Nettbutikk - Følgebrev
Til innhold nettbutikk
   
Meldesedler
   
18872 
* NK 96, 164b(16) og 190 - 1 øre Posthorn 1909, 4 øre Portoprovisorie og 15 øre Holberg = 80 øre - stemplet "Drammen 1.II.36" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300
4989 
* NK 97, 110IIb(3), 141 og 151(2) - 2 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 samt 10 og 40 øre Løve II = 392 øre - stemplet "T" på meldeseddel stemplet "Bergen 2 XII 27" sendt til Bergen.  
2.500
19969 
* NK 97(2), 144 og 157(4) - 2 øre Posthorn 1909, 20 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 144 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 21 XII 27" sendt lokalt.  
2.000
20104 
* NK 97 og 157(5) - 2 øre Posthorn 1909 og 30 øre Løveprovisorie = 152 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sendt til Bergen.  
2.000
20242 
* NK 97, 141 og 158(2) - 2 øre Posthorn 1909, 10 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 72 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 12 XII 27" sendt lokalt.  
2.000
19726 
* NK 108, 110IIb, 112(2) og 144 - 50 øre Posthorn 1909, 1.00 og 2.00 kr Haakon 1910 samt 20 øre Løve II = 570 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 3 XI 27" sendt lokalt.  
2.000
15609 
* NK 110 og 151 - 1.00 kr Haakon 1910 og 40 øre Løve II = 140 øre - stemplet "T" på meldeseddel pakkepost-stemplet "Bergen 7.XI.27".  
2.500
19165 
* NK 110IIb og 151 - 1.00 kr Haakon 1910 og 40 øre Løve II = 140 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 28 XII 27" sendt lokalt.  
2.500
20348 
* NK 110IIb og 151 - 1.00 kr Haakon 1910 og 40 øre Løve II = 140 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 14 X 27" sendt ekspress lokalt.  
3.500
20330 
* NK 144 og 158(3) - 20 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 110 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 15 XI 27" og "Bergen 19 XI 27" sendt lokalt.  
2.500
11430 
* NK 164(20) - 4 øre Portoprovisorie stemplet "Drammen 19.XI.35" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300
18594 
* NK 164b(20) - 4 øre Portoprovisorie stemplet "Drammen 1.II.36" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300
19042 
* NK 164b(20) - 4 øre Portoprovisorie stemplet "Drammen 16.XI.35" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300
19116 
* NK 164b(20) - 20-blokk 4 øre Portoprovisorie stemplet "Drammen 15.XI.35" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300