Nettbutikk - Skillingsbrev
Til innhold nettbutikk
   
Våpen 1863
   
1617 
* NK 6(2) - 2 skilling 1863 stemplet "Christiania 2.10.1865" på helbrev adressert til Charlottenberg pr. Kongsvinger. Brevet er feilfrankert (skulle vært 6 skilling til Sverige) og dette skyldes antagelig påtegningen "pr. Kongsvinger".  
4.000
2140 
* NK 6 - 2 skilling 1863 stemplet nummer "364" (Christiania Bypost) på helbrev sidestemplet rød "Christiania Bypost 1.2.1866" sendt til Hjula.  
3.500
8789 
* NK 6 - 2 skilling 1863 stemplet "Bergen 14.4.1865" på meget pen komplett trykksak sendt til Marstrand, Sverige.  
8.000
9472 
* NK 6 og 12 - 2 skilling 1863 og 2 skilling 1867 = 4 skilling - stemplet "Frederikshald 10.11.1867" på brevomslag sendt til Sarpsborg. Meget uvanlig kombinasjon av de to utgavene 2-skilling.  
17.000
9475 
* NK 6 og 9(2) - 2 og loddrett par 8 skilling 1863 = 18 skilling - stemplet "Christiania 15.4.1867" på brevomslag sendt via Svinesund til England.  
11.000
12137 
* NK 6 og 14 - 2 skilling 1863 og 4 skilling 1867 = 6 skilling - stemplet "Bergen 29.8.1867" på konvolutt sendt til Sverige. Uvanlig kombinasjon.  
5.000
21832 
* NK 6 - 2 skilling 1863 stemplet "Christiania 2.7.1865" på trykksak sendt til Arvika, Sverige. Rift i omslagets nedre høyre hjørne.  
7.000
550 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christianssand 28.12.1865" på brevomslag sendt til Kristiania.  
150
884 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Porsgrund 4.7.1854" på bankobrev sendt til Horten.  
5.000
1326 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 16.4.1864" på konvolutt sidestemplet rødt "Christiania Bypost" sendt til Grimstad.  
150
1328 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 9.4.1864" på konvolutt sidestemplet rødt "Christiania Bypost" sendt til Grimstad.  
150
1587 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Søndre Land 3.4.1865" (R) på ufullstendig brevomslag sendt via Christiania til Kongsberg.  
450
3236 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 7.4.1869" på helbrev sendt til Grimstad.  
150
4167 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Tønsberg 5.4.1865" på litt ufullstendig brevomslag sendt rekommandert til Kongsberg.  
150
5301 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Orkedalen 5.4.1867" (d) på brevomslag sendt til Throndhjem.  
400
5303 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Drammen 14.11.1867" på konvolutt sendt til Hamar.  
200
5941 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Skjærvø 21.10.1867" (2 R) på litt skittent brevomslag sendt til Tromsø.  
400
8673 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Throndhjem 3.5.1866" på brevomslag sendt til Røraas.  
200
8674 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Søndre Land 11.5.1869" (R) på litt medtatt brevomslag sendt til Birid.  
450
8678 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Vardal 207.1867" (R) på helbrev sendt til Biri. Arkivbrett og vannskade.  
500
8777 
* NK 8 og 10 - 4 og 24 skilling 1863 = 28 skilling - stemplet "Christiania 5.11.1867" på konvolutt sendt via Hamburg til St.louis, U.S.A. Påstemplet rødt "Hamburg Packet NOV 89 Paid 3".  
15.000
8820 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Vardal 9.6.1869" (R) på helbrev sendt til Birid. Arkivbrett og vannskade.  
300
9190 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Trondhjem 2.4.1869" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
10649 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Sarpsborg 20.8.1868" på helbrev sendt til Frederikshald.  
250
10885 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Moss 11.11.1864" på konvolutt sendt til Porsgrund.  
200
11573 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Vaage 4.7.1864" (e) på brevomslag sendt til Christiania.  
400
11866 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Vaage 3.1.1865" (e) på brevomslag sendt til Christiania.  
600
12048 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 29.4.1865" på helbrev sendt til Arendal.  
200
13299 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Skien 29.12.1865" på brevomslag sendt til Christiania.  
250
13328 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Tønsberg 7.6.1866" på brevomslag sendt til Laurvig.  
200
13459 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Lillehammer 2.5.1865" på konvolutt sendt til Christiania.  
250
13842 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Vaage 4.1.1865" (e) på brevomslag sendt til Christiania.  
450
13969 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet nummer "35" (Brevig) på konvolutt sidestemplet "Brevig 8.1.1867" sendt til Tinn.  
200
14111 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Heggen 12.?.18??" (d) på brevomslag sendt til Ringerige.  
500
14135 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Bergen 10.10.1864" på brevomslag sendt til Kristiania.  
200
14518 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 25.2.1866" på brevomslag sendt til Stange.  
200
14829 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Lillehammer 2.11.1864" på helbrev sendt til Christiania.  
150
16160 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 1.9.1866" på helbrev sendt til Egersund.  
150
16184 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 22.7.1869" på brevomslag sendt til Throndhjem.  
200
16212 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 23.5.1866" på helbrev sidestenmplet rød Christiania Bypost sendt til Egersund.  
200
16221 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 14.11.1864" på helbrev sendt til Egersund.  
150
16396 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Arendal ?.7.1864" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
17033 
* NK 8 - 4 skilling 1863 - blekk-krysset merke på helbrev med håndskrevet påtegning "Lille Elvedalen 9.2.1865" og sendt til Røraas.  
1.200
17042 
* NK 8 - 4 skilling 1863 med blekk-kryss på konvolutt med håndskrevet påtegning"Onsø 18.8" sidestemplet "Frederikstad 18.8.1866" og sendt til Christiania.  
800
17530 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 17.8.1868" på konvolutt (som er laget av en telegramblankett) sendt til Sarpsborg.  
150
18158 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Bergen 16.9.1869" på brevomslag sendt til Molde.  
125
18160 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Stavanger 28.1.1867" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
150
18278 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Drammen 11.7.1867" på brevomslag sendt til Ringerige.  
250
18294 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Drammen 5.4.1867" på konvolutt sendt til Stange.  
150
18549 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Frederikshald 11.5.1865" på brevomslag sendt til Sarpsborg.  
200
18772 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Hamar 11.7.1866" på brevomslag sendt til Stange.  
150
18875 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Porsgrund 26.4.1867" på brevomslag sendt til Christiania.  
250
19049 
* NK 8(2) - vannrett par 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 22.3.1869" på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
800
19153 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Throndhjem 26.9.1865" på brevomslag sendt til Christiania.  
150
19909 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Bergen 9.8.1866" på brevomslag sendt til Tromsø.  
150
20041 
* NK 8 og 12 - 4 skilling 1863 og 2 skilling 1867 = 6 skilling - stemplet "Christiania 17.5.1867" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Konvolutten med småskader i nedre kant.  
1.200
20078 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Throndhjem 9.6.1869" på helbrev sendt til Tromsø.  
150
22090 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Tønsberg 16.7.1867" på brevomslag sendt til Moss.  
175
23075 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christianssund 26.9.1864" på konvolutt sendt til Throndhjem.  
350
23076 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christianssund ?.9.1866" på brevomslag sendt til Throndhjem.  
200
23078 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Levanger 7.12.1866" på brevomslag sendt til Throndhjem.  
750
23505 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Drammen 31.10.1867" på konvolutt sendt til Hamar.  
200
24082 
* NK 8 - 4 skilling 1863 - blekk-krysset merke på brevomslag med håndskrevet påtegning "Heggen 15/7-67" sendt til Nørstad på Ringerike.  
1.500
25424 
* NK 8(2) - blekk-krysset vannrett par 4 skilling 1863 på brevomslag med hånskrevet påtegning "Sande 28/9" (1866) sendt til Christiania.  
600
25658 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Horten 24.3.1866" på brevomslag (mangler sideklaffer) sendt til Christiania.  
200
26934 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 3.1.1867" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
350
28122 
* NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Bergen 23.10.1869" på helbrev datert "Aalesund 19. october 1869" med håndskrevet påtegning "pr. Ganger Rolf" sendt til Bergen.  
4.000
11526 
* NK 8Ia og 8IIb - to stk 4 skilling 1863 (plate I og II) = 8 skilling - stemplet "Sandøsund 23.8.1863" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Transittstempel "Sandøsund" i stenskrift samt to forskjellige Kjøbenhavn-stempler på baksiden. Uvanlig med to forskjellige plater av NK 8 på samme brev. Attest.  
4.000
18644 
* NK 8IIa(4) og 11 - fireblokk 4 skilling 1863 samt enkel 1 skilling 1867 = 17 skilling - stemplet "Throndhjem 22.5.1869" på brevomslag sendt via Sandøsund til London, England. Attest: F.C.M.  
55.000
9176 
* NK 9 - 8 skilling 1863 stemplet "Tvedestrand 21.6.1864" på brevomslag sendt til Arendal.  
1.000
12471 
* NK 9(2) - vannrett par 8 skilling 1863 = 16 skilling - stemplet "Tønsberg 18.11.1867" på brevomslag sendt via Kiel til Königsberg, Tyskland. Svak arkivbrett berører ingen vitale deler.  
3.000
17050 
* NK 9 - 8 skilling 1863 stemplet "Christiania 11.5.1868" på konvolutt sendt via Sandøsund til Kjøbenhavn, Danmark. Ankomststemplet på baksiden.  
1.200
20050 
* NK 9 - 8 skilling 1863 stemplet "Frederikshald 29.7.1867" på pent brevomslag sendt via Sandøsund til Kjøbenhavn, Danmark. Ankomststemplet.  
1.500
21892 
* NK 9(2) - vannrett par 8 skilling 1863 stemplet "Bergen 28.11.1866" på helbrev sendt via Christiania og Hamburg til Bremen, Tyskland.  
2.300
27859 
* NK 9 og 10 - 8 og 24 skilling 1863 = 32 skilling - stemplet "Bergen 14.6.1864" på pent helbrev sendt via Hamburg og Forbach til Genes, Italia. Attest: Witschi.  
16.500
30608 
* NK 9(2) - vannrett par 8 skilling 1863 = 16 skilling - stemplet "Tønsberg 11.4.1867" på brevomslag sendt via Sandøsund og Kiel/Hamburg til Königsberg, Tyskland.  
4.000
10832 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 27.4.1870" på brevomslag sendt til Christiania.  
250