Nettbutikk - Bergen-
Til innhold nettbutikk

Bergen-

17098 
Bergen NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - stemplet "Bergen 7.12.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17099 
Bergen NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - maskinstemplet "Bergen 20.11.50" tekst "Folketellingsdagen 1.des.1950" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17100 
Bergen NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - stemplet "Bergen 20.11.50" på konvolutt sendt til Rotterdam, Nederland.  
50
17101 
Bergen NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - stemplet "Bergen 25.11.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17103 
Bergen NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - stemplet "Bergen 7.5.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17108 
Bergen NK 245, 341 og 354 - 15 øre Løve dyptrykk, 20 øre Wergeland og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 4.9.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
60
17110 
Bergen NK 245 og 385 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Oslo 900 år = 60 øre - maskinstemplet "Bergen 2.10.50" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
75
17117 
Bergen NK 245 og 385 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Oslo 900 år = 60 øre - stemplet "Bergen 5.8.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
75
17490 
Bergen NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 15.11.48" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på brevkort sendt til Bergen.  
50
22100 
Bergen NK 245(2) - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 17.9.43" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
70
8916 
Bergen NK 245a og 354(2) - 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 65 øre - stemplet "Bergen 25.8.48" på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
40
8917 
Bergen NK 245a og 356(3) - 15 øre Løve dyptrykk og 40 øre Løve 1946 = 135 øre - stemplet "Bergen ??.??.??" på verdibrev sendt til Askvoll.  
80
3125 
Bergen NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 10.2.44" tekst "Mot Lysere Tider" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
3862 
Bergen NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 13.11.43" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Jennestad.  
50
9401 
Bergen NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 19.4.44" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
9464 
Bergen NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 7.9.44" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
75
16186 
Bergen NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 1.10.43" tekst "Bruk Frontkjemper Frimerket" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
17276 
Bergen NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 27.1.41" på sensurert konvolutt sendt til Oslo.  
800
17552 
Bergen NK 246 og 256 - 20 øre Løve dyptrykk og 15 øre Redningsselskapet = 35 øre - stemplet "Bergen 13.2.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Sverige.  
100
18503 
Bergen NK 246(2) og 338 - 20 øre Løve dyptrykk og 60 øre London = 100 øre - stemplet "Bergen 24.9.50" på konvolutt påstemplet Oslo New York sendt til New York, U.S.A. Konvolutten er påført en mengde stempler i forbindelse med jakten på adressaten. Til slutt er konvolutten returnert. Dekorativ.  
200
25221 
Bergen NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 9.7.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
25493 
Bergen NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 19.12.44" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
25734 
Bergen NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 29.9.43" tekst "Bruk Frontkjemper Frimerket" på konvolutt sendt til Hammerfest.  
50
26350 
Bergen NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 25.3.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på konvolutt sendt til Indre Ålvik.  
50
31390 
Bergen NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 13.12.44" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo. Påsatt NKS julemerke 1944.  
50
9041 
Bergen NK 247, 339, 340 og 341 - 25 øre Løve dyptrykk samt 10, 15 og 20 øre Wergeland = 70 øre - stemplet "Bergen 24.7.45" på sensurert rekommandert konvolutt sendt luftpost til Helsinki, Finland.  
200
20712 
Bergen NK 247 og 250 - 25 og 40 øre Løve dyptrykk = 65 øre - stemplet "Bergen 16.8.46" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Eikangervaag. Returnert.  
100
2665 
Bergen NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 20.7.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
60
13656 
Bergen NK 251 og 354 - 50 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 75 øre - stemplet "Bergen 15.8.49" på konvolutt sendt ekspress til Stockholm, Sverige.  
120
19711 
Bergen NK 251 og 354 - 50 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 75 øre - maskinstemplet "Bergen 17.9.49" tekst "Din Hjelp Gjennom Røde Kors" på postkort sendt luftpost til Santos, Brasil.  
100
13036 
Bergen NK 253 - 45 øre Luftpost stemplet "Bergen 26.11.49" på konvolutt sendt til Skottland.  
100
28297 
Bergen NK 256 og 246 - 15 øre Redningsselskapet og 20 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Bergen 23.1.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Sverige.  
100
2546 
Bergen NK 259 - 20 øre Legion maskinstemplet "Bergen 15.6.43" tekst "Edvard Grieg 1843-1943" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
2.200
2265 
Bergen NK 260 - 1.00 kr Universitetet maskinstemplet "Bergen 15.6.43" tekst "Edvard Grieg 1843-1943" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
1.600
25106 
Bergen NK 274, 275, 276, 277, 278 og 279 - 1 til 10 øre V-merker = 28 øre - stemplet "Bergen 12.9.41" på konvolutt sendt til Eidsvågneset.  
300
4809 
Bergen NK 277 - 5 øre V-merke stemplet "Bergen 3.12.41" på konvolutt sendt lokalt.  
100
25417 
Bergen NK 286 og 289(5) - 40 øre V-merke og 1.00 kr V-merke = 540 øre - stemplet "Bergen 16.9.41" på litt stort (19 x 12.5 cm) verdibrev sendt til Norheimsund. Konvolutten er litt småkrøllet grunnet innholdet som sannsynligvis har vært store sedler.  
300
11424 
Bergen NK 296 - 20 øre Snorre maskinstemplet "Bergen 20.11.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Aarhus, Danmark.  
75
15250 
Bergen NK 306(2) - 20 øre Rikstinget stemplet "Bergen 2.10.42" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Hellerup, Danmark.  
300
19053 
Bergen NK 306 - 20 øre Rikstinget stemplet "Bergen 8.3.43" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
6028 
Bergen NK 314 - 10 øre Grieg maskinstemplet "Bergen 19.6.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Bergen.  
60
16060 
Bergen NK 314, 315, 316 og 317 - 10, 20, 40 og 60 øre Grieg = 130 øre - maskinstemplet "Bergen 1.6.43" tekst "Edvard Grieg 1843-1943" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
30
18018 
Bergen NK 314, 315, 316 og 317 - 10, 20, 40 og 60 øre Grieg = 130 øre - maskinstemplet "Bergen 15.6.43" tekst "Edvard Grieg 1843-1943" på reklamekonvolutt sendt til Bergen.  
100
568 
Bergen NK 315 - 20 øre Grieg maskinstemplet "Bergen 15.6.43" tekst "Edvard Grieg 1843-1943" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
28296 
Bergen NK 315(3) - 20 øre Grieg stemplet "Bergen 2.9.43" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Sverige.  
100
4196 
Bergen NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Bergen 8.9.44" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
18936 
Bergen NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Bergen 3.8.44" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
21902 
Bergen NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Bergen 16.4.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
22397 
Bergen NK 325 - 40 øre Gran maskinstemplet "Bergen 4.8.44" tekst "Knut Hamsun 1859 * 4-8 * 1944" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
28216 
Bergen Rød frankeringsavtrykk "Bergen 5.10.44" på konvolutt forsøkt sendt til Mehamn. Påstemplet "RETUR Kan inne sendes fram".  
600
30887 
Bergen Rødt 7 øre frankeringsavtrykk "Bergen 5.10.44" på konvolutt forsøkt sendt til Kirkenes. Påstemplet "RETUR Kan ikke sendes fram". Maskinstempel "Trondheim 7.11.44" på baksiden.  
600
29887 
Bergen NK 331 - 5 øre London maskinstemplet "Bergen 24.I.46" på konvolutt sendt loklat. Lokalporto.  
250
1568 
Bergen NK 333 - 10 øre London stemplet "Bergen 21.XII.45" på postkort sendt til Bergen. Påsatt NKS julemerke 1945.  
40
8915 
Bergen NK 333 og 334 - 10 og 15 øre London = 25 øre - stemplet "Bergen 1.2.47" på konvolutt sendt til Askvoll.  
60
8226 
Bergen NK 335 - 20 øre London stemplet "Bergen 19.9.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
11082 
Bergen NK 335 - 20 øre London maskinstemplet "Bergen 17.11.45" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
60
16798 
Bergen NK 335(2) - 20 øre London maskinstemplet "Bergen 5.12.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
16893 
Bergen NK 335 - 20 øre London maskinstemplet "Bergen 22.11.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
23988 
Bergen NK 339, 340 og 341 - 10, 15 og 20 øre Wergeland = 45 øre - stemplet "Bergen 13.8.45" på rekommandert sensurert konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
200
10154 
Bergen NK 341 - 20 øre Wergeland stemplet "Bergen 17.12.45" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
25
10159 
Bergen NK 342 - 20 øre Røde Kors stemplet "Bergen 1.2.48" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
40
10160 
Bergen NK 342 - 20 øre Røde Kors stemplet "Bergen 9.I.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
40
10824 
Bergen NK 344 - 20 øre Folkemuseum stemplet "Bergen 21.2.46" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
8950 
Bergen NK 345(2) - 10 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Bergen 2.7.46" på konvolutt sendt til Askvoll.  
70
10164 
Bergen NK 345(2) - 10 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Bergen 15.6.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
40
5037 
Bergen NK 347(2) og 369 - 20 øre Nasjonalhjelpen og 80 øre Postjubileum = 120 øre - stemplet "Bergen 27.I.48" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
100
10157 
Bergen NK 347(2) - 20 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Bergen 2.V.46" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
50
10161 
Bergen NK 347 - 20 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Bergen 16.5.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
20
10861 
Bergen NK 349 - 15 øre Wings for Norway stemplet "Bergen 26.4.46" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
5066 
Bergen NK 350 og 382 - 1.00 kr Haakon 1946 og 40 øre U.P.U. = 140 øre - stemplet "Bergen 1.12.49" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
130
5498 
Bergen NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Bergen 31.7.59" på luftpostkonvolutt sendt til Nederland.  
100
14184 
Bergen NK 350, 388, 396 og 401 - 1.00 kr Haakon 1946 og 10 øre Posthorn 1950 samt 30 og 55 øre Haakon = 195 øre - stemplet "Bergen 26.8.52" på konvolutt sendt luftpost til Singapore, Malaya. Ankomst-stempel på baksiden.  
80
16903 
Bergen NK 350 og 436 - 1.00 kr Haakon 1946 og 70 øre Haakon = 170 øre - maskinstemplet "Bergen 17.12.57" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Usa.  
100
8014 
Bergen NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Bergen 2.1.51" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
10572 
Bergen NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Bergen 30.10.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Askvoll.  
30
11977 
Bergen NK 354 - 25 øre Løve 1946 - stemplet "Bergen 19.6.50" på konvolutt sendt til Oslo. Her er det påsatt NK 246 og videresendt til Buenos Aires, Argentina.  
200
17221 
Bergen NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Bergen 18.10.47" tekst "Støtt Europahjelpen - Postgirokonto 66" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
17855 
Bergen NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Bergen 15.6.50" tekst "1910 1950 Nasjonalforeningen Mot Tuber.." på konvolutt sendt til Oslo.  
50
18252 
Bergen NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Bergen 6.12.49" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Gausa.  
40
19254 
Bergen NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Bergen 21.10.50" tekst "Støtt Fn Gjennom Fn-Sambandet" på konvolutt sendt til Oslo.  
100