Nettbutikk - Bruksbrev 1909-1945
Til innhold nettbutikk
   
Posthorn 1909-1919
   
4287 
* NK 96(2), 99 og 104 - 1, 5 og 25 øre Posthorn 1909 = 32 øre - stemplet "Bergen Bk. 3.IX.18" på rekommandert konvolutt sendt til Odense, Danmark.  
400
5824 
* NK 96(3), 118(3) og 125 - 1 øre Posthorn 1909 samt 5 og 40 øre Posthorn 1920 = 58 øre - stemplet "Kristiania 31.X.23" på bankobrev sendt til Sverige.  
300
5877 
* NK 96 og 101(2) - 1 og 12 øre Posthorn 1909 = 25 øre - stemplet "Trondhjem V. 26.X.18" på rekommandert konvolutt sendt til Aas.  
100
8171 
* NK 96, 97, 99 og 104(2) - 1, 2, 5 og 25 øre Posthorn 1909 = 58 øre - stemplet "Kristiania-Elisenberg 8.X.20" på bankobrev sendt til Tyskland.  
350
8309 
* NK 96(3), 101 og 118 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 13.10.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
8310 
* NK 96(3), 101 og 118 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 13.10.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
8311 
* NK 96(3), 101 og 118 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo-St.hanshaugen 18.X.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
8312 
* NK 96, 101 og 119 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 7 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Tønsberg 19.XII.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
8989 
* NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 3.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
250
9019 
* NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 29.II.32" på konvolutt sendt til London, England.  
200
10020 
* NK 96(10) og 97(5) - 1 og 2 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 2.III.31" på konvolutt sendt til Mesnali.  
100
10357 
* NK 96(3), 101 og 118 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 15.9.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
10358 
* NK 96(3), 101 og 118 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 29.III.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
11886 
* NK 96(12), 98 og 118 - 1 og 3 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 10.VII.27" på konvolutt sendt til Lillehammer.  
150
13029 
* NK 96(5) og 102 - 1 og 15 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Bergen 30.V.18" på konvolutt sendt til Bern, Sveits.  
100
13452 
* NK 96(6) og 119(2) - 1 øre Posthorn 1909 og 7 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 22.12.37" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
15615 
* NK 96, 117 og 176 - 1 øre Posthorn 1909, 5 øre på 25 øre Posthorn og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 20.IX.29" på konvolutt sendt til Værdalen.  
200
16088 
* NK 96(3), 97, 99 og 120 - 1, 2 og 5 øre Posthorn 1909 samt 10 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Trondhjem 21.XII.23" på postkort sendt til Tallin, Estland.  
200
16336 
* NK 96, 98, 102a og 107 - 1, 3, 15 og 40 øre Posthorn 1909 = 59 øre - stemplet "Kristiansund N. 14.X.18" på bankobrev sendt til Molde.  
300
17284 
* NK 96(3), 97 og 121 - 1 og 2 øre Posthorn 1909 samt 15 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Øyfjell 24.II.26" på konvolutt sendt til Odda.  
80
19040 
* NK 96, 98(2) og 109 - 1, 3 og 60 øre Posthorn 1909 = 67 øre - stemplet "Kristiania 9.1.18" på bankobrev sendt til Jennestad.  
400
20175 
* NK 96(2) og 100 - 1 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Drammen 19.V.19" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
20183 
* NK 96, 97, 99 og 110IIb - 1, 2 og 5 øre Posthorn 1909 samt 1.00 kr Haakon 1910 = 108 øre - stemplet "Brevik 22.VII.20" på bankobrev sendt til Sverige.  
450
24852 
* NK 96(20) - 1 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo Br.I 13.12.33" på konvolutt sendt til Askim.  
150
28395 
* NK 96(6), 97(3), 98 og 118 - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 28.II.35" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
120
548 
* NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Kristiania 3.VII.18" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
5306 
* NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Kristiania 1.IV.19" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
8320 
* NK 97, 118 og 126 - 2 øre Posthorn 1909, 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Løve I = 17 øre - stemplet "Bergen 9.VII.26" på engelsk helsak svar-kort sendt til England.  
200
10452 
* NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Skien 2.X.18" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
10566 
* NK 97(10) - 2 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiansand S. 6.X.27" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
11896 
* NK 97, 98, 108 og 118 - 2, 3 og 50 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 60 øre - stemplet "Stavanger 13.X.24" på bankobrev sendt via Kongsvingerb. Postexp. B til Stockholm, Sverige.  
500
13027 
* NK 97 og 118 - 2 øre Posthorn 1909 og 5 øre Posthorn 1920 = 7 øre - stemplet "Bergen 23.XII.36" på konvolutt sendt til Skottland.  
70
13323 
* NK 97 og 105(2) - 2 og 30 øre Posthorn 1909 = 62 øre - stemplet "Bogen i Ofoten 5.II.14" på bankobrev transittstemplet Salten Posteksp. C og Nordlands Posteksp. F. sendt til Spillum. 2-øren mangler et hjørne.  
200
13432 
* NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Haugesund 19.3.10" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
15109 
* NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Bergen 10.IX.18" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
130
16083 
* NK 97(2), 98(2) og 120 - 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 10 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Trondhjem 21.XII.23" på postkort sendt til Tallin, Estland.  
150
16962 
* NK 97(10) - 2 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo Br.i 23.IX.30" på konvolutt sendt til Bygdø.  
75
20174 
* NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Narvik 4.VIII.18" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
175
20176 
* NK 97, 100 og 101 - 2, 10 og 12 øre Posthorn 1909 = 24 øre - stemplet "Tønsberg 7.II.19" på konvolutt sendt til Sverige.  
200
20179 
* NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Moss 2.XII.18" på konvolutt sendt til Sverige.  
130
21910 
* NK 97(5) og 99 - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 15 øre - stemplet "Kristiania 2.VII.19" på konvolutt sendt til Sverige.  
150
10844 
* NK 98, 108 og 118 - 3 og 50 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 58 øre - stemplet "Kristiania 24.I.24" på bankobrev sendt til Stockholm, Sverige.  
400
13957 
* NK 98(2) og 108 - 3 og 50 øre Posthorn 1909 = 56 øre - stemplet "Kristiania 5.I.11" på bankobrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
519 
* NK 99 og 103(4) - 5 og 20 øre Posthorn 1909 = 85 øre - stemplet "Kristiania 1.XII.19" på følgebrev sendt til Hurum.  
75
1661 
* NK 99 og 121 - 5 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Bergen 19.XII.21" på konvolutt sendt til Dagalid.  
40
9008 
* NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Ørskog 25.IV.11" på postkort sendt til Eidsøren.  
50
9874 
* NK 99(3) - loddrett trestripe 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Sandnessjøen ?.?.19" på konvolutt sendt til Tuddal.  
75
10148 
* NK 99(2) og 103 - 5 og 20 øre Posthorn 1909 = 30 øre - stemplet "Bergen 17.II.15" på rekommandert bankobrev sendt til Ålvik.  
40
12025 
* 5 pfenning Germania og 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Breslau 10.9.12" på postkort sendt til Tyskland.  
100
17178 
* NK 99 og 100(2) - 5 og 10 øre Posthorn 1909 = 25 øre - stemplet "Kristiania 11.VII.21" på postkort sendt til Usa.  
75
20171 
* NK 99(2) og 105 - 5 og 30 øre Posthorn 1909 = 40 øre - stemplet "Ørnes 14.III.21" på bankobrev sendt til Grønøy.  
175
28540 
* NK 99(4) - vannrett firestripe 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiansand S. 4.10.14" på konvolutt sendt til New York, U.S.A.  
100
30254 
* NK 99, 100(2) og 102 - 5, 10 og 15 øre Posthorn 1909 = 40 øre - stemplet "Kristiania 5.IV.18" på bankobrev sendt til Aasgaardstrand.  
100
8631 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Odnæs 18.VIII.17" på konvolutt sendt til Nordtorpen.  
50
9910 
* NK 100 og 104 - 10 og 25 øre Posthorn 1909 = 35 øre - stemplet "Kristiania 27.II.16" på bankobrev sendt til Jølster.  
75
10119 
* NK 100 og 104(2) - 10 og 25 øre Posthorn 1909 = 60 øre - stemplet "Kristiania Elisenberg 23.VI.23" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
100
17516 
* NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Mosjøen 8.II.13" på konvolutt sendt til Kristiania.  
50
19237 
* NK 100 og 121(2) - 10 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 40 øre - stemplet "Bergen Bk. 14.XII.20" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
120
19283 
* NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 30.1.12" på konvolutt sendt til St.Gallen, Sveits. Loddrett brekk i konvolutten.  
130
19596 
* NK 100, 102 og 121 - 10 og 15 øre Posthorn 1909 samt 15 øre Posthorn 1920 = 40 øre - stemplet "Kristiania Br. 2.V.21" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
21069 
* NK 100 og 121 - 10 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 25 øre - stemplet "Kristiania 26.VII.21" på postkort sendt til Osaka, Japan.  
400
9480 
* NK 102a(2) - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Notodden 2.VIII.19" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
5145 
* NK 103(4) - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 8.X.21" på rekommandert konvolutt sendt til München, Tyskland.  
300
10149 
* NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen S. 1.IX.15" på konvolutt sendt til Singapore, Malaya.  
170
12965 
* NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania II 28.VI.14" på konvolutt sendt til Syd-Afrika.  
200
13440 
* NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 7.I.22" på trykksak sendt til Bergen.  
50
13476 
* NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Eidsvoll 14.XI.21" på konvolutt sendt til Lysaker. Vederesendt til Kjøbenhavn.  
30
13477 
* NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Arendal 14.XI.21" på konvolutt sendt via Lysaker til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
13478 
* NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 14.XI.21" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
30
19002 
* NK 103(2) - 20 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 29.5.13" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
75
2878 
* NK 104 og 107 - 25 og 40 øre Posthorn 1909 = 65 øre - stemplet "Kristiania 20.VIII.17" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
60
13422 
* NK 104(2) - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Ålesund 10.VI.18" på følgebrev sendt til Gurskøy.  
50
13434 
* NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 30.XII.23" på postkort sendt til Berlin, Tyskland.  
125
13461 
* NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Balestrand 12.VIII.11" på postkort sendt til Usa.  
100
16318 
* NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 17.XII.21" på postkort sendt til Frankrike.  
100
18319 
* NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Trondhjem 26.X.23" på postkort sendt til Riga, Lettland.  
150
20168 
* NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Ørnes 9.I.19" på bankobrev sendt til Grønøy.  
100
11876 
* NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen Bk. 30.I.20" på rekommandert konvolutt sendt til Jennestad.  
50
14249 
* NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo-Homansby 24.X.27" på rekommandert konvolutt sendt til Østre Aker.  
150
17138 
* NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen S. 17.XII.25" på postkort sendt til Usa.  
75
20170 
* NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Glomfjord 20.XI.20" på bankobrev sendt til Grønøy.  
100
8473 
* NK 106, 117 og 122(5) - 35 øre Posthorn 1909, 5 øre på 25 øre Posthorn og 20 øre Posthorn 1920 = 140 øre - stemplet "Sandnessjøen 18.I.23" på rekommandert konvolutt sendt til Sveits. Noen merker med feil.  
150
11888 
* NK 106, 117, 120(2), 121 og 123 - 35 øre Posthorn 1909 og 5 øre på 25 øre Posthorn samt 10, 15 og 25 øre Posthorn 1920 = 100 øre - stemplet "Stabekk 15.V.23" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland. 25-øren er defekt.  
100
4973 
* NK 107(2) - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 3.X.21" på rekommandert konvolutt sendt til München, Tyskland.  
300
10150 
* NK 107 - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen Bk. 10.XII.14" på rekommandert bankobrev sendt til England.  
75
15868 
* NK 107 - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 8.X.21" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiania.  
75
2517 
* NK 108(2) - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Fjøsanger 23.II.24" på bankobrev sendt til Kristiania.  
70
11481 
* NK 108(2) og 110(2) - 50 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 300 øre - stemplet "Kristiania 13.IX.23" på verdibrev sendt til Tyskland. Postkontorets segl på baksiden.  
400
12310 
* NK 108 og 120 - 50 øre Posthorn 1909 og 10 øre Posthorn 1920 = 60 øre - stemplet "Bergen Bk. 3.V.24" på bankobrev sendt til Ytre Arne.  
45
13448 
* NK 108 og 120 - 50 øre Posthorn 1909 og 10 øre Posthorn 1920 = 60 øre - stemplet "Bergen Bk. 19.I.24" på bankobrev sendt til Ytre Arne.  
45
17705 
* NK 108 og 125 - 50 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 90 øre - stemplet "Kristiania 6.IX.24" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
100
20173 
* NK 108 og 109 - 50 og 60 øre Posthorn 1909 = 110 øre - stemplet "Porsgrund 1.V.23" på bankobrev sendt til Hannover, Tyskland.  
300
28542 
* NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 14.VI.22" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
9012 
* NK 109(3) - 60 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 25.IX.23" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
150
10557 
* NK 109(2) - 60 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo 25.II.25" på verdibrev sendt til Tyskland. Postkontorets segl på baksiden.  
250
11119 
* NK 109(3) og 118(2) - 60 øre Posthorn 1909 og 5 øre Posthorn 1920 = 190 øre - stemplet "Kristiania Majorstuen 5.X.23" på verdibrev sendt til Tyskland. Postkontorets segl på baksiden.  
400
2913 
* NK 109II(3) og 121 - 60 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 195 øre - pakkepost-stemplet "Bergen 29 I 27" på postoppkrav følgebrev sendt til Salhus.  
100
10570 
* NK 109II(2) - 60 øre Posthorn 1909 stemplet "Kongsvoll 12.VII.25" på rekommandert bankobrev sendt til Oslo.  
100
13449 
* NK 118(2) og 145 - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Lysaker 31.V.20" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
60
21960 
* NK 118(4) - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo Br.I 11.IX.26" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
125
16776 
* NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo 24.8.35" på postkort sendt til Riga, Lettland.  
75
10569 
* NK 125 - 40 øre Posthorn 1920 stemplet "Hønefoss 13.X.27" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
50
17762 
* NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500