Nettbutikk - Diverse Brev
Til innhold nettbutikk
   
Verdikart/Postale blanketter m.m.
   
1424 
* "Laurvig 13.X.88" på kvittering for innbetalt inderigsk postanvisning sendt til Drammen.  
50
2507 
* "Laurvig 9.V.89" på kvittering for innbetalt indenrigsk postanvisning sendt til Kristiania.  
50
818 
* "Frederiksværn 9.III.03" på kvittering for innlevert verdibrev. (Blankett 75).  
50
15511 
* "Skien I 21.IV.05" på Modtagelses-bevis for udenrigske postanvisning sendt til Hamburg, Tyskland.  
200
19248 
* TM 109 og 113(4) - 80 øre Off.sak. fosfor og 1.00 kr Off.sak. fosfor = 480 øre - stemplet "Evenskjer 30.4.82" på regning for manglende porto sendt til Evenskjer.  
50
14219 
* NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet grønt linjestempel "27.JAN 1927" på Svar-tjenestekort stemplet grønt "Oslo P.P." sendt til Postkontorets pakkeavdeling.  
400
15774 
* "Hagavik 7.2.45" på kvittering for betalt postanvisning sendt til Bergen.  
50
144 
* "Arendal 12.1.50" på kvittering for innlevert verdibrev. (Blankett 75 a).  
50
30628 
* NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Bergen 12.11.52" tekst "VI Banker på - Flyktningehjelpen 1952" på konvolutt sendt til Ytre Arna. Påsatt Postverkets Bl. 25 "Underrett Deres forbinfelser om Deres rette postadresse".  
100
21967 
* "Oslo Bko. 3.1.58" på rekommandert postsak sendt luftpost til New York, Usa.  
100
19213 
* NK 644 og 814 - 5.00 kr Olav ståltykk og 1.00 kr Byggverk II = 600 øre - stemplet "Evenskjer 7.1.84" på regning for utlevert portosending sendt til Evenskjer.  
50
19540 
* NK 977 - 4.00 kr El-forsyning stemplet "Evenskjer 15.11.85" på regning for utlevert portosending sendt til Evenskjer.  
50