Nettbutikk - Bergen-
Til innhold nettbutikk

Bergen-

9841 
Bergen BK 37II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Bergen 3.VII.91" sendt via Bergen til Helsingfors, Finland.  
200
3671 
Bergen BK 37 IIIb - 10 øre rød (NK 53 VI) brevkort stemplet "Bergen 28.I.95" sendt til Praha, Tsjekkoslovakia.  
200
13531 
Bergen BK 37 IIIb - 10 øre rød (NK 53VI) brevkort stemplet "Bergen 21.III.93" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
18718 
Bergen BK 37 IIIb - 10 øre rød (NK 53 VI) brevkort stemplet "Bergen 27.VII.93" sendt til Tyskland.  
75
26789 
Bergen BK 45 II - 5 øre grønn (NK 61) brevkort stemplet "Bergen 1.VI.95" sendt til Rørvik i Namdalen.  
20
18719 
Bergen BK 46 - 10 øre karmin (NK 62) brevkort stemplet "Bergen 26.VIII.96" sendt til Tyskland.  
50
8325 
Bergen BK 51II - 10 øre karmin brevkort stemplet "Bergen 28.II.01" sendt via London til Manchester, England. Påstemplet "Gone no address 498" og returnert.  
150
20067 
Bergen BK 56 II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Bergen 23.VII.06" sendt til Voss.  
20
3767 
Bergen BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Bergen 19.V.03" sendt til Zürich, Sveits.  
75
16064 
Bergen BK 57 - 10 øre karmin (NK 77II) brevkort stemplet "Bergen 19.VII.07" sendt til Riga, Lettland.  
250
5416 
Bergen BK 58 - 3 øre oransje (NK 75) brevkort oppfrankert med NK 97 og NK 99 = 10 øre - stemplet "Bergen 22.VIII.11" sendt til Bruxelles, Belgia. Svarkortet er påsatt 7 c belgiske merker og de sammenhengende kortene er videresendt til Berlin. Uvanlig.  
2.000
26813 
Bergen BK 64 - 5+5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 99 = 10 øre - stemplet "Bergen 4.VII.13" sendt til Hamburg, Tyskland. Svarkortet er ubrukt.  
75
18806 
Bergen BK 64 f - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Bergen 18.V.14" sendt til Kristiania.  
20
30462 
Bergen BK 65 - 3 øre oransjegul (NK 98) brevkort stemplet "Bergen 17.X.12" sendt til Bergen.  
40
3712 
Bergen BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 99 = 10 øre - stemplet "Bergen 1.X.19" sendt til Eidsøren.  
30
18842 
Bergen BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 99 = 10 øre - stemplet "Bergen 1.III.20" sendt til Kristiania.  
30
18851 
Bergen BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 100 = 15 øre - stemplet "Bergen 6.V.21" sendt til Eidsøren.  
25
18852 
Bergen BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 100 = 15 øre - stemplet "Bergen 4.VI.21" sendt til Eidsøren.  
25
27151 
Bergen BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 99 = 10 øre - stemplet "Bergen 14.VII.19" sendt til Kristiania.  
30
18823 
Bergen BK 70 - 10 øre karmin (NK 100) brevkort oppfrankert med NK 99 = 15 øre - stemplet "Bergen 11.VII.21" sendt til Eidsøren.  
25
18830 
Bergen BK 70 - 10 øre karmin (NK 100) brevkort oppfrankert med NK 99 = 15 øre - stemplet "Bergen 10.XII.21" sendt til Vik i Sogn.  
25
18832 
Bergen BK 70 - 10 øre karmin (NK 100) brevkort oppfrankert med NK 99 = 15 øre - stemplet "Bergen 30.VIII.21" sendt til Vik i Sogn.  
25
27400 
Bergen BK 78 v1 - 15 øre fiolettblå (NK 121) brevkort stemplet "Bergen 11.IV.22" sendt lokalt.  
75
18810 
Bergen BK 78 II - 15 øre fiolettblå (NK 121) brevkort stemplet "Bergen 9.IV.27" sendt til Nykirke.  
50
3784 
Bergen BK 81 - 10 øre grønn (NK 141) brevkort oppfrankert med NK 141 = 20 øre - stemplet "Bergen 15.IX.27" sendt til Tsjekkoslovakia.  
50
10540 
Bergen BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Bergen 2.XII.30" sendt til Viksdalen. Med Røde Kors julemerke 1930.  
100
10864 
Bergen BK 112C - 15 øre oliven (NK 204) brevkort maskinstemplet "Bergen 1.6.48" tekst "Norges Varemesse Bergen 1948" sendt til Oslo.  
60
16082 
Bergen BK 125 - 25 øre grønn (NK 453) brevkort oppfrankert med NK 388 = 35 øre - stemplet "Bergen 10.2.60" sendt til Frankfurt. Kortet er også oppfrankert med NK 396 som er stemplet "Bergen Bureau D'Echange 10.II.60".  
150
30373 
Bergen BK 152 - 60 øre grønn (3 skilling) brevkort oppfrankert med NK 724 = 85 øre - stemplet "Bergen 12.11.74" sendt til Oslo.  
40
18882 
Bergen BK 165 - 100 øre Speiderjubileum brevkort stemplet "Bergen 29.7.75". Uadressert.  
30
30385 
Bergen BK 171 - 100 øre Gamle furutrær brevkort stemplet "Bergen 4.11.77" sendt til Oslo.  
30
30388 
Bergen BK 181 - 175 øre på 130 øre Bever brevkort stemplet "Bergen 17.6.32" sendt til Bergen.  
30
27130 
Bergen AE 2 - 60 øre brun aerogram stemplet "Bergen 3.9.49" sendt til London, England.  
150
16028 
Bergen KB 2 I - 10 øre karmin (NK 77 II) kortbrev oppfrankert med NK 100 = 20 øre - stemplet "Bergen 15.II.10" sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
26392 
Bergen KB 12 I - 20 øre rød (NK 145) kortbrev stemplet "Bergen 23.IX.33" sendt til Rørvik i Namdalen. Fulle rivekanter.  
150
2001 
Bergen KK 2B - 3 skilling karmin helsak-konvolutt stemplet "Bergen 4.II.98" sendt til Kristiania.  
200
974 
Bergen 5000 NK 538 - 50 øre Aasen maskinstemplet "Bergen 5000 22.12.70" tekst "God Jul" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
30
1380 
Bergen 5000 NK 610 - 40 øre Helleristning maskinstemplet "Bergen 5000 16.12.70" tekst "Husk Postnummer" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
1052 
Bergen 5000 NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Bergen 5000 5.7.71" tekst "Bærpakker Må Emballeres Forsvarlig" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
2873 
Bergen 5000 NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Bergen 5000 1.6.70" tekst "Ungdomsherbergene Gir God og Rimelig F.." på konvolutt sendt til Oslo.  
40
5765 
Bergen 5000 NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Bergen 5000 15.7.71" tekst "Vis Respekt For Vannet" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
68 
Bergen 5000 NK 653 - 70 øre Frigjøring maskinstemplet "Bergen 5000 23.5.70" tekst "Bergen 900 År" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
13713 
Bergen 5000 NK 655(2) - 40 øre Bergen 900 år maskinstemplet "Bergen 5000 14.12.71" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
821 
Bergen 5000 NK 668 - 70 øre Norges Storting maskinstemplet "Bergen 5000 23.3.71" tekst "Bruk Innsamlingskontrollkonti Ved Pengeg" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
4188 
Bergen 5000 NK 668 - 70 øre Norges Storting maskinstemplet "Bergen 5000 11.6.71" tekst "Posten Skal Fram Hel og Uskadd" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
4287 
Bergen Bk. NK 96(2), 99 og 104 - 1, 5 og 25 øre Posthorn 1909 = 32 øre - stemplet "Bergen Bk. 3.IX.18" på rekommandert konvolutt sendt til Odense, Danmark.  
400
10871 
Bergen Bk. NK 97 og 109 - 2 og 60 øre Posthorn 1909 = 62 øre - stemplet "Bergen Bk. 24.IX.15" på verdibrev transittstemplet Lofotens og Vesteraalens Pxp. A sendt til Jennestad.  
250
17602 
Bergen Bk. NK 100, 117 og 128 - 10 øre Posthorn 1909, 5 øre på 25 øre Posthorn og 25 øre Løve I = 40 øre - stemplet "Bergen Bk. 19.III.27" på verdibrev sendt til Oslo.  
100
19237 
Bergen Bk. NK 100 og 121(2) - 10 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 40 øre - stemplet "Bergen Bk. 14.XII.20" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
120
11876 
Bergen Bk. NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen Bk. 30.I.20" på rekommandert konvolutt sendt til Jennestad.  
50
10150 
Bergen Bk. NK 107 - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen Bk. 10.XII.14" på rekommandert bankobrev sendt til England.  
75
12320 
Bergen Bk. NK 107(2), 109II(3) og 110IIb(2) - 40 og 60 øre Posthorn 1909 samt 1.00 kr Haakon 1910 = 460 øre - stemplet "Bergen Bk. 27.VIII.21" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
200
12310 
Bergen Bk. NK 108 og 120 - 50 øre Posthorn 1909 og 10 øre Posthorn 1920 = 60 øre - stemplet "Bergen Bk. 3.V.24" på bankobrev sendt til Ytre Arne.  
45
13448 
Bergen Bk. NK 108 og 120 - 50 øre Posthorn 1909 og 10 øre Posthorn 1920 = 60 øre - stemplet "Bergen Bk. 19.I.24" på bankobrev sendt til Ytre Arne.  
45
9064 
Bergen Bk. NK 109II - 60 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen Bk. 21.4.28" på rekommandert konvolutt sendt til Hong Kong.  
350
12322 
Bergen Bk. NK 109II og 110IIb(4) - 60 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 460 øre - stemplet "Bergen Bk. 9.IV.24" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
200
11881 
Bergen Bk. NK 110IIb, 113 og 122 - 1.00 og 5.00 kr Haakon 1910 samt 20 øre Posthorn 1920 = 620 øre - stemplet "Bergen Bk. 10.X.22" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
1.300
1949 
Bergen Bk. NK 119, 141 og 145 - 7 øre Posthorn 1920 samt 10 og 20 øre Løve II = 37 øre - stemplet "Bergen Bk. 26.III.35" på rekommandert trykksak sendt til Tyskland.  
400
11811 
Bergen Bk. NK 124(2) - 30 øre Posthorn 1920 gjennomhullet "J.G. Co." (Joachim Grieg & Co.) stemplet "Bergen Bk. 24.IX.26" på verdibrev sendt til Norheimsund.  
600
13445 
Bergen Bk. NK 125(2) - 40 øre Posthorn 1920 stemplet "Bergen Bk. 15.VII.24" på bankobrev sendt til Ytre Arna.  
40
762 
Bergen Bk. NK 145 og 174 - 20 øre Løve II og 20 øre Abel = 40 øre - stemplet "Bergen Bk. 4.IX.29" på verdibrev sendt til Norheimsund. Begge merker gjennomhullet fra Joachim Grieg & Co.  
250
22853 
Bergen Bk. NK 145 og 154 - 20 og 60 øre Løve II = 80 øre - stemplet "Bergen Bk. 21.IV.33" på bankobrev sendt til Evanger.  
75
31371 
Bergen Bk. NK 151 - 40 øre Løve II stemplet "Bergen Bk. 12.III.28" på bankobrev sendt til Oslo.  
90
14422 
Bergen Bk. NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Bergen Bk. 12.V.32" på rekommandert konvolutt sendt til London, England.  
150
8447 
Bergen Bk. NK 240, 392(2) og 432 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 20 øre Posthorn 1950 og 35 øre Haakon = 80 øre - stemplet "Bergen Bk. 25.VI.56" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
30
10423 
Bergen Bk. NK 240, 392 og 458(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk, 20 øre Posthorn 1950 og 40 øre Olav = 105 øre - stemplet "Bergen Bk. 2.10.58" på rekommandert konvolutt sendt lokalt.  
60
10466 
Bergen Bk. NK 240 og 251 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 50 øre Løve dyptrykk = 55 øre - stemplet "Bergen Bk. 17.6.50" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
60
11066 
Bergen Bk. NK 240, 245 og 354 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 45 øre - stemplet "Bergen Bk. 18.XI.46" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
30
14556 
Bergen Bk. NK 240(2) og 432(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 35 øre Haakon = 80 øre - stemplet "Bergen Bk. 19.10.56" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
60
10467 
Bergen Bk. NK 245 og 250(3) - 15 og 40 øre Løve dyptrykk = 135 øre - stemplet "Bergen Bk. 26.10.46" på rekommandert bankobrev sendt postoppkrav til Askvoll.  
80
18174 
Bergen Bk. NK 245(2) og 393 - 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 55 øre - stemplet "Bergen Bk. 24.8.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
50
10324 
Bergen Bk. NK 246, 248 og 359 - 20 og 30 øre Løve dyptrykk samt 5 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Bergen Bk. 15.IX.48" på rekommandert konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
60
18270 
Bergen Bk. TM 35 - 30 øre Dyptrykk m/vm stemplet "Bergen Bk. 2.8.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
150
8956 
Bergen Bk. TB 23z - 15+15 øre oliven (TM 59) tjenestebrevkort oppfrankert med TM 65 og TM 68 = 70 øre - stemplet "Bergen Bk. 18.2.55" sendt rekommandert til Øvre Eidfjord. Returnert. Savrkortet er ubrukt.  
150
19359 
Bergen Bko. TM 104 og 113(3) - 50 øre Off.sak. fosfor og 1.00 kr Off.sak. fosfor = 350 øre - stemplet "Bergen Bko. 20.12.73" på rekommandert konvolutt sendt til Årland.  
50
11442 
Bergen Bko. TB 51z - 100 øre fiolett (TM 112) tjenestebrevkort med begge kort stemplet "Bergen Bko. 25.1.79".  
150
5598 
Bergen Bko. TB 52B - 100 øre fiolett (TM 112) tjenestebrevkort stemplet "Bergen Bko. 25.1.79".  
30
30387 
Bergen Bko. BK 172 - 130 øre gulbrun Helleristning brevkort stemplet "Bergen Bko. 26.1.79". Uadressert.  
75
30568 
Bergen Bko. AE 23 B - 140 øre blå aerogram stemplet "Bergen Bko. 25.1.79". Uadressert.  
50
30569 
Bergen Bko. AE 25 - 140 øre ultramarin aerogram stemplet "Bergen Bko. 25.1.79". Uadressert.  
30