Nettbutikk - Øremerker Stolpeskrift
Til innhold nettbutikk
   
Skravert Posthorn
   
27096 
* BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Hamar 10.8.1880" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
4108 
* BK 12 - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 4.IV.1888" sendt til Stockholm, Sverige.  
200
4126 
* BK 17 s - 5 øre gråblå brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 12.IV.84" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
26885 
* BK 18 c - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 24 = 10 øre - stemplet "Christiania 30.V.83" sendt til Hamburg, Tyskland.  
250
26886 
* BK 18 c - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 24 = 10 øre - stemplet "Stavanger 24.6.1883" sendt til Hamburg, Tyskland.  
250
4267 
* NK 22(2) - 1 øre skravert stemplet "Flatdal 19.1.1893" på lokalbrev sendt til Silgjord. Høyre 1-øre mangler to hjørner.  
1.000
4870 
* NK 22(2) og 37II - 1 øre skravert og 10 øre uskravert = 12 øre - stemplet "Bergen 19.IX.82" på helbrev sendt til Westervik, Sverige.  
400
9196 
* NK 22(2) og 24(2) - vannrette par av 1 og 5 øre skravert = 12 øre - stemplet "Christiania 15.XI.83" på konvolutt sendt til Sverige.  
1.000
15717 
* NK 22(20) - 20 stk. 1 øre skravert i enheter og enkeltmerker - stemplet "Christiania 22.XII.91" på konvolutt sendt til Tyskland.  
3.000
17841 
* NK 22(3) - vannrett par og enkel 1 øre skravert = 3 øre - stemplet "Christiania 25.VIII.84" på korsbånd sendt til Røraas.  
1.250
22971 
* NK 22, 30 og 51IV - 1 og 50 øre skravert samt 3 øre 20 mm = 54 øre - stemplet "Christiania 17.X.92" på bankobrev sendt til Bjørgen St.  
800
26429 
* NK 22 - 1 øre skravert som oppframkering på 5 øre blå brevkort stemplet "Christiania 14.XI.82" og sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Påstemplet "K. OMB" to dager senere.  
450
26437 
* NK 22, og 48(2) - 1 øre skravert og 2 øre på 12 øre = 5 øre - som oppfrankering på 5 øre grønn brevkort - stemplet "Trondhjem 11.XII.89" sendt til England.  
600
2245 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 6.IV.78" på korsbånd sendt til Fredrikstad.  
350
5545 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 4.1.1877" på korsbånd sendt til Lunde i Telemark.  
400
5620 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 16.1.1883" på brevkort sendt via Kongsberg til Lunde i Telemark.  
300
5908 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 1e Byp. 11.1.83" på korsbånd sendt til Riisøer.  
400
8152 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 12.4.82" på liten sørgekonvolutt sendt lokalt.  
250
8730 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Moss 9.IV.84" på brevkort sendt til Røraas.  
450
8731 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 6.5.1878" på kordbånd sendt til Røraas.  
400
8732 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 24.6.1878" på korsbånd sendt til Røraas.  
400
8733 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 11.5.1878" på korsbånd sendt til Røraas.  
400
8734 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 16.1.1878" på korsbånd sendt til Røraas.  
400
8735 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 1.V.82" på trykksak sendt til Røraas.  
600
8737 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Nordbanernes Postexp. 3.V.83" på trykksak sendt til Røros.  
450
8738 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Trondhjem 21.2.1883" på korsbånd sendt til Røros.  
600
8741 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Trondhjem 24.II.1883" på trykksak sendt til Røros.  
600
10165 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Bergen 14.IV.82" på trykksak sendt til Aurland.  
250
10265 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 11.XI.80" på trykksak sendt til Snaasen.  
400
10403 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 26.II.81" på korsbånd sendt til Bergen.  
450
11196 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christianssund 5.10.1878" på trykksak sendt til Hjørrenfjord.  
250
11712 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Trondhjem 12.10.1880" på korsbånd sendt til Snaasen.  
300
11828 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 8e Byp. 12.11.80" på liten sørgekonvolutt sendt lokalt.  
300
13041 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 27.7.1878" på korsbånd sendt til Røraas.  
400
13369 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 8e Byp. 3.1.83" på korsbånd sendt til Røros.  
450
13371 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 7.V.81" på helbrev sendt til Soon.  
350
13381 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 3.VII.83" på trykksak sendt til Røraas.  
500
13517 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 6.XII.81" på trykksak sendt til Soon.  
350
13518 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 3.X.78" på korsbånd sendt til Røros.  
400
13527 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 24.5.1878" på korsbånd sendt til Røraas.  
400
17567 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Trondhjem 31.5.1880" på trykksak sendt til Beitstaden.  
500
17845 
* NK 23 - 3 øre skravert luksus-stemplet "Christiania 24.XII.83" på korsbånd sendt til Røros.  
900
20334 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 26.7.81" på korsbånd sendt til Kristiania.  
300
21014 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Nordbanernes Postexp. 7.V.82" på trykksak sendt til Røros.  
400
21088 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Drammen 17.I.85" på korsbånd sendt til Lunde i Telemark.  
350
21089 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Drammen 31.I.81" på korsbånd sendt til Lunde i Telemark.  
400
21090 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 15.II.83" på korsbånd sendt til Lunde i Telemark.  
350
21091 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 8.1.1877" på korsbånd sendt til Lunde.  
350
21092 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 20.10.81" på korsbånd sendt lokalt.  
350
21121 
* NK 23 og 25(2) - 3 og 10 øre skravert = 23 øre - stemplet "Christiania 6.XI.78" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
2.500
22867 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Moss 19.I.1877" på korsbånd sendt til Lunde i Telemark.  
450
22868 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 14.VII.83" på trykksak sendt til Hjula Væveri.  
300
22869 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 28.5.78" på korsbånd sendt til Kristiania.  
300
25213 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 22.IX.80" på trykksak sendt til Nærø i Namdal.  
300
25240 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 7.IV.83" på korsbånd sendt til Vigten.  
300
26091 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 17.XI.81" på trykksak sendt til Vikten.  
300
27984 
* NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 11.2.83" på liten sørgekonvolutt sendt lokalt. Merket har et rundt hjørne.  
100
8868 
" NK 23(2) - 3 øre skravert stemplet "Tønsberg 7.3.1878" på dobbeltvektig trykksak (brevfront) sendt til Frankrike.  
1.000
683 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 11f Byp. 7.1.80" på konvolutt brukt som melding om ankommet gods sendt lokalt.  
600
1295 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen Py-Post 27.X.83" på konvolutt sendt til Bergen.  
500
8749 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 27.1.78" på konvolutt sendt lokalt.  
200
9385 
* NK 24 og 28 - 5 og 25 øre skravert = 30 øre - stemplet "Stavanger 7.5.1878" på rekommandert brevomslag sendt til Christiania. 5-øren er skadet oppe.  
2.500
10939 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Horten 19.2.1881" på dobbeltvektig trykksak sendt til Christiania.  
1.200
11654 
* NK 24(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Christiania 1.VII.78" på konvolutt sendt til Horten.  
450
12377 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen 8.II.81" på trykksak sendt til Portugal.  
600
13484 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen Py-Post 4.IX.82" på fraktbrev sendt til Bergen.  
500
13516 
* NK 24 og 27 - 5 og 20 øre skravert = 25 øre - stemplet "Christiania 11.VI.24" på konvolutt sendt til Usa.  
1.500
14377 
* NK 24(2) - loddrett par 5 øre skravert stemplet "Chra 8e Byp. 15.7.80" på konvolutt sendt via Christiania til Horten.  
400
14379 
* NK 24(2) - loddrett par 5 øre skravert stemplet "Vestbanernes Postexp. 23.I.83" på konvolutt sendt til Horten.  
400
14793 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Christiania 30.XI.82" på stor korsbåndkonvolutt (23 x 15.5 cm) sendt til Vestre Gausdal.  
1.500
14862 
* NK 24(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Sandvigen 31.12.80" på konvolutt sendt via Drammen til Aurdal.  
400
14869 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Christiania 30.VIII.82" på korsbånd sendt til Sverige. Diagonal brekk berører ikke merket.  
2.000
16195 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 7.4.83" på konvolutt sendt lokalt.  
350
16366 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen Py-Post 16.X.83" på konvolutt sendt til Bergen.  
400
17121 
* NK 24(2) - 5 øre skravert stemplet "Trondhjem 29.5.1882" på konvolutt sendt til Snaasen.  
600
17843 
* NK 24 - 5 øre skravert som oppfrankering på 5 øre helsak-kort - stemplet "Christiania 20.VI.83" sendt til Bruxelles, Belgia.  
1.800
17857 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 4.3.77" på liten konvolutt sendt til Christiania.  
200
18037 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 1e Byp. ?.1.82" på liten konvolutt sendt til Christiania.  
300
18676 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 1e Byp. 23.10.78" på konvolutt sendt lokalt.  
300
19454 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 28.11.80" på konvolutt sendt lokalt.  
300
19456 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 11f Byp. 4.10.78" på ankomstmelding for gods sendt lokalt.  
600
21085 
* NK 24(2) - 5 øre skravert stemplet "Christiania 7.VI.81" på konvolutt sendt til Gol.  
450
21087 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 6e Byp. 21.1.78" på helbrev sendt lokalt.  
300
21118 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen 22.II.81" på trykksak sendt til Portugal.  
2.000
21119 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Tønsberg 25.2.1881" på trykksak sendt til Frankrike.  
2.000
21120 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen 9.XII.80" på trykksak sendt til Hamburg, Tyskland.  
2.000
23436 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 3e Byp. 9.9.80" på konvolutt brukt som følgebrev sendt lokalt.  
700
24590 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 22.3.78" på trykksak sendt til Christiania.  
200
28317 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 11f Byp. 13.10.83" på fraktbrev sendt lokalt.  
600
30260 
* NK 24(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Christiania 6.VII.80" på konvolutt sidestemplet "Chra 8f Byp. 6.7.80" sendt til Fredrikstad.  
300
3474 
* NK 24Ia - 5 øre skravert stemplet "Chra 6e Byp. 30.5.87" på konvolutt sendt til lokalt.  
300
9741 
* NK 24Ib(2) - 5 øre skravert stemplet "Christiania 6.IX.80" på konvolutt sendt til Aarnæs.  
1.200
11874 
* NK 24II(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Christiania 2.II.83" på konvolutt sendt til Torpen.  
400
9936 
* NK 24IIa - 5 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 11.3.82" på liten sørgekonvolutt sendt lokalt.  
400
3205 
* NK 24IIb - 5 øre skravert stemplet "Christiania 16.XI.81" på meget pen komplett trykksak sendt til Porsgrund.  
1.000
15409 
* NK 24IIb(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Nordbanernes Postexp. 11.XII.82" på konvolutt sendt til Dal Jernbanestation.  
900
21115 
* NK 24IIbb - 5 øre skravert stemplet "Christiania 5.III.83" på korsbånd sendt til Sverige.  
2.000
2376 
* NK 24III - 5 øre skravert stemplet "Bergen 9.III.80" på trykksak sendt til Neaples, Italia og returnert. Diverse stempler på baksiden.  
3.000
9021 
* NK 24III - 5 øre skravert stemplet "Horten 26.11.1883" på trykksak sendt til Kristiania.  
1.400
9964 
* NK 24III(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Christiania 20.III.83" på konvolutt sendt via Stavanger til Gjesdal.  
400
19467 
* NK 24III - 5 øre skravert stemplet "Molde ?.?.1882" på dobbeltvektig trykksak sendt til Smaalenene.  
1.400
21194 
* NK 24III - 5 øre skravert stemplet "Nordbanernes Postexp. 4.VII.82" på trykksak sendt til Røraas.  
1.200
1987 
* NK 24IIIa(2) - 5 øre skravert - oppgravert klisje - stemplet "Christiania" (uleselig dato) på konvolutt sendt til Løiten St.  
400
4436 
* NK 24IIIa - 5 øre skravert stemplet "Chra 6e Byp. 22.5.80" på konvolutt sendt lokalt.  
250
3882 
* NK 24IIIb(2) - to enkle 5 øre skravert - høyre merke med oppgravert klisje - stemplet "Elverum 27.8.1888" på konvolutt sendt til Christiania.  
600
14277 
* NK 24IIIb(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Christiania 6.VII.82" på konvolutt sendt til Horten. Flekk på konvolutten.  
600
30289 
* NK 24IIIba(2) - 5 øre skravert stemplet "Bergen 3.X.81" på konvolutt sendt via Stavanger til Vigmostad.  
350
27333 
* BK 24IIIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Drammen 22.V.85" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
27334 
* BK 24IIIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christianssand 3.XII.84" sendt til Danmark.  
200
11022 
" NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen 12.10.1883" på del av trykksak (brevfront) sendt til Sverige.  
400
463 
* NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Bergen 2?.XII.78" på konvolutt sendt til Christiania.  
150
949 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Nordbanernes Postexp. 9.VI.81" på konvolutt sendt til Kristiania. Omadressert til Horten.  
200
2208 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 25.2.1881" på helbrev sendt til Tromsø.  
70
4416 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Grimstad 6.9.1877" på konvolutt sendt til Horten. Merket med variant "Hvit linje forbinder 1 og 0" (v3).  
200
5632 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Holden 14.3.1878" på helbrev sendt til Skien.  
250
8157 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Christiania 31.V.78" på konvolutt sendt til Horten.  
100
8611 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Ullensvang 22.4.1880" på konvolutt sendt til Kristiania.  
250
8697 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Christianssund 28.4.1880" på helbrev sendt til Bergen.  
75
9506 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Ullensvang 19.11.1880" på konvolutt sendt til Kristiania.  
400
9513 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Ullensvang 16.11.1880" på konvolutt sendt til Kristiania. Merket med rundt hjørne.  
250
9689 
* NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Christiania 9.V.81" på konvolutt sendt til Horten.  
200
10453 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Ullensvang 22.10.1880" på konvolutt sendt til Kristiania.  
250
10951 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Ullensvang 29.10.1880" på konvolutt sendt til Kristiania.  
250
11868 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Christiania 6.VI.81" på konvolutt sendt til Lillehammer.  
70
13372 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Grimstad 10.11.1879" på konvolutt sendt til Christiania.  
100
13504 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Bergen 4.IX.89" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
40
14421 
* NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Christiania 18.III.81" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
2.000
14458 
* NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Christiania 20.XII.80" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
2.000
14469 
* NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Christiania 10.VI.81" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.000
14470 
* NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Christiania 24.I.81" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.000
14757 
* NK 25(2) - 10 øre skravert - vannrett par stemplet "Bergen 7.2.1878" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
750
15062 
* NK 25(3) - 10 øre skravert stemplet "Hamar 2.7.1881" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Elverum.  
1.000
15160 
* NK 25(2) - 10 øre skravert stemplet "Næs I Hedem 10.9.1881" på bankobrev sendt til Kristiania.  
500
15281 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Tønsberg 6.2.1878" på brevomslag sendt til Christiania.  
125
15311 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Christianssund 14.7.1878" på brevomslag sendt til Christiania.  
125
15345 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Frederiksstad 24.1.1878" på brevomslag sendt til Christiania.  
100
15445 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Skien 13.12.1878" på brevomslag sendt til Christiania.  
100
15485 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Moss 17.1.1878" på brevomslag sendt til Christiania.  
150
15989 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Melhuus 18.2.1879" (c) på brevomslag sendt til Trondhjem.  
300
19474 
* NK 25(2) - 10 øre skravert stemplet "Grimstad 6.12.1880" på bankobrev sendt til Christianssand.  
500
20797 
* NK 25(2) - 10 øre skravert stemplet "Christiania 10.1.187?" på brevomslag sendt til Rakkestad.  
150
21081 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Drammen 21.8.1879" på brevomslag sendt til Christiania.  
100
21117 
* NK 25 og 27 - 10 og 20 øre skravert = 30 øre - stemplet "Christiania 8.5.1879" på bankobrev sendt til Matrand.  
1.300
23083 
* NK 25(2) - 10 øre skravert stemplet "Bergen 2.5.1878" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
200
26020 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Namsos 16.8.1880" på brevomslag sendt til Værø.  
100
26023 
* NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 14.8.1879" på konvolutt sendt til Vigten.  
75
8867 
* NK 25III(2) - 10 øre skravert stemplet "Bergen 17.XI.79" på konvolutt sendt til Kristiania.  
150
14633 
* NK 25III - 10 øre skravert stemplet "Sandvigen 20.7.1881" på konvolutt sendt via Christiania til Volden.  
250
11306 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 5.I.81" på helbrev sendt til Charlottenberg, Sverige.  
350
14609 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 8.II.82" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
350
15208 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Trondhjem 15.7.1882" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
400
16552 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Bergen 27.VI.82" på helbrev transittstemplet "Pkxp No 7 B" (Karstad-Laxå) sendt til Westervik, Sverige.  
600
17023 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 25.IX.82" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
500
17063 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Stavanger 26.VIII.83" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
300
17846 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Chra 3e Byp. 2.10.1882" på konvolutt sendt til Lund, Sverige. Ankomst-stempel på baksiden.  
450
17847 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Bergen 26.3.1878" på helbrev sendt til Westervik, Sverige.  
600
19298 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Merakerbanens Postexp. 10.III.83" på konvolutt sendt til Sverige.  
750
21082 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 29.X.79" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
29063 
* NK 26(2) - 12 øre skravert stemplet "Christiania 5.5.1877" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark. Ankomst-stemplet.  
2.500
30291 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 6.X.83" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
300
15809 
" NK 26(2) og 27 - 12 og 20 øre skravert = 44 øre - stemplet "Bergen 18.10.1881" på brevfront fra rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
1.000
146 
* NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Horten 6.10.1881" på konvolutt sendt til Christiania.  
750
5504 
* NK 27(2) - 20 øre skravert - vannrett par stemplet "Porsgrund 11.8.1882" på noe ufullstendig konvolutt sendt rekommandert til til London, England.  
1.700
5684 
* NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Skien 14.11.1879" på konvolutt sendt til Frankrike.  
700
8725 
* NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Nykirke (Modum) 31.12.1880" på helbrev sendt via Drammen til Voss. Merket med slitt hjørne grunnet plasseringen.  
300
8726 
* NK 27(2) og 30 - 20 og 50 øre skravert = 90 øre - stemplet "Hamar 22.2.1881" på bankobrev sendt til Ringsaker. Øvre 20-øre skadet grunnet plasseringen.  
1.000
13365 
* NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Bergen 22.VI.79" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
250
15111 
* NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Holmestrand 9.9.1880" på konvolutt sendt til Grangemouth, Skottland.  
800
15192 
* NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Holmestrand 2.4.1879" på konvolutt sendt til Skottland.  
800
15621 
* NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Christiania 17.IV.80" på helbrev sendt til Frankrike.  
1.000
15975 
* NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Porsgrund 12.2.1880" på brevomslag sendt til Arendal.  
600
17848 
* NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Bergen 31.10.1878" på helbrev sendt til Portugal. Ankomst-stemplet på baksiden.  
3.500
17849 
* NK 27(2) - 20 øre skravert stemplet "Holmestrand 12.9.1878" på "Dampskibssag" sendt til Tønsberg. Omslaget har reparerte skader og ett merke mangler hjørne.  
1.200
17861 
* NK 27 - 20 øre skravert blekk-krysset og stemplet "Tønset 11.12.1882" på bankobrev med foreskrevne fem segl - sendt til Røraas. Spikerhull midt i konvolutten.  
1.100
18344 
* NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Christiania 3.V.83" på helbrev sendt til Spania.  
3.500
20069 
* NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Bergen 31.VII.79" på helbrev sendt til Pernau, Estland. Svak brekk over merkets nedre venstre hjørne. Uvanlig destinasjon.  
1.500
21079 
* NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Bergen 26.4.1882" på rekommandert konvolutt sendt til Christiania.  
600
23923 
* NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Bergen 28.X.81" på brevomslag sendt til Solvorn.  
600
4484 
* NK 29b og 77II - 35 øre skravert og 10 øre Knudsen fintagget = 45 øre - stemplet "Stanghelle 15.III.03" på bankobrev transittstemplet Vossebanens Postexp. sendt til Ytre Arne.  
1.300
17850 
* NK 29b og 61I - 35 øre skravert og 5 øre Central grovtagget = 40 øre - stemplet "Bergen 2.VIII.94" på rekommandert konvolutt sendt til Amiens, Frankrike. Transittstempel "Bureau De Mer Bergen-Newcastle C" og ankomst-stempel på baksiden. Konvolutten er noe reparert.  
1.000
962 
* NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Bergen 20.IX.91" på følgebrev sendt til Vangsnæs.  
400
2144 
* NK 30 - blekk-krysset 50 øre skravert på bankobrev hvor innholdet er datert "Odnæs 6/9-80" sendt til Torpen. Merket har et rundt hjørne.  
800
10287 
* NK 30(2) og 54IV - vannrett par 50 øre skravert og 20 øre 20 mm = 120 øre - stemplet "Trondhjem 24.11.1892" på konvolutt sendt til Tyskland. Ankomst-stemple på baksiden.  
3.800
10461 
* NK 30(2) og 54I - vannrett par 50 øre skravert og enkel 20 øre 20 mm = 120 øre - stemplet "Frederiksstad 23.XI.87" på konvolutt sendt til Melbourne, Australia. Konvolutten er påskrevet "via Suez". Transitt og ankomst-stempel på baksiden.  
4.500
10575 
* NK 30(2), 53V og 54III - vanrett par 50 øre skravert samt enkle 10 og 20 øre 20 mm = 130 øre - stemplet "Christiania 10.XII.91" på del av innpakningspapir sendt til Amsterdam, Nederland.  
3.000
17455 
* NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Sandefjord 9.6.1891" på følgebrev sendt til Volden.  
400
18207 
* NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Christiania 4.III.95" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
22639 
* NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Christiania 7 IV 94" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
22653 
* NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Christiania 6 I 94" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
22779 
* NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Christiania 20 XII 90" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
25965 
* NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Drammen 22.12.1879" på bankobrev sendt til Nordre Land.  
600
11551 
* NK 31 - 60 øre skravert stemplet "Trondhjem 6.XI.94" på rekommandert konvolutt transitt-stemplet "Bureau Reexp. De Christiania" sendt til Dresden, Tyskland. Ankomst-stemplet på baksiden.  
4.000
12700 
* NK 31 - 60 øre skravert stemplet "Laurvig 20.III.90" på konvolutt sendt via Brindisi og Brisbane til Mount Morgan, Queensland, Australia. Transitt og ankomststempler på baksiden.  
6.000
12738 
* NK 31, 42 og 54 II - 60 øre skravert, 5 øre 21 mm og 20 øre 20 mm = 85 øre - stemplet "Sandefjord 4.7.1889" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Aamot, Rena Station.  
2.500
14263 
* NK 31 og 67 - 60 øre skravert og 5 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Kristiania Pakkepost 25 II 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
500
19870 
* NK 31 og 50 - 60 øre skravert og 2 øre 20 mm = 62 øre - stemplet "Christiania 27.VII.98" på bankobrev transittstemplet "Vestbanernes Pexp." sendt til Barkaaker. Postkontorets segl på baksiden.  
850
25878 
* NK 31 - 60 øre skravert stemplet hullstempel "Høvig 14.1.96" på verdibrev sendt via Christiania til Madrid, Spania. En mengde stempler og påtegninger på begge sider.  
6.000
9523 
* NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 26.2.1883" på konvolutt sendt til Snaasen.  
900
11421 
* NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Grimstad 30.10.1882" på konvolutt sendt til Horten.  
900
11864 
* NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Skien 14.XI.82" på litt medtatt konvolutt sendt til Vinje.  
350
18254 
* NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 20.6.1882" på konvolutt sendt til Røros. Rift i konvoluttens nedre del.  
700
18485 
* NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Molde 18.3.1883" på konvolutt sendt til gjermundnær.  
800