Nettbutikk - Norden
Til innhold nettbutikk
   
Danmark (AFA)
   
* AFA 4 - 4 skilling 1854 - horizontal strip of 4 together with a horizontal pair = 24 skilling with numeral cancellations "53" on a beautiful single weight cover sent from Randers to Christianssand. Transit marked "Frederikshavn 19.4.1856" on the front. The rate corresponds to the winter rate through Sweden.  
7.000
400 
* AFA 5 and 10 - 8 skilling and 16 skilling = 20 skilling with numeral cancellations "1" on a beautiful single weight cover sent from Copenhagen to Amble. Transit marked "Svinesund 22.2.1864" on the front and "Christiania 24.2.1864" on the reverse. The 8 skilling is cut into at the left.  
12.500
22436 
* 5. 8 skilling punktert - stemplet nummer "69" på dobbeltvektig brevomslag sidestemplet "Stubbekjøbing 13.7 (1866)" sendt til Ærøeskjøbing. Ankomst-stemplet på baksiden. Ex Peer Lorentzen. Attest : Lasse Nielsen.  
4.000
17751 
* 6 og 7. 16 skilling punkert og 4 skilling lijert = 20 skilling - stemplet nummer "4" (Aalborg) på pen konvolutt sent til Christiansund, Norge. 16-skillingen med brekk i øvre kant.  
6.000
617 
* AFA 7 - 4 skilling 1858 - horizontal strip of 5 = 20 skilling with numeral cancellations "46" on a beautiful single weight cover sent from Nyborg via Sandøsund to Laurvig.  
4.000
29246 
* AFA 7 - 4 skilling 1860 - loddrett 5-stripe = 20 skilling vakkert stemplet nummer "59" på brevomslag sidestemplet "Rudkjøbing 21.7.1861" og sendt til Christiania. Stripen har gode marger alle sider. Attest: Lasse Nielsen.  
7.500
22722 
* 8. 8 skilling linjert - stemplet (ved ankomst) "Landskrona 3.3.1866" på dobbeltvektig brevomslag sendt fra Kjøbenhavn. Påtegnet "pr. Dampskib" i øvre venstre hjørne. Et uvanlig og vakkert objekt. Ex Peer Lorentzen. Attest : Lasse Nielsen.  
10.000
723 
* AFA 9 - 4 skilling Rouletted 1863 - horizontal strip of 5 = 20 skilling with numeral cancellations "24" on a beautiful single weight cover sent from Horsens to Aasgaardstrand. Transit markings "Helsingør 17.7.1863" and "Horten 19.7.1873" on the front.  
15.000
17749 
* 12, 13 og 15. Enkeltmerke 3 og 4 skilling samt trestripe 16 skilling Krone-Scepter-Sverd - stemplet "Sjæll.P.B. Tog 11.6" på brevomslag sendt via London til St.Croix, Dansk Vestindien. Arkivbrett og svimerke berører ikke merker.  
7.000
1401 
* AFA 13, 14 and 15 - single copies of 4 and 8 skilling together with three single copies of 16 skilling Oval Type = 64 skilling with numeral cancellations "1" on a very unusual quindriple weight cover sent from Copenhagen to Christiania. A beautiful and unique cover.  
14.000
2027 
* AFA 17 - 3 skilling Bi-coloured - single copy with numeral cancellation sent from Copenhagen 16.1.1872 on a complete printed matter sent via Sweden and Christiania to Langesund. Very few covers with this rate are recorded.  
3.000