Nettbutikk - Luftpost
Til innhold nettbutikk
   
Bruksbrev
   
4092 
* NK 110IIb og 118 - 1.00 kr Haakon 1910 og 5 øre Posthorn 1920 = 105 øre - stemplet "Oslo P.n. 2.I.36" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Glasgow, Skottland.  
450
13117 
* NK 110IIb - 1.00 kr Haakon 1910 stemplet "Oslo Br II 21.VI.30" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Berlin, Tyskland.  
350
8659 
* NK 118(3) og 148 - 5 øre Posthorn 1920 og 30 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 28.9.36" på konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
100
13416 
* NK 118 og 152 - 5 øre Posthorn 1920 og 40 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 17.8.35" på konvolutt sendt luftpost til England.  
75
22254 
* NK 118(3), 141 og 143 - 5 øre Posthorn 1920 samt 10 og 15 øre Løve II = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 16.X.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
150
22291 
* NK 118, 141(3) og 178 - 5 øre Posthorn 1920, 10 øre Løve II og 15 øre Hellig Olav = 50 øre - stemplet "Oslo-Homansby 26.1.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
150
25536 
* NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo Br. 24.11.36" på reklamekonvolutt fra avisen "Tidens Tegn" sendt til Oslo.  
200
29274 
* NK 118, 141 og 148 - 5 øre Posthorn 1920 samt 10 og 30 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 28.V.32" på konvolutt sendt luftpost til Tyskland. Påstemplet rødt "Mit Luftpost Befördert Hamburg-Fuhlsbüttel Flughafen".  
200
16483 
* NK 126 - 10 øre Løve I stemplet "Oslo Br. 26.V.26" på konvolutt sendt til Tyskland. Konvolutten har logo "Norsk Luftseiladsforening 1909".  
300
10123 
* NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Bergen 2.XI.23" på reklamekonvolutt fra Thor Solberg sendt til Norheimsund.  
50
21895 
* NK 141 og 178(2) - 10 øre Løve II og 15 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo-Homansby 16.III.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
21914 
* NK 141 og 175(2) - 10 øre Løve II og 30 øre Abel = 70 øre - stemplet "Oslo Br. 2.V.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
21918 
* NK 141 og 175 - 10 øre Løve II og 30 øre Abel = 40 øre - stemplet "Oslo-Solli 5.VI.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
22025 
* NK 141 og 180 - 10 øre Løve II og 30 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 17.VII.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
22077 
* NK 141 og 143(2) - 10 og 15 øre Løve II = 40 øre - stemplet "Oslo-Homansby 22.IX.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22127 
* NK 141(4) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo Br II 20.III.32" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22141 
* NK 141(4) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo Br. 19.III.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22155 
* NK 141(4) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 20.V.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22173 
* NK 141, 145 og 177 - 10 og 20 øre Løve II samt 10 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo-Homansby 13.I.31" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
22177 
* NK 141, 160 og 178 - 10 øre Løve II, 15 øre Ibsen og 15 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 12.V.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22185 
* NK 141 og 154 - 10 og 60 øre Løve II = 70 øre - stemplet "Oslo-Homansby 20.X.31" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
150
22211 
* NK 141(4) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 9.I.31" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
14331 
* NK 143, 145, 194 og 196 - 15 og 20 øre Løve II samt 15 og 30 øre Nansen I = 80 øre - stemplet "Oslo Br II 11.9.36" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
350
17619 
* NK 143 og 188 - 15 øre Løve II og 30 øre Bjørnson = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 21.6.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Sveits. Påstemplet rødt "Mit Lufpost Befordert Berlin".  
300
21950 
* NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo Br.i 3.X.29" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22035 
* NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 30.XI.31" på konvolutt sendt lftpost til Ramsgate, England.  
100
22188 
* NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Tønsberg 11.VII.32" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22242 
* NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 12.XII.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
20058 
* NK 148 og 190 - 30 øre Løve II og 15 øre Holberg = 45 øre - stemplet "Oslo Br.I 24.10.35" på konvolutt sendt luftpost til Wien, Østerrike.  
150
22147 
* NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Oslo-Solli 23.III.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22251 
* NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 5.XII.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22405 
* NK 155I - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Oslo Br. 13.2.33" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Nederland.  
200
22814 
* NK 155I - 45 øre Luftpost stemplet "Bergen 16.X.33" (stempelet er feilstilt) på konvolutt sendt til luftpost Hamburg, Tyskland.  
150
29273 
* NK 155I - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo-Elisenberg 10.IX.27" på konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland. Påstemplet rødt "Mit Luftpost Befördert Luftpostamt Berlib L.2.".  
300
29275 
* NK 155I - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br. 29.V.29" på konvolutt sendt lufpost til England. Konvolutten er påskrevet "Natflyverue ove Oslo-Malmö".  
250
2975 
* NK 155II - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br.II 10.1.37" på luftpostkonvolutt sendt via Paris til Lisboa, Portugal.  
250
3518 
* NK 155II - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Oslo Br. 17.6.35" tekst "Riksmessen i Trondheim 1935" på konvolutt sendt luftpost til England.  
120
11043 
* NK 155II - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br. 28.8.35" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
150
11301 
* NK 155II - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Oslo Br. 25.5.35" tekst "Riksmessen i Trondheim 1935" på konvolutt sendt til England.  
200
15126 
* NK 155II - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br. 22.9.36" på konvolutt sendt luftpost til Praha, Tsjekkoslovakia.  
200
17560 
* NK 155II - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br. 2.6.36" på konvolutt sendt luftpost til Glasgow, Skottland.  
250
3410 
* NK 175 - 30 øre Abel stemplet "Oslo Br. 14.V.30" på luftpostkonvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
22001 
* NK 179(2) - 20 øre Hellig Olav stemplet "Tønsberg 10.VII.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
21874 
* NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Oslo-Homansby 12.VI.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
8598 
* NK 200, 202 og 207 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 og 30 øre Løve dyptrykk = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 28.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
26929 
* NK 205, 215 og 216 - 20 øre Løve dyptrykk samt 2.00 og 5.00 kr Haakon 1937 = 720 øre - stemplet "Oslo 9.1.40" på luftpostkonvolutt sendt til Buenos Aires, Argentina. Det er uvanlig å finne disse kronemerkene på bruksbrev.  
3.500
16162 
* NK 212 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br. 4.8.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
80
8559 
* NK 222 og 351 - 30 øre Turistmerke og 1.50 kr Haakon 1946 = 180 øre - stemplet "Oslo Br. 11.6.46" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
100
13183 
* NK 222 og 330 - 30 øre Turistmerke og 1.50 kr Hertugkrone = 180 øre - maskinstemplet "Bergen 26.3.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på konvolutt sendt luftpost til U.S.A.  
200
4019 
* NK 225, 226(2), 227(2) og 228(2) - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 140 øre - stemplet "Bergen Br. 3.8.39" på luftpostkonvolutt sendt via New York til San Francisco, U.S.A.  
600
57 
* NK 229 og 247 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 25 øre Løve dyptrykk = 125 øre - maskinstemplet "Oslo 5.4.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på luftpostkonvolutt sendt til Hawaii.  
100
8456 
* NK 229 og 250(2) - 1.00 kr Kronemerke Løve og 40 øre Løve dyptrykk = 180 øre - stemplet "Lysaker 10.9.45" på konvolutt sendt lustpost til Usa.  
120
8593 
* NK 229, 251 og 348 - 1.00 kr Kronemerke Løve, 50 øre Løve dyptrykk og 30 øre Nasjonalhjelpen = 180 øre - stemplet "Oslo Br. 27.8.46" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
90
10363 
* NK 229 og 240 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 5 øre Posthorn dyptrykk = 105 øre - stemplet "Oslo Br. 4.10.45" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
75
17419 
* NK 229, 242, 246 og 247 - 1.00 kr Kronemerke Løve samt 10, 20 og 25 øre Løve dyptrykk = 155 øre - stemplet "Oslo-St.Hanshaugen 7.XII.45" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
140
20717 
* NK 229 og 331 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 5 øre London = 105 øre - stemplet "Åmli 16.XI.45" på luftpostkonvolutt sendt til Washington, Usa.  
150
22812 
* NK 238, 239, 371, 378, 381 og 382 - blandingsfrankatur = 135 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 30.XII.49" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
200
8256 
* NK 240 og 246(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Bergen 27.11.45" på konvolutt sendt luftpost til Belgia.  
50
8553 
* NK 240 og 376(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 45 øre Løveprovisorie = 95 øre - stemplet "Helgeroa 14.12.50" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
125
10011 
* NK 240 og 401(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 55 øre Haakon = 115 øre - stemplet "Stavanger 27.12.52" på konvolutt sendt luftpost til Israel.  
100
10111 
* NK 240 og 401(3) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 55 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Oslo Br. 8.9.52" på konvolutt sendt luftpost til Israel.  
100
10364 
* NK 240, 399 og 403 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 50 og 80 øre Haakon = 135 øre - stemplet "Oslo Br. 22.11.57" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
70
11041 
* NK 240, 399 og 403 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 50 og 80 øre Haakon = 135 øre - stemplet "Lysaker 4.1.58" på konvolutt sendt til Usa.  
70
11050 
* NK 240, og 242(10) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 105 øre - stemplet "Oslo Br. 18.9.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
125
16300 
* NK 240, 249 og 393(6) - 5 øre Posthorn dyptrykk, 35 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 190 øre - stemplet "Moss 15.12.51" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
150
17086 
* NK 240, 245(2) og 393 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 60 øre - maskinstemplet "Bergen 19.2.51" tekst "I.o.g.t. En Folkebevegelse 1851-1951" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17092 
* NK 240, 242, 341 og 354 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 10 øre Løve dyptrykk, 20 øre Wergeland og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 18.1.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17094 
* NK 240(2) og 354(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 6.2.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
25772 
* NK 240(2) og 418(3) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 30 øre Kirkejubileum = 100 øre - stemplet "Bergen 9.11.53" på luftpostkonvolutt sendt til U.S.A.  
150
8079 
* NK 242, 250(2) og 350 - 10 og 40 øre Løve dyptrykk samt 1.00 kr Haakon 1946 = 190 øre - stemplet "Trondheim 6.10.48" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
125
11715 
* NK 242(2) og 253 - 10 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 65 øre - stemplet "Oslo Br. 19.12.46" på konvolutt sendt til Sveits. Oblat "Til kamp mot kreften" på baksiden.  
90
12449 
* NK 242 og 330 - 10 øre Løve dyptrykk og 1.50 kr Hertugkrone = 160 øre - stemplet "Stavanger 29.VI.45" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Usa.  
350
16087 
* NK 242, 346 og 348(3) - 10 øre Løve dyptrykk samt 15 og 30 øre Nasjonalhjelpen = 115 øre - stemplet "Simensbråten 28.10.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
250
16331 
* NK 242 og 248(4) - enkel 10 øre og fireblokk 30 øre Løve dyptrykk = 130 øre - stemplet "Oslo Br.i 4.7.46" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Danmark. Ett merke i blokken mangler et hjørne.  
150
17089 
* NK 242 og 393(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 60 øre - maskinstemplet "Bergen 14.3.51" tekst "Gaver Til Radiumhospitalet Er Skattefrie" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17090 
* NK 242 og 354(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 12.2.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17091 
* NK 242 og 354(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 11.1.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17093 
* NK 242 og 354(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 25.1.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17096 
* NK 242 og 354(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 21.12.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17102 
* NK 242, 245(2) og 354 - 10 og 15 øre Løve dyptrykk samt 25 øre Løve 1946 = 65 øre - stemplet "Bergen 26.10.50" på luftpostkonvolutt sendt til Rotterdam, Nederland.  
50
17104 
* NK 242 og 393(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 60 øre - maskinstemplet "Bergen 21.1.51" tekst "Gaver Til Radiumhospitalet Er Skattefrie" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17106 
* NK 242 og 393(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 60 øre - stemplet "Bergen 27.4.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17107 
* NK 242(2), 246(2) og 331 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk samt 5 øre London = 65 øre - stemplet "Bergen 19.10.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17111 
* NK 242(2) og 382 - 10 øre Løve dyptrykk og 40 øre U.P.U. = 60 øre - stemplet "Bergen 25.9.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
75
17813 
* NK 242, 350, 356 og 366 - 10 øre Løve dyptrykk, 1.00 kr Haakon 1946, 40 øre Løve 1946 og 50 øre Postjubileum = 200 øre - stemplet "Bergen 20.8.48" på konvolutt sendt luftpost til New York, Usa.  
100
20090 
* NK 242, 246 og 330 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk samt 1.50 kr Hertugkrone = 180 øre - stemplet "Oslo Br. 26.10.45" på luftpostkonvolutt sendt til U.S.A.  
200
22504 
* NK 242 og 358 - 10 øre Løve dyptrykk og 80 øre Løve 1946 = 90 øre - stemplet "Eidsvoll 23.3.50" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
80
22810 
* NK 242 og 252(2) - 10 og 60 øre Løve dyptrykk = 130 øre - stemplet "Oslo Br. 20.12.50" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
100
17087 
* NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - maskinstemplet "Bergen 16.11.50" tekst "Folketellingsdagen 1.des.1950" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17095 
* NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - stemplet "Bergen 19.12.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17097 
* NK 245 og 376 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Løveprovisorie = 60 øre - stemplet "Bergen 14.12.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17098 
* NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - stemplet "Bergen 7.12.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17099 
* NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - maskinstemplet "Bergen 20.11.50" tekst "Folketellingsdagen 1.des.1950" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17100 
* NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - stemplet "Bergen 20.11.50" på konvolutt sendt til Rotterdam, Nederland.  
50
17101 
* NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - stemplet "Bergen 25.11.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17103 
* NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - stemplet "Bergen 7.5.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17108 
* NK 245, 341 og 354 - 15 øre Løve dyptrykk, 20 øre Wergeland og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 4.9.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
60
17110 
* NK 245 og 385 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Oslo 900 år = 60 øre - maskinstemplet "Bergen 2.10.50" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
75
17113 
* NK 245 og 385 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Oslo 900 år = 60 øre - stemplet "Oslo Br. 14.9.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
75
17117 
* NK 245 og 385 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Oslo 900 år = 60 øre - stemplet "Bergen 5.8.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
75
8550 
* NK 245a og 354 - 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 40 øre - stemplet "Lysaker 3.2.47" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
40
1393 
* NK 246, 336, 381 og 384 - 20 øre Løve dyptrykk, 30 øre London, 25 øre U.P.U. og 25 øre Oslo 900 år = 100 øre - stemplet "Trondheim 11.1.50" på konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
100
11696 
* NK 246 og 252 - 20 og 60 øre Løve dyptrykk = 80 øre - stemplet "Lysaker 6.8.47" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
100
11713 
* NK 246 og 350 - 20 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 120 øre - stemplet "Brandval 28.II.48" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
90
22446 
* NK 246(2) og 350(3) - 20 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 340 øre - stemplet "Oslo 4.8.51" på konvolutt sendt luftpost til Hawaii.  
170
11042 
* NK 248, 252 og 350 - 30 og 60 øre Løve dyptrykk samt 1.00 kr Haakon 1946 = 190 øre - stemplet "Lysaker 20.12.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
100
883 
* NK 249 og 350 - 35 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 135 øre - stemplet "Oslo Br. 18.12.50" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
22593 
* NK 249 og 250(5) - 35 og 40 øre Løve dyptrykk = 235 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 13.5.46" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Washington, Usa.  
200
25528 
* NK 249 og 341 - 35 øre Løve dyptrykk og 20 øre Wergeland = 55 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 22.10.48" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på luftpostkonvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
75
25529 
* NK 249 og 339(2) - 35 øre Løve dyptrykk og 10 øre Wergeland = 55 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 25.10.48" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på luftpostkonvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
75
8454 
* NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 26.3.47" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
40
11053 
* NK 250 og 251(3) - 40 og 50 øre Løve dyptrykk = 190 øre - stemplet "Lysaker 5.10.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
100
18311 
* NK 251 og 356(2) - 50 øre Løve dyptrykk og 40 øre Løve 1946 = 130 øre - stemplet "Oslo-Solli 14.9.50" på luftpostkonvolutt sendt rekommandert til Chicago, Usa.  
150
19280 
* NK 252 og 253 - 60 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 105 øre - stemplet "Fredrikstad 16.VII.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
75
9733 
* NK 253 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br.II 27.2.46" på luftpostkonvolutt sendt til London, England.  
80
9959 
* NK 253 og 338 - 45 øre Luftpost og 60 øre London = 105 øre - stemplet "Oslo Br. 22.4.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
100
10368 
* NK 253 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br. 14.3.46" på konvolutt sendt luftpost til Skottland.  
100
11708 
* NK 253(2) og 350 - 45 øre Luftpost og 1.00 kr Haakon 1946 = 190 øre - stemplet "Trondheim 16.12.46" på konvolutt sendt luftpost til Usa. Omadresert.  
100
12825 
* NK 253 og 357 - 45 øre Luftpost og 55 øre Løve 1946 = 100 øre - stemplet "Oslo Bko. 23.I.47" på rekommandert konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
175
20506 
* NK 330 og 343 - 1.50 kr Hertugkrone og 10 øre Folkemuseum = 160 øre - stemplet "Oslo Br. 4.I.46" på konvolutt sendt luftpost til New York, U.S.A.  
150
11710 
* NK 333, 350 og 358 - 10 øre London, 1.00 kr Haakon 1946 og 80 øre Løve 1946 = 190 øre - stemplet "Voss 21.12.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
200
10366 
* NK 337 og 378(2) - 40 øre London og 40 øre Kielland = 120 øre - stemplet "Oslo Br. 21.7.49" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
150
8509 
* NK 338, 350 og 351(2) - 60 øre London samt 1.00 og 1.50 kr Haakon 1946 = 460 øre - stemplet "Oslo P.n. 20.11.47" på luftpostkonvolutt sendt til Manila, Filippinene.  
150
9957 
* NK 346(3) og 348(2) - 15 og 30 øre Nasjonalhjelpen = 105 øre - stemplet "Oslo Br. 21.3.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
200
16094 
* NK 346 og 348(3) - 15 og 30 øre Nasjonalhjelpen = 105 øre - stemplet "Oslo-Tøyen 4.3.46" på luftpostkonvolutt sendt til Boston, Usa.  
250
8556 
* NK 347 og 348 - 20 og 30 øre Nasjonalhjelpen = 50 øre - stemplet "Oslo Br. 18.1.46" på konvolutt sendt luftpost til Stockholm, Sverige.  
75
183 
* NK 350, 392 og 394 - 1.00 kr Haakon 1946, 20 øre Posthorn 1950 og 25 øre Haakon = 145 øre - stemplet "Vinderen 3.11.52" på konvolutt sendt luftpost til New York, U.S.A.  
100
5498 
* NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Bergen 31.7.59" på luftpostkonvolutt sendt til Nederland.  
100
6045 
* Konvolutt frankert med 20 c sendt fra Terneuzen, Nederland til Oslo. Her er brevet påsatt NK 350 og 356 - 1.00 kr Haakon 1946 og 40 øre Løve 1946 = 140 øre - stemplet "Oslo Br.II 28.9.50" og omadressert til skip i New York. Postvesenet i New York har returnert brevet til opprinnelig avsender.  
400
8031 
* NK 350 og 432 - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 135 øre - maskinstemplet "Oslo 20.12.56" tekst "Bruk Innsamlingskontrollkonti Ved Pengeg" på konvolutt sendt til Usa.  
70
8056 
* NK 350 og 432 - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 135 øre - maskinstemplet "Oslo 20.12.56" tekst "Bruk Innsamlingskontrollkonti Ved Pengeg" på konvolutt sendt til Usa.  
50
8452 
* NK 350 og 432 - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 135 øre - stemplet "Oslo Br. 26.1.58" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
60
8951 
* NK 350(2) og 360 - 1.00 kr Haakon 1946 og 10 øre Postjubileum = 210 øre - stemplet "Honningsvåg 22.4.47" på konvolutt sendt luftpost til Durban, Syd-Afrika.  
350
9557 
* NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Tønsberg 27.7.48" på luftpostkonvolutt sendt til Tyrkia.  
80
11046 
* NK 350 og 436 - 1.00 kr Haakon 1946 og 70 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Oslo Br. 12.11.57" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
22455 
* NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Oslo-Elisenberg 23.VIII.58" på luftpostkonvolutt sendt til New York, Usa.  
60
8554 
* NK 351 og 356 - 1.50 kr Haakon 1946 og 40 øre Løve 1946 = 190 øre - stemplet "Ulefoss 17.12.46" på konvolutt sendt luftpost til New York, Usa. Svak brekk gjennom merkene. 40-øren med feil.  
100
10365 
* NK 352 og 392(2) - 2.00 kr Haakon 1946 og 20 øre Posthorn 1950 = 240 øre - stemplet "Lysaker 31.12.57" på luftpostkonvolutt sendt til New York, Usa.  
100
8421 
* NK 354(5) - femstripe 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 7.11.49" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft" på konvolutt sendt til Detroit, Usa.  
100
6072 
* NK 356 og 358 - 40 og 80 øre Løve 1946 = 120 øre - stemplet "Tønsberg 18.5.49" på konvolutt sendt luftpost til Karachi, Pakistan.  
200
8552 
* NK 356(3) - 40 øre Løve 1946 stemplet "Oslo Br. 8.4.48" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
100
9552 
* NK 356(2) - 40 øre Løve 1946 stemplet "Tønsberg 1.4.49" på luftpostkonvolutt sendt til Tyrkia.  
80
10059 
* NK 356 - 40 øre Løve 1946 stemplet "Haugesund 19.4.49" på konvolutt sendt luftpost til Finland.  
70
11055 
* NK 356 - 40 øre Løve 1946 stemplet "Oslo Br. 18.4.47" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
50
11694 
* NK 356 og 358 - 40 og 80 øre Løve 1946 = 120 øre - stemplet "Tønsberg 21.3.49" på luftpostkonvolutt sendt til Tyrkia.  
100
143 
* NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Olden 17.1.49" på konvolutt sendt luftpost til Sveits.  
100
13042 
* NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Bergen 21.6.49" på konvolutt sendt luftpost til England.  
60
10360 
* NK 364 - 40 øre Postjubileum stemplet "Oslo Br. 2.6.47." på luftpostkonvolutt sendt til New York, Usa.  
60
10361 
* NK 364 - 40 øre Postjubileum stemplet "Lysaker 5.6.47" på luftpostkonvolutt sendt til New York, Usa.  
60
11932 
* NK 364 - 40 øre Postjubileum stemplet "Lysaker 17.6.47" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
50
22422 
* NK 369 - 80 øre Postjubileum stemplet "Oslo Br. 12.6.47" på luftpostkonvolutt sendt til Los Angeles, Usa.  
100
13724 
* NK 373 - 80 øre Skogselskap stemplet "Kristiansand S 6.3.49" på luftpostkonvolutt sendt til Oslo. Omadressert til San Francisco, Usa og så tilbake igjen til Kristiansand.  
125
20543 
* NK 374(4) - fireblokk 25 øre Røde Kors prov. maskinstemplet "Oslo Br. 18.3.49" tekst "Bruk Aerogram Det Er Billig og Kommer..." på luftpostkonvolutt sendt til Washington, U.S.A.  
70
22586 
* NK 376(2) - 45 øre Løveprovisorie stemplet "Sandefjord 25.I.51" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
100
22592 
* NK 376(2) - 45 øre Løveprovisorie stemplet "Bergen 6.12.50" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
90
3801 
* NK 384, 415, 416 og 419 - 25 øre Oslo 900 år, 20 og 30 øre Nordkapp IV samt 20 øre Jernbanejubileum = 95 øre - stemplet "Oslo-Homansby 29.12.55" på luftpostkonvolutt sendt til Canada.  
150
10058 
* NK 388 og 401(2) - 10 øre Posthorn 1950 og 55 øre Haakon = 120 øre - stemplet "Sandnes 14.1.53" på konvolutt sendt luftpost til Israel.  
100
10103 
* NK 388(2) og 401 - 10 øre Posthorn 1950 og 55 øre Haakon = 75 øre - stemplet "Vettre 10.X.52" på luftpostkonvolutt sendt til Israel.  
100
10152 
* NK 388, 438 og 453 - 10 øre Posthorn 1950, 90 øre Haakon og 25 øre Olav = 125 øre - stemplet "Bergen 12.8.59" på luftpostkonvolutt sendt til New York, Usa.  
75
11054 
* NK 388, 432 og 438 - 10 øre Posthorn 1950 samt 35 og 90 øre Haakon = 135 øre - stemplet "Oslo Br. 17.10.57" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
75
22557 
* NK 388(2) og 402 - 10 øre Posthorn 1950 og 60 øre Haakon = 80 øre - stemplet "Oslo Br. 3.3.56" på luftpostkonvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
50
5515 
* NK 392(5) - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Bergen 4.8.59" på luftpostkonvolutt sendt til Frankrike.  
30
10104 
* NK 392 og 412 - 20 øre Posthorn 1950 og 55 øre Haakon VII 80 år = 75 øre - stemplet "Vettre 12.IX.52" på luftpostkonvolutt sendt til Israel.  
150
10367 
* NK 392, 403 og 449 - 20 øre Posthorn 1950, 80 øre Haakon og 35 øre Geofysisk år = 135 øre - stemplet "Oslo Br. OSLO BR." på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
70
22505 
* NK 392(3) og 469 - 20 øre Posthorn 1950 og 1 kr Olav = 160 øre - stemplet "Oslo 9.12.59" på konvolutt sendt luftpost til New York, Usa.  
70
13191 
* NK 397 og 401 - 35 og 55 øre Haakon = 90 øre - stemplet "Hop 5.10.55" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
150
11597 
* NK 405(3) - 45 øre Garborg stemplet "Kristiansand S 7.3.51" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
150
10456 
* NK 420(4) - 30 øre Jernbanejubileum stemplet "Oslo Br. 3.6.54" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
11674 
* NK 424 - 55 øre Telegrafjubileum stemplet "Arendal 31.12.1954" på konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
90
8555 
* NK 432(2) og 436 - 35 og 70 øre Haakon = 140 øre - stemplet "Oslo Br. 28.10.57" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
60
11047 
* NK 432(2) og 435 - 35 og 65 øre Haakon = 135 øre - stemplet "Oslo Br. 10.12.57" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
11153 
* NK 432(2) og 435 - 35 og 65 øre Haakon = 135 øre - stemplet "Lysaker 31.I.58" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
50
14933 
* NK 435 - 65 øre Haakon stemplet "Oslo-Vika 6.3.56" på luftpostkonvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
60
11045 
* NK 436 og 452 - 70 øre Haakon og 65 øre Haakon VII 85 år = 135 øre - stemplet "Oslo Br. 31.10.57" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
75
22478 
* NK 453 og 469 - 25 øre Olav og 1 kr Olav = 125 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 10.4.62" på konvolutt sendt luftpost til New York, Usa.  
75
16325 
* NK 468 - 90 øre Olav stemplet "Oslo Br. 5.12.60" på luftpostkonvolutt sendt til Tsjekkoslovakia.  
90
6083 
* NK 611(2), 618(4) og 642 - 50 øre Båtmannsknop, 10 øre Posthorn ståltrykk og 1.50 kr Olav ståltykk = 290 øre - stemplet "Bulken 13.4.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
4815 
* NK 617, 643 og 873 - 5 øre Posthorn ståltrykk, 2.00 kr Olav ståltykk og 80 øre Blomster 1980 = 285 øre - stemplet "Voss 6.1.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
6096 
* NK 617, 810 og 873(3) - 5 og 80 øre Posthorn ståltrykk samt 80 øre Blomster 1980 = 325 øre - stemplet "Bulken 7.5.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
12485 
* NK 617(2), 808 og 870 - 5 og 60 øre Posthorn ståltrykk samt 1.80 kr Norden 1980 = 250 øre - stemplet "Voss 24.11.80" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
22520 
* NK 617, 648 og 818 - 5 øre Posthorn ståltrykk, 100 øre Helleristning og 1.80 kr Europa 1978 = 285 øre - stemplet "Bulken 23.9.80" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
22526 
* NK 617, 643, 724 og 878 - 5 øre Posthorn ståltrykk, 2.00 kr Olav ståltykk, 25 øre Posthorn og 1.50 kr Fugler II = 380 øre - stemplet "Bulken 28.7.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
17807 
* NK 618, 808 og 885 - 10 og 60 øre Posthorn ståltrykk samt 2.20 kr Europa 1981 = 290 øre - stemplet "Bulken 16.5.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
17808 
* NK 618(2) og 648 - 10 øre Posthorn ståltrykk og 100 øre Helleristning = 120 øre - stemplet "Bulken 13.2.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
22536 
* NK 618, 724(2) og 895(2) - 10 øre Posthorn ståltrykk, 25 øre Posthorn og 1.50 kr Malerkunst V = 360 øre - stemplet "Bulken 22.10.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
15759 
* NK 620, 831 og 896 - 20 øre Posthorn ståltrykk, 1.00 kr Seljefløyte og 1.70 kr Malerkunst V = 290 øre - stemplet "Bergen Bko.6 17.10.81" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
8968 
* NK 643 og 818 - 2.00 kr Olav ståltykk og 1.80 kr Europa 1978 = 380 øre - stemplet "Bulken 6.4.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
10571 
* NK 643, 808 og 838 - 2.00 kr Olav ståltykk, 60 øre Posthorn ståltrykk og 1.00 kr Holmenkollrennene = 360 øre - stemplet "Bulken 16.6.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
22515 
* NK 643 og 832 - 2.00 kr Olav ståltykk og 1.25 kr Hardingfele = 325 øre - stemplet "Bulken 14.7.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
22544 
* NK 643, 724(2) og 889 - 2.00 kr Olav ståltykk, 25 øre Posthorn og 1.10 kr Innsjø-skipsfart = 360 øre - stemplet "Bulken 3.11.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
25210 
* NK 707 og 720 - 1.40 kr Leprabasillen og 70 øre Blomster 1973 = 210 øre - stemplet "Skien 18.12.74" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
100
9737 
* NK 724 og 895(2) - 25 øre Posthorn og 1.50 kr Malerkunst V = 325 øre - stemplet "Bulken 16.11.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
13887 
* NK 724(2), 884(2) og 887 - 25 øre Posthorn, 1.50 kr Europa 1981 og 1.50 kr Seilskipsmotiver = 500 øre - stemplet "Nærbø 6.5.81" på luftpostkonvolutt sendt til Japan.  
75
17844 
* NK 789 og 816 - 1.80 kr Byggverk I og 1.40 kr Byggverk II = 320 øre - stemplet "Bergen 13.12.78" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
17199 
* NK 807, 818 og 889 - 50 øre Posthorn ståltrykk, 1.80 kr Europa 1978 og 1.10 kr Innsjø-skipsfart = 340 øre - stemplet "Bulken 2.7.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
22947 
* NK 807 og 910(3) - 50 øre Posthorn ståltrykk og 2.00 kr Tuberkulose = 650 øre - stemplet "Bergen Filateli 3.6.82" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
75
22998 
* NK 807(2) og 831(4) - 50 øre Posthorn ståltrykk og 1.00 kr Seljefløyte = 500 øre - stemplet "Bergen Br. 17.1.82" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
15772 
* NK 831(4) - 1.00 kr Seljefløyte stemplet "Bergen Bko.6 7.1.82" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
22954 
* NK 831(4) - 1.00 kr Seljefløyte stemplet "Bergen Bko.6 10.11.81" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
60
22966 
* NK 831(2) og 892 - 1.00 kr Seljefløyte og 2.30 kr Innsjø-skipsfart = 430 øre - stemplet "Bergen Bko.9 5.11.81" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
11244 
* NK 847 og 859/860 - 1.25 kr Ingeniørkunst samt par 1.00 kr Fugler I = 325 øre - stemplet "Voss 31.7.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
10494 
* NK 858 - 1.80 kr KFUK KFUM stemplet "Voss 12.2.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
10534 
* NK 864 og 870 - 1.80 kr Telefonen 100 år og 1.80 kr Norden 1980 = 360 øre - stemplet "Bulken 14.8.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
22555 
* NK 870(2) - 1.80 kr Norden 1980 stemplet "Bulken 22.8.81" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50
16187 
* NK 896(3) - 1.70 kr Malerkunst V stemplet "Bergen Bko.9 19.10.81" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
125
22946 
* NK 898(4) - 1.10 kr Norsk billedvev stemplet "Bergen Bko.9 26.1.82" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
22990 
* NK 898(4) - 1.10 kr Norsk billedvev stemplet "Bergen Bko.6 7.12.81" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
22948 
* NK 899(3) - 1.30 kr Norsk billedvev stemplet "Bergen Bko.6 16.2.82" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
60
22999 
* NK 899(3) - 1.30 kr Norsk billedvev stemplet "Bergen Bko.6 9.2.82" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
17809 
* NK 901 og 902 - 2.00 og 3.00 kr VM på ski 1982 = 500 øre - stemplet "Voss 9.3.82" på luftpostkonvolutt sendt til Burbank, Usa.  
50