Nettbutikk - Feltpost
Til innhold nettbutikk
   
Feltpost - frimerker
   
13799 
* BK 70 - 10 øre karmin (NK 100) brevkort stemplet "Feltpostkontoret Gardermoen 20.VII.20" sendt til Kristiania.  
75
5752 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Feltpostkontor No 18 31.VII.08" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Omadressert.  
200
17755 
* NK 77I - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Feltpostkontor No 1 25.VII.98" på konvolutt sendt til Tomter.  
80
13770 
* NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Gardermoen 11.IX.17" på konvolutt sendt til Bergen.  
70
13772 
* NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Ulven 5.V.14" på postkort sendt til Bergen. Svak loddrett brekk.  
40
13775 
* NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Ulven 24.V.10" på postkort sendt til Bergen.  
50
13789 
* NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Ulven 25.V.10" på postkort sendt til Bergen.  
125
13773 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Gardermoen 22.VII.17" på konvolutt sendt til Solheimsviken.  
75
13788 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Ulven 22.III.17" på konvolutt sendt til Bergen.  
30
13790 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Ulven 18.III.17" på konvolutt sendt til Bergen.  
30
13791 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Gardermoen 3.X.17" på konvolutt sendt til Solheimsviken.  
125
8497 
* NK 102b - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Otta ?.II.20" på konvolutt sendt til Dovre.  
250
5264 
* NK 142(2) - 14 øre Løve II stemplet "Feltpostkontor No 1 19.VI.35" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
2117 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Feltpostkontoret Værnes 20.VI.33" på konvolutt sendt til Trondheim.  
70
21842 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Feltpostkontor No 1 12.VII.33" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
21846 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Feltpostkontor No 1 10.VI.36" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
16174 
* NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Feltpostkontoret Gardermoen 8.VIII.39" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
75
11302 
* NK 218 - 20 øre Turistmerke stemplet "Feltpostkontoret Gardermoen 24.VIII.38" på konvolutt sendt til Dovre.  
100
19259 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Feltpostkontor Nr 1 24.3.53" på sensurert konvolutt sendt til Wien, Østerrike.  
200
15132 
* Londonserien (10 til 60 øre) stemplet svart "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til Skottland.  
400
630 
* NK 331/338 - Londonserien = 187 øre - stemplet "Postkontoret N.L. Stockholm 17.5.45" på sensurert konvolutt sendt til Oslo.  
300
15383 
* NK 331/338 - Londonserien = 187 øre - stemplet "Postkontoret N.L. Stockholm 17.5.45" på sensurert konvolutt påstemplet blått "Feltpost Nr 634" sendt til Sverige.  
500
5339 
* NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
200
19257 
* Londonserien (10 til 60 øre) = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
250
24087 
* NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt.  
200
25353 
* NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
200
26558 
* NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
125
29127 
* NK 333/338 - Londonserien (10-60 øre) = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til Skottland.  
200
4581 
* NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Feltpostkontor No 1 20.1.49" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
13781 
* NK 354 og 375 - 25 øre Løve 1946 og 25 øre Løveprovisorie = 50 øre - stemplet "Evjemoen Feltpost 14.VI.49" på konvolutt sendt til Ullevål Hageby.  
200
14952 
* NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Tyskland-Oslo 4.12.48" på konvolutt sendt til Sverige.  
300
11701 
* NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Feltpostkontor No 1 15.XI.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
11979 
* NK 370 - 25 øre Petter Dass stemplet "Norsk Feltpostkontor Tyskland-Oslo 4.8.47" på konvolutt sendt til Vollebekk.  
75
16334 
* NK 388 og 405 - 10 øre Posthorn 1950 og 45 øre Garborg = 55 øre - stemplet "Porsangmoen 20.12.52" på konvolutt sendt til Usa.  
100
2704 
* NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Soma Feltpost 17.11.55" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
13787 
* NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Evjemoen Feltpost 5.IX.53" på konvolutt sendt til Nesttun.  
65
26036 
* NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Helgelandsmoen Feltpoståpneri 22.1.54" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
29072 
* NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Soma Feltpost 13.3.54" på konvolutt sendt til Godvik.  
150
29122 
* NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Soma Feltpost 20.5.54" på konvolutt sendt til Godvik.  
100
29128 
* NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Soma Feltpost 8.3.54" på konvolutt sendt til Godvik.  
150
4199 
* NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Feltpostkontor Nr 1 23.2.56" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
13188 
* NK 618 og 653 - 10 øre Posthorn ståltrykk og 70 øre Frigjøring = 80 øre - stemplet "Feltpost 52 23.9.78" på konvolutt sendt til Stavanger.  
50
31703 
* NK 618(4) og 808 - 10 og 60 øre Posthorn ståltrykk = 100 øre - stemplet "Feltpost 34 20.10.78" på konvolutt sendt til Stavanger.  
60
20251 
* NK 811 - 90 øre Posthorn ståltrykk stemplet "Feltpost 42 15.8.78" på konvolutt sendt til Stavanger.  
50
25517 
* NK 883 - 1.50 kr Melkeprodusenter stemplet "Fn-Bataljonen 24.3.81" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
13792 
* NK 903 - 1.75 kr Byggverk IV stemplet "Feltpost 52 26.3.82" på uadressert konvolutt.  
30