Nettbutikk - Utenlandske mynter og sedler
Til innhold nettbutikk
   
Danmark
   
2159 
1+ 1 Krone 1620. (H 106C, S 48).  
9.300
14501 
1+/1 1 Speciedaler 1787 - Slesvig-Holstein. (H.39A).  
3.500
28924 
1+ 1 Sechsling 1787 - Slesvig-Holstein. (H.46).  
600
8021 
1+ 1 Speciedaler 1789 - Slesvig-Holstein. (H.39D).  
3.600
9780 
1+/1 1 Speciedaler 1794 - Slesvig-Holstein. (H.39A).  
2.200
15832 
1+/1 1 Speciedaler 1797. (H.13A).  
3.500
9145 
1+ 1 Speciedaler 1804 - Slesvig-Holstein. (H.39A).  
3.600
15828 
1+ 1 Speciedaler 1839. (H.26D).  
3.400
29454 
1+/1 2 Mark 1666. (H.107a).  
2.600
958 
  2 Mark 1644. (H.148).  
3.700
11252 
01/1+ 4 Mark/Krone 1618. (H.106a).  
11.000
13 
01/1+ 4 Mark/Krone 1667. (H.113A, S40, Aagaard 105 7).  
3.700
2330 
01/1+ 4 Mark/Krone 1679 - Gluckstadt. (H.121).  
5.600
559 
01 4 Mark/Krone 1732. (H.4).  
10.000
10468 
1+ 4 Mark/Krone 1652. (H.84A).  
8.700
5699 
1+ 4 Mark/Krone 1660. Glückstadt. (H.153b). Blankettfeil.  
5.100
10039 
1+ 4 Mark/Krone 1660 - Gluckstadt. (H.153 B).  
4.400
1125 
1+/1 4 Mark/Krone 1668. (H.113A, S 25, Aagaard 113).  
2.700
21748 
1+ 4 Mark/Krone 1668. (H.116).  
4.200
11179 
1+ 4 Mark/Krone 1669. (H.116).  
4.200
22338 
1+/1 4 Mark/Krone 1672. (H.67a).  
2.100
5658 
1+/1 4 Mark/Krone 1673. Glückstadt. (H.121).  
4.100
22260 
1+/1 4 Mark/Krone 1682. (H.67b).  
2.300
961 
1+/1 4 Mark/Krone 1692 - Gluckstadt. (H.125A).  
3.100
408 
1+/1 4 Mark/Krone 1711. (H.39).  
7.100
11877 
1+ 4 Mark/Krone 1711. (H 39).  
4.700
414 
1+/1 4 Mark/Krone 1731. (H.4).  
5.200
10432 
  4 Mark/Krone 1651. (H.34a).  
12.000
5523 
  4 Mark/Krone 1668. (H.114).  
4.800
5721 
1+ 8 Mark/ 2 Kroner 1675. (H.72). Gressbunn.  
8.500
28843 
1+ 1/6 Speciedaler 1788 - Slesvig-Holstein. (H.42).  
1.400
28787 
1- 1/12 Speciedaler 1788 - Slesvig-Holstein. (H.43).  
200
28803 
1+/1 1/12 Speciedaler 1787 - Slesvig-Holstein. (H.43).  
600
28825 
1+ 1/24 Speciedaler 1787 - Slesvig-Holstein. (H.44).  
500