Nettbutikk - Diverse Brev
Til innhold nettbutikk
   
Viderebefordret rederipost
   
29752 
* NK 390 og 394(2) - 15 øre Posthorn 1950 og 25 øre Haakon = 65 øre - maskinstemplet "Bergen 21.3.56" tekst "19. Vestlandske Bondestemna 19-23 Mars" på konvolutt sendt til Oslo. Vidersesendt til Antwerpen, Belgia.  
100
27771 
* NK 392 og 460 - 20 øre Posthorn 1950 og 45 øre Olav = 65 øre - stemplet "Bergen 19.12.58" på konvolutt sendt til Bergen. REderiet har satt på 2 stk. NK 434 som er stemplet "Bergen Bureau D'Echange 29.XII.58".  
150
8260 
* NK 432(2) - vannrett par 35 øre Haakon som tilleggsporto stemplet "Risør 6.2.60" på konvolutt sendt Tyskland og videresendt til U.S.A.  
300
29764 
* NK 432(2) - 35 øre Haakon maskinstemplet "Bergen 30.8.56" tekst "Festningsplassen 7-23 Sept." på konvolutt sendt til Oslo. Videresendt til Antwerpen, Belgia.  
50
29759 
* NK 435 - 65 øre Haakon maskinstemplet "Bergen 16.10.56" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Oslo. Videresendt til Rotterdam, Nederland.  
50
24587 
* NK 453 - 25 øre Olav stemplet "Oslo 26.11.1960" på postkort sendt til Oslo. Her er kortet påsemplet 50 øre frankeringsavtrykk og videresend til Emmastad, Curacao.  
75
29182 
* NK 454(2) og 510(2) - 25 øre Olav og 1.00 kr Skogadministrasjon = 250 øre - stemplet "Bergen 9.8.63" på konvolutt sendt til Curacao. Ankomst-stemplet på baksiden.  
200
25531 
* NK 460(2) og 481(2) - 45 øre Olav og 45 øre Videnskapsselskap = 180 øre - stemplet "Bergen 3.5.60" på rekommandert konvolutt sendt til England. Påstemplet "Posted out of course I.S." i ramme. Rek-etikett fra London I.S.  
300
28794 
* NK 480 - 90 øre Blomster stemplet "Bergen 18.12.60" på konvolutt sendt til Le Havre,Frankrike.  
400
22008 
* NK 520(2) - 35 øre Båtmannsknop stemplet "Kristiansand S. 7.12.65" på postkort sendt til Kristiansand S. Påsatt frankeringsavtrykk 55 øre og viderebefordret.  
150
22063 
* NK 520(2) og 521 - 35 øre Båtmannsknop og 40 øre Helleristning = 110 øre - stemplet "Kristiansand S. 6.12.65" på postkort sendt til Kristiansand S. Påsatt frankeringsavtrykk 15 øre og viderebefordret.  
200
14416 
* Lustpostkonvolutt sendt fra Brasil til Oslo. Påsatt NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Oslo-Vika 3.7.68" og sendt til Santos, Brasil.  
400
27825 
* NK 522, 529 og 536 - 50 øre Båtmannsknop, 90 øre Helleristning og 50 øre Nord-Norge = 190 øre - stemplet "Bergen 17.6.63" på konvolutt sendt luftpost til Cristobal, Panama.  
100
1103 
* NK 592(3) - 60 øre Johanne Dybwad stemplet "Oslo Br. 22.8.67" på luftpostkonvolutt sendt Oslo hvor det er påført 50 øre frankeringsavtrykk og videresendt til Yokohama, Kina.  
75
29132 
* Rødt frankeringsavrtykk 50 øre på postkort sendt fra Spania i februar 1968 til Oslo. Kortet er påstemplet "For å unngå forsinkelser, er tilleggsfarnkering foretatt av rederiet..." i ramme.  
200
22084 
* NK 629 - 90 øre Johan Hjort stemplet "Kristiansand S. 12.6.69" på postkort sendt til Kristiansand S. Påsatt frankeringsavtrykk 35 øre og viderebefordret.  
200
22115 
* NK 629 - 90 øre Johan Hjort stemplet "Kristiansand S. 12.6.69" på postkort sendt til Kristiansand S. Påsatt frankeringsavtrykk 35 øre og viderebefordret.  
200
22164 
* NK 653 - 70 øre Frigjøring stemplet "Kristiansand S. 3.12.1970" på postkort sendt til Sandefjord. Påsatt frankeringsavtrykk 15 øre og viderebefordret.  
150
21663 
* NK 832 - 1.25 kr Hardingfele stemplet "Bergen 23.10.78" på konvolutt sendt til Høvik. Påstemplet frankeringsavtrykk 205 øre og videresendt til Oslo.  
150