Nettbutikk - Antikva
Til innhold nettbutikk
   
Centraltrykkeriet (NK 56-64)
   
13067 
* BK 40 - 3 øre oransjegul (NK 51) brevkort oppfrankert med fireblokk, par og enkel NK 59 = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 5.X.96" sendt til Wien, Østerrike.  
1.500
18452 
* NK 48, 50(3), 59(3) og 66(3) - 2 øre på 12 øre, 2 øre 20 mm, 1 øre Central grovtagget og 3 øre Knudsen grovtagget = 20 øre - stemplet "Hull JU 6 98" på konvolutt påstemplet "PAQUEBOT" sendt til Stettin, Tyskland. Ankomststemplet "Stettin 7.6.98" på baksiden.  
3.500
15970 
* NK 54IV, og 58(2) - 20 øre 20 mm og vannrett par 20 øre Central fintagget = 60 øre - stemplet "Christiania 12.III.94" på følgebrev sendt til Sund i Lofoten. Liten vannskade i nedre høyre hjørne av brevet.  
300
954 
* NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Kristiania O 7.III.95" på korsbånd sendt til Opeide.  
175
11199 
* NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Bergen 5.II.95" på trykksak sendt til Opeide.  
150
11522 
* NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Trondhjem 2.XI.94" på trykksak sendt til Hammerø.  
150
12287 
* NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Hamar 31.I.06" på trykksak sendt til Jelse.  
250
12904 
* NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Kristiania 27.IV.95" på liten konvolutt sendt til Kristiania.  
150
12905 
* NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Bergen 5.4.1895" på sørgekonvolutt sendt til Bergen.  
140
12906 
* NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Bergen 22.12.1894" på sørgekonvolutt sendt til Bergen.  
125
12907 
* NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Kristiania 4.III.95" på sørgekonvolutt sendt til Bergen.  
150
12939 
* NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Christiania 5.IX.94" på visittkortkonvolutt sendt til Lillesand.  
150
13010 
* NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Bergen 31.12.1894" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
13011 
* NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Christianssund 25.XI.94" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
19825 
* NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Christiania 9.III.94" på korsbånd sendt til Aadalsbrug.  
175
21791 
* NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Kristiania 27.XI.94" på konvolutt sendt til Surendalsøren.  
200
71 
* NK 57(3) - 10 øre Central fintagget stemplet "Christiania 21.II.95" på følgebrev sendt til Ring.  
400
2589 
* NK 57(2) - 10 øre Central fintagget stemplet "Nordbanernes Postexp. 22.VII.94" på konvolutt sendt til Christianssund.  
30
11666 
* NK 57(5) - femstripe 10 øre Central fintagget stemplet "Christiania 29.VI.95" på følgebrev sendt til Stenkjær.  
500
12929 
* NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Frederikshald 16.XI.94" på konvolutt sendt til Skarnæs.  
40
12963 
* NK 57(2) - 10 øre Central fintagget stemplet "Kristiania 24.VIII.94" på konvolutt sendt til Milano, Italia.  
400
14202 
* NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet enrings "Nannestad 13.10.1894" (2 R) på konvolutt sendt til Holter.  
400
11486 
* NK 58 - 20 øre Central fintagget stemplet "Arendal 31.VII.94" på bankobrev sendt til Tønsberg.  
150
22399 
* NK 58 - 20 øre Central fintagget stemplet "Namsos 4.VIII.94" på litt stor konvolutt sendt til Langesund.  
300
29890 
* NK 58 - 20 øre Central fintagget stemplet "Kristiania O 14.III.95" på konvolutt sendt til Buenos Aires, Argentina.  
900
15389 
* NK 58A - 20 øre Central fintagget stemplet "Hamar 28.I.95" på konvolutt sendt til Shanghai, Kina. Ankomst-stemplet på baksiden.  
700
18201 
* NK 58A(3) og 61 - 20 øre Central fintagget og 5 øre Central grovtagget = 65 øre - stemplet "Christiania 10.III.97" på følgebrev sendt til Molde.  
500
355 
* NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Trondhjem 17.XII.95" på trykksak sendt til Tyskland. Merket med kvalitetsanmerkninger.  
300
2530 
* NK 61(2) - loddrett par 5 øre Central grovtagget stemplet "Kristiania 31.VIII.94" på konvolutt sendt til Aalesund.  
75
8048 
* NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Kristiania 4.II.95" på konvolutt sendt til Kristiania.  
50
11478 
* NK 61(2) - loddrett par 5 øre Central grovtagget stemplet "Kristiania 28.XI.94" på konvolutt sendt til Sandnes.  
75
11844 
* NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Kristiania 14.V.95" på fraktbrev sendt til Christiania.  
400
11914 
* NK 61(2) - 5 øre Central grovtagget stemplet "Kristiania 5.IX.98" på konvolutt sendt til Sandnes.  
70
11916 
* NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Bergen 21.I.05" på trykksak sendt til Kristiania.  
75
11917 
* NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Arendal 8.II.?5" på visittkortkonvolutt sendt til Christiania.  
50
646 
* NK 62(2) - 10 øre Central grovtagget stemplet "Christiania 18.IX.95" på søregekonvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
300
2866 
* NK 62 - 10 øre Central grovtagget stemplet "Hvalstad 17.8.1897" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
3314 
* NK 62 - 10 øre Central grovtagget stemplet "Hvalstad 12.7.1895" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
12912 
* NK 62 - 10 øre Central grovtagget stemplet "Garvik 1.I.03" på konvolutt sendt til Nordre Odalen.  
70
12924 
* NK 62(2) - 10 øre Central grovtagget stemplet "Trondhjem 21.IX.95" på konvolutt sendt til Trysil.  
60
11148 
* NK 63 - 20 øre Central grovtagget stemplet "Christiania 25.XI.95" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland. Oblat og ankomst-stempel på baksiden.  
300
29115 
* NK 64 og 68 - 50 øre Central grovtagget og 10 øre Knudsen grovtagget = 60 øre - stemplet "Christiania 1.X.07" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
350