Nettbutikk - Bruksbrev 1909-1945
Til innhold nettbutikk
   
Bruksbrev øvrige utgaver
   
19008 
* NK 48, 100 og 176(2) - 2 øre på 12 øre, 10 øre Posthorn 1909 og 14 øre 14 = 40 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 13.III.36" på rekommandert konvolutt sendt til Fredrikstad.  
100
19338 
* BK 65 - 3 øre oransjegul (NK 98) brevkort oppfrankert med NK 128 = 28 øre - stemplet "Bergen Tur 2 22.VII.1924" sendt til Bergen. Kortet er datert ".dalen den 25" og har diverse påstemplinger på for og bakside. Hva kan ha skjedd her ?  
250
10902 
* NK 73(6), 74(4), 75(2), 1(19) og 9(6) - 1, 2 og 3 øre Knudsen fintagget samt 1 øre Central at betale og 4 øre Knudsen at betale = 63 øre - stemplet "Bergen 25.VII.05" på konvolutt sendt til Bergen. Uvanlig kombinasjonsbrev.  
1.200
20550 
* NK 77II og 158 - 10 øre Knudsen fintagget og 30 øre Løveprovisorie = 40 øre - stemplet "Oslo Br.II 7.5.40" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
80
16374 
* NK 92 og 136 - 15 øre på 4 skilling og 25 øre Polmerke = 40 øre - stemplet "Oslo 4.V.27" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiansund.  
400
22856 
* NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 12.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
200
10871 
* NK 97 og 109 - 2 og 60 øre Posthorn 1909 = 62 øre - stemplet "Bergen Bk. 24.IX.15" på verdibrev transittstemplet Lofotens og Vesteraalens Pxp. A sendt til Jennestad.  
250
18939 
* NK 97(3) og 176 - 2 øre Posthorn 1909 og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 31.III.32" på konvolutt sendt til Kristiansund.  
250
12081 
* NK 98, 101, 200 og 202 - 3 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 22.7.39" på konvolutt sendt til Tsjekkoslovakia.  
200
17602 
* NK 100, 117 og 128 - 10 øre Posthorn 1909, 5 øre på 25 øre Posthorn og 25 øre Løve I = 40 øre - stemplet "Bergen Bk. 19.III.27" på verdibrev sendt til Oslo.  
100
12320 
* NK 107(2), 109II(3) og 110IIb(2) - 40 og 60 øre Posthorn 1909 samt 1.00 kr Haakon 1910 = 460 øre - stemplet "Bergen Bk. 27.VIII.21" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
200
12322 
* NK 109II og 110IIb(4) - 60 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 460 øre - stemplet "Bergen Bk. 9.IV.24" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
200
4544 
* NK 110IIb - 1.00 kr Haakon 1910 - stemplet "Oslo-Homansby 25.X.22" på verdibrev sendt til London, England. Forsegling betalt med 2 stk. NK 143 på baksiden.  
350
11881 
* NK 110IIb, 113 og 122 - 1.00 og 5.00 kr Haakon 1910 samt 20 øre Posthorn 1920 = 620 øre - stemplet "Bergen Bk. 10.X.22" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
1.300
11882 
* NK 110IIb, 113 og 127 - 1.00 og 5.00 kr Haakon 1910 samt 20 øre Løve I = 620 øre - stemplet "Bergen 16.VII.23" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
1.300
17158 
* NK 110IIb, 118 og 152 - 1.00 kr Haakon 1910, 5 øre Posthorn 1920 og 40 øre Løve II = 145 øre - stemplet "Oslo 21.IV.37" på rekommandert konvolutt sendt luftpoet til Tsjekkoslovakia.  
300
18885 
* NK 110IIb og 162 - 1.00 kr Haakon 1910 og 30 øre Ibsen = 130 øre - stemplet "Oslo 5.XII.28" på verdibrev sendt til Stryn.  
150
24013 
* NK 110IIb og 145 - 1.00 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve II = 120 øre - stemplet "Oslo 1.7.37" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
250
2985 
* NK 113 og 126 - 5.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Løve I = 510 øre - stemplet "Brønnøysund 26.7.??" på verdibrev sendt til Oslo.  
400
18922 
* NK 114(4) - firestripe 5 øre Eidsvold maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Nordstrand.  
125
11056 
* NK 115 - 10 øre Eidsvold stemplet "Kristiania 26.VI.14" på konvolutt sendt til Lysaker.  
50
13318 
* NK 115 og 141 - 10 øre Eidsvold og 10 øre Løve II = 20 øre - stemplet "Stavanger 8.X.27" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
9983 
* NK 118 og 186 - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Bjørnson = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 15.5.33" på konvolutt sendt til Lena.  
40
13923 
* NK 118(2) og 126 - 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Løve I = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
14621 
* NK 118, 141 og 188 - 5 øre Posthorn 1920, 10 øre Løve II og 30 øre Bjørnson = 45 øre - stemplet "Bergen 31.VIII.33" på konvolutt sendt luftpost til Nederland.  
200
16008 
* NK 118, 126 og 129 - 5 øre Posthorn 1920 samt 10 og 45 øre Løve I = 60 øre - stemplet "Kristiania Majorstuen 5.XII.24" på bankobrev sendt til Kristiansund.  
250
20575 
* NK 118 og 184(2) - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Radium = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 29.9.36" på konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
200
24766 
* NK 118(2), og 163(10) - 5 øre Posthorn 1920 og 1 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Oslo Br.I 7.5.35" på konvolutt sendt til Askim.  
130
29047 
* NK 118(2), 120 og 127(2) - 5 og 10 øre Posthorn 1920 samt 20 øre Løve I = 60 øre - stemplet "Kristiania Majorstuen 19.I.21" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
60
1949 
* NK 119, 141 og 145 - 7 øre Posthorn 1920 samt 10 og 20 øre Løve II = 37 øre - stemplet "Bergen Bk. 26.III.35" på rekommandert trykksak sendt til Tyskland.  
400
8068 
* NK 119 og 145 - 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 27 øre - stemplet "Oslo 21.VIII.34" på rekommandert trykksak sendt til Røros.  
400
8562 
* NK 119 og 145 - 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 27 øre - stemplet "Oslo 31.X.24" på rekommandert trykksak sendt til Røros.  
450
11492 
* NK 119, 130, 138(2) og 163 - 7 øre Posthorn 1920, 2 øre Polmerke, 15 øre Svalbard og 1 øre Portoprovisorie = 40 øre - stemplet "Oslo Br II 2.I.30" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
22855 
* NK 119(2) og 145 - 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 34 øre - stemplet "Bergen 14.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
75
29049 
* NK 120 og 128(2) - 10 øre Posthorn 1920 og 25 øre Løve I = 60 øre - stemplet "Trondhjem 9.V.24" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
150
24588 
* NK 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 og 141 - komplett serie Polmerker samt 10 øre Løve I og 10 øre Løve II = 100 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 20.VIII.26" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
800
25641 
* NK 126(4) - 10 øre Løve I - fireblokk stemplet "Stavanger 18.III.26" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
75
10645 
* NK 127(2) - 20 øre Løve I stemplet "Oslo 24.IX.25" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
70
16214 
* NK 127(2) - 20 øre Løve I stemplet "Bergen 25.XI.25" på rekommandert konvolutt sendt til Norheimsund.  
50
23760 
* NK 127(2) - 20 øre Løve I stemplet "Kristiania S. 25.XI.24" på bankobrev sendt til Kristiania.  
50
10846 
* NK 128 - 25 øre Løve I stemplet "Oslo Br. 23.II.27" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
530 
* NK 130(10) - 10-blokk 2 øre Polmerke stemplet "Oslo Br.I 29.XII.27" på konvolutt sendt til Stranda.  
200
1537 
* NK 130/136 - Polmerker - komplett serie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
2040 
* NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 17.X.27" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
500
8062 
* NK 130(2), 131(2) og 137 - 2 og 3 øre Polmerke samt 10 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 4.I.28" på konvolutt sendt til Stabekk.  
100
8065 
* NK 130/136 - Polmerker - komplett serie stemplet "Bekkelagshøgda 20.X.30" på rekommandert bankobrev sendt til Faaberg.  
500
8066 
* NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Røn 23.I.29" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
8850 
* NK 130, 131, 132, 134 og 135 - 2, 3, 5, 15 og 20 øre Polmerke = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 30.IV.25" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
400
9501 
* NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 25.VI.27" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Stockholm, Sverige.  
500
10061 
* NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 31.X.32" på konvolutt sendt til Faaberg.  
100
10062 
* NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 19.XII.32" på konvolutt sendt til Faaberg.  
100
10329 
* NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 8.IX.32" på konvolutt sendt til Røn.  
100
10331 
* NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 30.IX.32" på konvolutt sendt til Røn.  
100
10333 
* NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 19.IX.32" på konvolutt sendt til Røn.  
100
10908 
* NK 130, 131, 163 og 176 - 2 og 3 øre Polmerke samt 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 1.2.32" på konvolutt sendt til Faaberg.  
100
11062 
* NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 27.X.31" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
11063 
* NK 130 og 164(2) - 2 øre Polmerke og 4 øre Portoprovisorie = 10 øre - stemplet "Oslo Br. 21.X.29" på konvolutt sendt til Oslo.  
70
11154 
* NK 130(2), 138 og 163 - 2 øre Polmerke, 15 øre Svalbard og 1 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 10.V.29" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
11489 
* NK 130, 131, 163 og 176 - 2 og 3 øre Polmerke samt 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 1.II.32" på konvolutt sendt til Røn.  
100
11836 
* NK 130(4) og 131(4) - fireblokker av 2 og 3 øre Polmerke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 15.VII.29" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
200
12910 
* NK 130(2) og 131(2) - 2 og 3 øre Polmerke = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Posteksp. C 15.1.28" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
13921 
* NK 130 og 135 - 2 og 20 øre Polmerke = 22 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Vestre Aker.  
300
16153 
* NK 130, 131, 138 og 139 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 og 20 øre Svalbard = 40 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 5.III.26" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiansund.  
400
17469 
* NK 130, 131 og 134 - 2, 3 og 15 øre Polmerke = 20 øre - stemplet "Brevik-Kristiansand S. 10.VII.34" på konvolutt sendt til Kragerø.  
300
25012 
* NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500
26734 
* NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Oslo 25.VIII.27" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
800
27939 
* NK 130, 131 og 133 - 2, 3 og 10 øre Polmerke = 15 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 2.I.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på postkort sendt til Bergen.  
200
10332 
* NK 131(2) og 176 - 3 øre Polmerke og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 27.8.37" på konvolutt sendt til Røn.  
100
13919 
* NK 131, 132 og 133 - 3, 5 og 10 øre Polmerke = 18 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på uadressert konvolutt.  
200
1492 
* NK 132(4) og 136(3) - 5 og 25 øre Polmerke = 95 øre - stemplet "Oslo 7.IV.27" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
800
13918 
* NK 133 og 134 - 10 og 15 øre Polmerke = 25 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Vestre Aker.  
200
16368 
* NK 133 - 10 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 25.XI.27" på trykksak sendt til Kristiansund.  
250
8572 
* NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 30.IV.28" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
175
9949 
* NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 5.I.28" på konvolutt sendt til Bergen. Rift i konvoluttens øvre kant.  
300
9971 
* NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 21.XI.27" på konvolutt sendt til Grimstad. Rift i toppen.  
240
11059 
* NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 11.II.38" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
175
11060 
* NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 4.V.28" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
175
14167 
* NK 135 - 20 øre Polmerke maskinstemplet "Oslo Br. 17.I.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Oslo.  
250
14175 
* NK 135(2) - 20 øre Polmerke maskinstemplet "Oslo Br. 29.V.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
400
16369 
* NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 21.XI.27" på konvolutt sendt til Kristiansund.  
400
3865 
* NK 136 - 25 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 29.10.36" på konvolutt sendt til Kragerø.  
350
13917 
* NK 136 - 25 øre Polmerke maskinmaskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Vestre Aker.  
150
17481 
* NK 136 - 25 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 2.12.36" på konvolutt sendt til Kragerø.  
300
19021 
* NK 136 - 25 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 1.2.36" på konvolutt sendt til Kragerø.  
250
19029 
* NK 136, 239 og 243 - 25 øre Polmerke samt 3 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 40 øre - stemplet "Oslo 3.5.41" på rekommandert konvolutt sendt til Fredrikstad.  
100
16833 
* NK 137(2) - 10 øre Svalbard stemplet "Bergen 12.II.26" på konvolutt sendt til Kristiansund.  
200
810 
* NK 138(4) - vannrett og loddrett par 15 øre Svalbard stemplet "Oslo-Gr¡nerløkka 11.1.26" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
300
10169 
* NK 138 - 15 øre Svalbard stemplet "Bergen 7.I.26" på konvolutt sendt til Sandvoll i Sunnhordland.  
40
8573 
* NK 139 - 20 øre Svalbard stemplet "Oslo Br Ii 24.X.25" på liten konvolutt sendt til Lysaker.  
60
8072 
* NK 140(3) - 45 øre Svalbard stemplet "Bergen 9.I.26" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
756 
* NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Bergen 23.XI.29" på konvolutt forsøkt sendt til adresse i Bergen og returnert. Tre forskjellige blå stempler fra Posten på baksiden.  
60
2024 
* NK 141 og 182 - 10 øre Løve II og 20 øre Nordkapp I = 30 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 7.3.34" tekst "Legg Ikke Penger I Almindelig Brev. De.." på konvolutt sendt til Amsterdam, Nederland.  
350
14630 
* NK 141, 143 og 145 - 10, 15 og 20 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Oslo-Solli 30.VIII.35" på rekommandert konvolutt sendt til Akershus Festning.  
75
16490 
* NK 141 og 148 - 10 og 30 øre Løve II = 40 øre - stemplet "Oslo 28.3.31" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
50
20640 
* NK 141 og 192 - 10 øre Løve II og 30 øre Holberg = 40 øre - stemplet "Oslo-Solli 19.III.35" på rekommandert konvolutt sendt til Skien.  
125
22850 
* NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo Br II 24.X.31" på 3-dobbelvektig trykksakbanderole sendt til Krakhella.  
500
22852 
* NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Bergen 4.VIII.32" på 3-dobbelvektig trykksak sendt til Krakhella.  
350
26094 
* NK 141 og 148 - 10 og 30 øre Løve II = 40 øre - stemplet "Oslo 27.III.30" på rekommandert konvolutt sendt til Rørvik.  
50
9548 
* NK 142 - 14 øre Løve II stemplet "Oslo Br Ii 10.IV.30" på trykksakbanderole sendt til Usa.  
700
22897 
* NK 142 - 14 øre Løve II stemplet "Oslo Br. 5.III.31" på dobbeltvektig trykksak sendt til Krakhella.  
250
3326 
* NK 144(2) - 20 øre Løve II stemplet "Trondheim Bko. 25.VI.27" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
40
8299 
* NK 144(2) - vannrett par 20 øre Løve II stemplet "Kongsvinger 6.IV.27" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
70
20560 
* NK 144 og 167 - 20 øre Løve II og 20 øre Portoprovisorie = 40 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 13.X.36" på rekommandert konvolutt sendt til Fredrikstad.  
60
14900 
* NK 145(3) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo 1.VIII.31" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
50
22853 
* NK 145 og 154 - 20 og 60 øre Løve II = 80 øre - stemplet "Bergen Bk. 21.IV.33" på bankobrev sendt til Evanger.  
75
25216 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen 26.VIII.31" på konvolutt sendt til Rørvik.  
40
25318 
* NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Bergen 2.IV.28" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
40
17161 
* NK 147 - 25 øre Løve II stemplet "Oslo 2?.IV.30" på del av trykksak-omslag sendt til Lysaker.  
450
3426 
* NK 148 og 158 - 30 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 60 øre - stemplet "Bergen-Minde 3.V.32" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
250
10380 
* NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Oslo Br. 21.12.35" på konvolutt sendt til Bergen.  
30
11064 
* NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bergen 5.IV.34" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
14541 
* NK 151 - 40 øre Løve II stemplet "Bergen 23.IV.28" på rekommandert konvolutt sendt til Lilleaker.  
80
31371 
* NK 151 - 40 øre Løve II stemplet "Bergen Bk. 12.III.28" på bankobrev sendt til Oslo.  
90
31373 
* NK 151 - 40 øre Løve II stemplet "Bergen 26.III.28" på bankobrev sendt til Lilleaker.  
90
10792 
* NK 152(2) - 40 øre Løve II stemplet "Oslo 29.III.30" på verdibrev sendt til Rørvik.  
150
3114 
* NK 153 - 50 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 12.IV.32" på verdibrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
3836 
* NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 24.I.30" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
150
11984 
* NK 158 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Oslo ?" på trykksakbanderole sendt til Hinderåvåg.  
250
4138 
* NK 160 - 15 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 9.VI.28" på brevkort sendt via Landsutstillingen 1928 Bergen til Rørvik.  
60
16876 
* NK 160(2) - 15 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 31.VII.28" på konvolutt sendt til Tyskland.  
200
23281 
* NK 162 - 30 øre Ibsen maskinstemplet "Oslo Br. 30.XI.28" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
688 
* NK 163(20) - 1 øre Portoprovisorie stemplet "Oslo Br. VII 29.XI.29" på baksiden av konvolutt sendt til Saude i Ryfylke.  
150
12045 
* NK 163(2), 164 og 176 - 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 14 øre 14 = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 18.XI.29" tekst "Olavsjubileet 1030-1930" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
12248 
* NK 163(2), 164(2) og 180 - 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 30 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo 7.XI.30" på rekommandert konvolutt sendt til Lillestrøm.  
200
19686 
* NK 163(4) og 164(4) - 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Bergen 1.V.29" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
25875 
* NK 163(2), 164, 242, 277 og 282 - 1 og 4 øre Portoprovisorie, 10 øre Løve dyptrykk samt 5 og 20 øre V-merke = 41 øre - stemplet "Oslo-Homansbyen 11.12.41" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
250
11834 
* NK 167 - 20 øre Portoprovisorie stemplet "Oslo Br. 12.V.29" på konvolutt sendt til Lysaker.  
75
1398 
* NK 168b - 40 øre Portoprovisorie maskinstemplet "Oslo Br. 25.2.34" tekst "Legg Ikke Penger I Almindelig Brev. De.." på litt stor konvolutt sendt til Østerrike.  
200
15170 
* NK 168b(2) - 40 øre Portoprovisorie maskinstemplet "Oslo 5.II.29" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Washington, Usa.  
250
2006 
* NK 172, 274(4) og 275(3) - 10 øre Abel samt 1 og 2 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 28.10.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
5457 
* NK 172 - 10 øre Abel stemplet "Bergen 26.IX.29" på konvolutt sendt lokalt. Eltter en mengde påtegninger og stempler på baksiden er brevet returnert.  
100
9984 
* NK 172(2) - 10 øre Abel stemplet "Oslo Br. 13.II.30" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
9974 
* NK 173 - 15 øre Abel stemplet "Oslo Br. 4.II.33" på brevkort sendt til Hagavik.  
30
5856 
* NK 175 - 30 øre Abel stemplet "Bergen 9.11.29" på rekommandert konvolutt sendt lokalt. Ikke avhentet. Returnert.  
75
18131 
* NK 175(2) - 30 øre Abel stemplet "Stavanger Bk. 13.X.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
200
10067 
* NK 177 - 10 øre Hellig Olav stemplet "Oslo Br. 22.X.30" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
12760 
* NK 179(3) - 20 øre Hellig Olav stemplet "Oslo 1.10.41" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
70
3110 
* NK 180 - 30 øre Hellig Olav maskinstemplet "Oslo 2.IV.30" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
250
8602 
* NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Bergen 27.III.31" på konvolutt sendt til Sverige.  
200
28062 
* NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Bergen 22.VII.30" på postkort sendt til Liverpool, England.  
100
8064 
* NK 181, 182 og 183 - 15, 20 og 30 øre Nordkapp I = 65 øre - stemplet "Nordkapp-Le Cap Nord 17.6.33" på postkort sendt til Geilo. Arkivhull.  
800
10024 
* NK 181, 182 og 183 - 15, 20 og 30 øre Nordkapp I = 65 øre - stemplet "Oslo Br.II 2.X.30" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
700
11546 
* NK 181 - 15 øre Nordkapp I stemplet "Oslo Br. 26.6.45" på postkort sendt til Brøttum.  
75
13212 
* NK 181/183 og 195 - komplett serie Nordkapp I samt 20 øre Nansen I = 85 øre - stemplet "Nordkapp-Le Cap Nord 29.7.39" på rekommandert konvolutt sendt til Usa.  
1.200
8629 
* NK 184 - 20 øre Radium maskinstemplet "Bergen 20.VI.37" tekst "Era-Messen I Bergen 20 Aug. - 5 Sept." på konvolutt sendt til Sverige.  
250
18949 
* NK 185 og 188 - 10 og 30 øre Bjørnson = 40 øre - stemplet "Oslo Br.II 2.II.33" på konvolutt sendt til Strømmen.  
125
11587 
* NK 186 - 15 øre Bjørnson maskinstemplet "Bergen 8.IX.33" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på postkort sendt til Dale i Sunnfjord.  
50
14316 
* NK 187(2) - 20 øre Bjørnson stemplet "Oslo 10.2.33" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
80
19351 
* NK 188 - 30 øre Bjørnson stemplet "Oslo-Majorstuen 27.1.33" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
9056 
* NK 189, 218 og 219 - 10 øre Holberg samt 20 og 30 øre Turistmerke = 60 øre - stemplet "Oslo 15.XII.38" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
125
8284 
* NK 193(2) - vanrett par 10 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 22.XII.38" på konvolutt sendt til Trondheim.  
100
9858 
* NK 193 - 10 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 9.7.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Oslo. Lokalporto.  
100
17234 
* NK 193 og 194(2) - 10 og 15 øre Nansen I = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 30.4.36" på konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
200
27968 
* NK 193 - 10 øre Nansen I stemplet "Oslo Br.II 2.1.36" på konvolutt sendt til Oslo. Lokalporto.  
200
11057 
* NK 194 - 15 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 14.3.40" på postkort sendt til Trondheim.  
200
11951 
* NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 17.8.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
16885 
* NK 196 - 30 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 16.9.36" på konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
200
4111 
* NK 202(3) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Solli 22.VI.38" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
40
27694 
* NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 1.5.39" på konvolutt sendt til knsulatet i Blyth, England. Returnert. Rik stempelflora.  
100
53 
* NK 219(2) - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo 7.12.38" på verdibrev sendt til Arendal.  
80
11058 
* NK 219 og 200(2) - 30 øre Turistmerke og 5 øre Posthorn dyptrykk = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 24.8.38" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
9671 
* NK 220 - 15 øre Turistmerke stemplet "Bergen 16.8.41" på brevkort sendt til Oslo.  
75
11071 
* NK 220 og 314 - 15 øre Turistmerke og 10 øre Grieg = 25 øre - stemplet "Oslo Br. 27.II.46" på konvolutt sendt til Aalesund.  
50
17737 
* NK 220, 222, 246, 319, 320 og 321 - blandingsfrankatur = 135 øre - stemplet "Trondheim 18.2.44" på konvolutt sendt ekspress til Bergen.  
450
2200 
* NK 221, 237, 238, 239 og 244 - 20 øre Turistmerke - 1, 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 14 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 18.6.42" på rekommandert konvolutt sendt til Sparbu.  
75
8074 
* NK 221 og 235 - 20 øre Turistmerke og 20 øre Nansen II = 40 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
400
21655 
* NK 221x(2) - 20 øre Turistmerke stemplet "Oslo 22.V.39" på rekommandert konvolutt sendt til Nesttun.  
50
8338 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Bergen 11.10.44" på rekommandert konvolutt sendt lokalt.  
50
10009 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo-Majorstua 23.2.45" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
15932 
* NK 222 og 279 - 30 øre Turistmerke og 10 øre V-merke = 40 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 17.11.41" på verdibrev sendt til Halden.  
150
27976 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo 22.11.39" på konvolutt sendt til Skottland. Returnert  
75
9970 
* NK 222x - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 22.5.39" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
125
30458 
* NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 26.7.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Fall.  
350
3313 
* NK 226 - 15 øre Dronning Maud maskinstemplet "Bergen 28.8.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på postkort sendt til Sandefjord.  
200
5483 
* NK 226 og 240 - 15 øre Dronning Maud og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Lillehammer 6.11.39" på konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
200
10884 
* NK 227 og 228 - 20 og 30 øre Dronning Maud = 50 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 22.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
400
11939 
* NK 227(2) - 20 øre Dronning Maud stemplet "Oslo Br. 9.8.39" på konvolutt sendt til Tromsø.  
300
5468 
* NK 228(4) - 30 øre Dronning Maud stemplet "Barkåker 23.4.40" på rekommandert konvolutt sendt til Paso Robles, U.S.A. Ankomst-stemplet på baksiden.  
1.000
1483 
* NK 229 og 246(2) - 1.00 kr Kronemerke Løve og 20 øre Løve dyptrykk = 140 øre - stemplet "Oslo Bko. 19.9.42" på verdibrev sendt til Ulsberg.  
60
4695 
* NK 229 - 1.00 kr Kronemerke Løve stemplet "Oslo Bko. 25.6.42" på verdibrev sendt til Ulsberg.  
60
2794 
* NK 235, 259, 267 og 276(2) - 20 øre Nansen II og 20 øre Legion samt 14 og 3 øre V-merke = 60 øre - stemplet "Oslo-Solli 29.IX.41" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
3.000
2003 
* NK 237 og 238(2) - 1 og 2 øre Posthorn dyptrykk = 5 øre - stemplet "Bergen 9.12.42" på konvolutt sendt lokalt. Lokalporto.  
75
8722 
* NK 237(4), 242, 274(4) og 275 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk samt 1 og 2 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Bergen Br. 1.9.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
9683 
* NK 237(11), 238(3) og 239 - 1, 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 16.10.42" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
75
13391 
* NK 237(2) og 240 - 1 og 5 øre Posthorn dyptrykk = 7 øre - stemplet "Øystese 27.2.43" på trykksak sendt til Ålvik.  
75
18215 
* NK 237, 239(3) og 307(2) - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Wessel = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 11.6.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
100
18350 
* NK 237(6) og 244 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo 13.2.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
25785 
* NK 237(2), 239 og 256 - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Redningsselskapet = 20 øre - stemplet "Oslo 1.5.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
11349 
* NK 238(2) og 239 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 7 øre - stemplet "Oslo Br.I 20.3.42" på trykksak sendt til Bergen.  
100
18138 
* NK 238, 276 og 307 - 2 øre Posthorn dyptrykk, 3 øre V-merke og 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 10.III.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
25798 
* NK 238, 239 og 256 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Redningsselskapet = 20 øre - stemplet "Stavanger 23.XII.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
19085 
* NK 239(2) og 241(2) - 3 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo Br.I 1.3.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
60
24326 
* NK 239, 243 og 331 - 3 og 12 øre Posthorn dyptrykk samt 5 øre London = 20 øre - stemplet "Oslo Br.I 10.12.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
4435 
* NK 240 og 277 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 5 øre V-merke = 10 øre - stemplet "Oslo Br. 18.12.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
9369 
* NK 240 og 311 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Nordkapp III = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 19.4.44" på konvolutt sendt til Minde.  
125
11066 
* NK 240, 245 og 354 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 45 øre - stemplet "Bergen Bk. 18.XI.46" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
30
14364 
* NK 240 og 279 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre V-merke = 15 øre - stemplet "Bergen 30.12.41" på postkort sendt til Minde.  
25
16796 
* NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Bergen Br. 13.3.43" på trykksak sendt til Bergen.  
40
18432 
* NK 240 og 326 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 5 øre Landshjelp II = 10 øre - stemplet "Bergen 2.2.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
26696 
* NK 240(2) og 256(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Redningsselskapet = 40 øre - stemplet "Fredrikstad 5.IX.1942" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
9478 
* NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Bergen 26.5.43" på trykksak sendt til Uggdalseidet.  
50
10202 
* To konvolutter frankert med NK 241 og 274(3) - 7 øre Posthorn dyptrykk og loddrett trestripe 1 øre V-merke = 10 øre - stemplet henholdsvis "Bergen 31.8.44" og "Bergen 8.9.44" sendt lokalt. Sistnevnte er satt i porto med 6 øre mens førstnevnte er godkjent. V-merkene var ugyldige etter 29.3.44.  
400
11995 
* NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Bergen 21.XI.4?" på liten konvolutt sendt til Hagavik.  
30
9566 
* NK 242, 243(5) og 246 - 10 øre Løve dyptrykk, 12 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 90 øre - stemplet "Oslo Bko. 30.6.44" på verdibrev sendt til Bergen.  
200
13333 
* NK 242(2) og 246 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 12.12.45" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
40
8658 
* NK 244 - 14 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 23.3.43" på trykksakbanderole sendt til Moelv.  
250
14155 
* NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Bko. 4.1.43" på verdibrev sendt til Kristiansund.  
40
14975 
* NK 246(4) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 13.12.45" på konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
70
25666 
* NK 246(4) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Smestad 28.1.42" på litt lang (20 cm) konvolutt sendt ekspress til Sandefjord. Returnert. Diverse stempler på baksiden.  
150
8702 
* NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Bko. 29.9.44" på rekommandert konvolutt sendt til Bygdøy.  
50
25671 
* NK 250 og 252(7) - 40 og 60 øre Løve dyptrykk = 460 øre - stemplet "Oslo Bko. 31.1.45" på verdibrev sendt til Follebu.  
100
8811 
* NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Den Ambulerende Hålogalandsutstilling 1-14 okt 1941" på konvolutt sidestemplet "Bergen Br. 2.10.41" sendt til Bergen.  
150
9812 
* NK 254 og 274(5) - 15 øre Hålogaland og 1 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 14.4.42" på konvolutt sendt til Gaupen.  
250
11986 
* NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Hålogaland-Utstillingen Oslo 6.JUN.1941" på postkort sendt til Nordstrand.  
120
12008 
* NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Sandvika 18.VI.41" på konvolutt sendt til Sandvika.  
300
12179 
* NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Oslo Br. 3.8.41" på postkort sendt til Elverum. Omadressert tilbake til Oslo.  
400
17084 
* NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Hålogaland-Utstillingen Oslo 6 JUN 1941" på postkort sendt til Oslo.  
120
23574 
* NK 254(2) og 255 - 15 øre Hålogaland og 10 øre Redningsselskapet = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 26.2.44" på rekommandert konvolutt sendt til Finnsnes.  
450
9980 
* NK 255 og 257 - 10 og 20 øre Redningsselskapet = 30 øre - stemplet "Oslo 14.IV.42" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
18142 
* NK 255 - 10 øre Redningsselskapet stemplet "Bergen-Nøstet 4.9.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
18143 
* NK 256 og 274(5) - 15 øre Redningsselskapet og 1 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 4.10.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
21865 
* NK 258, 275(2), 276(2) og 304 - 30 øre Redningsselskapet, 2 og 3 øre V-merke samt 20 øre Nordraak = 60 øre - stemplet "Oslo Br.I 7.4.43" på konvolutt sendt til Holmenkollen.  
300
874 
* NK 259, 267, 274(3), 275(3), 276(3), 278 og 280(2) - Legion samt diverse V-merker = 83 øre - stemplet "Oslo-Solli 12.IX.41" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
3.000
2546 
* NK 259 - 20 øre Legion maskinstemplet "Bergen 15.6.43" tekst "Edvard Grieg 1843-1943" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
2.200
2265 
* NK 260 - 1.00 kr Universitetet maskinstemplet "Bergen 15.6.43" tekst "Edvard Grieg 1843-1943" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
1.600
2841 
* NK 274(2), 276(2) og 280 - 1, 3 og 12 øre V-merke = 20 øre - maskinstemplet "Fredrikstad 21.X.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
14628 
* NK 274, 278 og 280 - 1, 7 og 12 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 31.12.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
25106 
* NK 274, 275, 276, 277, 278 og 279 - 1 til 10 øre V-merker = 28 øre - stemplet "Bergen 12.9.41" på konvolutt sendt til Eidsvågneset.  
300
724 
* NK 276, 278 og 279 - 3, 7 og 10 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Drangedal 3.XI.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
4809 
* NK 277 - 5 øre V-merke stemplet "Bergen 3.12.41" på konvolutt sendt lokalt.  
100
13028 
* NK 277 - 5 øre V-merke stemplet "Bergen Br. 24.10.41" på visittkortkonvolutt sendt til Bergen.  
40
18331 
* NK 277 og 303 - 5 øre V-merke og 15 øre Nordraak = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 18.6.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
5928 
* NK 278(3) - 7 øre V-merke stemplet "Oslo 22.3.44" på konvolutt sendt til Minde.  
150
3298 
* NK 280 og 310 - 12 øre V-merke og 30 øre Postforening = 42 øre - stemplet "Oslo 9.1.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
150
15135 
* NK 280(2) - 12 øre V-merke maskinstemplet "Oslo Br. 12.11.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Levanger.  
250
25417 
* NK 286 og 289(5) - 40 øre V-merke og 1.00 kr V-merke = 540 øre - stemplet "Bergen 16.9.41" på litt stort (19 x 12.5 cm) verdibrev sendt til Norheimsund. Konvolutten er litt småkrøllet grunnet innholdet som sannsynligvis har vært store sedler.  
300
18217 
* NK 289, 290, 291 og 292 - 1.00, 1.50, 2.00 og 5.00 kr V-merke = 950 øre - stemplet "Grimstad 29.11.41" uadressert konvolutt.  
1.200
27977 
* NK 292(10) - 10-blokk 5.00 kr V-merke stemplet "Oslo 12.12.41" på rekommandert konvolutt sendt til Lund, Sverige.  
8.500
14154 
* NK 294(2) - 10 øre Snorre stemplet "Oslo Br. 27.3.42" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
25
4150 
* NK 296(2) - 20 øre Snorre stemplet "Oslo Bko. 3.6.42" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
50
18302 
* NK 302 og 305 - 10 og 30 øre Nordraak = 40 øre - stemplet "Fredrikstad 30.VII.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
18345 
* NK 303 - 15 øre Nordraak stemplet "Fredrikstad 21.IX.42" på brevkort sendt til Bergen.  
100
18662 
* NK 304 - 20 øre Nordraak maskinstemplet "Oslo Br. 1.4.43" tekst "Matauking Gagner Land og Heim" på konvolutt sendt til Larvik.  
100
11178 
* NK 306(2) - 20 øre Rikstinget stemplet "Oslo Br. 16.10.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
13915 
* NK 306(2) - 20 øre Rikstinget stemplet "Oslo 23.9.42" på rekommandert konvolutt sendt til Skien.  
175
18188 
* NK 306(4) - 20 øre Rikstinget - fireblokk stemplet "Bygdøy 8.X.43" på uadressert konvolutt.  
150
19053 
* NK 306 - 20 øre Rikstinget stemplet "Bergen 8.3.43" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
8809 
* NK 307 og 312 - 15 øre Wessel og 20 øre Nordkapp III = 35 øre - stemplet "Oslo Bko. 1.4.43" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
8810 
* NK 307 og 311 - 15 øre Wessel og 15 øre Nordkapp III = 30 øre - stemplet "Oslo Bko. 1.4.43" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
27927 
* NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Oslo 28.8.43" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
8127 
* NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Oslo 18.12.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
9600 
* NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Oslo Br.II 1.4.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
11569 
* NK 309 og 310(3) - 20 og 30 øre Postforening = 110 øre - stemplet "Oslo 5.8.43" på verdibrev sendt til Åsgårdstrand.  
250
15659 
* NK 309(2) og 310(2) - 20 og 30 øre Postforening = 100 øre - stemplet "Oslo 27.11.42" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
3252 
* NK 310(2) - 30 øre Postforening stemplet "Oslo Bko. 25.9.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
200
12005 
* NK 310(2) - 30 øre Postforening stemplet "Øvre Lårdal 20.1.43" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
150
18916 
* NK 314(2) - 10 øre Grieg stemplet "Oslo 6.11.43" på konvolutt sendt til Trondheim.  
70
8558 
* NK 315 - 20 øre Grieg stemplet "Oslo-Grünerløkka 2.12.43" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
18763 
* NK 315 og 318 - 20 øre Grieg og 20 øre Frontkjemper = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 6.11.43" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
100
18867 
* NK 316 - 40 øre Grieg stemplet "Oslo 15.9.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
60
14146 
* NK 318, 319, 320 og 321 - 20 øre Frontkjemper samt 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 90 øre - stemplet "Oslo Br. 16.XI.43" på konvolutt sendt til Oslo. Uforsiktig åpnet, men merkene uskadd.  
140
8788 
* NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Skudeneshavn 29.12.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Danmark.  
300
10158 
* NK 319(2) - 10 øre Landshjelp I stemplet "Fredrikstad 7.11.44" på konvolutt sendt til Minde.  
300
18116 
* NK 320 - 20 øre Landshjelp I maskinstemplet "Oslo Br. 6.5.44" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Bergen.  
175
25661 
* NK 321(4) - 40 øre Landshjelp I stemplet "Kongsvinger 17.12.43" på litt stor (20 cm bred) konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
25904 
* NK 321 - 40 øre Landshjelp I stemplet "Oslo Bko. 3.1.45" på rekommandert konvolutt sendt til Finnsnes.  
400
14365 
* NK 324 - 20 øre Krigsforlis stemplet "Oslo 21.VII.24" på konvolutt sendt til Bergen.  
175
16155 
* NK 324 - 20 øre Krigsforlis stemplet "Oslo 6.9.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
18219 
* NK 324 - 20 øre Krigsforlis stemplet "Oslo 14.8.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
1935 
* NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo 31.7.44" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
75
4196 
* NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Bergen 8.9.44" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
4891 
* NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo Bko. 29.8.44" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
150
12028 
* NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo Br. 5.8.44" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
18924 
* NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo Bko. 16.11.44" på rekommandert konvolutt sendt til Jar.  
150
20032 
* NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo Br.i 31.7.44" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
20121 
* NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo Br.i 31.7.44" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
21902 
* NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Bergen 16.4.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
1934 
* NK 326, 327, 328 og 329 - 5, 10, 15 og 20 øre Landshjelp II = 50 øre - stemplet "Oslo 4.12.42" på postoppkrav verdibrev sendt til Horten.  
400
9979 
* NK 326 og 328 - 5 og 15 øre Landshjelp II = 20 øre - stemplet "Oslo 17.2.45" på konvolutt sendt til Bekkelagshøgda.  
250
14666 
* NK 326(4) - 5 øre Landshjelp II stemplet "Oslo Br. 1.XII.44" (første dag) sendt til Vestre Aker.  
300
15130 
* NK 326(2) - 5 øre Landshjelp II maskinstemplet "Oslo Br. 1.XII.44" (første dag) tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
250
13764 
* NK 328 og 329 - 15 og 20 øre Landshjelp II = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 1.XII.44" (første dag) på konvolutt sendt til Oslo.  
200
3051 
* NK 329 - 20 øre Landshjelp II stemplet "Ålesund 28.2.45" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
4269 
* NK 332 - 7 øre London stemplet "Oslo Br. 17.4.46" på trykksak sendt til Bergen.  
100
4774 
* NK 332 - 7 øre London stemplet "Oslo Br. 17.4.46" på trykksak sendt til Bergen.  
100
9806 
* NK 335 og 337 - 20 og 40 øre London = 60 øre - stemplet "Oslo Bko. 27.10.45" på rekommandert konvolutt sendt til Vestre Aker.  
100
15846 
* NK 338 - 60 øre London stemplet "Oslo Bko. 27.10.45" på rekommandert konvolutt sendt til Vestre Aker.  
200
12038 
* NK 342 - 20 øre Røde Kors stemplet "Bergen S. 27.IX.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
100