Nettbutikk - Frimerkeløse brev etter 1855
Til innhold nettbutikk
   
Brev til utlandet
   
9635 
* Blå "Kragerø 7.1.1856" på helbrev datert "Barland 16. Desemb. 1855" transittstemplet blå "Svinesund 9.1.1856" sendt via Hamburg, Aachen og Boston til Wisconsin, Usa.  
3.500
21110 
* Svart "Christiania 17.5.1861" på helbrev transittstemplet Sandøsund sendt til Bordeaux, Frankrike.  
300
19509 
* Svart "Throndhjem 14.2.1866" på helbrev sendt via Christiania, Lübeck og London til Edinburgh, Skottland. Portopåtegning "8 d".  
400
25553 
* Svart "Bergen 6.8.1870" på helbrev transittstemplet Sandøsund sendt til Puebla De Caraminal, Spania.  
1.200
25552 
* Svart "Bergen 13.8.1870" på helbrev sendt til Puebla De Caraminal, Spania.  
1.600
25545 
* Svart "Stavanger 14.12.1871" på konvolutt transittstemplet Christiania Omk. sendt til Lissabon, Portugal.  
1.500
25565 
* Svart "Aasnæs 9.1.1873" på konvolutt transittstemplet Kongsvinger sendt via Kjøbenhavn og Hamburg til U.S.A.  
1.000