Nettbutikk - Antikva
Til innhold nettbutikk
   
Chr.H.Knudsen (NK 65-84)
   
* NK 65(10) - 1 øre Knudsen grovtagget - firestripe, trestripe, loddrett par og enkelmerke stemplet "Lilleelvedalen 2.IX.00" på konvolutt sendt til Røros. Noen merker med feil.  
800
12897 
* NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christianssand 19.III.98" på trykksak sendt til Sogndal.  
100
12957 
* NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 26.V.98" på trykksak sendt til Trysil.  
75
12958 
* NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 23.II.98" på trykksak sendt til Trysil.  
75
12959 
* NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 2.X.97" på trykksak sendt til Trysil.  
75
12967 
* NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 2.IV.97" på trykksak sendt til Langesund.  
150
12971 
* NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 16.VII.97" på trykksak sendt til Langesund.  
150
12987 
* NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 18.IV.98" på trykksak sendt til Trysil.  
75
13002 
* NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 12.VII.98" på trykksak sendt til Trysil.  
75
13018 
* NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 25.11.97" på trykksak sendt til Langesund.  
150
13024 
* NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen ?.VII.96" på konvolutt sendt til Namsos.  
75
20805 
* NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 28.II.98" på trykksak sendt til Porsgrund.  
200
25998 
* NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Trondhjem 19.11.97" på konvolutt sendt til Vikten.  
100
8878 
* NK 67 - 5 øre Knudsen grovtagget stemplet "Trondhjem 24.IX.04" på trykksak sendt til Italia.  
400
9365 
* NK 67 - 5 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 4.X.98" på trykksak sendt til Leipzig, Tyskland.  
250
13004 
* NK 67 - 5 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen 12.IV.97" på trykksak sendt til Milano, Italia.  
500
16444 
* NK 67 og 69(3) - 5 og 20 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Christiania 22 XI 97" på følgebrev sendt til Snaasen.  
350
20051 
* NK 67 og 80 - 5 øre Knudsen grovtagget og 25 øre Knudsen fintagget = 30 øre - pakkepost-stemplet "Kristiania 22 X 98" på følgebrev sendt til Ring.  
200
28328 
* NK 67(4) - vannrett firestripe 5 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 8.XI.97" på konvolutt sendt til New Brighton i Liverpool, England. Brevet er satt i porto med 5 d ved ankomst.  
600
791 
* NK 68, og 69(2) - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 50 øre - stemplet "Christiania 2.I.07" på følgebrev sendt til Ring. Brekker.  
200
3663 
* NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Elverum 3.XI.96" på følgebrev sendt til Ringsaker.  
150
4842 
* NK 68(3) - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Veldre 1.XI.96" på følgebrev sendt til Ring.  
150
8352 
* NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Lillehammer 21.XII.97" på følgebrev sendt til Ring.  
200
8367 
* NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Kongsberg 6.IV.97" på følgebrev sendt til Ring.  
200
9889 
* NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 1.VII.97" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
60
10207 
* NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Levanger 19.IX.97" på konvolutt sendt til Snaasen.  
50
10643 
* NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Nerstrand 5.I.98" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
75
10873 
* NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Nerstrand 17.II.98" på konvolutt sendt til Stavanger.  
70
11908 
* NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Tonsaasen 11.XI.96" på konvolutt sendt til Hop.  
60
12909 
* NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 27.V.98" på konvolutt sendt til Trysil.  
40
12921 
* NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 22.I.07" på konvolutt sendt til Trysil.  
40
12936 
* NK 68(2) - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Gausdals Høifj.sanat. 12.VI.97" på konvolutt sendt til Durban, Syd-Afrika.  
400
12953 
* NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Heggedal 19.II.98" på konvolutt sendt til Kristiania.  
40
12954 
* NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 20.I.98" på konvolutt sendt til Trysil.  
40
14145 
* NK 68 og 69(2) - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 50 øre - stemplet "Christiania Pakkepost 18 IV 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
275
15674 
* NK 68(2) - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen 20.VII.97" på konvolutt sendt til Wien, Østerrike.  
150
16301 
* NK 68(3) - vannrett trestripe 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christianssund 11.1X.97" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Merkene med uren tagging.  
150
22808 
* NK 68(5) - vannrett femstripe 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 30 XII 96" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
22893 
* NK 68 og 69(2) - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 50 øre - stemplet "Christiania 7 XI 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
30459 
* NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen 28.VIII.97" på konvolutt sendt til Brønø.  
50
5377 
* NK 69 og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Bergen 17.XII.98" på følgebrev sendt til Ring.  
150
8330 
* NK 69, og 77 - 20 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Romedal 2.VI.98" på følgebrev sendt til Ring.  
150
8782 
* NK 69 og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania Pakkepost 25.VI.98" på følgebrev sendt til Ring.  
200
8795 
* NK 69(2) og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Kristiania Pakkepost 26.III.98" på følgebrev sendt til Ring.  
250
9362 
* NK 69 - 20 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 14.VI.07" på konvolutt sendt til Braunschweig, Tyskland.  
150
12855 
* NK 69(4) - 20 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen 14.V.98" på rekommandert konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
600
12933 
* NK 69 - 20 øre Knudsen grovtagget stemplet "Hollen 24.II.98" på konvolutt sendt til Johannesburg, Syd-Afrika. Brekk gjennom øvre del av merket.  
450
16383 
* NK 69(4), 76 og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget samt 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Christiania 24 X 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
8024 
* NK 70 og 76 - 25 øre Knudsen grovtagget og 5 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Christiania 19.VII.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Ring.  
450
13384 
* NK 70(4) og 77II - 25 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Christiania 22 VII 08" på postoppkravfølgebrev sendt til Snaasen.  
950
28948 
* NK 71(2), 75 og 76 - to enkle 35 øre Knudsen grovtagget samt 3 og 5 øre Knudsen fintagget = 78 øre - stemplet "Christiania 25.X.19" på bankobrev sendt til Fredriksvern.  
1.100
14 
* NK 72, 73 og 74 - 50 øre Knudsen grovtagget samt 1 og 2 øre Knudsen fintagget = 53 øre - stemplet "Bergen 2.XI.00" på bankobrev sendt via Hardanger-Søndhordland B. til Sunde i Søndhordland.  
750
5714 
* NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 12.X.98" på følgebrev sendt til Ringsaker.  
350
5799 
* NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 12.VII.00" på følgebrev sendt til Ring.  
350
12973 
* NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 18.IV.09" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
500
12980 
* NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Skien 4.V.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
500
13180 
* NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Værdalen 23.XII.01" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
13240 
* NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 8 XII. 00" på følgebrev sendt til Snaasen.  
350
20008 
* NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Vinje 9.XII.00" på følgebrev sendt til Høidalsmo.  
200
30525 
* NK 72, 75, 76 og 79 - 50 øre Knudsen grovtagget samt 3, 5 og 20 øre Knudsen fintagget = 78 øre - stemplet "Christiania 12.I.99" på bankobrev sendt til Fredriksvern.  
900
31427 
* NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget pakkepoststemplet "Kristiania 18.V.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
250
4952 
* NK 73(10) - 1 øre Knudsen fintagget stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 20.X.10" på konvolutt sendt til Kristiania.  
400
8594 
* NK 73(10) - 1 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 6.X.06" på postkort sendt til Bergen.  
150
9666 
* NK 73(10) og 74(5) - 10-blokk 1 øre samt fireblokk og enkel 2 øre Knudsen fintagget = 20 øre - stemplet "Vestbanernes Posteksp. A I 16.XI.06" på konvolutt sendt til Wien, Østerrike. Ett merke i 10-blokken er deefekt.  
500
13344 
* NK 73(5) - 1 øre Knudsen fintagget stemplet "Slemdal I Aker 16.XII.08" på postkort sendt til Nederland.  
100
18065 
* NK 73(6), 74(2), 76 og 77 - 1, 2, 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 25 øre - stemplet "Bergen " på reklamekonvolutt fra Hotel Hardanger, Odda - sendt til Luxembourg. Ankomst-stemplet på baksiden. Dekorativ.  
1.000
21571 
* NK 73(10) - 1 øre Knudsen fintagget stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 5.X.10" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
400
21619 
* NK 73(10) - 1 øre Knudsen fintagget stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 19.X.10" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
400
25617 
* NK 73 og 75(3) - 1 og 3 øre Knudsen fintagget = 10 øre - stemplet "Kristiania 17.X.01" på postkort sendt til Helsingfors, Finland.  
100
17804 
* NK 74(2) og 75(2) - 2 og 3 øre Knudsen fintagget = 10 øre - stemplet "Fyresdal 18.III.10" på konvolutt sendt til Bergen.  
350
31367 
* NK 74 og 84 - 2 og 60 øre Knudsen fintagget = 62 øre - stemplet "Lillehammer 19.VI.07" på bankobrev sendt transittstemplet Nordbanernes Posteksp. sendt til Ringebu.  
750
4602 
* NK 75, 79 og 80 - 3, 20 og 25 øre Knudsen fintagget = 48 øre - stemplet "Kristiania 19.VII.10" på bankobrev sendt til Danmark.  
800
10829 
* NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Skien 7.II.03" på konvolutt sendt til Kristiania.  
50
11915 
* NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 29.X.00" på konvolutt sendt til Degernæs.  
50
12288 
* NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 22.IX.08" på trykksak sendt til Nerstrand.  
150
13636 
* NK 75 og 77II - 3 og 10 øre Knudsen fintagget = 13 øre - stemplet "Eidsvold 22.V.00" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiania.  
900
14338 
* NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 7.II.03" på trykksak sendt til Kristiania.  
100
17165 
* NK 75, 76 og 77II(4) - 3, 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 48 øre - stemplet "Lillehammer 11.II.04" på bankobrev sendt til Sverige.  
150
17514 
* NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 12.XII.99" på korsbånd sendt til Christiania.  
50
1057 
* NK 76(4) - firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 2.X.00" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
150
1166 
* NK 76(2), 77I og 79(3) - 5, 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 80 øre - stemplet "Horten 19.VII.97" på følgebrev sendt til Snaasen. Den ene 5-øren er defekt.  
400
1187 
* NK 76 og 77II(9) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Horten 10.IX.04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
300
1261 
* NK 76, 77II(5) og 79(2) - 5, 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Horten 10.IX.04" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
275
2319 
* NK 76 og 77II(9) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Horten 7.XII.04" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
300
4026 
* NK 76(4) - to vannrette par 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 18.IX.00" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
150
4094 
* NK 76(6) og 77II(2) - 6-blokk 5 øre og vannrett par 10 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Christiania Pakkepost 23.X.07" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
1.000
4210 
* NK 76(4) - firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 26.V.00" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
150
6138 
* NK 76(6) - fireblokk og vannrett par 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Skien 5.XI.99" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
700
8266 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 6.XII.07" på ubesørget postkort sendt til Bergen. Blant annet påstemplet "Afsender ukjent".  
150
8758 
* NK 76(6) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Lastein 25.III.07" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
300
8962 
* NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 8.IX.04" på konvolutt sendt til Skien.  
20
9137 
* NK 76(2) og 83 - 5 og 50 øre Knudsen fintagget = 60 øre - stemplet "Kristiania 20.VIII.10" på bankobrev sendt til Sverige.  
600
9172 
* NK 76(2) og 77II(2) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania 3.VI.01" på følgebrev sendt til Ring.  
125
10060 
* NK 76(4) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 3.IX.04" på konvolutt sendt til Skien.  
50
10787 
* NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Eidsvold 21.XII.03" på konvolutt sendt til Stabæk.  
40
10830 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Hamar 11.XII.09" på konvolutt sendt til Christiania.  
50
11475 
* NK 76, 77II, 79 og 83 - 5, 10, 20 og 50 øre Knudsen fintagget = 85 øre - stemplet "Kristiania 31.VIII.04" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
300
11615 
* NK 76, 77II og 81(2) - 5, 10 og 30 øre Knudsen fintagget = 75 øre - stemplet "Brevig 31.III.08" på følgebrev sendt via Skien til Øifjeld.  
350
11842 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 26.III.99" på fraktbrev sendt til Christiania.  
400
11919 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 7.VII.99" på trykksak sendt til Sveits.  
150
12728 
* NK 76 og 77II(9) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Kristiania 20 II 03" på følgebrev sendt til Snaasen.  
350
12769 
* NK 76 og 77II(6) - 5 øre og 6-stripe 10 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Horten 6.VIII.02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
12917 
* NK 76(4) - vannrett firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 10.IV.01" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike. Stifthull.  
75
12950 
* NK 76 - vannrett firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 21.6.08" på konvolutt sendt til London, England.  
75
12981 
* NK 76 og 84 - 5 og 60 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Kristiania 29.X.00" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo. Loddrett brekk.  
200
12995 
* NK 76(4) - vannrett firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 27.IX.01" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
300
12998 
* NK 76(4) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Stavanger 24.9.03" på konvolutt sendt til London, England.  
100
13000 
* NK 76(4) - firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 7.9.08" på konvolutt sendt til England.  
100
14574 
* NK 76 og 84 - 5 og 60 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Christiania 1 XII 01" på postoppkrav følgebrev sendt til Ring. Følgebrevet med skade i venstre side.  
300
14743 
* NK 76(4) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 11.X.98" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
500
15138 
* NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Tromsø 1.II.05" på brevkort sendt til Helsingfors, Finland.  
100
16072 
* NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Larvik 20.V.04" på postkort sendt til Riga, Lettland.  
300
16178 
* NK 76(4) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 3.II.03" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
70
16447 
* NK 76 og 84 - 5 og 60 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Christiania 19 VIII 05" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
450
16466 
* NK 76 og 80 - 5 og 25 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania 9 II 05" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
16513 
* NK 76(3) og 80(2) - 5 og 25 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Mandal 24.V.06" på følgebrev sendt til Tinn.  
300
16771 
* NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Fredrikstad 3.1.07" på postkort sendt til Riga, Lettland.  
100
17173 
* NK 76 og 79(9) - 5 og 20 øre Knudsen fintagget = 185 øre - stemplet "Horten 21.VIII.04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
350
17314 
* NK 76, 77II, og 79(10) - 5, 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 215 øre - stemplet "Horten 1.III.06" på følgebrev sendt til Snaasen. 10-øren er defekt.  
400
17595 
* NK 76 og 77 - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 15 øre - stemplet "Kristiania 3.V.04" på komplett trykksakbanderole sendt rekommandert postoppkrav til Trondhjem.  
1.500
17689 
* NK 76(6) - 6-stripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Drammen 6.VIII.07" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
150
19991 
* NK 76 og 79(2) - 5 og 20 øre Knudsen fintagget = 45 øre - stemplet "Nordtorpen 15.V.00" på bankobrev sendt til Christiania.  
200
22879 
* NK 76 og 77II(6) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Horten 27.VIII.04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
22880 
* NK 76 og 77II(9) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Horten 15.II.05" på følgebrev sendt til Snaasen.  
300
25620 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 17.12.09" på trykksak sendt til Wasa, Finland.  
150
29264 
* NK 76, og 77(7) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 75 øre - stemplet "Christiania 2.XII.07" på postoppkrav følgebrev sendt til Øifjeld.  
100
19076 
* NK 77(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Hisø i Nedenes 31.VIII.00" på konvolutt sendt til Usa. Konvolutten er litt beskåret i høyre side.  
200
22676 
* NK 77I(5) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 2 VIII 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
1162 
* NK 77II(5) - fireblokk og enkel 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 17.V.02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
150
1165 
* NK 77II(5) - fireblokk og enkel 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 26.VII.02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
150
1214 
* NK 77II(5) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 6.VIII.02" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen. Loddrett brekk i følgebrevet berører ingen av merkene.  
125
5845 
* NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 20.V.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Ring.  
75
8218 
* NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Lillehammer 4.I.01" på følgebrev sendt til Ring.  
75
8263 
* NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Tande 24.10.00" på følgebrev sendt til Ring.  
75
8523 
* NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 2.IV.01" på følgebrev sendt til Ring.  
75
8949 
* NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Tønsberg 22.XII.00" på følgebrev sendt til Ring.  
75
8987 
* NK 77II(3) - vannrett trestripe 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 15.III.01" på følgebrev sendt til Ring.  
75
8988 
* NK 77II(3) - loddrett trestripe 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 12.II.01" på følgebrev sendt til Ring.  
100
9131 
* NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 18.II.01" på følgebrev sendt til Ring.  
75
9471 
* NK 77II og 83(2) - 10 og 50 øre Knudsen fintagget = 110 øre - pakkepoststemplet "Kristiania 10 V 00" på følgebrev sendt til Høidalsmo.  
500
9497 
* NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Christiania 25.VII.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Ring.  
75
9546 
* NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania 7.III.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Ring.  
75
9724 
* NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Christiania 3.I.01" på følgebrev sendt til Ring.  
75
10121 
* NK 77II(2) - vannrett par 10 øre Knudsen fintagget vakkert sentralt stemplet "Bergen 30.III.93" på konvolutt sendt til Sveits. Flekker på konvolutten.  
50
11485 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 15.12.06" på postkort sendt til Shanghai, Kina. Ankomst-stemplet.  
75
11820 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 17.II.01" på konvolutt sendt til Bindalen.  
25
11906 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 21.XII.09" på konvolutt sendt til Stabæk.  
50
11910 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 12.9.08" på konvolutt sendt til London, England.  
40
12899 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 7.V.02" på trykksak sendt til Italia.  
200
12901 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondheim 1.V.03" på konvolutt sendt til Finland.  
40
12902 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 13.XI.09" på konvolutt sendt til Finland.  
50
12903 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Skien 26.VI.02" på konvolutt sendt til Kristiania.  
40
12911 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 2.IX.01" på konvolutt sendt til Anvers, Belgia.  
300
12914 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 12.VIII.07" på postkort sendt til Riga, Russland.  
50
12926 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 31.X.08" på konvolutt sendt til Roma, Italia.  
150
12927 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 20.III.02" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
300
12931 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Larvik 15.VIII.00" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
350
12935 
* NK 77II(4) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Vestbanernes P.eksp. A. III 16.VII.00" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
400
12937 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Hønefos 20.II.00" på konvolutt sendt til New South Wales, Australia.  
400
12940 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Lierfoss 22.IX.08" på konvolutt sendt til London, England.  
60
12942 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 9.IV.02" på trykksak sendt til Italia.  
200
12944 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 3.V.00" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
12945 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Sjoa 10.VIII.98" på konvolutt sendt til Vikersund.  
20
12947 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Lierfoss 23.VI.03" på konvolutt sendt til London, England.  
70
12956 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 22.II.03" på konvolutt sendt til Usa.  
50
12968 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Tonsaasen 28.VII.09" på konvolutt sendt til Christiania.  
75
12990 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 14.XI.06" på konvolutt sendt til Finland.  
40
13021 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 22.IV.02" på postkort sendt til Russland.  
90
14918 
* NK 77II og 79(5) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Kristiania 12 XII 02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
150
14935 
* NK 77II(9) og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Horten 26.XI.04" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
200
14968 
* NK 77II(7) og 79(2) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Horten 27.X.04" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
200
14969 
* NK 77II og 79(2) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Christiania 22 II 08" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
14972 
* NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania 6 XI 05" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
60
18499 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Garnes 10.XII.09" i blå farge på postkort sendt til Usa.  
150
19152 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Hisø i Nedenes 3.VII.00" på konvolutt sendt via Arendal til Usa. Konvolutten er litt beskåret i venstre side.  
200
19279 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Drammen 19.III.01" på konvolutt sendt til Åbo, Finland.  
75
22664 
* NK 77II(5) - fireblokk og enkel 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 2 II 01" på følgebrev sendt til Snaasen.  
125
22731 
* NK 77II(5) - vannrett 5-stripe 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 30 VI 06" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
22737 
* NK 77II(5) - vannrett 5-stripe 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 16 IX 05" på følgebrev sendt til Snaasen.  
100
22739 
* NK 77II(5) - vannrett 5-stripe 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 22 I 04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
22839 
* NK 77II(7) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 26.VIII.04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
175
22846 
* NK 77II(8) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 16.VIII.04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
200
22857 
* NK 77II(8) - 8-blokk og vannrett par 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 17 VI 02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
275
22866 
* NK 77II(5) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 4 XI 04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
22883 
* NK 77II(8) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 19 III 03" på følgebrev sendt til Snaasen.  
125
22885 
* NK 77II og 79(2) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Kristiania 17 I 02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
22886 
* NK 77II og 79(2) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Horten 21.III.02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
100
22889 
* NK 77II og 79(5) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Christiania 2 IX 99" på følgebrev sendt til Snaasen.  
150
25568 
* NK 77II(11) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 12.IV.05" på følgebrev sendt til Snaasen.  
200
25735 
* NK 77II(6) - vannrett firestripe og vannrett par 10 øre Knudsen fintagget = 60 øre - pakkepost-stemplet "Kristiania 9.III.09" på følgebrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
27705 
* NK 77II(9) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 28.II.08" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
150
8864 
* NK 78, 98 og 105 - 15 øre Knudsen fintagget samt 3 og 30 øre Posthorn 1909 = 48 øre - stemplet "Kristiania 27.XI.12" på bankobrev sendt til Sverige.  
500
21185 
* NK 78 og 96(5) - 15 øre Knudsen fintagget og 1 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 12.X.12" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
250
21209 
* NK 78 og 96(5) - 15 øre Knudsen fintagget og 1 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 5.X.12" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
250
22943 
* NK 78 og 96(5) - 15 øre Knudsen fintagget og 1 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Greåker 25.III.13" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
250
1546 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 19.VI.98" på konvolutt sendt til Sveits.  
150
1646 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 13.IV.98" på konvolutt sendt til Sveits.  
150
11480 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 2.VI.05" på konvolutt sendt til Tyskland.  
75
11912 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 28.X.04" på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
70
12893 
* NK 79(2) - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Stavanger 19.XII.99" på rekommandert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
300
12925 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 30.9.98" på konvolutt sendt til Finland.  
50
12930 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Greåker 19.VI.97" på konvolutt sendt via Trelleborg-Sassnitz A til Durban, Syd-Afrika.  
400
12941 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 3.XI.99" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
150
13009 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 19.VIII.07" på konvolutt sendt til Finland.  
50
13250 
* NK 79 og 84 - 20 og 60 øre Knudsen fintagget = 80 øre - stemplet "Stavanger 19.12.03" på følgebrev sendt til Tande.  
350
14312 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Tretten 4.IX.02" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
100
14573 
* NK 79 og 84 - 20 og 60 øre Knudsen fintagget = 80 øre - stemplet "Kristiania 30 VI 06" på følgebrev sendt til Tinn.  
500
14667 
* NK 79 og 84 - 20 og 60 øre Knudsen fintagget = 80 øre - stemplet "Christiania 11 XI 01" på følgebrev sendt til Snaasen.  
350
17712 
* NK 79(7) - 6-blokk og enkel 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Røken 13.VII.07" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
900
24702 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Porsgrund 7.II.05" på konvolutt sendt til Anvers, Belgia.  
150
24716 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Vestbanernes Pexp. A II 26.I.05" på konvolutt sendt til Anvers, Belgia.  
100
9389 
* NK 80(3) - 25 øre Knudsen fintagget stemplet "Porsgrund 25.I.10" på følgebrev sendt til Tinn.  
400
9458 
* NK 80 og 83 - 25 og 50 øre Knudsen fintagget = 75 øre - pakkepoststemplet "Kristiania 27 IX 10" på følgebrev sendt til Mandal.  
200
12204 
* NK 80 og 83 - 25 og 50 øre Knudsen fintagget = 75 øre - stemplet "Kristiania 22.X.09" på følgebrev sendt til Garstad.  
150
13908 
* NK 80(3) - 25 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 17 VIII 11" på følgebrev sendt til Tangenes i Sogn.  
200
17801 
* NK 80(2) - 25 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 23.XII.11" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
150
5216 
* NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 12.III.10" på følgebrev sendt til Gurskøy.  
150
11753 
* NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 20.VII.09" på følgebrev sendt til Garstad.  
300
11755 
* NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 8.V.11" på følgebrev sendt til Garstad.  
300
12923 
* NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 21.XII.09" på postoppkrav følgebrev sendt til Vatnestrøm.  
150
12974 
* NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 18.XII.08" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
200
14586 
* NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 26 XI 08" på følgebrev sendt til Snaasen.  
200
17305 
* NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Hov i Land 2?.XII.07" på bankobrev sendt til Kristiania.  
300
24703 
* NK 81 og 84 - 30 og 60 øre Knudsen fintagget = 90 øre - stemplet "Stavanger 28.XII.07" på følgebrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
750
16914 
* NK 82 og 83 - 35 og 50 øre Knudsen fintagget = 85 øre - stemplet "Kristiania 22.X.10" på følgebrev sendt til Iveland.  
100
14477 
* NK 83 - 50 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 21 III 08" på følgebrev sendt til Snaasen.  
130