Nettbutikk - Bergen-
Til innhold nettbutikk

Bergen-

3876 
Bergen NK 98, 119 og 145 - 3 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - maskinstemplet "Bergen 26.VI.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
60
5022 
Bergen NK 98 - 3 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 14.XI.05" på postkort sendt til Fjøsanger. Portobelagt med 4 øre som er betalt med PM 9 - 4 øre Knudsen at betale.  
100
162 
Bergen NK 99(3) - 5 øre Posthorn 1909 - loddrett par og enkelt heftemerke - stemplet "Bergen 31.VIII.19" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
1661 
Bergen NK 99 og 121 - 5 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Bergen 19.XII.21" på konvolutt sendt til Dagalid.  
40
5558 
Bergen NK 99 og 102 - 5 og 15 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Bergen 23.II.20" på sensurert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
100
6055 
Bergen NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 26.XII.13" på postkort sendt til Bergen. Påsatt NKS julemerke 1913.  
75
10148 
Bergen NK 99(2) og 103 - 5 og 20 øre Posthorn 1909 = 30 øre - stemplet "Bergen 17.II.15" på rekommandert bankobrev sendt til Ålvik.  
40
15338 
Bergen NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 - heftepar Dvn-Dhn - stemplet "Bergen 18.XII.18" på konvolutt sendt til Romarheim.  
500
17254 
Bergen NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 - loddrett heftepar Bh - stemplet "Bergen 9.I.19" på konvolutt sendt til Romarheim. Øvre merke er skadet.  
150
19451 
Bergen NK 99(4), 103 og 107(2) - 5, 20 og 40 øre Posthorn 1909 = 120 øre - pakkepoststemplet "Bergen 20.VIII.18" på følgebrev sendt til Viksdalen.  
75
10845 
Bergen NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 16.V.19" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark. Portobelagt ved ankomst.  
75
13854 
Bergen NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 - heftemerke Bv - stemplet "Bergen 23.XII.19" på postkort sendt til Kristiania.  
150
18085 
Bergen NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 18.V.19" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark. Portobelagt ved ankomst.  
75
19662 
Bergen NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 23.VII.12" på reklamekonvolutt med motiv av Hotel Hardanger i Odda - sendt til Frankrike.  
125
22977 
Bergen NK 100(2) - loddrett par heftemerker 10 øre Posthorn 1909 - Bv-Dvn - stemplet "Bergen 28.XI.35" på postkort sendt til San Francisco, Usa.  
300
26688 
Bergen NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet - merke fra rull stemplet "Bergen 7.VII.19" på konvolutt sendt til Finsnes.  
300
13865 
Bergen NK 101(3) - 3-stripe 12 øre Posthorn 1909 stemplet "T" på ufrankert postkort sendt fra Berlin til Bergen. Høyre merke i stripen med skade.  
150
5489 
Bergen NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Bergen 6.IV.20" tekst "Landslånet" på konvolutt sendt til Eikelandsosen.  
60
17245 
Bergen NK 102b - 15 øre Posthorn 1909 heftemerke Bv stemplet "Bergen 21.2.20" på postkort sendt til Voss.  
150
13440 
Bergen NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 7.I.22" på trykksak sendt til Bergen.  
50
18854 
Bergen NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 22.V.18" på sensurert konvolutt sendt til Bologna, Italia.  
160
23960 
Bergen NK 103 og 108 - 20 og 50 øre Posthorn 1909 = 70 øre - stemplet "Bergen 14 VI 19" på følgebrev sendt via Kristiania til Stabæk. Portobelagt med 50 øre. (Bl. nr. 85).  
125
12506 
Bergen NK 105(3) - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 8.XI.12" på følgebrev sendt til Garstad.  
70
15868 
Bergen NK 107 - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 8.X.21" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiania.  
75
12734 
Bergen NK 108 og 109II - 50 og 60 øre Posthorn 1909 = 110 øre - stemplet "Bergen 19.XII.25" på følgebrev sendt til Asker.  
50
13570 
Bergen NK 108(2) og 172 - 50 øre Posthorn 1909 og 10 øre Abel = 110 øre - stemplet "Bergen 22.VII.29" på følgebrev sendt til Sandal i Jølster.  
30
13572 
Bergen NK 108(2) og 172 - 50 øre Posthorn 1909 og 10 øre Abel = 110 øre - stemplet "Bergen 8.IX.29" på følgebrev sendt til Sandal i Søndfjord.  
30
13573 
Bergen NK 108(3) og 174 - 50 øre Posthorn 1909 og 20 øre Abel = 170 øre - stemplet "Bergen 12.VIII.29" på følgebrev sendt til Vassenden i Jølster.  
30
13591 
Bergen NK 108(2), 117 og 141 - 50 øre Posthorn 1909, 5 øre på 25 øre Posthorn og 10 øre Løve II = 115 øre - stemplet "Bergen 12.XII.27" på følgebrev sendt til Haukedalen.  
30
19726 
Bergen NK 108, 110IIb, 112(2) og 144 - 50 øre Posthorn 1909, 1.00 og 2.00 kr Haakon 1910 samt 20 øre Løve II = 570 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 3 XI 27" sendt lokalt.  
2.000
28542 
Bergen NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 14.VI.22" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
9012 
Bergen NK 109(3) - 60 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 25.IX.23" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
150
11759 
Bergen NK 109 - 60 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 28.IV.28" på rekomnandert reklamekonvolutt for Landsutstillingen i Bergen 1928 sendt til Oslo.  
100
2913 
Bergen NK 109II(3) og 121 - 60 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 195 øre - pakkepost-stemplet "Bergen 29 I 27" på postoppkrav følgebrev sendt til Salhus.  
100
11747 
Bergen NK 109II og 111(2) - 60 øre Posthorn 1909 og 1.50 kr Haakon 1910 = 360 øre - stemplet "Bergen 26.VI.21" på følgebrev sendt til Asker.  
200
13392 
Bergen NK 109II(2) og 118 - 60 øre Posthorn 1909 og 5 øre Posthorn 1920 = 125 øre - stemplet "Bergen 4.IX.23" på rekommandert bankobrev sendt postoppkrav til Varhaug.  
75
15609 
Bergen NK 110 og 151 - 1.00 kr Haakon 1910 og 40 øre Løve II = 140 øre - stemplet "T" på meldeseddel pakkepost-stemplet "Bergen 7.XI.27".  
2.500
16458 
Bergen NK 110IIa - 1.00 kr Haakon 1910 pakkepoststemplet "Bergen 21 IV 16" på postkort sendt til Russland. Portobelagt ved ankomst.  
600
5910 
Bergen NK 110IIb, 118 og 177 - 1.00 kr Haakon 1910, 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Hellig Olav = 115 øre - stemplet "Bergen 27.XI.30" på postoppkrav følgebrev sendt til Myklebost i Jølster.  
30
5919 
Bergen NK 110IIb og 123 - 1.00 kr Haakon 1910 og 25 øre Posthorn 1920 = 125 øre - stemplet "Bergen 20.VI.24" på postoppkrav følgebrev sendt til Haukedalen.  
30
8116 
Bergen NK 110IIb og 120 - 1.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Posthorn 1920 = 110 øre - stemplet "Bergen 23.XI.22" på følgebrev sendt til Fresvik.  
20
11882 
Bergen NK 110IIb, 113 og 127 - 1.00 og 5.00 kr Haakon 1910 samt 20 øre Løve I = 620 øre - stemplet "Bergen 16.VII.23" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
1.300
18222 
Bergen NK 110IIb(3) - 1.00 kr Haakon 1910 stemplet "Bergen 20.II.23" på følgebrev sidestemplet "Bergen Colis Postaux" sendt til Reykjavik, Island.  
1.400
19165 
Bergen NK 110IIb og 151 - 1.00 kr Haakon 1910 og 40 øre Løve II = 140 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 28 XII 27" sendt lokalt.  
2.500
20348 
Bergen NK 110IIb og 151 - 1.00 kr Haakon 1910 og 40 øre Løve II = 140 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 14 X 27" sendt ekspress lokalt.  
3.500
10326 
Bergen NK 112 og 141 - 2.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Løve II = 210 øre - stemplet "T" på portokart datert "Bergen 21.3.28" sendt til Haugesund.  
450
8957 
Bergen NK 117 - 5 øre på 25 øre Posthorn stemplet "Bergen 4.5.39" på konvolutt sendt lokalt. Lokalporto 5 øre.  
250
10450 
Bergen NK 117(2) - 5 øre på 25 øre Posthorn stemplet "Bergen 11.XI.26" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
16302 
Bergen NK 117(4) - trestripe og enkel 5 øre på 25 øre Posthorn stemplet "Bergen 18.VI.21" på konvolutt sendt til Danmark.  
100
14621 
Bergen NK 118, 141 og 188 - 5 øre Posthorn 1920, 10 øre Løve II og 30 øre Bjørnson = 45 øre - stemplet "Bergen 31.VIII.33" på konvolutt sendt luftpost til Nederland.  
200
9705 
Bergen NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Bergen 25.8.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Tysse.  
40
15010 
Bergen NK 119 og 145 - 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 27 øre - stemplet "Bergen 1.III.30" på rekommandert trykksak sendt til Eikelandsosen.  
300
16467 
Bergen NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Bergen 16.XI.37" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Bergen.  
100
22855 
Bergen NK 119(2) og 145 - 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 34 øre - stemplet "Bergen 14.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
75
10168 
Bergen NK 120 - 10 øre Posthorn 1920 stemplet "Bergen 6.I.23" på konvolutt sendt til Aalvik.  
30
10172 
Bergen NK 120(2) - 10 øre Posthorn 1920 stemplet "Bergen 4.X.22" på konvolutt sendt til Solheimsviken.  
40
12292 
Bergen NK 120(2) - 10 øre Posthorn 1920 stemplet "Bergen 15.III.23" på konvolutt sendt til Kristiania.  
40
10359 
Bergen NK 121 - 15 øre Posthorn 1920 - gjennomhullet "V.M." - stemplet "Bergen 15.I.??" på brevkort sendt til Vik i Sogn. Spikerhull.  
150
10114 
Bergen NK 124(2) og 141 - 30 øre Posthorn 1920 og 10 øre Løve II = 70 øre - stemplet "Bergen 28.IX.27" på følgebrev sendt til Haukedalen.  
300
10167 
Bergen NK 125 og 128(3) - 40 øre Posthorn 1920 og 25 øre Løve I = 115 øre - pakkepost-stemplet "Bergen 29 XII 26" på postoppkrav følgebrev sendt til Salhus.  
75
10184 
Bergen NK 125 og 128(5) - 40 øre Posthorn 1920 og 25 øre Løve I = 165 øre - stemplet "Bergen 29 XII 26" på postoppkrav følgebrev sendt til Salhus.  
100
12502 
Bergen NK 126 og 127(5) - 10 og 20 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Bergen 18.XII.24" på følgebrev sendt til Asker.  
50
8567 
Bergen NK 127 og 128 - 20 og 25 øre Løve I = 45 øre - stemplet "Bergen 21.XII.25" på konvolutt sendt til London, England.  
100
9584 
Bergen NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Bergen 23.X.23" på reklamekonvolutt sendt til Norheimsund.  
50
9987 
Bergen NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Bergen 8.IV.24" på reklamekonvolutt sendt til Norheimsund.  
50
10123 
Bergen NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Bergen 2.XI.23" på reklamekonvolutt fra Thor Solberg sendt til Norheimsund.  
50
11985 
Bergen NK 127 - 20 øre Løve I - variant 1 - stemplet "Bergen 5.1.26" på vinduskonvolutt.  
50
13610 
Bergen NK 127(2) og 128(5) - 20 og 25 øre Løve I = 165 øre - stemplet "Bergen 22.VIII.24" på følgebrev sendt til Haukedalen.  
300
16214 
Bergen NK 127(2) - 20 øre Løve I stemplet "Bergen 25.XI.25" på rekommandert konvolutt sendt til Norheimsund.  
50
11698 
Bergen NK 128 - 25 øre Løve I stemplet "Bergen 5.VII.26" på postkort sendt til England.  
150
11699 
Bergen NK 128 - 25 øre Løve I stemplet "Bergen 16.VIII.26" på postkort sendt til England.  
150
16648 
Bergen NK 129(2) - 45 øre Løve I stemplet "Bergen 17.VIII.25" på rekommandert konvolutt sendt til Amsterdam, Nederland.  
100
12580 
Bergen NK 136 - 25 øre Polmerke stemplet "Bergen 6.7.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.nordtur på forsiden, og Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur på baksiden.  
400
16833 
Bergen NK 137(2) - 10 øre Svalbard stemplet "Bergen 12.II.26" på konvolutt sendt til Kristiansund.  
200
2018 
Bergen NK 138(2) - 15 øre Svalbard stemplet "T" på duplikat-følgebrev stemplet "Bergen 6.XII.27" som betaling for lageropplag. Fingerbølstemplet "Bergen P.P. 7.XII.27" på baksiden.  
700
10169 
Bergen NK 138 - 15 øre Svalbard stemplet "Bergen 7.I.26" på konvolutt sendt til Sandvoll i Sunnhordland.  
40
8072 
Bergen NK 140(3) - 45 øre Svalbard stemplet "Bergen 9.I.26" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
756 
Bergen NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Bergen 23.XI.29" på konvolutt forsøkt sendt til adresse i Bergen og returnert. Tre forskjellige blå stempler fra Posten på baksiden.  
60
1487 
Bergen NK 141 - 10 øre Løve II gjennomhullet "B.G & Co" - stemplet "Bergen 15.VI.29" på litt skittent reiseadvis (trekkpapir) sendt til Hardbakke.  
250
8434 
Bergen NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Bergen 30.IV.23" på reklamekonvolutt fra C. Dahm, Tyskebryggen, Bergen sendt til Norheimsund.  
150