Nettbutikk - Reisende Ekspedisjoner
Til innhold nettbutikk
   
Reisende Skip (A-G)
   
 
 
Hvis brevet har flere reisende stempler, vil det forekomme flere ganger i avdelingen.
 
 
13112 
* 277 (D/S Herdla) - NK 98 - 3 øre Posthorn 1909 stemplet nummer "277" (D/S Herdla) på postkort sendt til Ekerhovd.  
350
8342 
* 563 (Hjælsetruten) - NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet nummer "563" (Hjælsetruten) på konvolutt sendt til Kristiania.  
300
18147 
* 563 (Hjælsetruten) - NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet nummer "563" (Hjælsetruten) på konvolutt sendt til Drammen. Ankomst-stemplet "Drammen 23.VI.09" på baksiden.  
200
8751 
* Altafjord - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Altafjord 17.VIII.31" på konvolutt sendt til Rørvik.  
750
12401 
* Altenfjord - NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 3.X.16" på bankobrev sendt via Altenfjord til Alten. Brekk gjennom merkene.  
200
13385 
* Altenfjord - NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Elvebakken 10.I.12" på bankobrev transitt-stemplet Altenfjord, Nordlands Posteksp. U og Namdalens Posteksp. C. sendt til Spillum i Namdalen.  
500
27640 
* Bandaks Posteksp. B - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bandaks Posteksp. B 12.5.33" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
4579 
* Bandaks Postexp. - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bandaks Postexp. 3.I.34" på konvolutt sendt til Oslo.  
70
18494 
* Bandaks Postexp. - NK 88 - 30 øre på 7 skilling stemplet "Kviteseid 27.XII.07" på følgebrev sendt via Bandaks Postexp. til Øifjeld.  
400
13246 
* Bergen-Fitjar - NK 98 og 119 - 3 øre Posthorn 1909 og 7 øre Posthorn 1920 = 10 øre - stemplet nummer "363" (Kalvenes) på konvolutt transittstemplet "Bergen-Fitjar 13.IX.32" sendt til Bergen.  
2.600
13081 
* Bergen-Fitjar A - NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Bergen-Fitjar A 2.1.2" på uadressert konvolutt.  
30
926 
* Bergen-Manger - NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Bergen-Manger 29.VIII.26" på konvolutt sendt til Haugsdal.  
75
23063 
* Bergen-Manger - NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen-Manger 14.III.42" på vinduskonvolutt.  
50
1536 
* Bergen-Måløy A - NK 767 - 80 øre Norsk folkedans stemplet "Bergen-Måløy A 13.8.79" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
13128 
* Bergen-Måløy C - NK 844 - 1.25 kr Norsk natur III stemplet "Bergen-Måløy C 1.2.80" på uadressert konvolutt.  
100
10196 
* Bergen-Måløy D - TM 87 - 50 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Bergen-Måløy D 13.4.64" på konvolutt sendt til Ålesund.  
150
13107 
* Bergen-Måløy E - NK 844 - 1.25 kr Norsk natur III stemplet "Bergen-Måløy E 31.1.80" på uadressert konvolutt påstemplet "M/S Kong Olav".  
100
13110 
* Bergen-Måløy E - NK 802 - 1.80 kr Malerkunst III stemplet "Bergen-Måløy E 31.1.80" på uadressert konvolutt påstemplet "M/S Kong Olav".  
100
13111 
* Bergen-Måløy E - NK 802 - 1.80 kr Malerkunst III stemplet "Bergen-Måløy E 31.1.80" på uadressert konvolutt påstemplet "M/S Kong Olav".  
100
13116 
* Bergen-Måløy E - NK 829 - 1.25 kr Norwex 80 I stemplet "Bergen-Måløy E 31.1.80" på uadressert konvolutt påstemplet "M/S Kong Olav".  
100
13119 
* Bergen-Måløy E - NK 803, 838 og 854(5) - 80 øre Aslak Bolts bibel, 1.00 kr Holmenkollrennene og 80 øre Blomster 1979 = 580 øre - stemplet "Bergen-Måløy E 29.2.80" på uadressert rekommandert konvolutt påstemplet "M/S Polarlys".  
300
13120 
* Bergen-Måløy E - NK 855 - 1.00 kr Blomster 1979 stemplet "Bergen-Måløy E 31.1.80" på uadressert postkort påstemplet "M/S Kong Olav".  
100
13122 
* Bergen-Måløy E - NK 802, 803, 844, 855 og 857 - 1.80 kr Malerkunst III, 80 øre Aslak Bolts bibel, 1.25 kr Norsk natur III 1.00 kr Blomster 1979 og 1.00 kr KFUK KFUM = 585 øre - stemplet "Bergen-Måløy E 29.2.80" på uadressert rekommandert konvolutt påstemplet "M/S Polarlys".  
300
13123 
* Bergen-Måløy E - NK 855 - 1.00 kr Blomster 1979 stemplet "Bergen-Måløy E 31.1.80" på uadressert postkort påstemplet "M/S Kong Olav".  
100
13137 
* Bergen-Måløy E - NK 802, 803, 844, 855 og 857 - 1.80 kr Malerkunst III, 80 øre Aslak Bolts bibel, 1.25 kr Norsk natur III 1.00 kr Blomster 1979 og 1.00 kr KFUK KFUM = 585 øre - stemplet "Bergen-Måløy E 29.2.80" på uadressert rekommandert konvolutt påstemplet "M/S Polarlys".  
300
11332 
* Bergen-Newcastle Posteksp. A - NK 192 - 30 øre Holberg stemplet "Bergen-Newcastle Posteksp. A 15.XII.34" på del av konvolutt sendt til England.  
100
10125 
* Bergen-Newcastle Posteksp. D - NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bergen-Newcastle Posteksp. D 11.IV.32" på konvolutt sendt til London, England.  
150
11331 
* Bergen-Newcastle Posteksp. D - NK 124 - 30 øre Posthorn 1920 stemplet "Bergen-Newcastle Posteksp. D 15.X.30" på konvolutt sendt til England. Merket med stor skade.  
250
15691 
* Bergen-Newcastle Posteksp. G - "Bergen-Newcastle Posteksp. G 6.II.15" på baksiden av rekommandert konvolutt sendt fra South Fort George, Canada til Ålesund.  
1.500
13082 
* Bergen-Nordhordland A - NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Bergen-Nordhordland A 1.6.68" på uadressert konvolutt.  
100
13083 
* Bergen-Nordhordland A - NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Bergen-Nordhordland A 1.6.68" på uadressert konvolutt.  
100
17713 
* Bergen-Nordhordland A - NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Bergen-Nordhordland A 12.9.57" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
13084 
* Bergen-Nordhordland C - NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Bergen-Nordhordland C 6.5.67" på uadressert konvolutt.  
100
18444 
* Bergen-Seim - NK 237, 238(2), 240 og 242 - 1, 2 og 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet grønt "Bergen-Seim 12.VI.46" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
11555 
* Bergen-Stavanger Indre Led - NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen-Stavanger Indre Led 9.VIII.10" på postkort sendt til Bergen.  
150
12380 
* Bergen-Stavanger Natruten A - NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 11.IX.19" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
12381 
* Bergen-Stavanger Natruten A - NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 12.VIII.20" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
12382 
* Bergen-Stavanger Natruten A - NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 1.III.20" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
12384 
* Bergen-Stavanger Natruten A - NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 14.IX.19" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
12385 
* Bergen-Stavanger Natruten A - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 12.XI.35" på konvolutt sendt til Randaberg.  
25
12386 
* Bergen-Stavanger Natruten A - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 2.X.28" på konvolutt sendt til Randaberg.  
25
13148 
* Bergen-Stavanger Natruten A - NK 121 - 15 øre Posthorn 1920 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 4.XI.21" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
13149 
* Bergen-Stavanger Natruten A - NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 17.VI.20" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
17714 
* Bergen-Stavanger Natruten A - NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 2.I.15" på konvolutt sendt til Stavanger.  
50
11317 
* Bergen-Stavanger Natruten B - NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten B 20.IV.21" på konvolutt sendt til Kristiania.  
50
12175 
* Bergen-Stavanger Natruten B - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Natruten B 5.XII.32" på konvolutt sendt til Randaberg.  
40
12178 
* Bergen-Stavanger Natruten B - NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten B 15.I.20" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
12176 
* Bergen-Stavanger Natruten C - NK 102a - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 28.X.19" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
12177 
* Bergen-Stavanger Natruten C - NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 16.III.20" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
13127 
* Bergen-Stavanger Natruten C - NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 2?.XII.50" på postkort sendt til Rosendal.  
40
13140 
* Bergen-Stavanger Natruten C - NK 99 og 100 - 5 og 10 øre Posthorn 1909 = 15 øre - stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 15.XI.20" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
13141 
* Bergen-Stavanger Natruten C - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 2.XI.35" på konvolutt sendt til Randaberg.  
25
13145 
* Bergen-Stavanger Natruten C - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 22.VIII.33" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
13147 
* Bergen-Stavanger Natruten C - NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 18.XII.19" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
13151 
* Bergen-Stavanger Natruten C - NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 13.VI.19" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
13153 
* Bergen-Stavanger Natruten C - NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 1.X.19" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
27535 
* Bergen-Stavanger Natruten C - BK 78 I - 15 øre fiolettblå (NK 121) brevkort stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 22.I.31" sendt til Oslo.  
50
12164 
* Bergen-Stavanger Nattruten D - NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Nattruten D 20.XI.34" på konvolutt sendt til Lilleaker.  
40
13142 
* Bergen-Stavanger Nattruten D - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Nattruten D 28.IV.33" på konvolutt sendt til Randaberg.  
40
13143 
* Bergen-Stavanger Nattruten D - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Nattruten D 8.VIII.37" på konvolutt sendt til Randaberg.  
40
13144 
* Bergen-Stavanger Nattruten D - NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Nattruten D 28.V.20" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
13150 
* Bergen-Stavanger Nattruten D - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Nattruten D 12.III.33" på konvolutt sendt til Stavanger.  
30
17554 
* Bergen-Stavanger Nattruten D. - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Nattruten D. 16.VII.31" på konvolutt sendt til Lysaker.  
75
14533 
* Bergen-Trondhjem A - NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen-Trondhjem A 26.III.08" på konvolutt sendt til Rørvik i Namdalen.  
100
11552 
* Bergen-Trondhjem B - NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen-Trondhjem B 2.VII.07" på postkort sendt til Florø.  
75
11548 
* Brevik-Kr.sand.S A - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Brevik-Kr.sand.S A 16.XI.33" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
12326 
* Brevik-Kr.sand.S A - NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Brevik-Kr.sand.S A 24.II.16" på sørgekonvolutt sendt til Jelsa.  
20
12330 
* Brevik-Kr.sand.S A - NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S A 30.VI.05" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
12331 
* Brevik-Kr.sand.S A - NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S A 17.VI.07" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
12334 
* Brevik-Kr.sand.S A - NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Brevik-Kr.sand.S A 17.II.14" på konvolutt sendt til Lysaker.  
100
12339 
* Brevik-Kr.sand.S A - NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S A 16.IX.06" på konvolutt sendt til Svelvik.  
20
15255 
* Brevik-Kr.sand.S A - NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget - heftepar - stemplet "Brevik-Kr.sand.S A 24.XI.07" på konvolutt sendt til Svelvik.  
1.500
12329 
* Brevik-Kr.sand.S C. - NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 10.V.11" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
12332 
* Brevik-Kr.sand.S C. - NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 13.X.07" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
12335 
* Brevik-Kr.sand.S C. - NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 14.XI.08" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
12338 
* Brevik-Kr.sand.S C. - NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 26.XI.08" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
12341 
* Brevik-Kr.sand.S C. - NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 30.IV.10" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
13131 
* Brevik-Kr.sand.S C. - NK 128 - 25 øre Løve I stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 17.XII.26" på postkort omadressert flere ganger og til slutt sendt til Portugal.  
200
14245 
* Brevik-Kr.sand.S C. - NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 9.V.33" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
100
15203 
* Brevik-Kr.sand.S C. - NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 3.XI.07" på konvolutt sendt til Svelvik.  
1.500
11766 
* Brevik-Kristiansand S. - NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kristiansand S. 26.IV.08" på konvolutt sendt til Svelvig.  
25
17469 
* Brevik-Kristiansand S. - NK 130, 131 og 134 - 2, 3 og 15 øre Polmerke = 20 øre - stemplet "Brevik-Kristiansand S. 10.VII.34" på konvolutt sendt til Kragerø.  
300
622 
* Brevik-Kristiansand.S D. - NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Brevik-Kristiansand.S D. 29.VIII.33" på trykksak sendt til Oslo.  
100
12336 
* Brevik-Kristiansand.S D. - NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kristiansand.S D. 13.VIII.09" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
12340 
* Brevik-Kristiansand.S D. - NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kristiansand.S D. 8.IX.07" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
14759 
* Brevik-Kristiansand.S D. - NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kristiansand.S D. 20.XII.07" på postkort sendt til England. Portobelagt med 1 d ved ankomst.  
200
15315 
* Brevik-Kristiansand.S D. - NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh - stemplet "Brevik-Kristiansand.S D. 15.III.24" på konvolutt sendt til Kristiania.  
300
15614 
* Brevik-Kristiansand.S D. - NK 100(4) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 5.X.16" på rekommandert bankobrev sendt via Brevik-Kristiansand.S D. til Fevig.  
100
27370 
* Brevik-Kristiansand.S D. - BK 56 II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Brevik-Kristiansand.S D. 28.XI.17" sendt til Norheimsund.  
50
29299 
* Bureau De Mer - 5 pf tysk merke stemplet "Bureau De Mer 23.10.1886" på trykksak sendt fra Hamburg til Bergen. Merket mangler et hjørne.  
2.500
8588 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle A - NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle A 8.VIII.07" på postkort sendt til Belgia.  
80
12299 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle A - 1 penny George V stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle A 10.X.11" på postkort sendt fra Newcastle til Bergen.  
150
12649 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle A - 1 penny helsak-konvolutt oppfrankert med 1/2 og 1 penny Edward VII - stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle A 8.VIII.06" sendt til Bergen.  
150
3522 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle B - "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 9.VII.27" på ufrankert postkort sendt til London, England. Portobelagt ved ankomst.  
250
5372 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle B - NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 20.VI.31" på konvolutt sendt til Skottland. Loddrett brekk i konvolutten.  
150
5372 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle B - NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 20.VI.31" på konvolutt sendt til Skottland. Loddrett brekk i konvolutten.  
150
9886 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle B - NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 4.IV.32" på konvolutt sendt til London, England.  
150
10115 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle B - NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 25.IV.32" på konvolutt sendt til London, England.  
150
11330 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle B - NK 100(4) - vannrett firestripe 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 18.VI.13" på konvolutt sendt til England.  
400
11334 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle B - NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 3.V.30" på vinduskonvolutt.  
150
11531 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle B - NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 17.XII.19" på postkort sendt til England.  
150
12396 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle B - NK 161 - 20 øre Ibsen stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 30.VIII.28" på konvolutt sendt til Bergen. Konvolutten er beskåret nede.  
150
12397 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle B - NK 125 - 40 øre Posthorn 1920 stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 7.VIII.26" på konvolutt sendt til Usa.  
300
12641 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle B - 1 penny Edward VII stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 10.V.06" på postkort sendt fra England til Bergen.  
100
13948 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle B - NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 25.III.93" på konvolutt sendt til Bordeaux, Frankrike.  
250
14139 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle B - NK 120(4) - vannrett firestripe 10 øre Posthorn 1920 = 40 øre - stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 8.III.24" på konvolutt sendt til London, England.  
600
14735 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle B - NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 27.II.32" på konvolutt sendt til London, England.  
400
20985 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle B - NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 14.XII.20" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
3809 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle C - NK 52IIa - 5 øre 20 mm stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle C" på trykksak sendt til Belgia. Returnert.  
1.300
12394 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle C - NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle C 28.III.11" på konvolutt sendt til New York, Usa. Konvolutten er sprettet opp. Fullt innhold.  
130
17850 
* Bureau De Mer Bergen-Newcastle C - NK 29b og 61I - 35 øre skravert og 5 øre Central grovtagget = 40 øre - stemplet "Bergen 2.VIII.94" på rekommandert konvolutt sendt til Amiens, Frankrike. Transittstempel "Bureau De Mer Bergen-Newcastle C" og ankomst-stempel på baksiden. Konvolutten er noe reparert.  
1.000
29300 
* Bureau De Mer De Norvege - 5 pf tysk merke stemplet "Bureau De Mer De Norvege 10.10.1886" på trykksak sendt fra Hamburg til Bergen.  
4.000
29301 
* Bureau De Mer De Norvege - 10 pf tysk merke på helbrev sendt fra Königsberg til Bergen. Transittstemplet "Bureau De Mer De Norvege 17.8.1875" på baksiden. Brevet er satt i porto.  
2.500
623 
* Bureau De Mer Kristiansand Frederiksh. B - "Bureau De Mer Kristiansand Frederiksh. B 24.VII.26" på baksiden av følgebrev sendt fra Bern, Sveits via Flensburg til Oslo. Meget dekorativt.  
250
27377 
* Bureau De Mer Kristiansand Frederiksh. B - BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Bureau De Mer Kristiansand Frederiksh. B 1.XII.03" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
28829 
* Bureau De Mer Kristiansand Frederiksh. B - BK 56II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Bureau De Mer Kristiansand Frederiksh. B 10.V.01" sendt til Dresden, Tyskland.  
100
12391 
* Bureau De Mer Kristiansand Frederiksh. C - NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bureau De Mer Kristiansand Frederiksh. C 11.VIII.19" på konvolutt sendt til Danmark.  
150
9892 
* Bureau De Mer Kristiansand-Frederiksh. D - NK 88 - 30 øre på 7 skilling stemplet "Stavanger 21.I.08" på rekommandert konvolutt transittstemplet "Bureau De Mer Kristiansand-Frederiksh. D 23.I.08" sendt til Skive, Danmark.  
400
8020 
* Chr.A-Bergen - NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Chr.A-Bergen 8.5.1885" på konvolutt sendt til Horten.  
400
3222 
* Chr.A-Bergen A - NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Chr.A-Bergen A 9.III.08" på konvolutt sendt til Bergen.  
70
8983 
* Chr.A-Bergen A - NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Chr.A-Bergen A 26.X.10" på brevkort sendt til Bergen.  
70
9067 
* Chr.A-Bergen A - BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Chr.A-Bergen A 25.X.10" sendt til Bergen.  
70
13651 
* Chr.A-Bergen A - BK 56II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Chr.A-Bergen A 29.IV.09" sendt til Christiania.  
40
14500 
* Chr.A-Bergen A - BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Chr.A-Bergen A 5.X.10" sendt til Ulefoss.  
40
9178 
* Chr.A-Bergen B - NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Chr.A-Bergen B 4.X.99" på korsbånd sendt til Karlsruhe, Tyskland.  
70
10523 
* Chr.A-Bergen B - NK 62 - 10 øre Central grovtagget stemplet "Chr.A-Bergen B 8.XI.95" på konvolutt sendt til Christiania.  
80
10599 
* Chr.A-Bergen B - NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Chr.A-Bergen B 18.X.99" på korsbånd sendt til Karlsruhe, Tyskland.  
70
3190 
* Chr.A-Bergen C - NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Chr.A-Bergen C 27.I.08" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
12168 
* Chr.A-Bergen E - NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Chr.A-Bergen E 6.VII.95" på konvolutt sendt til Kristiania.  
75
15400 
* Chr.A-Bergen E - BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Chr.A-Bergen E 28.V.12" sendt til Arendal.  
60
23064 
* Chr.A-Bergen E - BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Chr.A-Bergen E 6.II.11" sendt til Stavanger.  
75
12024 
* Chr.A-Bergen F - NK 114(2) - 5 øre Eidsvold stemplet "Chr.A-Bergen F 22.XI.14" på konvolutt sendt til Tønsberg. Vendstre merke er luksus-stemplet.  
200
11514 
* Chra-Chrssand - NK 11(3) - loddrett trestripe 1 skilling 1867 = 3 skilling - stemplet "Chra-Chrssand 16.5.1873" på brevomslag sendt til Arendal.  
3.000
9488 
* D/S Dyrteigen (KPH) - NK 298 - 50 øre Snorre stemplet KPH "D/S Dyrteigen" (5 pkt.) på uadressert konvolutt.  
300
17027 
* Dampsk. Tromsø Expd. - NK 53VII - 10 øre 20 mm stemplet "Dampsk. Tromsø Expd. 22.11.1893" på konvolutt sendt til Namsos.  
300
17929 
* Dampsk:Postsped. No. - Blå "Dampsk:Postsped. No. 29.10.1863" på helbrev sendt fra Nyborg i Danmarkt til Bergen.  
2.000
18129 
* Dampsk:Postsped. No. - Blå "Dampsk:Postsped. No. 9.5.1863" på brevomslag sendt fra Aarhus i Danmark til Bergen.  
2.000
25491 
* DampskZpostsped. No. - Blå "Dampsk:postsped. No.2 18.5.1864" på brevomslag sendt fra Aarhus til Bergen.  
2.000
9540 
* Fjordane A - NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Fjordane A 4.V.50" på konvolutt sendt til Hordvik.  
50
10044 
* Fjordane A - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane A 16.I.38" på konvolutt sendt til Minde.  
60
11496 
* Fjordane A - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane A 27.V.35" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
11500 
* Fjordane A - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane A 25.IX.35" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
11518 
* Fjordane A - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane A 19.XII.32" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
60
11519 
* Fjordane A - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane A 27.III.33" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
60
11521 
* Fjordane A - NK 191 - 20 øre Holberg stemplet "Fjordane A 4.II.35" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
11524 
* Fjordane B - NK 460 - 45 øre Olav stemplet "Fjordane B 28.XII.59" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
13629 
* Fjordane B - BK 88 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Fjordane B 14.V.36" sendt til Bergen. Arkivhull.  
50
4161 
* Fjordane C - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane C 17.IX.36" på konvolutt sendt til Svelgen.  
150
4217 
* Fjordane C - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane C 9.XI.37" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
11528 
* Fjordane C - NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Fjordane C 22.1.58" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
60
9541 
* Fjordane D - NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Fjordane D 10.IV.48" på konvolutt sendt til Hordvik.  
75
11525 
* Fjordane D - NK 242(2) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Fjordane D 1.XI.41" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
12131 
* Fjordane D - NK 118 og 185 - 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Bjørnson = 15 øre - stemplet "Fjordane D 23.XII.32" på postkort sendt til Hopland.  
50
12136 
* Fjordane D - NK 460 - 45 øre Olav stemplet "Fjordane D 6.V.62" på konvolutt sendt til Ålesund.  
75
13094 
* Fjordane D - BK 88 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Fjordane D 5.XI.35" sendt til Bergen. Vannrett brekk.  
50
25154 
* Fjordane D - Ufrankert brevkort stemplet nummer "706" (M/B Kvamsøy) transittstemplet "Fjordane D 10.II.35" sendt til Bergen. Portobelagt med 15 øre som er betalt med NK 190.  
1.800
4083 
* Fjordane E - NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Fjordane E 11.VI.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
11527 
* Fjordane E - NK 221x - 20 øre Turistmerke stemplet "Fjordane E 15.IX.39" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
12821 
* Fjordane E - Ufrankert brevkort stemplet nummer "677" (Salbu) og "Fjordane E 13.X.29" sendt Bergen. Portobelagt med 15 øre (NK 143) ved ankomst.  
1.800
13630 
* Fjordane E - BK 88 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Fjordane E 23.II.35" sendt til Ullevål Hageby.  
40
3764 
* Fjordane F - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane F 13.VI.37" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8785 
* Fjordane G - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane G 17.VIII.29" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
11511 
* Fjordane G - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane G 23.X.33" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
11512 
* Fjordane G - NK 240(3) - 5 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Fjordane G 22.XII.40" på postkort sendt til Tysse i Samnanger. Påsatt Røde Kors julemerke.  
60
11513 
* Fjordane G - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane G 14.IV.34" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
60
11556 
* Fjordane G - NK 389 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Fjordane G 20.XII.51" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
11961 
* Fjordane G - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane G 12.V.34" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
12138 
* Fjordane G - NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Fjordane G 17.IV.64" på konvolutt sendt til Ålesund.  
70
17879 
* Fjordane G - NK 240(3) og 415 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Nordkapp IV = 35 øre - stemplet "Fjordane G 24.11.57" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
28078 
* Fjordane G - NK 101(2) - 12 øre Posthorn 1909 stemplet "Fjordane G 9.IV.42" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
11362 
* Fjordane H - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane H 24.IV.37" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
11539 
* Fjordane H - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane H 31.III.34" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
12132 
* Fjordane H - NK 187 - 20 øre Bjørnson stemplet "Fjordane H 4.II.33" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
12135 
* Fjordane H - NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Fjordane H 5.VI.57" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
11541 
* Fjordane II A - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane II A 15.X.28" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
11542 
* Fjordane II A - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane II A 5.XI.28" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
11543 
* Fjordane II A - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane II A 7.XI.32" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
11544 
* Fjordane II A - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Fjordane II A 10.XII.28" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
27275 
* Fjordane M - NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Fjordane M 26.10.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
12188 
* Fjordenes Postexp. C - NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Fjordenes Postexp. C 22.XII.12" på postkort sendt til Bergen.  
30
4767 
* Fjordenes Postexp. D - NK 75(2) - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Fjordenes Postexp. D 23.XII.06" på postkort sendt til Bergen.  
70
13856 
* Fjordenes Postexp. E - NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh - stemplet "Fjordenes Postexp. E 2.XII.19" på postkort sendt til Kronstad.  
400
5711 
* Fra Skib - NK 127(2) - 20 øre Løve I stemplet "Oslo Br. 2.VII.25" på konvolutt påstemplet "Fra Skib" sendt til New York, Usa. Satt i porto ved ankomst.  
450
16763 
* Fra Skib - NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo 30.6.36" på konvolutt påstemplet "Fra Skib" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
16799 
* Fra Skib - NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Oslo Br. 16.7.35" på konvolutt påstemplet "Fra Skib" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
22989 
* Fra Skib - NK 121 - 15 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo Br. 25.VI.27" på postkort sendt via Fra Skib til Oslo.  
175
22988 
* Fra Skip - NK 200 og 202 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 15 øre - stemplet "Oslo Br. 20.7.38" på konvolutt påstemplet "Fra Skip" sendt til Aasgaardstrand.  
125