Nettbutikk - Engelske Kolonier (N-Z) (S.G.)
Til innhold nettbutikk
   
Orange Free State
   
23537 
m SG 13. 4 on 6 d 1877. (£ 35).  
200
23538 
m SG 13. 4 on 6 d 1877. (£ 35).  
200
23629 
m SG 13 a. 4 on 6 d 1877 - surch inverted. Two short perfs. (£ 375).  
500
23526 
m SG 20. 5 s 1878. (£ 11).  
65
23520 
m SG 26. 1 d on 5 s 1881. (£ 20).  
120
23516 
m SG 40. 3 d on 4 d 1882. (£ 16).  
95