Nettbutikk - Bergen-
Til innhold nettbutikk

Bergen-

10688 
Bergen NK 141(2) - 10 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 19.VII.37" tekst "Era-Messen I Bergen 20 Aug. - 5 Sept." på konvolutt sendt til Skjørsand.  
30
11636 
Bergen NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - maskinstemplet "Bergen 28.X.31" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
60
11848 
Bergen NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - maskinstemplet "Bergen 11.XI.31" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Alger, Algerie.  
100
22852 
Bergen NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Bergen 4.VIII.32" på 3-dobbelvektig trykksak sendt til Krakhella.  
350
25379 
Bergen NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Bergen 25.XII.28" på julekort sendt til Bergen. Med Røde Kors julemerke 1928.  
75
26174 
Bergen NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 24.XII.27" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på julekort sendt til Bergen.  
70
31697 
Bergen NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Bergen 23.VIII.28" på reklamekonvolutt for Landsutstillingen i Bergen 1928 sendt til Norheimsund.  
75
31698 
Bergen NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Bergen 10.XI.28" på reklamekonvolutt for Haig Scotch Whisky sendt til Norheimsund.  
150
12913 
Bergen NK 142 - halvert 14 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 31.3.45" tekst "Norsk Front" på trykksakbanderole sendt til Fjøsanger.  
800
25759 
Bergen NK 142 - 14 øre Løve II stemplet "Bergen" på trykksak sendt til Belgia.  
250
20330 
Bergen NK 144 og 158(3) - 20 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 110 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 15 XI 27" og "Bergen 19 XI 27" sendt lokalt.  
2.500
28713 
Bergen NK 144 - 20 øre Løve II gjennomullet "FBB" (F. Beyer, Bergen) - maskinstemplet "Bergen 3.II.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på vinduskonvolutt.  
100
1359 
Bergen NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 16.I.33" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Oslo.  
50
2417 
Bergen NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 30.IX.37" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Sandane.  
60
9321 
Bergen NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 4.8.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
10511 
Bergen NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 14.XI.32" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
13741 
Bergen NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 29.XI.32" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
100
13992 
Bergen NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 1.8.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Siglufjord, Island.  
100
14693 
Bergen NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 29.XI.37" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
16098 
Bergen NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 23.IX.37" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Samnøy.  
75
16920 
Bergen NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "PAKKEPOST" på konvolutt hvor innholdet er datert "Bergen 7.2.33". Sendt til Stord. Stort kutt i konvolutten.  
300
17068 
Bergen NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 21.V.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på vinduskonvolutt. Merket er gjennomhullet "JP" (A/S Joh Petersen).  
100
25216 
Bergen NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen 26.VIII.31" på konvolutt sendt til Rørvik.  
40
25318 
Bergen NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Bergen 2.IV.28" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
40
28710 
Bergen NK 145 - 20 øre Løve II - gjennomhullet "JP" (Joh. Petersen Kløverhuset) - maskinstemplet "Bergen 15.VI.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på vinduskonvolutt.  
75
29497 
Bergen NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 8.XII.32" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
100
9457 
Bergen NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 12.III.32" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til London, England.  
50
11064 
Bergen NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bergen 5.IV.34" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
11083 
Bergen NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bergen 31.V.30" på konvolutt sendt til Usa.  
70
11168 
Bergen NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 25.V.36" tekst "Besøk Planmessen - Den Nasjonale Kost..." på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
75
13991 
Bergen NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 10.8.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Siglufjord, Island.  
150
17310 
Bergen NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 27.VII.37" tekst "Era-Messen I Bergen 20 Aug. - 5 Sept." på konvolutt sendt til Tyskland.  
40
18349 
Bergen NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 26.V.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Calcutta, India.  
150
19465 
Bergen NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 2.X.33" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Bombay, India.  
150
19471 
Bergen NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 13.III.34" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Egypt.  
150
19513 
Bergen NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 24.II.34" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Egypt.  
150
19579 
Bergen NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bergen 29.X.34" på konvolutt sendt til Egypt.  
150
25926 
Bergen NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bergen" i 1931 på konvolutt påstemplet "Wilkins-Ellsworth Trans-Arctic Submarine Expedition 1931" sendt til U.S.A. Påsatt 2 x 2 c Washington ved ankomst New York. Ankomst-stemplet "East Orange N.J.".  
500
14541 
Bergen NK 151 - 40 øre Løve II stemplet "Bergen 23.IV.28" på rekommandert konvolutt sendt til Lilleaker.  
80
31373 
Bergen NK 151 - 40 øre Løve II stemplet "Bergen 26.III.28" på bankobrev sendt til Lilleaker.  
90
22814 
Bergen NK 155I - 45 øre Luftpost stemplet "Bergen 16.X.33" (stempelet er feilstilt) på konvolutt sendt til luftpost Hamburg, Tyskland.  
150
14486 
Bergen NK 157, 163(10) og 165 - 30 øre Løveprovisorie samt 1 og 10 øre Portoprovisorie = 50 øre - stemplet "Bergen 23.II.29" på konvolutt sendt til Usa.  
350
478 
Bergen NK 158, 164, 193, 194 og 197 - blandingsfrankatur = 60 øre - stemplet "Bergen 19.4.39" på rekommandert konvolutt sendt til Belgia.  
200
1450 
Bergen NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Bergen 30.VII.28" på konvolutt sendt til Utrecht, Nederland.  
150
4960 
Bergen NK 162 - 30 øre Ibsen maskinstemplet "Bergen 26.VII.32" tekst "Norges Varemesse i Oslo 4-11 Sept. 1932" på reklamekonvolutt sendt til England.  
200
10337 
Bergen NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Bergen 23.VIII.28" på konvolutt sendt til Nederland.  
175
11147 
Bergen NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Bergen 16.XII.28" på konvolutt sendt til London, England.  
150
19686 
Bergen NK 163(4) og 164(4) - 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Bergen 1.V.29" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
1022 
Bergen NK 164(4) - 4 øre Portoprovisorie stemplet "Bergen 11.VI.35" på konvolutt påstemplet Oslo Bergen 1ste Tur sendt til Bergen.  
100
5457 
Bergen NK 172 - 10 øre Abel stemplet "Bergen 26.IX.29" på konvolutt sendt lokalt. Eltter en mengde påtegninger og stempler på baksiden er brevet returnert.  
100
5695 
Bergen NK 175 - 30 øre Abel maskinstemplet "Bergen 13.IX.29" tekst "Olavsjubileet 1030-1930" på reklamekonvolutt sendt til Frankfurt, Tyskland.  
150
5856 
Bergen NK 175 - 30 øre Abel stemplet "Bergen 9.11.29" på rekommandert konvolutt sendt lokalt. Ikke avhentet. Returnert.  
75
11128 
Bergen NK 177(3) - 10 øre Hellig Olav stemplet "Bergen 8.V.30" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
50
23031 
Bergen NK 179 - 20 øre Hellig Olav stemplet "Bergen 26.IV.30" på reklamekonvolutt sendt til Rørvik.  
50
8602 
Bergen NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Bergen 27.III.31" på konvolutt sendt til Sverige.  
200
11084 
Bergen NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Bergen 4.VIII.30" på konvolutt sendt til Usa.  
200
14999 
Bergen NK 180 og 185 - 30 øre Hellig Olav og 10 øre Bjørnson = 40 øre - stemplet "Bergen 1.6.39" på konvolutt påstemplet Bergen Oslo 1.tur sendt til Sverige.  
200
28062 
Bergen NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Bergen 22.VII.30" på postkort sendt til Liverpool, England.  
100
2642 
Bergen NK 181, 234(2), 240 og 253(2) - 15 øre Nordkapp I, 15 øre Nansen II, 5 øre Posthorn dyptrykk og 45 øre Luftpost = 140 øre - stemplet "Bergen 7.4.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
200
10425 
Bergen NK 181(2), 212(2) og 223 - 15 øre Nordkapp I, 45 øre Luftpost og 20 øre Nordkapp II = 140 øre - stemplet "Bergen 12.3.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
200
8629 
Bergen NK 184 - 20 øre Radium maskinstemplet "Bergen 20.VI.37" tekst "Era-Messen I Bergen 20 Aug. - 5 Sept." på konvolutt sendt til Sverige.  
250
9054 
Bergen NK 185 og 187 - 10 og 20 øre Bjørnson = 30 øre - stemplet "Bergen 21.I.33" på konvolutt sendt til Port Moresby, Papua New Guinea. Omadressert til Kario og derfra videresendt til Paris. Full stempeldokumentasjon på for og bakside. Konvolutten er en tanke medtatt.  
600
11587 
Bergen NK 186 - 15 øre Bjørnson maskinstemplet "Bergen 8.IX.33" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på postkort sendt til Dale i Sunnfjord.  
50
19453 
Bergen NK 188 - 30 øre Bjørnson maskinstemplet "Bergen 20.IX.33" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Egypt.  
150
20904 
Bergen NK 188 - 30 øre Bjørnson maskinstemplet "Bergen 6.IX.33" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Arkangelsk, Russland.  
300
1555 
Bergen NK 189(2) - 10 øre Holberg maskinstemplet "Bergen 28.I.35" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
10691 
Bergen NK 190 - 15 øre Holberg maskinstemplet "Bergen 22.VII.35" tekst "Riksmessen i Trondheim 1935" på brevkort sendt til Hagavik.  
20
10692 
Bergen NK 190 - 15 øre Holberg maskinstemplet "Bergen 23.VII.35" tekst "Riksmessen i Trondheim 1935" på brevkort sendt til Hagavik.  
20
24457 
Bergen NK 190 - 15 øre Holberg stemplet "Bergen 6.VII.35" på postkort påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.nordtur sendt til Trondheim.  
150
10449 
Bergen NK 191 - 20 øre Holberg stemplet "Bergen 6.VII.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.nordtur sendt til Tromsø.  
250
10895 
Bergen NK 191 - 20 øre Holberg stemplet "Bergen 6.7.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.nordtur sendt til Tromsø.  
300
14870 
Bergen NK 191 - 20 øre Holberg stemplet "Bergen 6.VII.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.nordtur sendt til Tromsø.  
250
15081 
Bergen NK 191 - 20 øre Holberg stemplet "Bergen 6.VII.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.nordtur sendt til Tromsø.  
250
16010 
Bergen NK 191 - 20 øre Holberg stemplet "Bergen 6.7.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.nordtur sendt til Tromsø.  
300
15258 
Bergen NK 195 - 20 øre Nansen I maskinstemplet "Bergen 19.12.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
5872 
Bergen NK 200 og 212(3) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 45 øre Luftpost = 140 øre - stemplet "Bergen 4.5.40" på sensurert konvolutt sendt til San Francisco, U.S.A. Med skrivmaskin: "Airmail all the way. Clipper.".  
150
16046 
Bergen NK 200 og 217 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Bergen 1.6.39" på konvolutt påstemplet Bergen Oslo 1.tur sendt til Oslo.  
200
8775 
Bergen NK 202 og 193 - 10 øre Løve dyptrykk og 10 øre Nansen I = 20 øre - stemplet "Bergen 1.6.39" på konvolutt påstemplet Oslo Bergen 1.tur sendt til Oslo.  
200
8865 
Bergen NK 202 og 218 - 10 øre Løve dyptrykk og 20 øre Turistmerke = 30 øre - stemplet "Bergen 1.6.39" på konvolutt påstemplet Bergen Oslo 1.tur sendt til Oslo.  
125
13990 
Bergen NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 4.8.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Siglufjord, Island.  
100