Nettbutikk - Maskinstempler med tekst
Til innhold nettbutikk
   
Maskinstempler 1903-1940
   
13741 
* Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos... (1932) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 29.XI.32" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
100
29497 
* Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos... (1932) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 8.XII.32" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
100
1359 
* Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos... (1933) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 16.I.33" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Oslo.  
50
11587 
* Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos... (1933) - NK 186 - 15 øre Bjørnson maskinstemplet "Bergen 8.IX.33" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på postkort sendt til Dale i Sunnfjord.  
50
19453 
* Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos... (1933) - NK 188 - 30 øre Bjørnson maskinstemplet "Bergen 20.IX.33" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Egypt.  
150
19465 
* Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos... (1933) - NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 2.X.33" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Bombay, India.  
150
20904 
* Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos... (1933) - NK 188 - 30 øre Bjørnson maskinstemplet "Bergen 6.IX.33" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Arkangelsk, Russland.  
300
19471 
* Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos... (1934) - NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 13.III.34" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Egypt.  
150
19513 
* Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos... (1934) - NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 24.II.34" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Egypt.  
150
1555 
* Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos... (1935) - NK 189(2) - 10 øre Holberg maskinstemplet "Bergen 28.I.35" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
18456 
* Besøk Melkemessen - Melk Helse I Hver... (1933) - NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 14.X.33" tekst "Besøk Melkemessen - Melk Helse I Hver..." på konvolutt sendt til Oslo.  
40
8097 
* Besøk Planmessen - Den Nasjonale Kost... (1936) - NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 16.3.36" tekst "Besøk Planmessen - Den Nasjonale Kost..." på konvolutt sendt til Oslo.  
70
8193 
* Besøk Planmessen - Den Nasjonale Kost... (1936) - NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 10.6.36" tekst "Besøk Planmessen - Den Nasjonale Kost..." på konvolutt sendt til Oslo.  
70
11168 
* Besøk Planmessen - Den Nasjonale Kost... (1936) - NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 25.V.36" tekst "Besøk Planmessen - Den Nasjonale Kost..." på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
75
3417 
* Besøk Utstillingen Sunde Mødre - Sundt.. (1934) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 22.9.34" tekst "Besøk Utstillingen Sunde Mødre - Sundt.." på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
60
18435 
* Besøk Utstillingen Sunde Mødre - Sundt.. (1934) - NK 118(2) - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 8.10.34" tekst "Besøk Utstillingen Sunde Mødre - Sundt.." på konvolutt sendt til Oslo.  
50
11904 
* Bruk Dronning Maud Merker (1920) - Fiolett "Dienststelle Feldpostnummer 13920" på "Portofreie Dienstsache" sendt til Oslo. Maskinstempel "Oslo Br. 24.VI.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på baksiden.  
150
3161 
* Bruk Dronning Maud Merker (1939) - NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo Br. 7.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Frankrike.  
200
3313 
* Bruk Dronning Maud Merker (1939) - NK 226 - 15 øre Dronning Maud maskinstemplet "Bergen 28.8.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på postkort sendt til Sandefjord.  
200
4611 
* Bruk Dronning Maud Merker (1939) - NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 2.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Jennestad.  
50
5815 
* Bruk Dronning Maud Merker (1939) - NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Bergen 14.11.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Haarlem, Nederland.  
75
9321 
* Bruk Dronning Maud Merker (1939) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 4.8.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
10057 
* Bruk Dronning Maud Merker (1939) - TM 43 - 20 øre Dyptrykk maskinstemplet "Bergen 25.7.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
10884 
* Bruk Dronning Maud Merker (1939) - NK 227 og 228 - 20 og 30 øre Dronning Maud = 50 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 22.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
400
13363 
* Bruk Dronning Maud Merker (1939) - NK 194 og 200 - 15 øre Nansen I og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 12.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Sverige.  
400
15577 
* Bruk Dronning Maud Merker (1939) - NK 221 - 20 øre Turistmerke maskinstemplet "Bergen 6.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Porsgrund.  
75
18420 
* Bruk Dronning Maud Merker (1939) - NK 196 - 30 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 28.7.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til England.  
300
22984 
* Bruk Dronning Maud Merker (1939) - NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo 9.8.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
175
30458 
* Bruk Dronning Maud Merker (1939) - NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 26.7.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Fall.  
350
426 
* Bruk Dronning Maud Merker (1940) - NK 212(2) - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Bergen 24.1.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på luftpostkonvolutt sendt til San Francisco, U.S.A. Portobelagt med 7 c ved ankomst.  
300
8598 
* Bruk Dronning Maud Merker (1940) - NK 200, 202 og 207 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 og 30 øre Løve dyptrykk = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 28.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
10721 
* Bruk Dronning Maud Merker (1940) - NK 200 og 202 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 15 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 24.7.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på postkort sendt til Kristiansund N.  
30
11449 
* Bruk Dronning Maud Merker (1940) - NK 221 - 20 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo Br. 18.1.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Finland. Påstemplet "Granskat av krigscensuren".  
100
11679 
* Bruk Dronning Maud Merker (1940) - NK 195 - 20 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 10.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Finland. Påstemplet "Granskat av krigscensuren".  
200
15946 
* Bruk Dronning Maud Merker (1940) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 15.6.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
16856 
* Bruk Dronning Maud Merker (1940) - NK 202 og 221 - 10 øre Løve dyptrykk og 20 øre Turistmerke = 30 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 1.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Pulsnitz, Tyskland.  
100
16858 
* Bruk Dronning Maud Merker (1940) - NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo Br. 4.1.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
75
16862 
* Bruk Dronning Maud Merker (1940) - NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 21.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Pulsnitz, Tyskland.  
100
22842 
* Bruk Dronning Maud Merker (1940) - NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 16.1.40" (feilstilt stempel - skal være 16/11) tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Tyskland.  
75
23997 
* Bruk Dronning Maud Merker (1940) - NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo Br. 10.7.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
100
23998 
* Bruk Dronning Maud Merker (1940) - NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 19.8.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på trykksak sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
22667 
* Bruk Fly og Spar Tid (1938) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 24.5.38" tekst "Bruk Fly og Spar Tid" på konvolutt sendt til Porsgrunn.  
60
29494 
* Bruk Fly og Spar Tid (1938) - TM 25 - 20 øre Boktrykk maskinstemplet "Trondheim 20.5.38" tekst "Bruk Fly og Spar Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
30549 
* Bruk Fly og Spar Tid (1938) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 13.V.38" tekst "Bruk Fly og Spar Tid" på konvolutt sendt til Fusa.  
80
6127 
* Bruk Postanvisning Til Pengesendinger (1933) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 29.XII.33" tekst "Bruk Postanvisning Til Pengesendinger" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
70
17344 
* Bruk Postanvisning Til Pengesendinger (1933) - NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 23.XII.33" tekst "Bruk Postanvisning Til Pengesendinger" på julekort sendt lokalt. Med NKS julemerke 1933.  
100
9090 
* Bruk Postverket Til Deres Inkasso (1934) - NK 189(2) - 10 øre Holberg maskinstemplet "Oslo Br. 30.12.34" tekst "Bruk Postverket Til Deres Inkasso" på konvolutt sendt til Ringsaker.  
100
1250 
* Bruk Postverket Til Deres Inkasso (1935) - NK 191 - 20 øre Holberg maskinstemplet "Oslo Br. 26.1.35" tekst "Bruk Postverket Til Deres Inkasso" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
30
5335 
* Dnl - Bruk Fly og Spar Tid (1938) - NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 2.4.38" tekst "Dnl - Bruk Fly og Spar Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
5442 
* Dnl - Bruk Fly og Spar Tid (1938) - TM 25 - 20 øre Boktrykk maskinstemplet "Bergen 29.6.38" tekst "Dnl - Bruk Fly og Spar Tid" på konvolutt sendt til Fusa.  
80
15602 
* Dnl - Bruk Fly og Spar Tid (1938) - NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 21.3.38" tekst "Dnl - Bruk Fly og Spar Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
15632 
* Dnl - Bruk Fly og Spar Tid (1938) - NK 217 - 15 øre Turistmerke maskinstemplet "Trondheim 30.7.38" tekst "Dnl - Bruk Fly og Spar Tid" på postkort sendt til Ørebro, Sverige.  
60
8629 
* Era-Messen I Bergen 20 Aug. - 5 Sept. (1937) - NK 184 - 20 øre Radium maskinstemplet "Bergen 20.VI.37" tekst "Era-Messen I Bergen 20 Aug. - 5 Sept." på konvolutt sendt til Sverige.  
250
10688 
* Era-Messen I Bergen 20 Aug. - 5 Sept. (1937) - NK 141(2) - 10 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 19.VII.37" tekst "Era-Messen I Bergen 20 Aug. - 5 Sept." på konvolutt sendt til Skjørsand.  
30
17310 
* Era-Messen I Bergen 20 Aug. - 5 Sept. (1937) - NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 27.VII.37" tekst "Era-Messen I Bergen 20 Aug. - 5 Sept." på konvolutt sendt til Tyskland.  
40
5561 
* Jubileumsmessen Kongsberg 4-19 September (1937) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Kongsberg 16.IV.37" tekst "Jubileumsmessen Kongsberg 4-19 September" på konvolutt sendt til Oslo.  
250
16923 
* Jubileumsutstillingen i Drammen 1930 (1930) - NK 163 og 176 - 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 15 øre - maskinstemplet "Drammen 19.VI.30" tekst "Jubileumsutstillingen i Drammen 1930" på postkort sendt til Jessnes.  
200
951 
* Jubilæums Utstilling Kristiania Norge (1912) - NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 19.XII.12" tekst "Jubilæums Utstilling Kristiania Norge" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
9821 
* Kjøp Norske Varer (1929) - NK 175 - 30 øre Abel maskinstemplet "Oslo Br. 7.V.29" tekst "Kjøp Norske Varer" på konvolutt sendt til Canada.  
125
2130 
* Kjøp Norske Varer (1933) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 13.11.33" tekst "Kjøp Norske Varer" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
60
5489 
* Landslånet (1920) - NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Bergen 6.IV.20" tekst "Landslånet" på konvolutt sendt til Eikelandsosen.  
60
17231 
* Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se (1923) - NK 135 - 20 øre Polmerke maskinstemplet "Oslo Br. 7.II.23" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
200
10702 
* Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se (1927) - NK 141(2) - 10 øre Løve II maskinstemplet "Trondhjem 23.XII.27" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på brevkort sendt til Geneve, Sveits.  
40
26174 
* Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se (1927) - NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 24.XII.27" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på julekort sendt til Bergen.  
70
14167 
* Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se (1928) - NK 135 - 20 øre Polmerke maskinstemplet "Oslo Br. 17.I.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Oslo.  
250
14175 
* Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se (1928) - NK 135(2) - 20 øre Polmerke maskinstemplet "Oslo Br. 29.V.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
400
17068 
* Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se (1928) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 21.V.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på vinduskonvolutt. Merket er gjennomhullet "JP" (A/S Joh Petersen).  
100
23197 
* Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se (1928) - NK 132 og 136 - 5 og 25 øre Polmerke = 30 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 18.VIII.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Tyskland.  
250
25645 
* Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se (1928) - NK 160(2) - 15 øre Ibsen maskinstemplet "Oslo Br. 21.V.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
150
25646 
* Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se (1928) - NK 162 - 30 øre Ibsen maskinstemplet "Oslo Br. 30.III.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
150
27939 
* Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se (1928) - NK 130, 131 og 133 - 2, 3 og 10 øre Polmerke = 15 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 2.I.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på postkort sendt til Bergen.  
200
28617 
* Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se (1928) - NK 144 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Stavanger 20.I.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
28713 
* Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se (19BB) - NK 144 - 20 øre Løve II gjennomullet "FBB" (F. Beyer, Bergen) - maskinstemplet "Bergen 3.II.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på vinduskonvolutt.  
100
28710 
* Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se (19JP) - NK 145 - 20 øre Løve II - gjennomhullet "JP" (Joh. Petersen Kløverhuset) - maskinstemplet "Bergen 15.VI.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på vinduskonvolutt.  
75
1665 
* Landsutstillingen I Bergen Mai - Septemb (1928) - NK 160 - 15 øre Ibsen maskinstemplet "Oslo Br. 5.IV.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen Mai - Septemb" på postkort sendt til Skorping.  
60
15904 
* Legg Ikke Brev i Trykksaksendinger...... (1933) - NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 23.3.33" tekst "Legg Ikke Brev i Trykksaksendinger......" på vinduskonvolutt.  
60
1398 
* Legg Ikke Penger I Almindelig Brev. De.. (1934) - NK 168b - 40 øre Portoprovisorie maskinstemplet "Oslo Br. 25.2.34" tekst "Legg Ikke Penger I Almindelig Brev. De.." på litt stor konvolutt sendt til Østerrike.  
200
2024 
* Legg Ikke Penger I Almindelig Brev. De.. (1934) - NK 141 og 182 - 10 øre Løve II og 20 øre Nordkapp I = 30 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 7.3.34" tekst "Legg Ikke Penger I Almindelig Brev. De.." på konvolutt sendt til Amsterdam, Nederland.  
350
3415 
* Legg Ikke Penger I Almindelig Brev. De.. (1934) - NK 184 - 20 øre Radium maskinstemplet "Oslo Br. 27.1.34" tekst "Legg Ikke Penger I Almindelig Brev. De.." på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
200
1405 
* Legg Ikke Skrevne Ting i Trykksaksend... (1933) - NK 187 - 20 øre Bjørnson maskinstemplet "Oslo Br. 20.3.33" tekst "Legg Ikke Skrevne Ting i Trykksaksend..." på konvolutt sendt til Hellerup, Danmark.  
75
6128 
* Moss 1937 Utstilling Juni-September (1937) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Moss 22.IV.37" tekst "Moss 1937 Utstilling Juni-September" på konvolutt sendt til Oslo.  
250
8121 
* Moss 1937 Utstilling Juni-September (1937) - NK 143 - 15 øre Løve II maskinstemplet "Moss 12.VII.37" tekst "Moss 1937 Utstilling Juni-September" på postkort sendt til Midtvang.  
250
20204 
* Moss 1937 Utstilling Juni-September (1937) - BK 92 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort maskinstemplet "Moss 23.VIII.37" tekst "Moss 1937 Utstilling Juni-September" sendt til Oslo. Omadressert.  
250
5527 
" Nord-Norges Varemesse I Bodø 4-25 Juli (1937) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bodø 23.III.37" tekst "Nord-Norges Varemesse I Bodø 4-25 Juli" på del av vinduskonvolutt.  
100
22951 
* Norge 1914 Jubilæumsutstilling (1912) - NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 28.XII.12" tekst "Norge 1914 Jubilæumsutstilling" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
75
31694 
* Norge 1914 Jubilæumsutstilling (1913) - NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 13.X.13" tekst "Norge 1914 Jubilæumsutstilling" på brevkort sendt til Norheimsund. Merket er gjennomhullet "N.C.U.F." (N.C.U. Falster).  
600
19307 
* Norge 1914 Jubilæumsutstilling (1914) - NK 116 - 20 øre Eidsvold maskinstemplet "Kristiania 25.VII.14" tekst "Norge 1914 Jubilæumsutstilling" på konvolutt sendt til London, England.  
200
22822 
* Norge 1914 Jubilæumsutstilling (1914) - NK 114 - 5 øre Eidsvold maskinstemplet "Kristiania 2.VII.14" tekst "Norge 1914 Jubilæumsutstilling" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
100
908 
* Norge R (1906) - NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget maskinstemplet "Kristiania 8.XI.06" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
28059 
* Norge R (1906) - NK 77 og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - maskinstemplet "Kristiania 23.VIII.06" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Sverige.  
250
23049 
* Norge R (1909) - NK 79 og 81 - 20 og 30 øre Knudsen fintagget = 50 øre - maskinstemplet "Kristiania 20.II.09" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til London, England.  
300
9238 
* Norge R (1913) - NK 103(2) - 20 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 26.5.13" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland. Sylinderens ene "R" er sannsynligvis reparert.  
400
19002 
* Norge R (1913) - NK 103(2) - 20 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 29.5.13" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
75
8489 
* Norge R (1914) - NK 103(2) og 115 - 20 øre Posthorn 1909 og 10 øre Eidsvold = 50 øre - maskinstemplet "Kristiania 24.9.14" tekst "Norge R" på sensurert konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
400
19572 
* Norge R (1915) - NK 103(2) - 20 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 23.9.15" tekst "Norge R" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Birmingham, England.  
150
4465 
* Norge R (1918) - NK 97 og 105 - 2 og 30 øre Posthorn 1909 = 32 øre - maskinstemplet "Kristiania 23.8.18" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Begge sylinderne står opp/ned.  
400
28560 
* Norge R (1919) - NK 104(2) - 25 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 7.VI.19" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
125
29061 
* Norge R (1922) - NK 117(2) og 123(2) - 5 øre på 25 øre Posthorn og 25 øre Posthorn 1920 = 60 øre - maskinstemplet "Kristiania 12.XII.22" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
125
29040 
* Norge R (1923) - NK 118, 126 og 128 - 5 øre Posthorn 1920 samt 10 og 25 øre Løve I = 40 øre - maskinstemplet "Kristiania 21.XII.23" tekst "Norge R" på rekommnadert konvolutt sendt til Bergen.  
125
1888 
* Norge R (1924) - NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 10.I.24" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
5305 
* Norge R (1925) - NK 110IIb og 121 - 1.00 kr Haakon 1910 og 15 øre Posthorn 1920 = 115 øre - maskinstemplet "Oslo 13.VIII.25" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt via Berlin til Liegnitz, Tyskland.  
150
20428 
* Norge R (1926) - NK 125 - 40 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo 9.XII.26" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
5150 
* Norge R (1927) - NK 151 - 40 øre Løve II maskinstemplet "Oslo 24.II.27" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiania.  
75
20327 
* Norge R (1927) - NK 125 - 40 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo 1.III.27" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
125
15170 
* Norge R (1929) - NK 168b(2) - 40 øre Portoprovisorie maskinstemplet "Oslo 5.II.29" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Washington, Usa.  
250
3110 
* Norge R (1930) - NK 180 - 30 øre Hellig Olav maskinstemplet "Oslo 2.IV.30" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
250
5344 
* Norge R (1930) - NK 180(2) - 30 øre Hellig Olav maskinstemplet "Oslo 19.V.30" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
300
9291 
* Norge R (1938) - Maskinstempel "Oslo Br. 8.12.38" tekst "Norge R" på baksiden av rekommandert konvolutt sendt fra Polen til Oslo.  
100
9292 
* Norge R (1939) - Maskinstempel "Oslo Br. 8.6.39" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt fra Danmark til Oslo.  
250
4960 
* Norges Varemesse i Oslo 4-11 Sept. 1932 (1932) - NK 162 - 30 øre Ibsen maskinstemplet "Bergen 26.VII.32" tekst "Norges Varemesse i Oslo 4-11 Sept. 1932" på reklamekonvolutt sendt til England.  
200
3496 
* Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli (1933) - NK 141(2) - 10 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 18.7.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Mandal.  
60
3876 
* Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli (1933) - NK 98, 119 og 145 - 3 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - maskinstemplet "Bergen 26.VI.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
60
4902 
* Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli (1933) - NK 180 - 30 øre Hellig Olav maskinstemplet "Oslo Br. 10.6.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Tyskland.  
125
16386 
* Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli (1933) - NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 20.5.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
16770 
* Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli (1933) - NK 118(2) - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 20.5.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
16781 
* Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli (1933) - NK 145(2) - 20 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 29.5.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Fåvang.  
30
16782 
* Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli (1933) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 29.5.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Fåvang.  
30
17028 
* Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli (1933) - NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Trondheim 16.6.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Trondheim.  
70
17074 
* Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli (1933) - NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Trondheim 23.6.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Trondheim.  
70
17619 
* Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli (1933) - NK 143 og 188 - 15 øre Løve II og 30 øre Bjørnson = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 21.6.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Sveits. Påstemplet rødt "Mit Lufpost Befordert Berlin".  
300
18349 
* Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli (1933) - NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 26.V.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Calcutta, India.  
150
5695 
* Olavsjubileet 1030-1930 (1929) - NK 175 - 30 øre Abel maskinstemplet "Bergen 13.IX.29" tekst "Olavsjubileet 1030-1930" på reklamekonvolutt sendt til Frankfurt, Tyskland.  
150
12045 
* Olavsjubileet 1030-1930 (1929) - NK 163(2), 164 og 176 - 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 14 øre 14 = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 18.XI.29" tekst "Olavsjubileet 1030-1930" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
18972 
* Olavsjubileet 1030-1930 (1929) - NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 9.IX.29" tekst "Olavsjubileet 1030-1930" på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
40
2417 
* Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18... (1937) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 30.IX.37" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Sandane.  
60
2435 
* Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18... (1937) - NK 143(2) - 15 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 21.4.37" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Natal, Syd-Afrika.  
100
2494 
* Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18... (1937) - NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 30.10.37" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til England. Portobelagt med 3 1/2 d ved ankomst.  
750
12706 
* Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18... (1937) - NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 22.11.37" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Oslo.  
50
14871 
* Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18... (1937) - NK 184 - 20 øre Radium maskinstemplet "Oslo Br. 11.6.37" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Beitstad.  
175
16098 
* Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18... (1937) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 23.IX.37" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Samnøy.  
75
19466 
* Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18... (1937) - NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Trondheim 1.6.37" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
1439 
* Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18... (1938) - NK 196 - 30 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 4.5.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Zürich, Sveits. Loddrett brett i konvolutten.  
400
9858 
* Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18... (1938) - NK 193 - 10 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 9.7.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Oslo. Lokalporto.  
100
13990 
* Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18... (1938) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 4.8.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Siglufjord, Island.  
100
13992 
* Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18... (1938) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 1.8.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Siglufjord, Island.  
100
13994 
* Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18... (1938) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 30.7.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Siglufjord, Island.  
100
13995 
* Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18... (1938) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 30.7.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Siglufjord, Island.  
100
13996 
* Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18... (1938) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 21.7.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Siglufjord, Island.  
100
18979 
* Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18... (1938) - NK 118(2) og 145 - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 28.1.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
40
29493 
* Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben... (1932) - NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Trondheim 28.10.32" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
80
30580 
* Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben... (1932) - NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Trondheim 23.10.32" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
80
2259 
* Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben... (1933) - NK 185(2) - 10 øre Bjørnson maskinstemplet "Trondheim 21.3.33" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på konvolutt sendt til Vinderen.  
40
16787 
* Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben... (1933) - NK 185(2) - 10 øre Bjørnson maskinstemplet "Trondheim 16.3.33" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på konvolutt sendt til Lilleaker.  
30
20806 
* Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben... (1933) - NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Trondheim 13.2.33" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på trykksak sendt til Eidsøra.  
40
29784 
* Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben... (1934) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Trondheim 19.3.34" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på konvolutt sendt til Oslo.  
50
3774 
* Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben... (1935) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Trondheim 5.4.35" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på konvolutt sendt til Moelv.  
60
12244 
* Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben... (1935) - NK 119(2) - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Trondheim 5.1.35" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på postkort sendt til Oslo.  
60
11636 
* Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.. (1931) - NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - maskinstemplet "Bergen 28.X.31" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
60
11848 
* Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.. (1931) - NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - maskinstemplet "Bergen 11.XI.31" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Alger, Algerie.  
100
1081 
* Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.. (1932) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Haugesund 25.II.32" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
9457 
* Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.. (1932) - NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 12.III.32" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til London, England.  
50
10511 
* Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.. (1932) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 14.XI.32" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
16846 
* Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.. (1932) - NK 163(3) og 164 - 1 og 4 øre Portoprovisorie = 7 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 18.XII.32" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
10657 
* Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.. (1933) - NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Stavanger 22.XII.33" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på brevkort sendt til Bergen.  
20
22405 
* Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.. (1933) - NK 155I - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Oslo Br. 13.2.33" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Nederland.  
200
1489 
* Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.. (1934) - NK 141(2) - 10 øre Løve II maskinstemplet "Stavanger 29.XI.34" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Oslo.  
75
3995 
* Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.. (1934) - NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Stavanger 28.VIII.34" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Oslo.  
50
29778 
* Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.. (1934) - NK 191 - 20 øre Holberg maskinstemplet "Stavanger 5.XII.34" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Helsinki, Finland.  
60
3408 
* Reis Godt og Billig Med Statsbanene (1933) - NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 13.3.33" tekst "Reis Godt og Billig Med Statsbanene" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
28359 
* Reis Godt og Billig Med Statsbanene (1934) - NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh maskinstemplet "Oslo Br. 8.7.34" tekst "Reis Godt og Billig Med Statsbanene" på konvolutt sendt til Motala, Sverige.  
200
600 
* Riksmessen i Trondheim 1935 (1935) - NK 189(2) - 10 øre Holberg maskinstemplet "Stavanger 7.V.35" tekst "Riksmessen i Trondheim 1935" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
3518 
* Riksmessen i Trondheim 1935 (1935) - NK 155II - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Oslo Br. 17.6.35" tekst "Riksmessen i Trondheim 1935" på konvolutt sendt luftpost til England.  
120
4393 
* Riksmessen i Trondheim 1935 (1935) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Trondheim 13.7.35" tekst "Riksmessen i Trondheim 1935" på konvolutt sendt til Jennestad.  
60
4676 
* Riksmessen i Trondheim 1935 (1935) - NK 141(2) - 10 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 9.7.35" tekst "Riksmessen i Trondheim 1935" på konvolutt sendt til Fevik.  
30
10691 
* Riksmessen i Trondheim 1935 (1935) - NK 190 - 15 øre Holberg maskinstemplet "Bergen 22.VII.35" tekst "Riksmessen i Trondheim 1935" på brevkort sendt til Hagavik.  
20
10692 
* Riksmessen i Trondheim 1935 (1935) - NK 190 - 15 øre Holberg maskinstemplet "Bergen 23.VII.35" tekst "Riksmessen i Trondheim 1935" på brevkort sendt til Hagavik.  
20
11301 
* Riksmessen i Trondheim 1935 (1935) - NK 155II - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Oslo Br. 25.5.35" tekst "Riksmessen i Trondheim 1935" på konvolutt sendt til England.  
200
18482 
* Riksmessen i Trondheim 1935 (1935) - TM 25 - 20 øre Boktrykk maskinstemplet "Oslo Br. 7.6.35" tekst "Riksmessen i Trondheim 1935" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
9505 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1923) - NK 148 og 160 - 30 øre Løve II og 15 øre Ibsen = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.23" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt lokalt.  
75
1537 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 130/136 - Polmerker - komplett serie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
13917 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 136 - 25 øre Polmerke maskinmaskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Vestre Aker.  
150
13918 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 133 og 134 - 10 og 15 øre Polmerke = 25 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Vestre Aker.  
200
13919 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 131, 132 og 133 - 3, 5 og 10 øre Polmerke = 18 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på uadressert konvolutt.  
200
13921 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 130 og 135 - 2 og 20 øre Polmerke = 22 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Vestre Aker.  
300
13923 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 118(2) og 126 - 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Løve I = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
16818 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo. Påsatt Røde Kors julemerke.  
75
16821 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 118(2) - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
16826 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
17762 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500
18104 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 136 - 25 øre Polmerke maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
125
18922 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 114(4) - firestripe 5 øre Eidsvold maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Nordstrand.  
125
20724 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
24526 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 96, 97, 98, 118, 141 og 160 - blandingsfrankatur = 36 øre - maskinstemplet "Oslo 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Nordstrand.  
100
25012 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500
28332 
* Roald Amundsen 14.desember 1928 (1928) - NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på reklamekonvolutt sendt lokalt.  
50
15510 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1932) - NK 141(3) - 10 øre Løve II maskinstemplet "Stavanger 1.XII.32" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
60
15666 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1932) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Stavanger 11.VIII.32" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
60
1653 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1933) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Svolvær 23.II.33" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Tind.  
75
1929 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1933) - NK 185(2) - 10 øre Bjørnson maskinstemplet "Stavanger 16.I.33" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på vinduskonvolutt.  
125
5654 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1933) - Maskinstempel "Ny-Ålesund 27.7.33" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til Paris, Frankrike. Frimerket er falt av. (Aune: 1.500.-).  
500
15292 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1933) - TM 4 - 20 øre Tjenestemerke maskinstemplet "Narvik 2.IX.33" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Ankenesstrand.  
75
15881 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1933) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Harstad 26.XI.33" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
100
16032 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1933) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Longyearbyen 13.8.33" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til München, Tyskland.  
400
3156 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1934) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bodø 4.I.34" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
75
4856 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1934) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Harstad 17.III.34" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Jennestad.  
100
1403 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1935) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Svolvær 6.VIII.35" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Jennestad.  
100
1529 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1935) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Harstad 2.VII.35" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Jennestad. Merket er skadet.  
90
4912 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1935) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Longyearbyen 31.7.35" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til Tyskland.  
400
9353 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1935) - NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Narvik 9.XI.35" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på vinduskonvolutt.  
100
9667 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1935) - NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Tromsø 24.IX.35" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på brevkort sendt til Oslo.  
75
17630 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1935) - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Malm 21.XI.35" på konvolutt sendt til Bodø. På baksiden maskinstemplet "Bodø 23.XI.35" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend...".  
75
18987 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1935) - NK 141(3) - 10 øre Løve II maskinstemplet "Narvik 13.VII.35" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Tyskland.  
50
5723 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1936) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Longyearbyen 14.8.36" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til Praha, Tsjekkoslovakia. Påstemplet "Spitzbergen 14.8.36".  
450
8119 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1936) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Harstad 25.III.36" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Jennestad.  
100
18394 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1936) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Tromsø 30.XII.36" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
100
28118 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1936) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Longyearbyen 14.8.36" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til Østerrike. Påstemplet "Nordkap 12.8.36" og "Spitzbergen 14.8.36".  
450
5516 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1937) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Hammerfest 6.VIII.37" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til U.S.A.  
125
9235 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1937) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Svolvær 16.IV.37" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på vinduskonvolutt.  
75
13171 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1937) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Harstad 11.II.37" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Jennestad.  
100
19746 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1937) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Narvik 13.IV.37" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
2647 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1938) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bodø 4.V.38" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Vestre Aker.  
90
5871 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1938) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Narvik 26.X.38" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
9242 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1938) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Hammerfest 6.VIII.38" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til Wien, Østerrike.  
200
9560 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1938) - NK 219 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Hammerfest 13.VII.38" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Usa. Påstemplet "Kings Bay Spitsbergen".  
350
14794 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1938) - NK 141(2) - 10 øre Løve II maskinstemplet "Tromsø 1.II.38" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
90
15699 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1938) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk m/vm maskinstemplet "Svolvær 16.II.38" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Jennestad.  
100
20642 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1938) - NK 202(2) - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Harstad 1.X.38" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Jennestad.  
70
21647 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1938) - NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Svolvær 22.II.38" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til Halden.  
100
4433 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1939) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Tromsø 25.VI.39" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
75
5458 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1939) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Hammerfest 6.III.39" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Horten.  
125
5494 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1939) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Narvik 27.V.39" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Mosjøen.  
80
15838 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1939) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk m/vm maskinstemplet "Harstad 8.IV.39" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Jennestad.  
85
15935 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1939) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk m/vm maskinstemplet "Bodø 18.IV.39" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
15982 
* Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend... (1939) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk m/vm maskinstemplet "Svolvær 13.X.39" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
5542 
* Stavanger Flyveplass 29-31 Mai 1937 (1937) - TM 25 - 20 øre Boktrykk maskinstemplet "Stavanger 1.6.37" tekst "Stavanger Flyveplass 29-31 Mai 1937" på konvolutt sendt til Stavanger.  
200
11780 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1937) - NK 145 - 20 øre Løve II - heftemerke Bv - maskinstemplet "Oslo Br. 22.12.37" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Finland.  
100
14248 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1937) - NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 23.12.37" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på postkort sendt til Oslo.  
50
14693 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1937) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 29.XI.37" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
16467 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1937) - NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Bergen 16.XI.37" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Bergen.  
100
17821 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1937) - NK 237, 238(2), 239, 240 og 241 - 1, 2, 3, 5 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - maskinstemplet "Stavanger 4.12.37" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
2853 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1938) - NK 193 - 10 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 23.4.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
5926 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1938) - NK 196 - 30 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 20.12.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Sveits.  
200
9705 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1938) - NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Bergen 25.8.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Tysse.  
40
11804 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1938) - NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh - maskinstemplet "Oslo Br. 19.2.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Finland.  
200
12801 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1938) - NK 218 - 20 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo Br. 29.11.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på brevkort sendt til Alger, Algerie.  
150
13991 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1938) - NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 10.8.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Siglufjord, Island.  
150
15258 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1938) - NK 195 - 20 øre Nansen I maskinstemplet "Bergen 19.12.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
16912 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1938) - NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Stavanger 31.5.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til U.S.A.  
75
19756 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1938) - NK 200 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 28.12.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Vestre Aker. Portobelagt med 4 øre som er betalt med 2 stk. NK 198. Konvolutten er sprettet opp for montering.  
50
21106 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1938) - NK 218 - 20 øre Turistmerke maskinstemplet "Bergen 27.8.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Siglufjord, Island.  
150
10565 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1939) - NK 200(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 12.6.39" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Bergen.  
30
12717 
* Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger... (1939) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 23.3.39" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på reklamekonvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
30
30479 
* Støtt Norsk Arbeid (1924) - BK 78 II - 15 øre fiolettblå (NK 121) brevkort maskinstemplet "Stavanger 6.VIII.24" tekst "Støtt Norsk Arbeid" sendt til Bergen.  
50
25643 
* Støtt Norsk Arbeid (1925) - NK 121(3) - 15 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 18.II.25" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
75
22284 
* Støtt Norsk Arbeid (1926) - NK 118 og 127 - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve I = 25 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 4.X.26" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på postkort sendt til Tyskland.  
100
8994 
* Støtt Norsk Arbeid (1927) - NK 118(2) - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 31.X.27" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
100
30577 
* Støtt Norsk Arbeid (1927) - NK 96, 97(5) og 98(3) - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 = 20 øre - maskinstemplet "Trondhjem 5.X.27" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
23281 
* Støtt Norsk Arbeid (1928) - NK 162 - 30 øre Ibsen maskinstemplet "Oslo Br. 30.XI.28" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
17497 
* Støtt Norsk Arbeid (1930) - NK 173 - 15 øre Abel maskinstemplet "Kristiansand S 17.II.30" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på postkort sendt til Tromøy.  
100
1087 
* Støtt Norsk Arbeid (1933) - BK 87 - 10 øre grønn (NK 141) brevkort maskinstemplet "Oslo-Solli 6.XI.33" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på sendt til Oslo.  
80
3734 
* Støtt Norsk Arbeid (1933) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Kristiansand S 11.IX.33" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
60
9117 
* Støtt Norsk Arbeid (1933) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Skien 12.II.33" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
14610 
* Støtt Norsk Arbeid (1933) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Fredrikstad 27.XI.33" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
16801 
* Støtt Norsk Arbeid (1933) - NK 143 - 15 øre Løve II maskinstemplet "Oslo-Homansby 22.XII.33" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på postkort sendt til Høvik.  
100
5867 
* Støtt Norsk Arbeid (1934) - NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Oslo-Solli 14.VIII.34" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
14592 
* Støtt Norsk Arbeid (1934) - NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Hamar 22.IX.34" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Furnes.  
40
15679 
* Støtt Norsk Arbeid (1934) - NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Skien 9.I.34" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på brevkort sendt til Skien.  
40
3944 
* Støtt Norsk Arbeid (1935) - NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo-Solli 31.X.35" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
18611 
* Støtt Norsk Arbeid (1935) - TM 9 og 10 - 2 og 5 øre Offset = 7 øre - maskinstemplet "Hamar 26.VI.35" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Furnes.  
175
29865 
* Støtt Norsk Arbeid (1935) - NK 191 - 20 øre Holberg maskinstemplet "Fredrikstad 3.I.35" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Kirkøy, Hvaler.  
50
29873 
* Støtt Norsk Arbeid (1935) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Kristiansand S 24.VIII.35" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Sverige.  
60
29884 
* Støtt Norsk Arbeid (1935) - NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Skien 20.II.35" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt lokalt.  
50
29886 
* Støtt Norsk Arbeid (1935) - TM 25 - 20 øre Boktrykk maskinstemplet "Hamar 8.VII.35" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Skarnes.  
75
1201 
* Støtt Norsk Arbeid (1936) - NK 143 - 15 øre Løve II maskinstemplet "Skien 28.XI.36" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på brevkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
60
1202 
* Støtt Norsk Arbeid (1936) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Oslo-Solli 22.V.36" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Moelv.  
75
5284 
* Støtt Norsk Arbeid (1937) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Skien 14.IV.37" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
9467 
* Støtt Norsk Arbeid (1937) - TB 1A - 10 øre grønn (TM 2) tjenestebrevkort maskinstemplet "Oslo-Solli 17.XI.37" tekst "Støtt Norsk Arbeid" sendt til Oslo.  
90
11460 
* Støtt Norsk Arbeid (1937) - BK 92 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort maskinstemplet "Fredrikstad 7.XII.37" tekst "Støtt Norsk Arbeid" sendt til Oslo.  
60
5512 
* Støtt Norsk Arbeid (1938) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Hamar 19.III.38" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
14810 
* Støtt Norsk Arbeid (1938) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk m/vm maskinstemplet "Fredrikstad 2.V.38" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
15272 
* Støtt Norsk Arbeid (1938) - NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Oslo-Solli 7.IV.38" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Borås, Sverige.  
50
15561 
* Støtt Norsk Arbeid (1938) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk m/vm maskinstemplet "Skien 27.V.38" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på reklamekonvolutt med motiv av Hotel Dalen sendt til Oslo.  
100
3273 
* Støtt Norsk Arbeid (1939) - NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Hamar 24.II.39" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8318 
* Varemessen I Arendal 11.-26.juli 1936. (1936) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Arendal 29.5.36" tekst "Varemessen I Arendal 11.-26.juli 1936." på konvolutt sendt til Oslo.  
350
30664 
* Vent Ikke Med Å Postlegge Deres Brevpo.. (1933) - NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Oslo P.n. 16.XI.1933" tekst "Vent Ikke Med Å Postlegge Deres Brevpo.." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
12812 
* Vent Ikke Med Å Postlegge Deres Brevpo.. (1934) - NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Oslo P.n. 11.IV.1934" tekst "Vent Ikke Med Å Postlegge Deres Brevpo.." på vinduskonvolutt sendt til Bekkelagshøgda.  
100