Nettbutikk - Porto og Returmerker
Til innhold nettbutikk
   
Portobelagte innenlandsbrev
   
17938 
* PM 1 og 9 - 1 øre Central at betale og 4 øre Knudsen at betale = 5 øre - stemplet "Bergen 30.8.09" på ufrankert postkort sendt lokalt.  
200
24538 
" PM 1(4) og 3(2) - 1 og 10 øre Central at betale = 24 øre - stemplet "Egersund 11.II.90" på brevbakside.  
500
10785 
* PM 2 og 4(6) - 4 og 20 øre Central at betale = 124 øre - stemplet "Sogndal i Dalane 30.III.95" på baksiden av ufrankert bankobrev sendt fra Bergen. En 20-øre er defekt.  
1.000
23969 
* PM 6 - 20 øre Central at betale - stemplet "Risør 29.V.01" på baksiden av konvolutt frankert med 2 stk. NK 76 sendt fra Kristiania.  
600
24556 
* PM 9, 12 og 17(6) - 4 og 20 øre Knudsen at betale samt 200 øre Knudsen å betale = 1224 øre - stemplet "Bergen 11 V 25" på portokupong.  
5.000
4753 
* PM 10 - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Indre Arne 31.III.17" på postkort sendt ufrankert fra Kristiania.  
125
9253 
* PM 10 - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Trondhjem 18.9.1911" på ufrankert postkort sendt fra Tvedestrand.  
100
19589 
* PM 10(2) - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Hufteren 11.II.02" på baksiden av konvolutt sendt fra Bergen.  
150
23954 
* PM 10 - 10 øre Knudsen at betale - stemplet "Bergen 2.VIII.22" på postkort frankert med NK 120 sendt fra Geilo.  
110
23959 
* PM 10(2) - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Spillum i Namdalen 1.X.15" på baksiden av ufrankert konvolutt sendt fra Bergen.  
250
23964 
* PM 10(3), 12 og 104(2) - 10 og 20 øre Knudsen at betale = 50 øre - stemplet "Stabæk 11.IV.19" på følgebrev frankert med 2 stk. NK 104 sendt til Geilo. Returnert og portobelagt på Stabæk.  
350
24773 
* PM 10(10), 11(2) og 15(2) - 10 og 15 øre Knudsen at betale samt 40 øre Knudsen å betale = 210 øre - stemplet "Oslo-Grünerløkken 10.II.25" på baksiden av Duplikat-følgebrev.  
1.500
15174 
* PM 12(2) - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Smedstua 1.X.24" på baksiden av konvolutt forsøkt sendt portofritt fra Nes på Hedmark.  
350
15344 
* PM 12(3) - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Hufteren 12.II.25" på konvolutt forsøkt sendt portofritt fra Rostøy.  
800
15472 
* PM 12(2) - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Hosteland 3.III.25" på baksiden av konvolutt forsøkt sendt portofritt fra Risnes.  
400
15617 
* PM 12(2) - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Moss 26.III.25" på baksiden av konvolutt frankert med NK 127 sendt via Kristiania fra Fredrikshald.  
300
19294 
* PM 12 - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Yset 18.V.99" på baksiden av konvolutt stemplet "Randsfjordb. Posteksp. II A" sendt ufrankert til Kvikne.  
500
5477 
* "Christiania 14.X.78" på ufrankert helbrev sendt til Elverum. Påtegnet portotall "20" med blåblyant.  
2.000
3334 
* "Christianssund 6.3.1879" på ufrankert helbrev sendt til Tønsberg. Påtegnet portotall "20".  
500
5559 
* "Christiania 9.XII.82" på ufrankert bankobrev sendt til Holmestrand.  
200
5546 
* "Christiania 24.V.84" på ufrankert bankobrev sendt til Stange. Påtegnet portotall "40".  
200
2698 
* Svart "Christiania 8.VI.88" på helbrev forsøkt sendt potofritt til Laurvig. Påtegnet portotall "30" med blåblyant.  
200
2731 
* "Christiania 3.II.89" på ufrankert konvolutt sendt til Skouger. Påtegnet postotall "20" med blåblyant.  
150
14373 
* BK 55II - 3 øre oransje (NK 75) brevkort stemplet "Kristiania 22.5.07" sendt til Lysaker. Her er det satt i porto med 4 øre (PM 9) som er stemplet "Lysaker 23.V.07".  
150
15488 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget - stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 4.VIII.03" på konvolutt sendt til Kaupanger. Portobelagt med 20 øre som er betalt med 2 stk. PM 10.  
250
23056 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Fredrikshald 20.IV.00" på konvolutt sendt til Christiania. Portobelagt med PM 12 - 20 øre "at Betale" (fra første trykning) på baksiden.  
150
20248 
* NK 96 og 143 - 1 øre Posthorn 1909 og 15 øre Løve II = 16 øre - stemplet "T" og "Oslo 9.10.34" på brevkort frankert med NK 119 sendt fra Porsgrunn.  
100
5022 
* NK 98 - 3 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 14.XI.05" på postkort sendt til Fjøsanger. Portobelagt med 4 øre som er betalt med PM 9 - 4 øre Knudsen at betale.  
100
20448 
* NK 99, 1 og 110 - 5 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 105 øre - stemplet "Kristiania 26 VIII 19" på postoppkrav følgebrev sendt til Stabæk. Portobelagt med 80 øre (Bl. br. 85).  
200
21010 
* NK 102(3) og 103(2) - 15 og 20 øre Posthorn 1909 = 85 øre - stemplet "Kristiania 26 VIII 19" på postoppkrav følgebrev sendt via Moelven til Stabæk. Portobelagt med 50 øre (Bl. nr. 85).  
200
23960 
* NK 103 og 108 - 20 og 50 øre Posthorn 1909 = 70 øre - stemplet "Bergen 14 VI 19" på følgebrev sendt via Kristiania til Stabæk. Portobelagt med 50 øre. (Bl. nr. 85).  
125
17778 
* NK 104(5) - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Elverum 22.III.19" på følgebrev sendt til Mjøndalen. Omaressert og portobelagt med 80 øre. (Bl. nr. 85). Inklipp i høyre side gjennom nest nederste stempel.  
100
20465 
* NK 104 og 105(2) - 25 og 30 øre Posthorn 1909 = 85 øre - stemplet "Kristiania 9 IX 19" på postoppkrav følgebrev sendt via Bergsfjord til Stabæk. Portobelagt med 50 øre (Bl. nr. 85).  
175
21038 
* NK 104 og 109 - 25 og 60 øre Posthorn 1909 = 85 øre - stemplet "Kristiania 9.XI.18" på postoppkrav følgebrev sendt til Mandal. Returnert og portobelagt med 50 øre (Bl. nr. 85).  
150
20663 
* NK 105 og 108 - 30 og 50 øre Posthorn 1909 = 80 øre - stemplet "Kristiania 10.XI.19" på følgebrev sendt til Stabæk. Portobelagt med 80 øre (Bl .nr. 85).  
150
17720 
* NK 107(2) - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 13.XI.10" på følgebrev sendt til Gardermoen. Omadressert og portobelagt med 80 øre (Bl. nr. 85). Spikerhull.  
150
18029 
* NK 107(2) - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 12.III.19" på følgebrev sendt via Hvalstad til Stabæk. Portobelagt med 80 øre. (Bl nr. 85).  
150
4861 
* NK 108 og 122 - 50 øre Posthorn 1909 og 20 øre Posthorn 1920 = 70 øre - stemplet "Kristiania 25.I.22" på følgebrev sendt til Sandvika. Omnadressert til Stabæk. Portobelsgt med 70 øre (Bl. nr 85).  
150
11205 
* NK 108, og 109 - 50 og 60 øre Posthorn 1909 = 110 øre - stemplet "Notodden 27.XII.23" på følgebrev sendt til Lilleaker. Følgebrevet er påsatt portoetikett BL.85 og satt i porto med 110 øre.  
2.000
20826 
* NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 27.XI.19" på følgebrev sendt til Stabæk. Portobelagt med 50 øre (Bl. nr. 85).  
150
21036 
* NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 21 XII 13" på følgebrev sendt via Høvik til Stabæk. Portobelagt med 50 øre (Bl. nr. 85).  
150
21040 
* NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Skien 22.VII.20" på følgebrev sendt via Tønsberg og Sandefjord til Stabæk. Portobelagt med 100 øre (Bl. nr. 85).  
150
23963 
* NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania H 19.V.19" på følgebrev sendt via Sandviken til Stabæk. Portobelagt med 50 øre (Bl. nr. 85).  
150
20762 
* NK 109(3) - 60 øre Posthorn 1909 stemplet "Fredrikshald 29.VII.19" på følgebrev sendt til Stabæk. Portobelagt med 180 øre (Bl. nr. 85).  
300
15447 
* NK 109II og 123 - 60 øre Posthorn 1909 og 25 øre Posthorn 1920 = 85 øre - stemplet "Voss 20.X.21" på følgebrev sendt til Asker. Påsatt potroetikett nr. 85 på forsiden og 2 stk. NK 106 på baksiden.  
350
21058 
* Svart "Trondhjem 13.III.20" på følgebrev sendt til Stabæk. Returnert og portobelsgt med 80 øre (Bl. nr. 85).  
300
14429 
* NK 118 og 127 - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve I = 25 øre - stemplet "Sandnes 5.IX.25" på konvolutt sendt til Nedstrand. Portobelagt med 20 øre som er betalt med 2 stk. PM 14.  
400
17596 
* NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo 24.II.36" på konvolutt sendt til Lysaker. 4 øre straffeporto betalt med 2 stk. NK 97 på baksiden.  
150
8477 
* NK 125 - 40 øre Posthorn 1920 brukt som portomerker - stemplet "Oslo-Gr¡nerløkken 5.II.27" på baksiden av konvolutt frankert med NK 144 sendt til Oslo.  
150
15669 
* NK 125 - 40 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo-Grünerløkken 13.VI.27" på baksiden av ufrankert konvolutt sendt fra Oslo.  
100
2579 
* NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Oslo 24.X.25" på konvolutt sendt lokalt. Portobelagt med 40 øre som er betalt med 2 stk. NK 127 på baksiden.  
150
2018 
* NK 138(2) - 15 øre Svalbard stemplet "T" på duplikat-følgebrev stemplet "Bergen 6.XII.27" som betaling for lageropplag. Fingerbølstemplet "Bergen P.P. 7.XII.27" på baksiden.  
700
5584 
* NK 141 - 10 øre Løve II - stemplet "Horten 4.XII.31" på baksiden av konvolutt frankert med NK 178 sendt fra Tønsberg.  
100
9473 
* NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Oslo Br. 12.1.37" på konvolutt sendt til Oslo. Konvolutten er ufullstendig adressert og er behandlet "Oslo postkontor avd. for ubesørget post". Se bilder.  
250
10626 
* NK 141 og 161 - 10 øre Løve II og 20 øre Ibsen = 30 øre - stemplet "Bergensbanens Posteksp. F 26.V.28" på konvolutt sendt til Oslo. Portobelagt med 20 øre som er betalt med NK 161 stemplet "T".  
60
19421 
* NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Oslo 22.XII.30" på postkort sendt til Nordstrand. Satt i porto med NK 141 stemplet "T".  
100
20433 
* NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Oslo 8.7.27" på konvolutt sendt til Lysaker. Straffeporto 20 øre betalt med 2 stk. NK 141 på baksiden.  
150
1001 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "T" sidestemplet "Oslo 25.VI.29" på baksiden av litt stor konvolutt sendt ufrankert til Akershus Landsfengsel.  
300
22029 
* NK 160(2) - 15 øre Ibsen stemplet "Oslo Br.I 28.II.30" på konvolutt sendt til Trondhjem. Portobelagt med 20 øre betalt med NK 145 stemplet "T".  
100
15827 
* NK 174 - 20 øre Abel stemplet "Bergensbanens Posteksp. G 17.IX.29" på konvolutt sendt til Oslo. Straffeporto 40 øre er betalt med NK 168.  
100
1116 
* NK 178 - 15 øre Hellig Olav stemplet "Oslo Br. 10.II.31" på konvolutt sendt til Verdal. Portobelagt med 10 øre som er betalt med NK 141 stemplet "T" på baksiden av konvolutten.  
70
19756 
* NK 200 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 28.12.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Vestre Aker. Portobelagt med 4 øre som er betalt med 2 stk. NK 198. Konvolutten er sprettet opp for montering.  
50
4256 
* NK 202 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br II 1.9.38" på baksiden av liten konvolutt frankert med NK 202 omadressert til Trondheim.  
100
15446 
* NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Nordbø på Karmøy 31.X.40" på konvolutt sendt til Hinderåvåg. Portobelagt med 40 øre - betalt med 2 stk. NK 221 som er stemplet "T".  
70
8985 
* NK 242(4) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Stavanger Bud T 10.7.50" på baksiden av underfrankert konvolutt sendt fra Sandnes.  
70
12516 
* NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Fredrikstad 19.7.49" på konvolutt sendt til Oslo. Satt i porto med NK 248 stemplet "T" på baksiden.  
150
5286 
* NK 254 og 277 - 15 øre Hålogaland og 5 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 10.VI.1942" på konvolutt sendt til Bergen. Portobelagt med 40 øre betalt med NK 242 og 248.  
400
18228 
* NK 284(2) - 30 øre V-merke - stemplet "Onsøy 21.8.41" på følgebrev sendt til Fredrikstad. Returporto betalt med 5 stk. 12 øre Posthorn.  
450
10539 
* NK 309 - halvert 20 øre Postforening på konvolutt stemplet "Oslo Br.III 8.9.43" sendt lokalt. Halveringen er underkjent og brevet satt i porto med 20 øre som er betalt med NK 246 på baksiden.  
150
534 
* NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Oslo 19.7.50" på konvolutt sendt til Berger i Vestfold. Portobelagt med 50 øre spme er betalt med NK 251.  
125
27204 
* NK 366 - 50 øre Postjubileum stemplet "T" og "Oslo Bd. 12.1.48" på baksiden av ufrankert konvolutt sendt fra Harstad.  
100
15443 
* "Haugesund 26.2.51" på ufrankert konvolutt sendt til Hinderåvåg. Portobelagt med 50 øre (BL.90).  
40
13163 
* NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Nordstrand 13.II.53" på postkort sendt til Oslo. Portobelagt med 10 øre ved frankeringsavtrykk.  
80
5920 
* NK 402 - 60 øre Haakon stemplet "Bergen T. 4.5.55" på baksiden av konvolutt frankert med NK 396 sendt fra Ålesund.  
50
15494 
* NK 396(2) - 30 øre Haakon stemplet "Høyanger 2.4.52" som betaling for ufrankert konvolutt sendt fra Førde.  
75
21031 
* NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Stavanger 16.2.55" på konvolutt sendt til Bergen. Straffeporto 60 øre betalt med NK 402 på baksiden.  
50
25316 
* NK 396(2) - 30 øre Haakon stemplet "Bergen 21.4.55" på baksiden av konvolutt frankert med NK 396 sendt fra Haugesund.  
50
19707 
* "Oslo Br. 12.10.54" på ufrankert konvolutt sendt lokalt. Satt i porto med 60 øre som er betalt med frankeringsavtrykk på baksiden.  
100
25315 
* NK 468 - 90 øre Olav - stemplet "Bergen 21.4.60" på baksiden av konvolutt frankert med NK 460 sendt fra Haugesund.  
50
21046 
* NK 487 - 45 øre Skip - stemplet "Oslo-Majorstua 20.12.1960" på konvolutt sendt til Bergen. Straffeporto 90 øre betalt med NK 490 på baksiden.  
50
21049 
* "Hammerfest 29.1.81" på ufrankert konvolutt sendt til Bergen. Portobelagt med 250 øre (Bl. 90 500 000. 3-77. Sem).  
15