Nettbutikk - Øremerker Stolpeskrift
Til innhold nettbutikk
   
Uskravert Posthorn / 21 mm (NK 37-48)
   
30587 
* BK 18 c - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 42Ia = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 9.XII.83" sendt til Gøteborg, Sverige.  
600
27329 
* BK 24 IIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 42Ia = 10 øre - stemplet "Bergen 1.VII.84" sendt til Tyskland.  
400
19386 
* BK 30I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Christiania 13.VI.88" sendt til Tyskland.  
150
19384 
* BK 30III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Tønsberg 1.IX.89" sendt til Frankfurt, Tyskland.  
100
19385 
* BK 30III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Christiania 12.IX.88" sendt til Berlin, Tyskland.  
150
16394 
* NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Christianssund 21.XI.82" på brevomslag sendt til Christiania.  
700
9601 
* NK 37I(2) - vannrett par 10 øre uskravert stemplet "Frederikshald 23.X.82" på konvolutt sendt til Holmestrand.  
1.000
10808 
* NK 37I(2) - 10 øre uskravert stemplet "Reendalen 25.I.1883" på bankobrev sendt til Røros.  
800
11487 
* NK 37I(2) - 10 øre uskravert stemplet "Tønset 6.4.1883" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Røros.  
600
11779 
* NK 37I - 10 øre uskravert stemplet "Throndhjem 27.2.1882" på konvolutt sendt til Snaasen.  
400
13373 
* NK 37I - 10 øre uskravert stemplet "Nordbanernes Postexp. 22.I.83" på konvolutt sendt til Røraas.  
450
13382 
* NK 37I - 10 øre uskravert stemplet "Bergen 1.XII.82" på konvolutt sendt til Vangsnæs.  
400
13972 
* NK 37I - 10 øre uskravert stemplet "Sydbanen No 1 26.XII.82" på konvolutt sendt til Holmestrand.  
500
14396 
* NK 37I(2) - 2 stk. 10 øre uskravert stemplet "Chra 6e Byp. 16.10.82" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.000
11477 
* NK 37II - 10 øre uskravert stemplet "Skien 21.VIII.82" på konvolutt sendt til Risør.  
150
11873 
* NK 37II - 10 øre uskravert stemplet hullstempel "Vestbanernes Postexp. ?.III.82" på konvolutt sendt til Torpen.  
200
12497 
* NK 37II - 10 øre uskravert stemplet "Christiania 13.VI.82" på konvolutt sendt til Horten.  
300
14928 
* NK 37II(2) - vannrett par 10 øre uskravert = 20 øre - stemplet hullstempel "Vestbanernes Postexp. 1.VI.82" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.000
2033 
* NK 38 - 10 øre uskravert stemplet "Christiania 21.I.84" på konvolutt sendt til Horten. Aldersflekker på konvolutten.  
100
8707 
* NK 38(2) - 10 øre uskravert stemplet "Koppang 26.6.83" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Røraas. Stifthull.  
200
8708 
* NK 38(2) - 10 øre uskravert stemplet "Sandvigen 22.8.1883" på bankobrev sendt via Christiania til Røraas. Stifthull.  
200
8710 
* NK 38(2) - 10 øre uskravert stemplet "Tønset 17.9.1883" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Røraas. Stifthull.  
200
8711 
* NK 38(2) - 10 øre uskravert stemplet "Tønset 17.1.1883" på bankobrev sendt til Røraas. sTIFTHULL.  
250
8714 
* NK 38(2) - 10 øre uskravert stemplet "Nordbanernes Postexp. 17.IV.83." på bankobrev sendt til Røraas.  
175
11378 
* NK 38 - 10 øre uskravert stemplet "Christiania 3.VIII.83" på konvolutt sendt til Horten.  
100
11488 
* NK 38(2) - 10 øre uskravert stemplet "Tønset 25.8.1883" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Røros.  
350
13494 
* NK 38(2) - 2 stk. 10 øre uskravert blekk-krysset og stemplet "Hanestad 19.3.1883" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Røros. Spikerhull og flekker.  
250
8203 
* NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Horten 15.12.1882" på konvolutt sendt til Frankrike.  
1.200
8724 
* NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Koppang 1.8.1883" på bankobrev sendt til Røraas. Stifthull.  
1.800
14495 
* NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Christiania 29.V.83" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.700
14497 
* NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Stavanger 21.8.83" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.700
14505 
* NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Kongsberg 17.3.1883" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
3.000
17547 
* NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Frederiksstad 2.II.84" på verdibrev sendt til Christiania. Konvolutten er litt beskåret i venstre side etter åpning.  
1.200
17858 
* NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Stai ?.2.1883" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Røros.  
1.500
17859 
* NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Tønset 24.4.1883" på bankobrev med foreskrevne fem segl - sendt via Nordbanernes Postexp. til Røraas. Spikerhull midt i konvolutten.  
3.000
17860 
* NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Christiania 18.I.83" på rekommandert konvolutt sendt til Røraas. Spikerhull midt i konvolutten.  
2.500
18752 
* NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Bergen 3.11.1882" på rekommandert brevomslag sendt til Christiania.  
1.400
22956 
* NK 40 - 20 øre uskravert stemplet "Hamar 22.1.1884" på rekommandert konvolutt sendt via Nordbanernes Postexp. til Løiten.  
1.200
5212 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 31.XII.85" på trykksak fra "Det Norske Traver-Selskab" sendt lokalt. Trykksaken inneholder program for travløpene i 1886 (se bilde).  
350
5235 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra 8f Byp. 4.9.85" på trykksak sendt til Kristiania.  
350
8174 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra 1e Byp. 11.11.86" på brevkort sendt lokalt.  
150
8374 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Trondhjem 11.III.87" på korsbånd sendt til Bergen.  
400
8717 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Bergen 31.VI.85" på trykksak sendt til Tromsø.  
300
10851 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra 1e Byp. 23.9.85" på konvolutt sendt til lokalt.  
350
11869 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 6.VII.85" på trykksak sendt til Vikten.  
400
13364 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra 1e Byp. 16.8.86" på visittkortkonvolutt sendt til Christiania.  
300
13529 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra 1e Byp. 2.12.84" på trykksak sendt til Christiania.  
400
13530 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 5.XII.84" på trykksak sendt til Hurdalen.  
400
13537 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 25.III.84" på korsbånd sendt til Røraas. Skade i høyre side.  
200
13597 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Bergen 5.VIII.86" på priskurant sendt til Opeidet pr. Hammerø.  
300
13777 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra 8f Byp. 7.12.88" på litn sørgekonvolutt sendt til lokalt.  
300
14873 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 23.X.85" på korsbånd sendt til Røros.  
350
15357 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra 1e Byp. 2.12.84" på trykksak sendt lokalt.  
300
17413 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 15.I.85" på brevkort sendt til Røraas.  
350
18291 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra Byp. 10.2.84" på liten sørgekonvolutt sendt til Christiania.  
300
26015 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 27.VI.85" på korsbånd sendt til Vikten.  
400
30300 
* NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 11.II.85" på korsbånd sendt til Vestre Gausdal.  
300
2915 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 9.VI.86" på trykksak sendt til Bordeaux, Frankrike. Returnert.  
1.500
3080 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 9.VI.86" på trykksak sendt til Belgia. Returnert.  
2.500
3293 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 24.IV.83" på trykksak sendt til Napoli, Italia. Returnert.  
2.000
3395 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 11.VI.86" på trykksak sendt til Tyskland. Returnert.  
1.500
3428 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 19.IV.86" på trykksak sendt til Nederland. Returnert.  
1.800
3517 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 25.VII.85" på konvolutt sendt til Palæet.  
100
3745 
* NK 42(2) og 53III - 5 øre 21 mm og 10 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Kristiania 21.X.89" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
800
3877 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Chra 11f Byp. 4.I.88" på konvolutt sendt til Palæet.  
100
4157 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Chra 1e Byp. 4.I.86" på konvolutt sendt til Palæet.  
100
4385 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Stavanger 15.II.84" på utbretts-visittkort sendt til Helsingfors, Finland.  
1.000
8185 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Chra 8f Byp. 2.1.87" på visittkortkonvolutt sendt lokalt.  
100
10429 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 21.IV.85" på komplett trykksak sendt til Paris, Frankrike.  
1.500
11392 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 4.IV.84" på korsbånd-konvolutt sendt til Brevik.  
600
11450 
* NK 42(2) - vannrett par 5 øre 21 mm stemplet "Kristiania 6.XII.90" på konvolutt sendt til Horten.  
125
11607 
* NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 26.IX.86" på konvolutt sendt til Horten.  
125
12737 
* NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 8.II.89" på konvolutt sendt til Trøgstad.  
100
13366 
* NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 8.I.86" på konvolutt sendt til Eidsvold.  
250
13496 
* NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 22.V.85" på liten konvolutt sendt til Røros.  
150
13505 
* NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 30.XI.85" på konvolutt sendt til Nøtterøy.  
100
13523 
* NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 18.XII.85" på konvolutt sendt til Vangsnæs. Blekkflekker.  
100
13999 
* NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 17.XII.88" på konvolutt sendt til Trøgstad Jernbst.  
100
15833 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 22.IV.85" på komplett trykksak sendt til Hull, England. Påstemplet rødt "Firm not known 383" og returnert.  
1.500
17513 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Chra 1e Byp. 2.3.85" på konvolutt sendt lokalt.  
75
17868 
* NK 42 og 43 - 5 og 10 øre 21 mm = 15 øre - stemplet "Christiania 14.VII.84" på stor trippelvektig trykksak sendt til Lillehammer. Litt medtatt.  
3.000
17869 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 15.VII.86" på trykksak sendt til Birmingham, England.  
800
19862 
* NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 5.VIII.86" på liten konvolutt sendt til Nordre Fron.  
75
21114 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 6.IV.86" på korsbånd sendt til Gøteborg, Sverige.  
1.000
25921 
* NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 7.III.86" på konvolutt sendt til Holmestrand.  
100
28319 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Chra 11f Byp. 27.9.84" på fraktbrev sendt til lokalt.  
500
5345 
* NK 42Ia - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 16.II.84" på brevkort sendt til Røros.  
500
25168 
* NK 42Ia - 5 øre 21 mm stemplet "Chra 6e Byp. 23.I.88" på liren visittkortkonvolutt.  
500
906 
* NK 43(3) - 10 øre 21 mm stemplet "Grimstad 7.11.1884" på litt stor (23.5 x 11.5 cm) rekommandert konvolutt sendt til Horten. Omadressert til Christiania.  
500
1027 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Christiania 4.V.85" på konvolutt sendt til Horten.  
120
3018 
* NK 43(2) - 10 øre 21 mm stemplet "Christiania 13.XII.84" på konvolutt sendt til Horten.  
100
3121 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Hamar 3.XI.86" på konvolutt sendt til Snaasen.  
100
4211 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Christiania 31.VII.84" på konvolutt sendt til Drammen.  
70
4769 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Sander 26.5.1883" på konvolutt sendt til Lillehammer.  
150
5500 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Hamar 15.XI.86" på konvolutt sendt til Snaasen.  
100
8124 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Hamar 10.XI.86" på konvolutt sendt til Snaasen.  
100
9016 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Bergen 23.III.86" på konvolutt sendt til Kristiania.  
100
10487 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Sydbanen No 1 ?.X.85" på konvolutt sendt til Christiania.  
75
12512 
* NK 43 og 46 - 10 og 20 øre 21 mm = 30 øre - stemplet "Grimstad 6.8.1855" på bankobrev sendt til Horten.  
700
13334 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Christiania 1.III.85" på konvolutt sendt via Stavanger til Nærstrand.  
100
13480 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Christiania 10.III.85" på helbrev sendt til Nordre Odalen.  
60
13501 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Bergen 14.IX.84" på konvolutt sendt til Vangsnæs.  
100
13521 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Christiania 18.X.87" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
13600 
* NK 43(2) - 10 øre 21 mm stemplet "Grimstad 17.12.1886" på bankobrev sendt til Horten.  
250
16175 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Asker 13.1.1885" på konvolutt sendt til Galleberg. Brevet er omadressert flere ganger. Se bilde.  
200
16760 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Kragerø 18.12.1884" på brevomslag sendt til Christianssand.  
150
17149 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Christiania 8.X.84" på konvolutt sendt til Horten.  
100
17747 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Namsos 18.IV.87" på konvolutt sendt til Hamar.  
125
24015 
* NK 43(2) - 10 øre 21 mm stemplet "Tyne Docks South Shields JU 4 88" på konvolutt sendt til England.  
300
25166 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Nordbanernes Postexp. 6.I.84" på konvolutt sendt til Vigten.  
100
29269 
* NK 45II(2) - vannrett par 12 øre 21 mm stemplet "Christiania 16.IV.85" på konvolutt (dobbeltvektig) sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Fullt innhold.  
8.000
3769 
* NK 46 - 20 øre 21 mm stemplet "Grimstad 9.1.1886" på konvolutt sendt til Horten.  
800
13693 
* NK 46 - 20 øre 21 mm stemplet "Grimstad 12.2.1887" på bankobrev sendt til Horten.  
1.000