Nettbutikk - Diverse Brev
Til innhold nettbutikk
   
Reklamekonvolutter
   
2683 
* NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Christiania 28.II.95" på reklamekonvolutt fra Olaf R. Døvle sendt til Horten.  
75
4614 
* NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Kristiania 1.II.95" på reklamekonvolutt fra Carl Warmuth's Hofmusikhandel, Christiania sendt til Horten.  
100
131 
* NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 20.II.03" på reklamekonvolutt sendt lokalt.  
75
23007 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 28.9.07" på reklamekonvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
50
15998 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 9.VI.99" på reklamekonvolutt sendt til Nordtorpen. Konvolutten inneholder meget dekorativ faktura.  
400
8918 
* NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 13.V.11" på reklamekonvolutt sendt til Finland.  
150
19623 
* NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 14.9.12" på reklamekonvolutt sendt til Finland.  
100
15997 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 13.II.15" på reklamekonvolutt sendt til Dokka.  
100
17447 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Gjøvik 14.XII.12" på reklamekonvolutt sendt til Vardal. Påsatt NKS julemerke 1912/1913.  
75
17468 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Gjøvik 13.XII.13" på reklamekonvolutt sendt til Vardal. Påsatt NKS julemerke 1913.  
75
19662 
* NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 23.VII.12" på reklamekonvolutt med motiv av Hotel Hardanger i Odda - sendt til Frankrike.  
125
11759 
* NK 109 - 60 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 28.IV.28" på rekomnandert reklamekonvolutt for Landsutstillingen i Bergen 1928 sendt til Oslo.  
100
8994 
* NK 118(2) - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 31.X.27" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
100
9287 
* NK 118 og 143 - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Løve II = 20 øre - stemplet "Lillehammer 19.II.32" på reklamekonvolutt sendt til Stavanger.  
100
28284 
* NK 118 og 121 - 5 og 15 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Vestbanernes Posteksp. A I 20.IX.25" på reklamekonvolutt sendt til Oslo. 5-øren med skade.  
60
9705 
* NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Bergen 25.8.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Tysse.  
40
13356 
* NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo Br. 14.2.35" på konvolutt sendt til Eidsøra.  
100
30843 
* NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo-Majorstuen 7.V.??" på reklamekonvolutt for Hellesens Lommelyktbatterier sendt til Norheimsund.  
175
11568 
* NK 120 - 10 øre Posthorn 1920 stemplet "Kristiania 21.II.24" på reklamekonvolutt sendt til Eidsøren.  
40
15999 
* NK 120 - 10 øre Posthorn 1920 stemplet "Kristiania 12.VI.24" på reklamekonvolutt sendt som korsbånd til Tyskland.  
200
9584 
* NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Bergen 23.X.23" på reklamekonvolutt sendt til Norheimsund.  
50
9987 
* NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Bergen 8.IV.24" på reklamekonvolutt sendt til Norheimsund.  
50
14882 
* NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Dovrebanen N 5.VIII.26" på reklamekonvolutt sendt til Ranheim.  
100
15044 
* NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Dovrebanen L 14.V.26" på reklamekonvolutt sendt til Ranheim.  
100
5803 
* NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Oslo 7.III.31" på reklamekonvolutt sendt til Tyskland.  
75
8434 
* NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Bergen 30.IV.23" på reklamekonvolutt fra C. Dahm, Tyskebryggen, Bergen sendt til Norheimsund.  
150
10288 
* NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo 7.4.38" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
50
14245 
* NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 9.V.33" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
100
28332 
* NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på reklamekonvolutt sendt lokalt.  
50
31697 
* NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Bergen 23.VIII.28" på reklamekonvolutt for Landsutstillingen i Bergen 1928 sendt til Norheimsund.  
75
31698 
* NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Bergen 10.XI.28" på reklamekonvolutt for Haig Scotch Whisky sendt til Norheimsund.  
150
13091 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 14.IV.32" på reklamekonvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
70
14157 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Dovrebanen S. B. 25.I.34" på reklamekonvolutt sendt til Lilleaker.  
100
15726 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Hønefoss 24.1.36" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
75
15994 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Nordmør Posteksp. B 21.IV.32" på reklamekonvolutt sendt til Eidsøra. Baksiden av konvolutten med motiv fra Havnen, Kristiansund.  
100
15996 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Nordmør Posteksp. B 21.III.32" på reklamekonvolutt sendt til Eidsøra. Baksiden av konvolutten med motiv fra Grand Hotel, Kristiansund.  
100
2014 
* NK 159(2) - 10 øre Ibsen stemplet "Lillehammer 19.IX.28" på reklamekonvolutt fra Sole Pensjonat sendt til Oslo.  
75
4960 
* NK 162 - 30 øre Ibsen maskinstemplet "Bergen 26.VII.32" tekst "Norges Varemesse i Oslo 4-11 Sept. 1932" på reklamekonvolutt sendt til England.  
200
23031 
* NK 179 - 20 øre Hellig Olav stemplet "Bergen 26.IV.30" på reklamekonvolutt sendt til Rørvik.  
50
25906 
* NK 184 - 20 øre Radium stemplet "Stavanger 29.1.32" på reklamekonvolutt sendt til Skive, Danmark.  
300
323 
* NK 188(2) - 30 øre Bjørnson stemplet "Rena 24.X.34" på rekommandert konvolutt sendt til Furnes.  
300
2889 
* NK 194 og 240 - 15 øre Nansen I og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Rena 10.IX.37" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
200
12717 
* NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 23.3.39" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på reklamekonvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
30
15561 
* NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk m/vm maskinstemplet "Skien 27.V.38" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på reklamekonvolutt med motiv av Hotel Dalen sendt til Oslo.  
100
15019 
* NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Sykkylven 15.5.39" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
75
16308 
* NK 240 og 390 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Posthorn 1950 = 20 øre - stemplet "Honningsvåg 19.4.55" på konvolutt sendt til Göteborg, Sverige.  
100
9864 
* NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Lillehammer 14.IX.32" på reklamekonvolutt sendt til Lilleaker.  
80
10399 
* NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Dovrebanen M 22.X.36" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
100
19101 
* NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Hovin i Gauldal 13.5.44" på rekommandert reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
70
8081 
* NK 254(5) - 15 øre Hålogaland stemplet "Kristiansand S. 15.11.41" på dekorativ reklamekonvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
500
18018 
* NK 314, 315, 316 og 317 - 10, 20, 40 og 60 øre Grieg = 130 øre - maskinstemplet "Bergen 15.6.43" tekst "Edvard Grieg 1843-1943" på reklamekonvolutt sendt til Bergen.  
100
23003 
* NK 332 - 7 øre London stemplet "Hamar 4.X.1945" på reklamekonvolutt sendt til Skåre.  
120
28289 
* NK 346 - 15 øre Nasjonalhjelpen maskinstemplet "Oslo Br. 15.10.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
40
1741 
* NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Ålesund 25.5.48" tekst "Ålesund Har Sølv I Bunn Sentrum For Su.." på reklamekonvolutt fra jubileet sendt til Kristiansand S.  
150
29377 
* NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Bergen-Solheimsvik 27.10.1949" på reklamekonvolutt sendt til Bergen.  
50
1293 
* NK 374 - 25 øre Røde Kors prov. stemplet "Oslo-Moløkka 2.12.48" på reklamekonvolutt fra Den Norske Vimpelfabrikk sendt til Danmark.  
100
16001 
* NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Bergen 24.5.56" på reklamekonvolutt sendt til Bergen.  
75
4037 
* NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 14.10.52" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på reklamekonvolutt sendt til Finvik.  
50
11161 
* NK 432(2) - 35 øre Haakon maskinstemplet "Oslo Br. 19.2.56" tekst "Bruk Innsamlingskontrollkonti Ved Pengeg" på konvolutt sendt til Usa.  
60
4530 
* NK 460 - 45 øre Olav stemplet "Trondheim-Kirkenes L 21.5.60" på reklamekonvolutt sendt til Harstad.  
50
10761 
* NK 502 - 45 øre Sydpoljubileum stemplet "Bergen 22.11.61" på reklamekonvolutt sendt til Færøyene.  
100
8493 
* NK 557 - 90 øre Europa 1964 stemplet "Oslo Br. 30.11.64" på reklamekonvolutt fra Adel Magasin - Moss sendt til Newcastle, England. Med NKS julemerke 1964.  
125