Nettbutikk - Bergen-
Til innhold nettbutikk

Bergen-

3080 
Bergen NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 9.VI.86" på trykksak sendt til Belgia. Returnert.  
2.500
3293 
Bergen NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 24.IV.83" på trykksak sendt til Napoli, Italia. Returnert.  
2.000
3395 
Bergen NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 11.VI.86" på trykksak sendt til Tyskland. Returnert.  
1.500
3428 
Bergen NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 19.IV.86" på trykksak sendt til Nederland. Returnert.  
1.800
10429 
Bergen NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 21.IV.85" på komplett trykksak sendt til Paris, Frankrike.  
1.500
15833 
Bergen NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 22.IV.85" på komplett trykksak sendt til Hull, England. Påstemplet rødt "Firm not known 383" og returnert.  
1.500
29298 
Bergen Halfpenny Victoria stemplet "Bergen 20.IV.86" på trykksak påstemplet "Dampsk Activ" sendt fra Newcastle til Bergen.  
1.000
9016 
Bergen NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Bergen 23.III.86" på konvolutt sendt til Kristiania.  
100
13501 
Bergen NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Bergen 14.IX.84" på konvolutt sendt til Vangsnæs.  
100
8440 
Bergen NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Bergen 16.V.90" på korsbånd sendt til Volden.  
150
15800 
Bergen NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Bergen 14.VI.90" på trykksak sendt til Opeide, Hammerø.  
200
18976 
Bergen NK 51IIc - 3 øre 20 mm stemplet "Bergen 6.XI.88" på konvolutt sendt lokalt.  
400
26030 
Bergen NK 51IV - 3 øre 20 mm stemplet "Bergen 2.IV.92" på konvolutt sendt til Vigten.  
200
9756 
Bergen NK 51IVa - 3 øre 20 mm stemplet "Bergen 20.VIII.91" på konvolutt sendt til Opeide, Hammerø.  
200
3132 
Bergen NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 20.IV.87" på trykksak sendt til Østerrike. Returnert.  
2.000
3624 
Bergen NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 26.III.87" på trykksak sendt til Belgia. Returnert.  
2.200
27797 
Bergen NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 19.IV.87" på komplett trykksak sendt til Nantes, Frankrike.  
1.500
10784 
Bergen NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 24.VI.90" på korsbånd sendt til Opeide, Hammerø.  
150
10616 
Bergen NK 52IIa - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 2.V.89" på komplett trykksak sendt til Grimsby, England. Returnert.  
1.500
12589 
Bergen NK 52IIa - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 9.VI.90" på trykksak sendt til Frankrike. Returnert.  
600
8027 
Bergen NK 52IV - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 7.X.93" på trykksakbanderole sendt til Masfjorden.  
250
20729 
Bergen NK 52IV - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 10.4.1894" på frakbrev sendt til Bergen.  
450
590 
Bergen NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 10.V.87" på konvolutt sendt til Volden.  
75
13510 
Bergen NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 16.V.87" på konvolutt sendt til Trøgstad.  
200
18277 
Bergen NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 31.V.87" på konvolutt sendt til Nordfjordeid.  
150
13482 
Bergen NK 53III(2) - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 2.IV.89" på konvolutt sendt til Voss.  
140
13491 
Bergen NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 17.II.93" på konvolutt sendt til Norheimsund.  
50
20228 
Bergen NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 13.VI.92" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
11462 
Bergen NK 54I - 20 øre 20 mm stemplet "Bergen 11.XI.89" på reklamekonvolutt fra Hotel Norge, Bergen sendt til Hamburg, Tyskland.  
300
3423 
Bergen NK 54III - 20 øre 20 mm - type 2 - stemplet "Bergen 17.IX.91" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
2.500
3323 
Bergen NK 54IIa - 20 øre 20 mm stemplet "Bergen 2.III.89" på konvolutt sendt til Genova, Italia.  
400
11199 
Bergen NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Bergen 5.II.95" på trykksak sendt til Opeide.  
150
12905 
Bergen NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Bergen 5.4.1895" på sørgekonvolutt sendt til Bergen.  
140
12906 
Bergen NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Bergen 22.12.1894" på sørgekonvolutt sendt til Bergen.  
125
13010 
Bergen NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Bergen 31.12.1894" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
8110 
Bergen NK 61 - 5 øre Central grovtagget maskinstemplet "Bergen 8.4.57" tekst "Støtt Tho Tuberkuløses Hjelpeorganisajon" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
11916 
Bergen NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Bergen 21.I.05" på trykksak sendt til Kristiania.  
75
13024 
Bergen NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen ?.VII.96" på konvolutt sendt til Namsos.  
75
13004 
Bergen NK 67 - 5 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen 12.IV.97" på trykksak sendt til Milano, Italia.  
500
15674 
Bergen NK 68(2) - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen 20.VII.97" på konvolutt sendt til Wien, Østerrike.  
150
30459 
Bergen NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen 28.VIII.97" på konvolutt sendt til Brønø.  
50
5377 
Bergen NK 69 og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Bergen 17.XII.98" på følgebrev sendt til Ring.  
150
12855 
Bergen NK 69(4) - 20 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen 14.V.98" på rekommandert konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
600
14 
Bergen NK 72, 73 og 74 - 50 øre Knudsen grovtagget samt 1 og 2 øre Knudsen fintagget = 53 øre - stemplet "Bergen 2.XI.00" på bankobrev sendt via Hardanger-Søndhordland B. til Sunde i Søndhordland.  
750
8594 
Bergen NK 73(10) - 1 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 6.X.06" på postkort sendt til Bergen.  
150
10902 
Bergen NK 73(6), 74(4), 75(2), 1(19) og 9(6) - 1, 2 og 3 øre Knudsen fintagget samt 1 øre Central at betale og 4 øre Knudsen at betale = 63 øre - stemplet "Bergen 25.VII.05" på konvolutt sendt til Bergen. Uvanlig kombinasjonsbrev.  
1.200
18065 
Bergen NK 73(6), 74(2), 76 og 77 - 1, 2, 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 25 øre - stemplet "Bergen " på reklamekonvolutt fra Hotel Hardanger, Odda - sendt til Luxembourg. Ankomst-stemplet på baksiden. Dekorativ.  
1.000
12288 
Bergen NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 22.IX.08" på trykksak sendt til Nerstrand.  
150
8266 
Bergen NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 6.XII.07" på ubesørget postkort sendt til Bergen. Blant annet påstemplet "Afsender ukjent".  
150
8492 
Bergen NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 6.9.1901" på følgeseddel sendt lokalt.  
100
15319 
Bergen NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget - heftemerke Dhn - stemplet "Bergen 16.VI.07" på postkort sendt til Aalesund.  
250
21616 
Bergen NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 15.11.04" på postkort sendt til Port Limon, Costa Rica.  
650
10121 
Bergen NK 77II(2) - vannrett par 10 øre Knudsen fintagget vakkert sentralt stemplet "Bergen 30.III.93" på konvolutt sendt til Sveits. Flekker på konvolutten.  
50
11820 
Bergen NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 17.II.01" på konvolutt sendt til Bindalen.  
25
11906 
Bergen NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 21.XII.09" på konvolutt sendt til Stabæk.  
50
12914 
Bergen NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 12.VIII.07" på postkort sendt til Riga, Russland.  
50
12944 
Bergen NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 3.V.00" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
19449 
Bergen NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - pakkepost-stemplet "Bergen 16.XII.04" på følgebrev sendt til Ring.  
75
22866 
Bergen NK 77II(5) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 4 XI 04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
11480 
Bergen NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 2.VI.05" på konvolutt sendt til Tyskland.  
75
11912 
Bergen NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 28.X.04" på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
70
4331 
Bergen NK 80(2) - 25 øre Knudsen fintagget stemplet pakkepost "Bergen 1.V.06" på postoppkrav følgebrev sendt til Tangenæs i Sogn.  
100
13908 
Bergen NK 80(3) - 25 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 17 VIII 11" på følgebrev sendt til Tangenes i Sogn.  
200
2949 
Bergen NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 7.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
200
3099 
Bergen NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 5.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
200
8989 
Bergen NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 3.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
250
9019 
Bergen NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 29.II.32" på konvolutt sendt til London, England.  
200
13029 
Bergen NK 96(5) og 102 - 1 og 15 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Bergen 30.V.18" på konvolutt sendt til Bern, Sveits.  
100
17323 
Bergen Urfankert konvolutt sendt fra Hamburg til Bergen. Portobelagt med NK 96, 98 og 145 - 1 og 3 øre Posthorn 1909 samt 20 øre Løve II = 24 øre - stemplet T i ring i Bergen.  
150
22856 
Bergen NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 12.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
200
23006 
Bergen NK 96, 108, 112, 118 og 152 - blandingsfrankatur = 296 øre - alle merker stemplet "T" på portokart datert "Bergen 23.3.28" sendt til Mandal.  
600
4989 
Bergen NK 97, 110IIb(3), 141 og 151(2) - 2 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 samt 10 og 40 øre Løve II = 392 øre - stemplet "T" på meldeseddel stemplet "Bergen 2 XII 27" sendt til Bergen.  
2.500
8320 
Bergen NK 97, 118 og 126 - 2 øre Posthorn 1909, 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Løve I = 17 øre - stemplet "Bergen 9.VII.26" på engelsk helsak svar-kort sendt til England.  
200
9512 
Bergen NK 97(2) og 141(2) - 2 øre Posthorn 1909 og 10 øre Løve II brukt som portomerker = 24 øre - stemplet "Bergen 21.III.33" på baksiden av konvolutt frankert med 1 1/2 p George V sendt til Bergen.  
150
13027 
Bergen NK 97 og 118 - 2 øre Posthorn 1909 og 5 øre Posthorn 1920 = 7 øre - stemplet "Bergen 23.XII.36" på konvolutt sendt til Skottland.  
70
15109 
Bergen NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Bergen 10.IX.18" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
130
19328 
Bergen NK 97, 101 og 111 - 2 og 12 øre Posthorn 1909 samt 1.50 kr Haakon 1910 = 164 øre - stemplet "T" på portokart datert "Bergen 12.3.28" sendt til Tromsø.  
600
19969 
Bergen NK 97(2), 144 og 157(4) - 2 øre Posthorn 1909, 20 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 144 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 21 XII 27" sendt lokalt.  
2.000
20104 
Bergen NK 97 og 157(5) - 2 øre Posthorn 1909 og 30 øre Løveprovisorie = 152 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sendt til Bergen.  
2.000
20242 
Bergen NK 97, 141 og 158(2) - 2 øre Posthorn 1909, 10 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 72 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 12 XII 27" sendt lokalt.  
2.000