Nettbutikk - Bergen-
Til innhold nettbutikk

Bergen-

13994 
Bergen NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 30.7.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Siglufjord, Island.  
100
13995 
Bergen NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 30.7.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Siglufjord, Island.  
100
13996 
Bergen NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 21.7.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Siglufjord, Island.  
100
30549 
Bergen NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 13.V.38" tekst "Bruk Fly og Spar Tid" på konvolutt sendt til Fusa.  
80
27694 
Bergen NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 1.5.39" på konvolutt sendt til knsulatet i Blyth, England. Returnert. Rik stempelflora.  
100
30451 
Bergen NK 210 og 212(2) - 50 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 140 øre - stemplet "Bergen 2.11.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
200
426 
Bergen NK 212(2) - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Bergen 24.1.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på luftpostkonvolutt sendt til San Francisco, U.S.A. Portobelagt med 7 c ved ankomst.  
300
21106 
Bergen NK 218 - 20 øre Turistmerke maskinstemplet "Bergen 27.8.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Siglufjord, Island.  
150
10176 
Bergen NK 219 - 30 øre Turistmerke stemplet "Bergen 8.VI.38" på konvolutt sendt til Usa.  
125
9671 
Bergen NK 220 - 15 øre Turistmerke stemplet "Bergen 16.8.41" på brevkort sendt til Oslo.  
75
15577 
Bergen NK 221 - 20 øre Turistmerke maskinstemplet "Bergen 6.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Porsgrund.  
75
5815 
Bergen NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Bergen 14.11.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Haarlem, Nederland.  
75
8338 
Bergen NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Bergen 11.10.44" på rekommandert konvolutt sendt lokalt.  
50
13183 
Bergen NK 222 og 330 - 30 øre Turistmerke og 1.50 kr Hertugkrone = 180 øre - maskinstemplet "Bergen 26.3.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på konvolutt sendt luftpost til U.S.A.  
200
20718 
Bergen NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Bergen 18.4.39" på konvolutt sendt til Usa.  
60
21068 
Bergen NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Bergen 30.I.39" på konvolutt sendt til Hull, England.  
60
23995 
Bergen NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Bergen 24.6.41" tekst "Nord-Norge Utstillingen Hålogaland" på sensurert konvolutt sendt til Wien, Østerrike.  
150
25 
Bergen NK 223, 224, 234(2) og 236(2) - 20 og 30 øre Nordkapp II samt 15 og 30 øre Nansen II = 140 øre - stemplet "Bergen 25.3.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
400
3313 
Bergen NK 226 - 15 øre Dronning Maud maskinstemplet "Bergen 28.8.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på postkort sendt til Sandefjord.  
200
3874 
Bergen NK 229, 242 og 248 - 1.00 kr Kronemerke Løve samt 10 og 30 øre Løve dyptrykk = 140 øre - stemplet "Bergen 2.1.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
150
5746 
Bergen NK 229, 236 og 240(2) - 1.00 kr Kronemerke Løve, 30 øre Nansen II og 5 øre Posthorn dyptrykk = 140 øre - stemplet "Bergen 29.1.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
150
21692 
Bergen NK 229, 234(2) og 240(2) - 1.00 kr Kronemerke Løve, 15 øre Nansen II og 5 øre Posthorn dyptrykk = 140 øre - stemplet "Bergen 15.2.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
200
30298 
Bergen NK 233, 234, 235(3), 245 og 250 - 10, 15 og 20 øre Nansen II samt 15 og 40 øre Løve dyptrykk = 140 øre - stemplet "Bergen 27.11.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
200
29647 
Bergen NK 234, 243, 246, 251 og 253 - blandingsfrankatur = 142 øre - stemplet "Bergen 26.6.41" på sensurert konvolutt sendt til San Francisco, U.S.A.  
200
2003 
Bergen NK 237 og 238(2) - 1 og 2 øre Posthorn dyptrykk = 5 øre - stemplet "Bergen 9.12.42" på konvolutt sendt lokalt. Lokalporto.  
75
3556 
Bergen NK 237, 239(3) og 388(2) - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Posthorn 1950 = 30 øre - maskinstemplet "Bergen 27.10.55" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
27719 
Bergen NK 238 og 239 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 5 øre - maskinstemplet "Bergen 11.2.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Bergen.  
60
12751 
Bergen NK 239(10) - 3 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Bergen 11.9.52" tekst "Din Hjelp Gir Lindring og Lykke" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
6098 
Bergen NK 240(3) - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Bergen 13.4.55" tekst "Bergen Festival 26 Mai 7 Juni" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
8256 
Bergen NK 240 og 246(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Bergen 27.11.45" på konvolutt sendt luftpost til Belgia.  
50
9476 
Bergen NK 240, 392, 432 og 469 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 20 øre Posthorn 1950, 35 øre Haakon og 1 kr Olav = 160 øre - stemplet "Bergen 21.12.58" på verdibrev sendt til Kongsvinger.  
50
10162 
Bergen NK 240 og 341 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Wergeland = 25 øre - stemplet "Bergen 12.10.46" på konvolutt sendt til Stavanger.  
20
10177 
Bergen NK 240 og 379 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 80 øre Kielland = 85 øre - stemplet "Bergen 31.1.50" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
100
10435 
Bergen NK 240, 392(3) og 458 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 20 øre Posthorn 1950 og 40 øre Olav = 105 øre - stemplet "Bergen 3.5.58" på rekommandert konvolutt sendt lokalt.  
60
10853 
Bergen NK 240 og 415 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Nordkapp IV = 25 øre - stemplet "Bergen 30.7.56" på postkort sendt til Mjølfjell.  
100
13039 
Bergen NK 240 og 358 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 80 øre Løve 1946 = 85 øre - stemplet "Bergen 1.12.49" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
80
14364 
Bergen NK 240 og 279 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre V-merke = 15 øre - stemplet "Bergen 30.12.41" på postkort sendt til Minde.  
25
14901 
Bergen NK 240 og 517 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Helleristning = 30 øre - maskinstemplet "Bergen 21.12.64" tekst "God Jul" på konvolutt sendt til Smestad.  
30
17086 
Bergen NK 240, 245(2) og 393 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 60 øre - maskinstemplet "Bergen 19.2.51" tekst "I.o.g.t. En Folkebevegelse 1851-1951" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17092 
Bergen NK 240, 242, 341 og 354 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 10 øre Løve dyptrykk, 20 øre Wergeland og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 18.1.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17094 
Bergen NK 240(2) og 354(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 6.2.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
18432 
Bergen NK 240 og 326 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 5 øre Landshjelp II = 10 øre - stemplet "Bergen 2.2.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
19001 
Bergen NK 240, 388 og 391(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 og 20 øre Posthorn 1950 = 55 øre - stemplet "Bergen 22.10.52" på konvolutt sendt til Hannover, Tyskland.  
100
25772 
Bergen NK 240(2) og 418(3) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 30 øre Kirkejubileum = 100 øre - stemplet "Bergen 9.11.53" på luftpostkonvolutt sendt til U.S.A.  
150
25935 
Bergen NK 240 og 350 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 105 øre - stemplet "Bergen 13.9.46" på konvolutt påstemplet Oslo New York sendt til Usa.  
60
26878 
Bergen NK 240(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Bergen 13.3.46" tekst "Bruk Kronprins Olav Frimerker" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
26955 
Bergen NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Bergen 25.11.43" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
27038 
Bergen NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Bergen 14.3.46" tekst "Bruk Kronprins Olav Frimerker" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
9478 
Bergen NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Bergen 26.5.43" på trykksak sendt til Uggdalseidet.  
50
10202 
Bergen To konvolutter frankert med NK 241 og 274(3) - 7 øre Posthorn dyptrykk og loddrett trestripe 1 øre V-merke = 10 øre - stemplet henholdsvis "Bergen 31.8.44" og "Bergen 8.9.44" sendt lokalt. Sistnevnte er satt i porto med 6 øre mens førstnevnte er godkjent. V-merkene var ugyldige etter 29.3.44.  
400
11995 
Bergen NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Bergen 21.XI.4?" på liten konvolutt sendt til Hagavik.  
30
22953 
Bergen NK 241 og 347 - 7 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Nasjonalhjelpen = 27 øre - maskinstemplet "Bergen 26.10.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
60
4074 
Bergen NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 21.12.50" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på julekort sendt til Sætervik. Med Røde Kors julemerke 1950.  
60
10463 
Bergen NK 242(3) og 245(3) - loddrette trestriper av 10 og 15 øre Løve dyptrykk = 75 øre - stemplet "Bergen 15.2.51" på konvolutt sendt til Hauge i Dalane.  
60
17089 
Bergen NK 242 og 393(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 60 øre - maskinstemplet "Bergen 14.3.51" tekst "Gaver Til Radiumhospitalet Er Skattefrie" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17090 
Bergen NK 242 og 354(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 12.2.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17091 
Bergen NK 242 og 354(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 11.1.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17093 
Bergen NK 242 og 354(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 25.1.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17096 
Bergen NK 242 og 354(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 21.12.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17102 
Bergen NK 242, 245(2) og 354 - 10 og 15 øre Løve dyptrykk samt 25 øre Løve 1946 = 65 øre - stemplet "Bergen 26.10.50" på luftpostkonvolutt sendt til Rotterdam, Nederland.  
50
17104 
Bergen NK 242 og 393(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 60 øre - maskinstemplet "Bergen 21.1.51" tekst "Gaver Til Radiumhospitalet Er Skattefrie" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17106 
Bergen NK 242 og 393(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 60 øre - stemplet "Bergen 27.4.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17107 
Bergen NK 242(2), 246(2) og 331 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk samt 5 øre London = 65 øre - stemplet "Bergen 19.10.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17111 
Bergen NK 242(2) og 382 - 10 øre Løve dyptrykk og 40 øre U.P.U. = 60 øre - stemplet "Bergen 25.9.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
75
17813 
Bergen NK 242, 350, 356 og 366 - 10 øre Løve dyptrykk, 1.00 kr Haakon 1946, 40 øre Løve 1946 og 50 øre Postjubileum = 200 øre - stemplet "Bergen 20.8.48" på konvolutt sendt luftpost til New York, Usa.  
100
20231 
Bergen NK 242 og 245 - 10 og 15 øre Løve dyptrykk = 25 øre - maskinstemplet "Bergen 8.1.49" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Poliomyelitt" på konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
50
22306 
Bergen NK 242 og 314(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 10 øre Grieg = 30 øre - stemplet "Bergen 15.9.43" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
125
22833 
Bergen NK 242 og 246 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Bergen 21.4.42" på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
100
22837 
Bergen NK 242 og 246 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Bergen 7.7.42" på sensurert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
75
24010 
Bergen NK 242(3) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 19.9.42" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
75
24525 
Bergen NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 11.12.43" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
29747 
Bergen NK 242 og 354(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - maskinstemplet "Bergen 11.9.50" tekst "Hjelp Oss Å Hjelpe - Røde Kors Uken 1950" på konvolutt sendt luftpost dtil Frankrike. Porobelagt med 10 f ved ankomst.  
200
9751 
Bergen NK 244 - halvert 14 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 28.3.45" på trykksakbanderole sendt til Fjøsanger.  
600
2342 
Bergen NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 23.9.48" tekst "Røde Kors Uken 18-25 September" på konvolutt sendt til Bergen.  
80
3754 
Bergen NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 22.XII.45" på julekort sendt til Fedje. Påsatt NKS julemerke 1945.  
50
4202 
Bergen NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 22.12.49" på julekort sendt til Husebø.  
50
10183 
Bergen NK 245(2) og 354(2) - 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 80 øre - stemplet "Bergen 29.1.49" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
40
17087 
Bergen NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - maskinstemplet "Bergen 16.11.50" tekst "Folketellingsdagen 1.des.1950" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17095 
Bergen NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - stemplet "Bergen 19.12.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17097 
Bergen NK 245 og 376 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Løveprovisorie = 60 øre - stemplet "Bergen 14.12.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50