Nettbutikk - Frimerkeløse brev etter 1855
Til innhold nettbutikk
   
Innenlandsbrev
   
16122 
* Svart "Chra 8f Byp. 17.0.2.76" på helbrev transittstemplet "Bureau Reexp. De Christiania" sendt til Christiania.  
400
29375 
* Rød "Christiania Bypost 14.9.1857" på helbrev sidestemplet blå "Christiania 17.9.1857" sendt til Nordre Fron.  
50
14485 
* Rød "Christiania Bypost 9.4.1865" på pent lite brevomslag sendt lokalt.  
50
15847 
* "Christiania 7.3.1871" på "Zierbrief" (damekonvolutt) sendt til Laurvig.  
2.000
16802 
* Svart "Christiania 24.10.1870" på "Zierbrief" (damekonvolutt) sendt til Laurvig.  
1.200
8420 
* "Christiania 1.I.80" på konvolutt sendt til Snaasen.  
200
17390 
* Blå "Drøbak 9.8.1852" på helbrev transittstemplet Christiania sendt til Romedal. Også håndskrevet "Drøbak 9".  
400
472 
* Svart "Hønefos 16.10.1856" på brevomslag sendt til Christiania. Omslaget er brukt to ganger.  
60
12792 
* Blå "Moss 9.7.1857" på brevomslag sendt til Laurvig.  
50
16012 
* Blå "Christiania 20.7.1857" på bankobrev sendt til Holmestrand. Alle 5 segl er intakte.  
400
18225 
* Blå "Christiania 24.10.1857" på bankobrev sendt til Holmestrand. Brevet har de foreskrevne fem segl.  
300
24016 
* Blå "Trondhjem 10.4.1858" på brevomslag transittstemplet Arendal og Christianssand sendt til Raabygdelagets Fogderie.  
100
17656 
* Blå "Christiania 27.4.1858" og rød "Christiania Bypost 27.4.1858" på helbrev påskrevet "pr. Viken" sendt via Horten til Aasgaardstrand.  
1.000
17684 
* Blå "Christiania 12.11.1858" og rød "Ctristiania Bypost 12.11.1858" på helbrev påskrevet "pr. St.Olaf" sendt via Horten til Aasgaardstrand.  
1.300
25495 
* Blå "Christiania 4.12.1858" på brevomslag sidestemplet rød "Christiania Bypost" sendt til Drammen.  
70
582 
* Rød "Christiania Bypost 18.5.1859" på helbrev sidestemplet "Christiania 18.5.1859" sendt til Fredrikstad.  
50
2137 
* Rød "Christiania Bypost 18.5.1859" på helbrev sidestemplet svart "Christiania 20.5.1859" sendt til Stange.  
50
3247 
* Svart "Laurvig 1.11.1859" på brevomslag sendt til Drammen.  
50
15095 
* Blå "Hønefos 25.11.1859" på helbrev sendt til Hole.  
50
25522 
* Svart "Næs i Romer 10.2.1860" på helbrev sendt til Odalen.  
70
25542 
* Svart "Aasgaardsstrand 11.9.1860" på brevomslag sendt til Borre.  
100
5779 
* Svart "Vallø 25.9.1860" på brevomslag transittstemplet rød Christiania Bypost sendt til Christiania.  
60
19015 
* Svart "Laurvig 22.4.1861" på brevomslag sendt til Eidanger.  
30
15180 
* Svart "Hole 30.5.1861" på brevomslag sendt til Wigersund.  
60
12771 
* Rød "Christiania Bypost 20.6.1861" på brevomslag transittstemplet Christiania sendt til Kongsberg.  
75
14572 
* Svart "Drammen 20.9.1861" på helbrev sendt til Vigersund.  
50
25479 
* Svart "Christiania 27.12.1861" på brevomslag sidetemplet rød "Christiania Bypost" sendt til Drammen.  
50
9792 
* Svart "Haa 28.1.1862" på lite bankobrev sendt til kassereren for Det Norske Missionsselskab i Stavanger. Påtegnet "Mission vedkommende". Uvanlig.  
500
14888 
* Svart "Skedsmo 11.4.1862" på brevomslag sendt til Enebakk.  
60
25073 
* Svart "Aas 10.5.1862" på brevomslag sidestemplet rødt "Christiania Bypost" sendt til Christiania.  
100
18205 
* Svart "Tromsø 28.8.1862" på helbrev sendt til Vadsø.  
50
13053 
* Helbrev datet "Brevig 25.4.1863" transittstemplet Christiania sendt til Grorud.  
300
18840 
* Svart "Laurvig 8.9.1863" på brevomslag sendt til Eidanger.  
30
25516 
* Svart "Elverum 16.10.1863" på brevomslag sendt til Hamar.  
50
8636 
* Svart "Mandal 6.2.1864" på brevomslag sendt til Kragerø.  
50
2498 
* Svart "Surendal 26.8.1864" på brevomslag sendt til Surendal.  
75
21108 
* Svart "Vardal 6.10.1864" på helbrev sendt til Christiania.  
70
21700 
* Svart "Aasgaardsstrand 7.10.1864" på helbrev transittstemplet Horten sendt til Tønsberg og siden returnert. Påskrevet "Avissag".  
175
14390 
* Svart "Skedsmo 21.2.1865" på brevomslag sendt til Enebakk.  
75
11629 
* Håndskrevet "Foldin 21.4.66" på ubetalt brevomslag sendt til Porsgrund.  
2.800
17582 
* Svart "Balstad 9.6.1867" på brevomslag transittstemplet Hmrfst F. Hmbrg sendt til Bergen.  
300
22898 
* "Tromsø 23.3.1868" på helbrev sendt til Vadsø.  
75
5493 
* Svart "Laurvig 9.4.1868" på helbrev transittstemplet Tønsberg sendt til Andebo.  
60
5276 
* Svart "Hole 2.6.1868" på brevomslag transittstemplet Christiania sendt til Porsgrund.  
60
13795 
* Svart "Bergen 4.6.1868" på helbrev transittstemplet Bergen sendt til Gloppen.  
50
17657 
* Svart "Moss 23.3.1869" på helbrev sendt til Frederikshald.  
50
24660 
* Svart "Christianssand 14.1.1870" på brevomslag sendt til Skien.  
30
15090 
* Svart "Sande i Jarlsb: 11.10.1870" på brevomslag sendt til Skauger.  
60
22080 
* Svart "Thingvold 9.1.1871" på brevomslag sendt til Surendal.  
80
13941 
* Svart "Ørskoug 4.3.1871" på brevomslag sendt til Nordalen.  
75
5782 
* Svart "Nøtterø 29.11.1871" på helbrev sendt til Tønsberg.  
50
14970 
* Svart "Drammen 11.1.1872" på konvolutt sendt til Modum.  
40
573 
* Svart "Heggen 2.5.1872" på brevomslag transittstemplet Drammen sendt til Christiania.  
75
14837 
* Svart "Surendal 8.8.1872" på brevomslag sendt til Thingvold.  
75
22170 
* Svart "Vinje 17.6.1873" på brevomslag sendt til Hvideseid.  
100
412 
* Svart "Hougsund 19.4.1878" på konvolutt transittstemplet Krania-Randsfjord II sendt til Modum.  
100
25452 
* Svart "Heggen 1.10.1878" på konvolutt sendt til Snarum.  
75
24772 
* Svart "Hougsund 25.6.1879" på konvolutt sendt til Snarum.  
60
5929 
* Svart "Hougsund 4.1.1880" på konvolutt sendt til Modum.  
60
4136 
* Svart "Hougsund 21.1.1880" på konvolutt sendt til Modum.  
60
4724 
* Svart "Hamar 22.4.1880" på helbrev sendt til Stange.  
75
25443 
* Svart "Heggen 4.10.1880" på konvolutt sendt til Snarum.  
75
8668 
* "Snarum 10.9.1884" på helbrev sendt til Hole.  
300
15080 
* Svart "Hole 23.3.1891" på brevomslag sendt til Snarum.  
75