Nettbutikk - Engelske Kolonier (N-Z) (S.G.)
Til innhold nettbutikk
   
Trinidad
   
4620 
m SG 12. 1 penny rosarød - nummerstemplet merke. (£ 50).  
200
29872 
m SG 72. 6 d Britania 1863. (£ 17).  
85
17373 
Y SG 87. 5 Shillings Victoria 1869. (£ 160).  
800
29871 
Y SG 98. 1/2 d Britannia 1879. (£ 16).  
80
17379 
m SG 140. 4 d Britannia 1904. (£ 9).  
45
4306 
m SG D1, D3/6 og D8. 1/2, 1, 2, 3, 4, 5 og 8 pence portomerker 1885. 6 lettstemplete merker. (£ 43).  
200
4307 
Y SG D7. 6 pence portomerke. Pent merke med minimal hengsleskygge. (£ 32).  
150
4308 
Y SG D10/11 og D17. 1 og 2 pence samt 1 shilling portomerke - tre pene letthengslete merker. (£ 21).  
100