Nettbutikk - Øremerker Stolpeskrift
Til innhold nettbutikk
   
20 mm (NK 49-55)
   
18216 
* BK 36 - 5 øre blågrønn (NK 52II) brevkort oppfrankert med NK 52III = 10 øre - stemplet "Christiania 18.III.92" sendt til Leipzig, Tyskland.  
200
11859 
* NK 49II(3), 50, 52IV og 53VII - 1, 2, 5 og 10 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Hjartdal 3.XI.93" på bankobrev sendt til Skien. Loddrett brett.  
1.200
15758 
* NK 49II(2) - 1 øre 20 mm stemplet "Rødenæs 30.10.1893" (innholdets dato) på bygdebrev sendt lokalt.  
900
9108 
" NK 49I(3) - loddrett restripe 1 øre 20 mm stemplet "Strandebarm 2?.?.1892" på liten brevfront sendt til Rosendal.  
400
2916 
* BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 50 og NK 66 = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. A.3. 27.VIII.97" sendt til Finland.  
300
8305 
* NK 50 - 2 øre 20 mm stemplet "Nordtorpen 8.XII.93" på bygdebrev sendt til Nordtorpen.  
700
3324 
* NK 51IIa - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 17.IV.88" på liten sørgekonvolutt sendt lokalt.  
300
8953 
* NK 51IIa - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 2.II.88" på korsbånd sendt til Skien.  
400
25612 
* NK 51IIa - 3 øre 20 mm stemplet "Drammen 17.IV.83" på trykksak sendt til Skien.  
350
18976 
* NK 51IIc - 3 øre 20 mm stemplet "Bergen 6.XI.88" på konvolutt sendt lokalt.  
400
4572 
* NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Kristiania 7.X.91" på korsbånd sendt til Langesund.  
150
5481 
* NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 4.V.89" på trykksak sendt til Vardal.  
250
8440 
* NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Bergen 16.V.90" på korsbånd sendt til Volden.  
150
9755 
* NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Bureau Reexpidant De Christiania 14.I.91" på korsbånd sendt til Christiania.  
300
12453 
* NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 7.III.30" på konvolutt sendt til Trøgstad.  
250
12469 
* NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 8.VIII.90" på trykksak sendt til Holter.  
200
12488 
* NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 8.VIII.90" på trykksak sendt til Trøgstad.  
200
12507 
* NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 30.X.90" på korsbånd sendt til Holter.  
200
12622 
* NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 3.IX.89" på korsbånd sendt til Holter.  
200
12677 
* NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 7.III.90" på konvolutt sendt til Trøgstad.  
200
15800 
* NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Bergen 14.VI.90" på trykksak sendt til Opeide, Hammerø.  
200
24589 
* NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 17.VIII.89" på korsbånd sendt til Dalsfjorden.  
200
26347 
* NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 26.I.92" på brevkort sendt til Stavanger.  
200
17701 
* NK 51IV - 3 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 17.X.92" på trykksak sendt til Opeide. Rift i toppen av konvolutten.  
150
25241 
* NK 51IV - 3 øre 20 mm stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 21.X.93" på trykksak sendt til Vikten.  
200
26011 
* NK 51IV - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 2.IV.92" på trykksak sendt til Vigten.  
200
26019 
* NK 51IV - 3 øre 20 mm stemplet "Kristiania 10.XI.92" på trykksak sendt til Vikten.  
200
26029 
* NK 51IV - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 1.VI.92" på konvolutt sendt til Vigten.  
250
26030 
* NK 51IV - 3 øre 20 mm stemplet "Bergen 2.IV.92" på konvolutt sendt til Vigten.  
200
9756 
* NK 51IVa - 3 øre 20 mm stemplet "Bergen 20.VIII.91" på konvolutt sendt til Opeide, Hammerø.  
200
886 
* NK 52I(2) - vannrett par 5 øre 20 mm stemplet "Vestbanernes Postexp." (dato uleselig) på konvolutt sendt til Christiania.  
150
3132 
* NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 20.IV.87" på trykksak sendt til Østerrike. Returnert.  
2.000
3316 
* NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Christiania 5.VII.87" på brevkort sendt til Drammen.  
150
3363 
* NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Christiania 27.VI.87" på brevkort sendt til Frederikshald.  
150
3624 
* NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 26.III.87" på trykksak sendt til Belgia. Returnert.  
2.200
14283 
* NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Christiania 18.VI.88" på trykksak sendt til Ringsaker.  
300
15837 
* NK 52I(2) - 5 øre 20 mm stemplet "Christianssand S 26.IX.87" på konvolutt sendt til Arendal.  
300
27797 
* NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 19.IV.87" på komplett trykksak sendt til Nantes, Frankrike.  
1.500
1558 
* NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Skien 20.I.91" på konvolutt sendt til lokalt. Returnert.  
150
3485 
* NK 52II(2) og 52III(2) - 5 og 5 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Kristiania 26.V.91" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland. Brekk i konvolutten berører såvidt høyre merke.  
600
8720 
* NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Frederikshald 3.XII.90" på trykksak sendt til Abasfjorden.  
400
9593 
* NK 52II(2) - vannrett par 5 øre 20 mm stemplet "Christiania 26.IX.90" på konvolutt sendt til Trøgstad.  
150
10573 
* NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 25.III.91" på konvolutt sendt til Basel, Sveits.  
350
10784 
* NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 24.VI.90" på korsbånd sendt til Opeide, Hammerø.  
150
16584 
* NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen Py-Post 1.IV.91" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
18909 
* NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Christiania 28.VIII.89" på brevkort sendt til Stockholm, Sverige.  
150
24550 
* NK 52II(2) - vannrett par 5 øre 20 mm stemplet "Christiania 11.II.91" på konvolutt sendt til Risør.  
100
3809 
* NK 52IIa - 5 øre 20 mm stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle C" på trykksak sendt til Belgia. Returnert.  
1.300
4273 
* NK 52IIa(2), 5 og 53 - 5 og 10 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Kristiania 13.I.90" på konvolutt sendt til Madrid, Spania.  
600
10616 
* NK 52IIa - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 2.V.89" på komplett trykksak sendt til Grimsby, England. Returnert.  
1.500
12589 
* NK 52IIa - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 9.VI.90" på trykksak sendt til Frankrike. Returnert.  
600
13361 
* NK 52IIa - 5 øre 20 mm stemplet "Kristiania 24.VIII.90" på brevkort sendt til Risør.  
150
18448 
* NK 52IIa(2) - vannrett par 5 øre 20 mm stemplet "Kristiania 14.V.89" på konvolutt sendt til Holter.  
150
867 
* NK 52III(2) - 5 øre 20 mm stemplet "Christiania 22.IV.92" på konvolutt sendt til Romedal.  
100
4077 
* NK 52III(4) - vannrett par og to enkle 5 øre 20 mm stemplet "Kristiania 5.I.92" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
1.000
9118 
* NK 52III(2) - 5 øre 20 mm (type 3 og 4) stemplet "Kristiania 4.II.92" på konvolutt sendt til Darbo.  
100
19674 
* NK 52III - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen Py-Post 27.VII.91" på konvolutt sendt til Sandviken.  
200
25987 
* NK 52III - vannrett par 5 øre 20 mm stemplet "Kristiania 12.XI.91" på konvolutt sendt til Hamar.  
75
3076 
* NK 52IV og 53VI(4) - 5 og 10 øre 20 mm = 45 øre - stemplet "Christiania 17 IV 92" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
450
8027 
* NK 52IV - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 7.X.93" på trykksakbanderole sendt til Masfjorden.  
250
8098 
* NK 52IV, og 53(4) - 5 øre samt trestripe og enkel 10 øre 20 mm = 45 øre - stemplet "Christiania 29 IV 93" på følgebrev sendt til Sund i Lofoten.  
500
14156 
* NK 52IV, 53VII(2), og 54(2) - 5, vannrett par 10 øre (type 1/2) samt to stk. 20 øre 20 mm = 65 øre - stemplet "Vevelstad 3.III.94" på følgebrev sendt til Sund i Lofoten. Den ene 20-øren har store skader.  
700
20729 
* NK 52IV - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 10.4.1894" på frakbrev sendt til Bergen.  
450
590 
* NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 10.V.87" på konvolutt sendt til Volden.  
75
8249 
* NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Mandal 26.VI.86" på konvolutt sendt til Christiania.  
200
9423 
* NK 53I og 53II - 2 stk. 10 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Grimstad 12.12.1887" på konvolutt sendt til Horten.  
200
9424 
* NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Grimstad 29.11.87" på konvolutt sendt til Horten. Omadressert til Christiania.  
250
10615 
* NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Christianssund N 24.IV.86" på konvolutt sendt via Molde til Vestnæs.  
150
13495 
* NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 18.X.87" på konvolutt sendt til Bergen.  
175
13510 
* NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 16.V.87" på konvolutt sendt til Trøgstad.  
200
13528 
* NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 27.IX.86" på konvolutt sendt til Lund, Sverige.  
200
18277 
* NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 31.V.87" på konvolutt sendt til Nordfjordeid.  
150
18779 
* NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 3.V.87" på konvolutt sendt til Hønefos.  
200
21013 
* NK 53I og 54I - 10 og 20 øre 20 mm = 30 øre - stemplet "Nordbanernes Postexp. 7.V.82" på trykksak sendt til Røros.  
600
551 
* NK 53II(3) - vannrett trestripe 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 20.V.87" på helbrev sendt til Ringerikes skifterett. Typer i stripen : 3b-3a-3b.  
1.500
1331 
* NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Stenkjær 17.I.87" på konvolutt sendt til Snaasen.  
100
1379 
* NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Nordbanernes Postexp. 17.IV.87" på konvolutt sendt til Snaasen.  
125
3133 
* NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 28.III.87" på konvolutt sendt til Hole.  
50
11266 
* NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 31.V.88" på helbrev sendt til Riisøer.  
250
17702 
* NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Nordbanernes Postexp. 18.IX.87" på konvolutt sendt til Snaasen.  
150
17715 
* NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Nordbanernes Postexp. 1.III.87" på konvolutt sendt til Snåsen.  
125
17952 
* NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Nordbanernes Postexp. 4.I.87" på konvolutt sendt til Snaasen.  
140
26018 
* NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 13.XI.86" på konvolutt sendt til Vigten.  
75
9158 
* NK 53IId(2) - vannrett par 10 øre 20 mm stemplet "Grimstad 8.7.1891" på konvolutt sendt til Horten.  
300
1028 
* NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Horten 15.IV.90" på konvolutt sendt til Grimstad.  
150
2047 
* NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 24.IX.88" på konvolutt sendt til Trøgstad.  
50
3364 
* NK 53III(2) - 10 øre 20 mm stemplet "Kristiania 25.XI.89" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
500
4067 
* NK 53III(2) - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 2.IX.89" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland. Svakt gnur på begge merker.  
400
5637 
* NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Bureau Reexpediant De Christiania ?.XII.88" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
100
8051 
* NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Vestbanernes Postexp. 2.VIII.90" på konvolutt sendt til Christiania.  
100
8835 
* NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Christianssund 6.II.89" på konvolutt sendt til Eidsøren.  
75
8981 
* NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Sandefjord 24.6.1889" på konvolutt sendt til Christiania.  
150
13453 
* NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Molde 4.VIII.90" på følgebrev sendt til Vold.  
500
13481 
* NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 25.IX.89" på litt medtatt konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
165
13482 
* NK 53III(2) - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 2.IV.89" på konvolutt sendt til Voss.  
140
13486 
* NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 11.III.90" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
15411 
* NK 53III(2) - 10 øre 20 mm stemplet "Christianssund 28.VII.89" på bankobrev sendt til Kristiania.  
250
17699 
* NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Drammen 2.XI.90" på konvolutt sendt til Korgen.  
60
17700 
* NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 18.VIII.88" på konvolutt sendt til Darbo.  
70
18191 
* NK 53III(2) - vannrett par 10 øre 20 mm stemplet "Kristiania 4.VI.90" på konvolutt sendt til Kristiansand S.  
150
24543 
* NK 53IIIa - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 26.VI.88" på konvolutt sendt til Odalen.  
60
8765 
* NK 53IV - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 16.XI.91" på konvolutt sendt til Drammen.  
100
26024 
* NK 53IV - 10 øre 20 mm stemplet "Mosjøen 4.V.91" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
125
4881 
* NK 53V og 54III(3) - 10 og 20 øre 20 mm = 70 øre - stemplet "Christiania 9.X.91" på bankobrev sendt til Vestre Thoten.  
600
8768 
* NK 53V - 10 øre 20 mm stemplet "Øksnæs 21.8.1892" på konvolutt sendt til Spillum.  
500
13942 
* NK 53V - 10 øre 20 mm stemplet "Kristiania 26.VIII.91" på konvolutt sendt til Fauske.  
50
17698 
* NK 53V - 10 øre 20 mm stemplet "Kristiania 9.III.92" på konvolutt sendt til Darbo.  
60
3913 
* NK 53VI(8) - to vannrette trestriper og vannrett par 10 øre 20 mm = 80 øre - stemplet "Christiania 16 VI 92" på følgebrev sendt til Snaasen.  
800
8003 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 5.III.93" på konvolutt sendt til Kristiania.  
100
8759 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Garvik 21.I.93" på konvolutt sendt til Tretten.  
40
8761 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 21.III.93" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
8771 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Andenæs 6.II.93" på konvolutt sendt til Spillum.  
100
13483 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 6.XII.92" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13485 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 18.V.93" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13488 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 28.III.93" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13490 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 19.V.92" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13491 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 17.II.93" på konvolutt sendt til Norheimsund.  
50
13493 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 27.II.92" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13502 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 28.V.92" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13506 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 16.XII.92" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13507 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 8.XI.92" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13508 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 5.VI.93" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13513 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christianssund 5.IX.92" på konvolutt sendt til Spillum. Spikerhull.  
60
13526 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 19.XII.92" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
14229 
* NK 53VI, og 54(2) - 10 og 20 øre 20 mm = 50 øre - stemplet pakkepost "Christiania 29 IX 92" på følgebrev sendt til Kragerø.  
300
17065 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Guddal 4.VIII.92" på konvolutt sendt via Guddal til Bergen.  
100
17070 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Guddal 12.V.92" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
18901 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Kristiania 12.III.93" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
75
20228 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 13.VI.92" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
24541 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 30.V.92" på memorandum sendt til Hamar.  
60
4871 
* NK 53VII - type 2 - 10 øre 20 mm stemplet "Holmestrand 20.11.1893" på konvolutt sendt til Horten.  
500
8787 
* NK 53VII (type 2) - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 30.XI.93" på konvolutt sendt til Spillum.  
500
13489 
* NK 53VII - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 18.VII.93" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13534 
* NK 53VII(2) - vannrett par (type 2 - type 1) 10 øre 20 mm stemplet "Tromsø Amts Dpsks. Postexp. 9.I.94" på konvolutt sendt via Nordlands Postexp. A til Namsos. Konvolutten har rift og skader i toppen.  
1.000
17027 
* NK 53VII - 10 øre 20 mm stemplet "Dampsk. Tromsø Expd. 22.11.1893" på konvolutt sendt til Namsos.  
300
11462 
* NK 54I - 20 øre 20 mm stemplet "Bergen 11.XI.89" på reklamekonvolutt fra Hotel Norge, Bergen sendt til Hamburg, Tyskland.  
300
15703 
* NK 54I - 20 øre 20 mm stemplet "Moss 19.XII.87" på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
300
3323 
* NK 54IIa - 20 øre 20 mm stemplet "Bergen 2.III.89" på konvolutt sendt til Genova, Italia.  
400
3423 
* NK 54III - 20 øre 20 mm - type 2 - stemplet "Bergen 17.IX.91" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
2.500
8049 
* NK 54III - 20 øre 20 mm stemplet "Christiania 29.V.91" på konvolutt sendt til Amiens, Frankrike. Ankomst-stemplet på baksiden.  
300
15746 
* NK 54IIId - 20 øre 20 mm (type 3) stemplet "Kristiania 14.VII.90" på konvolutt sendt via Paris til Chagny, Frankrike.  
300
8746 
* NK 54V - 20 øre 20 mm stemplet "Skien 31.VII.93" på konvolutt sendt til Italia. Ankomst-stemplet.  
400
3859 
* NK 55(2), 67 og 68 - 25 øre 20 mm samt 5 og 10 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Trondhjem 20.XII.97" på følgebrev sendt til Snaasen.  
1.400
15750 
* NK 55 og 58A - 25 øre 20 mm og 20 øre Central fintagget = 45 øre - stemplet "Trondhjem 13.II.94" på følgebrev sendt til Vold pr. Molde.  
600
16940 
* NK 55, 66 og 69 - 25 øre 20 mm samt 3 og 20 øre Knudsen grovtagget = 48 øre - stemplet "Skien 11.IX.97" på bankobrev sendt via Bureau Reexp. De Christiania til Hjørring, Danmark. Brekk til venstre i brevet skjemmer lite.  
1.500
17874 
* NK 55 og 67 - 25 øre 20 mm og 5 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Nakkerud 1.11.1897" på stor konvolutt sendt til Kristiania.  
2.500