Nettbutikk - Prefrim
Til innhold nettbutikk
   
Brev til Norge
   
8871 
* Helbrev datert "Kjøbenhavn 18.8.1846" påtegnet "pr. Dampskibet Christiania" sendt til Drammen.  
500
13056 
* Helbrev datert "Hamburg 8.2.1848" transittstemplet Strømstad sendt til Tønsberg.  
300
13055 
* Helbrev datert "Hamburg 4.4.1848" transittstemplet Strømstad sendt til Tønsberg.  
400
12890 
* Blå "Kdopa Hamburg 25.10.1852" på litt medtatt helbrev sendt til Tønsberg.  
150
12845 
* Svart "Götheborg 20.8.1853" på brevomslag sendt til Laurvig.  
200