Nettbutikk - 25 (Bergen) -
Til innhold nettbutikk

25 (Bergen) -

15993 
25 (Bergen) NK 1 - 4 skilling 1855 stemplet nummer "25" (Bergen) på brevomslag sidestemplet blå "Bergen 2.12.1856" sendt til Molde.  
1.500
23096 
25 (Bergen) NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "25" (Bergen) på brevomslag sidestemplet blå "Bergen 11.?.1858" sendt til Christiania.  
300
18306 
Bergen Svart "Bergen 4.5.1847" (type 1) på brevomslag sendt til Norrköping, Sverige. svak vannrett arkivbrett berører ikke stempelet.  
750
18532 
Bergen Svart "Bergen 5.6.1847" (type 1) på brevomslag sendt til Norrköping, Sverige.  
1.000
21011 
Bergen Svart "Bergen 3.7.1847" (type 1) på helbrev sendt til Norrköping, Sverige.  
1.000
17890 
Bergen Svart "Bergen 8.4.1848" (type I) på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Vannrett arkivbrett berører ikke stempelet. (NK : 1.500.-).  
850
17887 
Bergen Svart "Bergen 23.5.1848" (type II) på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark. (NK : 3.500.-).  
2.500
17891 
Bergen Svart "Bergen 13.10.1848" (type II) på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
3.000
15461 
Bergen Svart "Bergen 26.2.1849" på brevomslag transittstemplet Strømstad sendt til Nakskov, Danmark.  
3.000
27206 
Bergen Svart "Bergen 23.3.1849" på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Nakskov, Danmark.  
2.000
26619 
Bergen Svart "Bergen 23.8.1849" på helbrev transittstemplet Lübeck sendt til Königsberg, Tyskland.  
2.000
15035 
Bergen Svart "Bergen 29.11.1850" (type II) på helbrev sendt til Sogndal.  
500
12785 
Bergen Blå "Bergen 6.6.1851" (type 2) på brevomslag sendt til Christiania.  
200
11228 
Bergen Blå "Bergen 12.8.1851" (type I) på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
700
13795 
Bergen Svart "Bergen 4.6.1868" på helbrev transittstemplet Bergen sendt til Gloppen.  
50
25553 
Bergen Svart "Bergen 6.8.1870" på helbrev transittstemplet Sandøsund sendt til Puebla De Caraminal, Spania.  
1.200
25552 
Bergen Svart "Bergen 13.8.1870" på helbrev sendt til Puebla De Caraminal, Spania.  
1.600
2458 
Bergen NK 2 - 2 skilling Oscar stemplet "Bergen 5.4.1864" på komplett trykksak sendt til Götheborg, Sverige. Vakker og uvanlig sak.  
12.000
17000 
Bergen NK 3(2) og 5 - 3 og 8 skilling Oscar = 14 skilling - stemplet "Bergen 20.2.1863" på trykksak sendt via Hamburg til Helsingfors, Finland. Kun den ene 3 skillingen hører opprinnelig til trykksaken. De to andre merkene er kun satt på med hengsel for å vise den korrekte portoen på et sjeldent objekt.  
5.000
9220 
Bergen NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Bergen 15.4.1861" på konvolutt sendt til Christiania.  
200
14920 
Bergen NK 4 og 5 - 4 og 8 skilling Oscar = 12 skilling - stemplet "Bergen 12.5.1863" på brevomslag sendt via Altona til Fehmern, Danmark - nå Tyskland. Attest : Finn Aune.  
4.000
16967 
Bergen NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Bergen 6.10.1863" på helbrev sendt til Christianssand.  
200
19188 
Bergen NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Bergen 16.10.1860" på brevomslag sendt til Stavanger.  
250
23106 
Bergen NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Bergen 18.1.1860" på brevomslag sendt til Fauske.  
200
23107 
Bergen NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Bergen 2.5.1859" på brevomslag sendt til Tromsø.  
300
9135 
Bergen NK 4 c - 4 skilling Oscar i melkeblå nyanse - stemplet "Bergen 13.3.1863" på brevomslag sendt til Christiania.  
800
14408 
Bergen NK 5 - 8 skilling Oscar stemplet "Bergen 23.1.1860" på brevomslag sendt til Salten Skifterett.  
2.500
8789 
Bergen NK 6 - 2 skilling 1863 stemplet "Bergen 14.4.1865" på meget pen komplett trykksak sendt til Marstrand, Sverige.  
8.000
12137 
Bergen NK 6 og 14 - 2 skilling 1863 og 4 skilling 1867 = 6 skilling - stemplet "Bergen 29.8.1867" på konvolutt sendt til Sverige. Uvanlig kombinasjon.  
5.000
14135 
Bergen NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Bergen 10.10.1864" på brevomslag sendt til Kristiania.  
200
18158 
Bergen NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Bergen 16.9.1869" på brevomslag sendt til Molde.  
125
19909 
Bergen NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Bergen 9.8.1866" på brevomslag sendt til Tromsø.  
150
28122 
Bergen NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Bergen 23.10.1869" på helbrev datert "Aalesund 19. october 1869" med håndskrevet påtegning "pr. Ganger Rolf" sendt til Bergen.  
4.000
21892 
Bergen NK 9(2) - vannrett par 8 skilling 1863 stemplet "Bergen 28.11.1866" på helbrev sendt via Christiania og Hamburg til Bremen, Tyskland.  
2.300
27859 
Bergen NK 9 og 10 - 8 og 24 skilling 1863 = 32 skilling - stemplet "Bergen 14.6.1864" på pent helbrev sendt via Hamburg og Forbach til Genes, Italia. Attest: Witschi.  
16.500
206 
Bergen NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Bergen ??.5.1869" på korsbånd sendt til Tromsø.  
700
15107 
Bergen NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Bergen 10.5.1872" på helbrev sendt via Kjøbenhavn til Svendborg, Danmark.  
750
20034 
Bergen NK 11, og 13 - 1 og 3 skilling 1867 = 4 skilling - hvert merke vakkert fullstemplet "Bergen 21.12.1869" på sørgebrevomslag sendt til Sogn. Dekorativ og uvanlig kombinasjon på innenlandsbrev.  
3.500
12084 
Bergen NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Bergen 7.5.1870" på brevomslag sendt til Sverige.  
550
16015 
Bergen NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Bergen 18.7.1868" på brevomslag sendt til Christiania.  
400
20012 
Bergen NK 14 og 15 - 4 og 8 skilling 1867 = 12 skilling - stemplet "Bergen 20.2.1872" på pent brevomslag sendt via Kiel/Hamburg til Livorno, Italia. Ankomststemplet.  
4.000
30258 
Bergen NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Bergen 16.8.1871" på brevomslag sendt til Vinje.  
150
4721 
Bergen NK 17 - 2 skilling Posthorn stemplet "Bergen 20.4.1876" på trykksak sendt til Bordeaux, Frankrike.  
6.000
20005 
Bergen NK 17 og 21 - 2 og 7 skilling Posthorn = 9 skilling - stemplet "Bergen 24.1.1874" på brevomslag sendt til Gravenhage, Nederland. Ankomststemplet på baksiden. Svake arkivbretter berører ingen vitale deler.  
3.000
23986 
Bergen NK 17a(2) - vannrett par 2 skilling Posthorn stemplet "Bergen 5.12.1874" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. A-nyansen er sjelden på brev.  
3.500
4628 
Bergen NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Bergen 24.5.1875" på helbrev sendt til Arendal.  
200
8790 
Bergen NK 18 og 21 - 3 og 7 skilling Posthorn = 10 skilling - stemplet "Bergen 28.9.1874" på helbrev sendt til Genes (Genova), Italia.  
8.000
15835 
Bergen NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Bergen 10.4.1874" på brevomslag sendt til Christiania.  
100
20060 
Bergen NK 18 og 21 - 3 og 7 skilling Posthorn = 10 skilling - stemplet "Bergen 30.4.1875" på meget pent brevomslag sendt via Milano til Genes, Italia.  
7.500
20526 
Bergen NK 19Ib - 4 skilling Posthorn stemplet "Bergen 7.8.1873" på helbrev sendt til Westervik, Sverige. Til tross for svak loddrett arkivbrett gjennom merket - et meget pent objekt.  
2.500
3218 
Bergen NK 21 - 7 skilling Posthorn stemplet "Bergen 27.1.1874" på brevomslag sendt til Eberfeld, Tyskland. Ankomst-stemplet. Vannrett arkivbrett berører ingen vitale deler.  
1.750
4870 
Bergen NK 22(2) og 37II - 1 øre skravert og 10 øre uskravert = 12 øre - stemplet "Bergen 19.IX.82" på helbrev sendt til Westervik, Sverige.  
400
10165 
Bergen NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Bergen 14.IV.82" på trykksak sendt til Aurland.  
250
11022 
Bergen NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen 12.10.1883" på del av trykksak (brevfront) sendt til Sverige.  
400
12377 
Bergen NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen 8.II.81" på trykksak sendt til Portugal.  
600
21118 
Bergen NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen 22.II.81" på trykksak sendt til Portugal.  
2.000
21120 
Bergen NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen 9.XII.80" på trykksak sendt til Hamburg, Tyskland.  
2.000
2376 
Bergen NK 24III - 5 øre skravert stemplet "Bergen 9.III.80" på trykksak sendt til Neaples, Italia og returnert. Diverse stempler på baksiden.  
3.000
30289 
Bergen NK 24IIIba(2) - 5 øre skravert stemplet "Bergen 3.X.81" på konvolutt sendt via Stavanger til Vigmostad.  
350
463 
Bergen NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Bergen 2?.XII.78" på konvolutt sendt til Christiania.  
150
13504 
Bergen NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Bergen 4.IX.89" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
40
14757 
Bergen NK 25(2) - 10 øre skravert - vannrett par stemplet "Bergen 7.2.1878" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
750
23083 
Bergen NK 25(2) - 10 øre skravert stemplet "Bergen 2.5.1878" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
200
8867 
Bergen NK 25III(2) - 10 øre skravert stemplet "Bergen 17.XI.79" på konvolutt sendt til Kristiania.  
150
15809 
Bergen NK 26(2) og 27 - 12 og 20 øre skravert = 44 øre - stemplet "Bergen 18.10.1881" på brevfront fra rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
1.000
16552 
Bergen NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Bergen 27.VI.82" på helbrev transittstemplet "Pkxp No 7 B" (Karstad-Laxå) sendt til Westervik, Sverige.  
600
17847 
Bergen NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Bergen 26.3.1878" på helbrev sendt til Westervik, Sverige.  
600
13365 
Bergen NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Bergen 22.VI.79" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
250
17848 
Bergen NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Bergen 31.10.1878" på helbrev sendt til Portugal. Ankomst-stemplet på baksiden.  
3.500
20069 
Bergen NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Bergen 31.VII.79" på helbrev sendt til Pernau, Estland. Svak brekk over merkets nedre venstre hjørne. Uvanlig destinasjon.  
1.500
21079 
Bergen NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Bergen 26.4.1882" på rekommandert konvolutt sendt til Christiania.  
600
23923 
Bergen NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Bergen 28.X.81" på brevomslag sendt til Solvorn.  
600
17850 
Bergen NK 29b og 61I - 35 øre skravert og 5 øre Central grovtagget = 40 øre - stemplet "Bergen 2.VIII.94" på rekommandert konvolutt sendt til Amiens, Frankrike. Transittstempel "Bureau De Mer Bergen-Newcastle C" og ankomst-stempel på baksiden. Konvolutten er noe reparert.  
1.000
962 
Bergen NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Bergen 20.IX.91" på følgebrev sendt til Vangsnæs.  
400
2603 
Bergen Halfpenny Victoria stemplet "Bergen 13.VI.89" på trykksak påstemplet "Dampsk Norge" sendt fra Newcastle til Bergen.  
1.200
13382 
Bergen NK 37I - 10 øre uskravert stemplet "Bergen 1.XII.82" på konvolutt sendt til Vangsnæs.  
400
18752 
Bergen NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Bergen 3.11.1882" på rekommandert brevomslag sendt til Christiania.  
1.400
8717 
Bergen NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Bergen 31.VI.85" på trykksak sendt til Tromsø.  
300
13597 
Bergen NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Bergen 5.VIII.86" på priskurant sendt til Opeidet pr. Hammerø.  
300
2915 
Bergen NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 9.VI.86" på trykksak sendt til Bordeaux, Frankrike. Returnert.  
1.500