Nettbutikk - Oppkravssendinger
Til innhold nettbutikk
   
Brev - Kort
   
12856 
* TM 40 og 46 - 5 og 60 øre Dyptrykk = 65 øre - stemplet "Hamar 28.10.48" på konvolutt sendt postoppkrav til Furnes.  
175
16445 
* BK 56 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 77II(2) = 25 øre - stemplet "Christiania 19.XI.04" transittstemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 19.XI.04" sendt rekommandert postoppkrav til Upsala, Sverige. Brekk og liten rift i kortets nedre høyre hjørne.  
1.000
6082 
* BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 100, NK 108 og NK 136 = 90 øre - stemplet "Kristiania 26.VI.24" sendt rekommandert postoppkrav til Tønsberg. Sendingen ble ikke hentet - returnert 17.VII.24.  
400
10750 
* BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort oppfrankert med NK 143, NK 144 og NK 151 = 90 øre - stemplet "Ålesund 15.X.27" sendt postoppkrav til Eidsøra.  
600
13624 
* BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort oppfrankert med NK 143 og NK 154 = 90 øre - stemplet "Aalesund 30.IX.27" sendt rekommander oppkrav til Eidsøren. Stifthull.  
600
5875 
* NK 100 og 101(3) - 10 og 12 øre Posthorn 1909 = 46 øre - stemplet "Trondhjem V. 20.XII.18" på postoppkrav følgebrev sendt rekommandert til Sverige.  
450
11683 
* NK 109II og 128 - 60 øre Posthorn 1909 og 25 øre Løve I = 85 øre - stemplet "Bergen-Nordnes 24.V.27" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Eidsøra.  
200
11941 
* NK 109II og 128 - 60 øre Posthorn 1909 og 25 øre Løve I = 85 øre - stemplet "Oslo-Solli 28.XI.25" på postoppkrav konvolutt sendt til Viksfjord. Uavhentet og returnert.  
300
11942 
* NK 109II og 146 - 60 øre Posthorn 1909 og 25 øre Løve II = 85 øre - stemplet "Oslo-Solli 22.VI.27" på postoppkrav konvolutt sendt til Sakshaug. Uavhentet og returnert.  
300
13392 
* NK 109II(2) og 118 - 60 øre Posthorn 1909 og 5 øre Posthorn 1920 = 125 øre - stemplet "Bergen 4.IX.23" på rekommandert bankobrev sendt postoppkrav til Varhaug.  
75
8882 
* NK 118(2), 145(2), 186(3) og 190 - 5 øre Posthorn 1920, 20 øre Løve II, 15 øre Bjørnson og 15 øre Holberg = 110 øre - stemplet "Trondheim 23.3.36" på konvolutt sendt postoppkrav til Sverige.  
400
20163 
* NK 118 og 152(2) - 5 øre Posthorn 1920 og 40 øre Løve II = 85 øre - stemplet "Oslo 22.1.30" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Sverige.  
200
1510 
* NK 119 og 154 - 7 øre Posthorn 1920 og 60 øre Løve II = 67 øre - stemplet "Halden 13.XII.34" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Kjøbenhavn, Danmark.  
950
9943 
* NK 125 og 129 - 40 øre Posthorn 1920 og 45 øre Løve I = 85 øre - stemplet "Oslo-Homansby 27.IV.25" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Bergen.  
300
26134 
* NK 125(2) - 40 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo 17.X.25" på brevkort sendt rekommandert postoppkrav til Rørvik i Namdalen.  
700
15768 
* NK 129(2) - 45 øre Løve I stemplet "Oslo 20.XII.30" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Falun, Sverige.  
250
20164 
* NK 141 og 152(2) - 10 og 40 øre Løve II = 90 øre - stemplet "Oslo 13.1.37" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Stockholm, Sverige.  
150
9982 
* NK 152, og 155I - 40 øre Løve II og 45 øre Luftpost = 85 øre - stemplet "Oslo 15.III.28" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Bergen.  
300
1671 
* NK 186, 240, 253, 309 og 310 - blandingsfrankatur = 115 øre - stemplet "Oslo 27.4.43" på verdibrev sendt postoppkrav til Bergen. Forseglet med postoblater (vrevet) stemplet "4245".  
200
11177 
* NK 218 og 219(3) - 20 og 30 øre Turistmerke = 110 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 24.IX.38" på postoppkrav verdibrev sendt til Stavanger.  
200
10255 
* NK 220 og 325(2) - 15 øre Turistmerke og 40 øre Gran = 95 øre - stemplet "Oslo 2.2.45" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Bergen.  
200
9069 
* NK 240, 244 og 251 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 14 og 50 øre Løve dyptrykk = 69 øre - stemplet "Oslo Bko. 28.10.42" på stor konvolutt sendt postoppkrav til Inndyr.  
300
12298 
* NK 240, 257 og 317 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 20 øre Redningsselskapet og 60 øre Grieg = 85 øre - stemplet "Oslo Br. 12.10.53" på konvolutt sendt postoppkrav til Hauge i Dalane.  
75
16531 
* NK 242, 307, 308, 309 og 310 - blandingsfrankatur = 95 øre - stemplet "Oslo 16.10.43" på verdibrev sendt postoppkrav til Minde.  
150
10467 
* NK 245 og 250(3) - 15 og 40 øre Løve dyptrykk = 135 øre - stemplet "Bergen Bk. 26.10.46" på rekommandert bankobrev sendt postoppkrav til Askvoll.  
80
20712 
* NK 247 og 250 - 25 og 40 øre Løve dyptrykk = 65 øre - stemplet "Bergen 16.8.46" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Eikangervaag. Returnert.  
100
1716 
* NK 249(3) - 35 øre Løve dyptrykk stemplet "Sandkollen 15.8.44" på verdibrev sendt postoppkrav til Sørkjosen. Ett merke er skadet.  
70
5838 
* NK 307 og 310(2) - 15 øre Wessel og 30 øre Postforening = 75 øre - stemplet "Oslo Bko. 14.4.45" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Bergen.  
300
9901 
* NK 350 og 356 - 1.00 kr Haakon 1946 og 40 øre Løve 1946 = 140 øre - stemplet "Oslo Bko. 7.5.51" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Hagavik.  
100
16999 
* NK 508(2), 513(3) og 532 - 150 øre Norsk flygning, 5 øre Posthorn og 25 øre Sult = 340 øre - stemplet "Bergen-Minde 26.3.63" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Stranda.  
60
25560 
* NK 591(2), 633(4) og 635 - 40 øre Johanne Dybwad, 90 øre Vigeland og 90 øre Folketelling = 530 øre - stemplet "Vefall 12.5.72" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Kragerø.  
75
25561 
* NK 624(2) og 633(4) - 50 øre Rutebok og 90 øre Vigeland = 460 øre - stemplet "Vefall 8.9.71" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Kragerø.  
75
23002 
* NK 796 og 798(2) - 1.25 og 1.80 kr Norsk kystskipsfart = 485 øre - stemplet "Stavanger 2.6.78" på konvolutt sendt postoppkrav til Bergen.  
100