Haakon 1910 stemplet "Oslo 7.V.32" på rekommandert konvolutt sendt til Sveits.  
400
5305 
Oslo NK 110IIb og 121 - 1.00 kr Haakon 1910 og 15 øre Posthorn 1920 = 115 øre - maskinstemplet "Oslo 13.VIII.25" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt via Berlin til Liegnitz, Tyskland.  
150