Nettbutikk - Brev - Hovedregister
Til innhold nettbutikk
Til hovedsiden
Bestill via E-post

Prefrim
Innenlandsbrev før 1845
Portofrie innenlandsbrev
Betalte innenlandsbrev
Brev til utlandet
Brev til Norge

Frimerkeløse brev etter 1855
Innenlandsbrev
Brev til utlandet
Brev til Norge

Skillingsbrev
Norge Nr.1
Skilling Oscar
Våpen 1863
Våpen 1867
Skilling Posthorn
Skilling og øre kombinasjoner

Øremerker Stolpeskrift
Skravert Posthorn
Krone Oscar
Uskravert Posthorn / 21 mm (NK 37-48)
20 mm (NK 49-55)

Antikva
Centraltrykkeriet (NK 56-64)
Chr.H.Knudsen (NK 65-84)

Kronemerker og Provisorier
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)

Bruksbrev 1909-1945
Posthorn 1909-1919
Posthorn 1920-1929
Bruksbrev øvrige utgaver
Rekommanderte trykksaker

Følgebrev
Før 1940
Etter 1940
Postanvisninger
Meldesedler

Oppkravssendinger
Følgebrev
Brev - Kort

Reisende Ekspedisjoner
Reisende Jernbane (A-G)
Reisende Jernbane (H-Ø)
Reisende Skip (A-G)
Reisende Skip (H-Å)
Paquebot
Skips-stempler
Skipspost Marinen
Skipspost Handelsflåten
Landpost

Luftpost
Bruksbrev
Førsteflyvninger og Spesialstempler
Førsteflyvninger utland

Polar
Polarpost

Polkort
Info om Polkort
Polkort nr.1
Polkort nr.3
Polkort nr.4
Polkort nr.5
Aarhus Stiftstidende

Krigspost
1. verdenskrig
2. verdenskrig
Krigsfangepost/Feltpost

Feltpost
Feltpost - frimerker
Feltpost - tjenestemerker

Porto og Returmerker
Portobelagte innenlandsbrev
Portobelagte utenlandsbrev
Portobelagte brev fra utlandet
Portokart

Tjenestebrev
Tjenestemerker
Kombinasjon tjeneste/frimerker
Militære tjenestebrevkort

Diverse Brev
Håndskrevne annulleringer
Telegramkonvolutter/Radiobrev
Viderebefordret rederipost
Verdikart/Postale blanketter m.m.
Frankeringsmaskin-avtrykk
Lykkebrevet
Heftemerker
Merker fra rull
Perfins
Stussbrev
Kassebrev
Fraktbrev
Varianter m.m.
Merkater og Oblater
Julemerker
Kjente personer
Signerte Brev
Reklamekonvolutter
F.N.
Barkebrev

Maskinstempler med tekst
Maskinstempler 1903-1940
Maskinstempler 1941-1950
Maskinstempler 1951-1955
Maskinstempler 1956-1960
Maskinstempler 1961-

Stempler
Kronet Posthorn (KPH)
3-rings nummerstempler
4-rings nummerstempler
Særstempler
Hullstempler
Hjelpe, Reserve og Provisoriske stempler
Fingerbølstempler
Pakkepost-stempler
Maskinstempler 1903-1940
Maskinstempler 1941-1950
Maskinstempler 1951-1955
Maskinstempler 1956-1960
Maskinstempler 1961-
Speiderstempler
Olympiade 

Forklaring til sidene / Hjelp