Nettbutikk - Skillingsbrev
Til innhold nettbutikk
   
Våpen 1867
   
206 
* NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Bergen ??.5.1869" på korsbånd sendt til Tromsø.  
700
8680 
* NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Haugesund 20.7.1869" på brevomslag sendt via Molde til Surendalen.  
600
8681 
* NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Christianssand 12.12.1870" på trykksak sendt til Fevig.  
700
9551 
* NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - blekk-kryssete merker på brevomslag med håndskrevet påtegening "Søgne 7/2-70" - transittstemplet "Christianssand" og "Christiania Omk." og sendt via Struer og Lemvig tik Vestervig, Danmark.  
6.500
10472 
* NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 12.9.1870" på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
11514 
* NK 11(3) - loddrett trestripe 1 skilling 1867 = 3 skilling - stemplet "Chra-Chrssand 16.5.1873" på brevomslag sendt til Arendal.  
3.000
11860 
* NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Frederikshald 20.4.1873" på trykksak sendt til Sarpsborg.  
900
12102 
* NK 11 og 13b - 1 og 3 skilling 1867 = 4 skilling - stemplet "Christiania 13.2.70" på litt medtatt helbrev sendt til Kragerø.  
2.000
12103 
* NK 11(3) - vannrett par og enkel 1 skilling 1867 stemplet "Christiania 1.4.1873" på helbrev sendt til Kragerø. Arkivbrett gjennom paret.  
1.800
12104 
* NK 11 og 13b - 1 og 3 skilling 1867 = 4 skilling - stemplet "Christiania 11.2.1870" på litt medtatt helbrev sendt til Kragerø.  
1.500
14291 
* NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 18.10.1872" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark.  
750
15107 
* NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Bergen 10.5.1872" på helbrev sendt via Kjøbenhavn til Svendborg, Danmark.  
750
15398 
* NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 7.6.1872" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark.  
750
16357 
* NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Tønsberg 18.7.1868" på brevomslag sendt til Christiania.  
700
17007 
* NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Christiania 14.2.1873" på korsbånd sendt til Røraas.  
700
17313 
* NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Christiania 21.6.1869" på trykksak sendt til Tromsø.  
600
19233 
* NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Christiania 20.7.1869" på meget pen trykksak sendt til Elverum.  
700
20034 
* NK 11, og 13 - 1 og 3 skilling 1867 = 4 skilling - hvert merke vakkert fullstemplet "Bergen 21.12.1869" på sørgebrevomslag sendt til Sogn. Dekorativ og uvanlig kombinasjon på innenlandsbrev.  
3.500
20040 
* NK 11 og 12 - 1 og 2 skilling 1867 = 3 skilling - stemplet "Hamar 8.5.1870" på helbrev sendt via Christiania 11.5.1870 til Borge Formandskap. Dekorativt.  
3.000
20046 
* NK 11(3) - 1 skilling 1867 stemplet "Porsgrund 27.9.1872" på meget pent helbrev sendt til Christiania.  
1.800
20049 
* NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Christiania 21.2.1873" på meget pen trykksak sendt til Arendal.  
1.000
27205 
* NK 11 og 18 - 1 skilling 1867 og 3 skilling Posthorn = 4 skilling - stemplet "Christiania 28.7.1872" på helbrev sendt til Charlottenberg, Sverige.  
1.200
27868 
* NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - pent håndskrevet "Fetsund 4/8 69" over merkene på konvolutt sendt via Christiania til Kjøbenhavn, Danmark. Liten rift i konvoluttens nedre høyre hjørne.  
3.500
1178 
* NK 12(2) - loddrett psr 2 skilling 1867 stemplet "Christiania 22.1.1868" på konvolutt sendt til Næs I Hallingdal. Merkene med kvalitetsanmerkninger grunnet plasseringen.  
600
3858 
* NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Christiania Bypost 26.9.1867" på helbrev sendt lokalt.  
800
3869 
* NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Christiania Bypost 11.4.1868" på helbrev sendt til lokalt.  
800
4176 
* NK 12(2) - vannrett par 2 skilling 1867 stemplet "Christiania 9.6.1871" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
800
6223 
* NK 12(4) - 2 skilling 1867 = 8 skilling stemplet "Drammen 22.10.1870" på dobbeltvektig brevomslag sendt til Christiania. Vertikal arkivbrett berører ikke merkene, men de to høyre merkene med litt ujevn tagging på grunn av plassering i brevets ytterkant.  
3.000
8757 
* NK 12(2) - vannrett par 2 skilling 1867 stemplet "Christiania 16.9.1871" på konvolutt sendt til Eidsvold.  
700
9173 
* NK 12 og 14(2) - enkel 2 skilling og vannrett par 4 skilling 1867 = 10 skilling - stemplet "Christiania 27.12.1869" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Konvolutten er sprettet opp og mangler en "flapp".  
2.000
10301 
* NK 12 og 14 - 2 og 4 skilling 1867 = 6 skilling - stemplet "Frederikshald 25.4.1869" på ufullstendig brevomlag sendt til Sverige.  
750
10767 
* NK 12 og 18 - 2 skilling 1867 og 3 skilling Posthorn = 5 skilling - stemplet "Christiania 5.4.1872" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark.  
1.500
11079 
* NK 12 og 13a - 2 og 3 skilling (klart trykk) 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 12.12.1871" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark. Rift i toppen av brevet.  
1.500
12095 
* NK 12(2) - vannrett par 2 skilling 1867 stemplet "Christiania 19.11.1870" på helbrev sendt til Kragerø. Arkivbrett.  
900
12098 
* NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Chra 6e Byp. 10.5.71" på brevomslag sendt til Christiania.  
1.200
12099 
* NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Chra 8f Byp. 3.7.69" på brevomslag sendt til Christiania.  
1.200
12100 
* NK 12(2) - 2 skilling 1867 stemplet "Tønsberg 30.11.1870" på brevomslag sendt til Drammen.  
1.500
12101 
* NK 12(2) - vannrett par 2 skilling 1867 stemplet "Christiania 21.6.1871" på helbrev sendt til Bergen.  
1.400
12189 
* NK 12(2) - vannrett par 2 skilling 1867 = 4 skilling - stemplet "Christiania 13.2.1871" på helbrev sidestemplet "Chra 8f Byp." sendt til Elverum.  
1.750
14595 
* NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Chra 6E Byp. 25.7.1871" på meget pent helbrev sendt lokalt.  
1.800
17814 
* NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Chra 8f Byp. 3.6.69" på brevomslag sendt lokalt.  
2.500
17815 
* NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Christiania Bypost 23.5.1868" på brevomslag sendt lokalt.  
1.400
17816 
* NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Christiania Bypost 5.5.1868" på brevomslag sendt lokalt. Attest : F.C.M.  
1.500
17817 
* NK 12(2) - loddrett par 2 skilling 1867 stemplet "Christiania 8.12.1859" på brevomslag sendt til Laurvig.  
2.000
17829 
* NK 12 og 13a - 2 og 3 skilling (klart trykk) 1867 = 5 skilling - stemplet "Throndhjem 19.8.1870" på brevomslag sendt via Sandøsund til Kjøbenhavn, Danmark. Merkene med små kvalitetsamnerkninger.  
1.600
17830 
* NK 12 og 15b - 2 og 8 skilling 1867 = 10 skilling - stemplet "Christiania 23.6.1869" på helbrev sendt via Sandøsund til Tyskland.  
2.000
18697 
* NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 13.11.1872" på konvolutt sendt til Røraas.  
1.500
20021 
* NK 12(2) - 2 skilling 1867 stemplet "Christiania 18.11.1870" på brevomslag sendt via Chra 6E Byp. 18.11.70 til Skydsmo. Svak arkivbrett gjennom det ene merket og brevomslaget.  
1.000
20043 
* NK 12(2) - 2 skilling 1867 - vannrett par omvendt fullstemplet "Elverum 15.10.1871" på meget pen konvolutt sendt til Christiania.  
2.200
22816 
* NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Chra 6e Byp. 6.12.71" på trykksak sendt til Christiania.  
1.500
24056 
* NK 12, 14 og 15(3) - 2, 4 og vasnnrett trestripe 8 skilling 1867 = 30 skilling - stemplet "Holden 5.4.1869" på dekorativt dobbeltvektig brevomslag transittstemplet "Skien 5.4.1869" sendt til La Rochelle, Frankrike.  
11.000
4848 
* NK 13b - 3 skilling 1867 stemplet "Holmestrand 16.4.1872" på brevomslag sendt til Christiania.  
1.200
11122 
* NK 13b - 3 skilling 1867 stemplet "Balstad 31.1.1872" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
1.500
23088 
* NK 13b - 3 skilling 1867 stemplet "Børsen 24.1.1872" på helbrev sendt til Throndhjem.  
3.000
24569 
* NK 13b(2) og 15 - vannrett par 3 skilling samt enkel 8 skilling 1867 = 14 skilling - stemplet "Christiania 22.4.1870" på konvolutt transittstemplet "Hull Ship-Letter AP 25 70" sendt til Leeds, England.  
4.500
295 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 13.7.1871" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
554 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Christiania 11.12.1871" på konvolutt sidestemplet "Chra 1e Byp." sendt til Linkjøping, Sverige.  
450
1363 
* NK 14(2) - 4 skilling 1867 stemplet "Sandefjord 22.5.1869" på brevomslag sendt til Christiania. Taggeanmerkninger.  
300
2497 
* NK 14 og 18(2) - 4 skilling 1867 og 3 skilling Posthorn = 10 skilling - stemplet "Throndhjem 7.8.1872" på brevomslag sendt til Christiania.  
4.500
3998 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Hamar 9.10.1869" på helbrev sendt til Storelvdalen.  
150
4639 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Christiania 20.5.1871" på brevomslag sendt til Moss og omadressert til Fredrikstad. Omslaget er påstemplet "Utilstrækkelig forudbetalt". Merket er skadet i toppen grunnet plasseringen.  
3.000
5623 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Christiania 20.10.1867" på brevomslag sidestemplet Christiania Bypost til Drøbak.  
150
8265 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Christiania 17.6.1869" på brevomslag sendt til Tysnæs.  
150
8349 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 17.2.1868" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
8685 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Aalesund 2.5.1871" på konvolutt sendt til Bergen. Småskader i konvolutten.  
100
8686 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Arendal 14.6.1869" på konvolutt sendt til Christiania.  
200
8786 
* NK 14(5) - 4 skilling 1867 - fireblokk og enkeltmerke = 20 skilling - stemplet "Frederiksstad 30.1.1871" på brevomslag transittstemplet "Christiania Omk." sendt til Purmerende, Nederland.  
35.000
9263 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Heggen 29.11.1871" på brevomslag sendt via Drammen til Kristiania.  
400
10801 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Løiten 6.1.1868" på brevomslag sendt til Christiania.  
500
11000 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 15.6.1868" på konvolutt sendt til Christiania.  
150
11172 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 1.1.1866" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
11763 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Sarpsborg 1.6.1868" på brevomslag sendt til Christiania.  
250
12046 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Laurvig 11.5.1870" på konvolutt sendt til Kristiania.  
250
12084 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Bergen 7.5.1870" på brevomslag sendt til Sverige.  
550
12086 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 5.9.1871" på helbrev sendt til Bergen.  
100
12087 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Christiania 22.10.1870" på helbrev sendt til Bergen.  
100
12723 
* NK 14, 15b og 18 - 4 og 8 skilling 1867 samt 3 skilling Posthorn = 15 skilling - stemplet "Throndhjem 3.4.1872" på helbrev sendt via Christiania og Paris til St.Brieux, Frankrike.  
4.000
13090 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 5.3.1868" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
14290 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 1.10.1869" på brevomslag sendt til Christiania.  
350
14440 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet nummer "300" (Svelvig - ikke registrert i NK 2001) på helbrev sidestemplet "Svelvig 27.11.1867" sendt til Porsgrund.  
2.000
14817 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Skien 8.12.1867" på helbrev sendt til Christiania.  
200
14875 
* NK 14(3) - 4 skilling 1867 = 12 skilling stemplet "Stavanger 10.7.1872" på konvolutt sendt via Hamburg til Kingsbridge, England. Påstemplet "1 1/2 Wf." i rødt samt "P.D." i rødt i sirkel. Konvolutten litt "rufset" i øvre venstre del.  
2.000
14894 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 12.1.1869" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
14895 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 25.9.1868" på konvolutt sendt til Hamar.  
175
14905 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 17.8.1868" på konvolutt sendt til Hamar.  
175
15196 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 8.10.1868" på konvolutt sendt til Hamar.  
175
15233 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Christiania 12.7.1871" på helbrev sendt til Elverum.  
100
16015 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Bergen 18.7.1868" på brevomslag sendt til Christiania.  
400
16017 
* NK 14(3) - vannrett trestripe 4 skilling 1867 stemplet "Aasnæs 28.8.1871" på brevomslag sendt til Christiania. Loddrette bretter i omslaget berører ikke merkene.  
1.800
16106 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Christiania 7.8.1871" på brevomslag sendt til Horten.  
150
16168 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 8.10.1868" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
16255 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Molde 22.10.1869" på helbrev sendt til Bergen.  
250
16346 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 13.4.1868" på konvolutt sendt til Hamar.  
175
16907 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Christianssund ?.?.1877" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
150
16984 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Haugesund 1.10.68" (R) på brevomslag sendt til Bergen.  
400
17015 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Haugesund 31.3.1870" (R) på helbrev sendt til Bergen.  
500
17823 
* NK 14 - 4 skilling 1867 håndskrevet "Lereim 14.8" på helbrev sendt til Trondhjem. Transittstemplet "Molde 20.8.1868" på baksiden. Arkivbrett gjennom nerket.  
1.200
17824 
* NK 14(2) - vannrett par 4 skilling 1867 = 8 skilling - stemplet "Christiania 7.12.1872" på konvolutt sendt via Flensburg til Wien, Østerrike. Konvolutten med stor gjenlimt rift.  
2.700
17825 
* NK 14(2) - vannrett par 4 skilling 1867 = 8 skilling - stemplet "Christiania 19.9.1870" på brevomslag sendt via Sandøsund og Flensburg til Werdau, Tyskland.  
1.650
18161 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Kongsberg 13.5.1869" på konvolutt sendt til Næs I Hallingdal.  
150
18295 
* NK 14(2) - vannrett par 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 14.8.1868" på brevomslag sendt til Christiania.  
600
19013 
* NK 14(3) - 4 skilling 1867 - vannrett trestripe stemplet "Throndhjem 2.3.1871" på konvolutt sendt til Røraas.  
2.500
19177 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 29.8.1868" på konvolutt sendt til Hamar.  
175
19216 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 13.6.1870" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
20009 
* NK 14(2) - 4 skilling 1867 stemplet "Christiania 12.6.1871" på konvolutt transittstemplet Kiel/Hamburg 15.6 og sendt til Wien, Østerrike.  
3.000
20010 
* NK 14(3) - 4 skilling 1867 vannrett 3-stripe stemplet "Christiania 7.9.1868" på rekommandert helbrev transittstemplet rødt Sandøsund 8.9.1868 og Kiel/Hamburg 10.9 og sendt til Hamburg, Tyskland. Påstemplet rødt CHARG i ramme og omadressert til Bergedorf. Ankomststemplet Bergedorf 10.9.1868.  
7.500
20012 
* NK 14 og 15 - 4 og 8 skilling 1867 = 12 skilling - stemplet "Bergen 20.2.1872" på pent brevomslag sendt via Kiel/Hamburg til Livorno, Italia. Ankomststemplet.  
4.000
20014 
* NK 14, 15 og 18 - 4 og 8 skilling 1867 samt 3 skilling Posthorn = 15 skilling - stemplet "Christiania 20.4.1872" på brevomslag sendt til Frankrike. Merkene med noen mindre kvalitetsanmerkninger.  
3.000
21129 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 12.11.1870" på brevomslag sendt til Børsen.  
100
23081 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Levanger 10.12.1868" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
175
23109 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Børsen 25.10.1870" på helbrev sendt til Throndhjem.  
700
23511 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 30.1.1868" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23525 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 27.2.1868" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23529 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 2.3.1868" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23540 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 10.2.1868" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23556 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 12.3.1868" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23578 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 16.3.1869" på konvolutt sendt til Hamar.  
175
23580 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 20.2.1869" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23627 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 5.3.1869" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23648 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 26.3.1869" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23659 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 17.6.1870" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23686 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 22.6.1870" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23715 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 3.7.1870" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
25281 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Laurvig 11.9.1871" på sørgekonvolutt sendt til Christiania.  
150
30258 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Bergen 16.8.1871" på brevomslag sendt til Vinje.  
150
30309 
* NK 14(4) - to vannrette par 4 skilling 1876 = 16 skilling - stemplet "Throndhjem 27.5.1870" på helbrev sendt via Sandøsund til Red Wing, Minnesota, U.S.A.  
6.500
16040 
* NK 15, 18 og 19Id - 8 skilling 1867 samt 3 og 4 skilling Posthorn = 15 skilling - stemplet "Christiania 25.11.1873" på helbrev sendt til Cognac, Frankrike.  
3.500
16052 
* NK 15, 18 og 19Ia - 8 skilling 1867 samt 3 og 4 skilling Posthorn = 15 skilling - stemplet "Christiania 7.3.1873" på brevomslag sendt til Cognac, Frankrike.  
4.500
18407 
* NK 15 - 8 skilling 1867 stemplet "Stavanger 1.8.1869" på brevomslag transittststemplet "Hmrfst E. Hmbrg 4.6.1869" sendt via Hamburg til Königsberg, Tyskland.  
3.000
20013 
* NK 15 og 18 - 8 skilling 1867 og 3 skilling Posthorn = 11 skilling - stemplet "Drammen 18.3.1873" på helbrev sendt via Christiania Omk. til Westhartlepool, England. Omslaget litt splittet i overkant.  
3.500
17820 
* NK 15b - 8 skilling 1867 stemplet "Frederiksstad 23.10.1868" på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Merket er delt loddrett av arkivbrett.  
600
17826 
* NK 15b - 8 skilling 1867 stemplet "Drammen 18.3.1872" på helbrev transittstemplet Christiania Omk. sendt til Bremen, Tyskland.  
2.200
17827 
* NK 15b - 8 skilling 1867 stemplet "Frederikshald 13.8.1871" på brevomslag sendt til Christiania.  
1.900
29140 
* NK 15b - 8 skilling 1867 stemplet "Moss 28.2.1869" på brevomslag sendt via Svinesund til Nykjøbing, Danmark.  
750
8682 
* NK 16Ib - 1 skilling Posthorn stemplet "Throndhjem 7.1.1874" på trykksak sendt til Røraas.  
1.200